22 - Досьє підприємця


Сукупність документованої інформації про фізичну особу-підприємця з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування та джерел, відкритих для загального користування.


Http Method

POST

Request JSON
( ** параметри передаються опціонально)

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН) фізособи",

"lname": "**Прізвище",

"fname": "**Ім'я",

"mname": "**По батькові",

"bdate": "**Дата народження"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Досьє підприємця' - 22",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"entrepreneurdossier": {

"record": {

"bankruptcy": {

"date": "Дата запису про реєстрацію провадження банкрутства",

"state": "Статус суб'єкта",

"statetext": "Текстове відображення статусу",

"docdate": "Дата відкриття провадження",

"courtname": "Найменування суду",

"docnumber": "Номер виробництва",

"datejudge": "Дата набуття чинності"

},

"openenforcements": {

"openenforcement": {

"date": "Дата відкриття виконавчого провадження"

}

},

"terminationcancel": {

"date": "Дата скасування запису про припинення діяльності",

"recordnumber": "Номер запису",

"docnumber": "Номер документа про банкрутство",

"docdate": "Дата документа",

"datejudge": "Дата набуття чинності",

"courname": "Найменування суду"

},

"names": {

"name": "Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи",

"shortname": "Скорочена назва",

"display": "Коротке найменування"

},

"registration": {

"date": "Дата реєстрації в ЄДР",

"recordnumber": "Номер запису про реєстрацію в ЄДР",

"recorddate": "Дата запису в ЄДР",

"isseparation": "Державна реєстрація юридичної особи шляхом виділення",

"isdivision": "Державна реєстрація юридичної особи шляхом поділу",

"ismerge": "Державна реєстрація юридичної особи шляхом злиття",

"istransformation": "Державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення",

"objectname": "Місце зберігання реєстраційної справи",

"pervregistrationendterm": "Термін, до якого ФОП на обліку в Міндоходів, при зміні місця проживання"

},

"registrations": {

"name": "Найменування органу реєстрації",

"code": "ЄДРПОУ органу реєстрації",

"type": "Тип органу реєстрації",

"description": "Відомості про відомчий реєстр",

"startdate": "Дата постановки на облік",

"startnum": "Номер постановки на облік",

"enddate": "Дата зняття з обліку",

"endnum": "Номер зняття з обліку"

},

"primaryactivitykind": {

"name": "Найменування виду основної діяльності",

"code": "Код виду основної діяльності за КВЕД",

"regnumber": "Номер запису про реєстрацію виду основної діяльності"

},

"activitykinds": {

"name": "Найменування виду діяльності",

"code": "Код виду діяльності за КВЕД",

"isprimary": "Ознака основного виду діяльності (1 - основний, 0 - не основний)"

},

"contacts": {

"type": "Типу контакту (webpage, email, tel, fax)",

"value": "Значення контакту"

},

"address": {

"zip": "Поштовий індекс місця проживання",

"country": "Країна проживання",

"address": "Повна адреса місця проживання"

},

"termination": {

"state": "Код статусу запису про припинення діяльності (2 - в стані припинення, 3 - припинено)",

"statetext": "Опис статусу запису про припинення",

"date": "Дата запису",

"recordnumber": "Номер зняття з обліку",

"cause": "Підстави для його внесення"

},

"iscurrent": "0/1 (1 - актуальний запис про підприємницьку діяльність, 0 - попередній запис про підприємницьку діяльність)"

},

"found": "Статус знаходження в Єдиному державному реєстрі (Код з дов.27)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) суб'єкта підприємницької діяльності",

"curstate": "Поточний статус суб'єкта в ЄДР (Код з дов.64)",

"curstatetxt": "Додатковий коментар поточного статусу суб'єкта (Значення з дов.64)",

"currecorddate": "Дата поточної реєстрації"

},

"id": "24",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"lawyerinfo": {

"registration": {

"anotherinfo": {

"value": "Інші відомості"

},

"contacts": {

"mphone": "Мобільний телефон",

"wphone": "Стаціонарний телефон",

"email": "Мейл",

"contactinfo": "Контактна інформація"

},

"numsv": "Номер свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю",

"datesv": "Дата видачі свідоцтва",

"issuedsv": "Орган видачі",

"numdec": "Номер рішення про видачу свідоцтва",

"datedec": "Дата рішення",

"stopinfo": "Інформація про припинення права на адвокатську діяльність"

},

"vdate": "Дата версії (дата актуалізації інформації з даного РНОКПП (ІПН))"

},

"id": "27",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"smi": {

"edrpou": "ЄДРПОУ",

"newsdate": "Дата новини",

"address": "Адреса",

"event": "Подія",

"source": "Джерело",

"smiid": "Ідентифікатор новини в базі бюро"

},

"id": "31",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"bankruptcyinfo": {

"bankruptcy": {

"subname": "Найменування суб'єкта",

"subcode": "ІПН/ЄДРПОУ",

"eventtype": "Подія",

"eventclaimer": "Ініціатор події",

"eventcourtcase": "Номер справи",

"eventdate": "Дата події"

},

"found": "0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство",

"foundref": " Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство"

},

"id": "54",

"descr": "Інформація про банкрутство"

},

{

"pdvPayer": {

"okpo": "ЄДРПОУ",

"found": "0/1 - чисельне визначення факту наявності реєстрації ПДВ",

"foundref": "Текстове визначення факту наявності реєстрації ПДВ",

"codePDV": "Індивідуальний податковий номер",

"dateRegistry": "Дата реєстрації платником податку",

"dateCancel": "Дата анулювання реєстрації",

"reasonCancel": "Підстава анулювання",

"lawReason": "Причина анулювання",

"pubRegister": "Назва реєстру",

"vdate": "Дата оновлення в базі"

},

"id": "66",

"descr": "Інформація з реєстру платників ПДВ"

}

]

}

}

Request XML
( ** параметри передаються опціонально)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Досьє підприємця' - 22" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<ident okpo="РНОКПП (ІПН) фізособи"

lname="**Прізвище"

fname="**Ім'я"

mname="**По батькові"

bdate="**Дата народження" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Пошук відомостей з державних реєстрів про підприємця -->

<comp id="24" descr="Назва компоненти">

<entrepreneurdossier found="Статус знаходження в Єдиному державному реєстрі (Код з дов.27)"

inn="РНОКПП (ІПН) суб'єкта підприємницької діяльності"

curstate="Поточний статус суб'єкта в ЄДР (Код з дов.64)"

curstatetxt="Додатковий коментар поточного статусу суб'єкта (Значення з дов.64)"

currecorddate="Дата поточної реєстрації">

<record iscurrent="0/1 (1 - актуальний запис про підприємницьку діяльність, 0 - попередній запис про підприємницьку діяльність)">

<bankruptcy date="Дата запису про реєстрацію провадження банкрутства"

state="Статус суб'єкта"

statetext="Текстове відображення статусу"

docdate="Дата відкриття провадження"

courtname="Найменування суду"

docnumber="Номер виробництва"

datejudge="Дата набуття чинності" />

<openenforcements>

<openenforcement date="Дата відкриття виконавчого провадження" />

</openenforcements>

<terminationcancel date="Дата скасування запису про припинення діяльності"

recordnumber="Номер запису"

docnumber="Номер документа про банкрутство"

docdate="Дата документа"

datejudge="Дата набуття чинності"

courname="Найменування суду" />

<names name="Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи"

shortname="Скорочена назва"

display="Коротке найменування" />

<registration date="Дата реєстрації в ЄДР"

recordnumber="Номер запису про реєстрацію в ЄДР"

recorddate="Дата запису в ЄДР"

isseparation="Державна реєстрація юридичної особи шляхом виділення"

isdivision="Державна реєстрація юридичної особи шляхом поділу"

ismerge="Державна реєстрація юридичної особи шляхом злиття"

istransformation="Державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення"

objectname="Місце зберігання реєстраційної справи"

pervregistrationendterm="Термін, до якого ФОП на обліку в Міндоходів, при зміні місця проживання" />

<registrations name="Найменування органу реєстрації"

code="ЄДРПОУ органу реєстрації"

type="Тип органу реєстрації"

description="Відомості про відомчий реєстр"

startdate="Дата постановки на облік"

startnum="Номер постановки на облік"

enddate="Дата зняття з обліку"

endnum="Номер зняття з обліку" />

<primaryactivitykind name="Найменування виду основної діяльності"

code="Код виду основної діяльності за КВЕД"

regnumber="Номер запису про реєстрацію виду основної діяльності" />

<activitykinds name="Найменування виду діяльності"

code="Код виду діяльності за КВЕД"

isprimary="Ознака основного виду діяльності (1 - основний, 0 - не основний)" />

<contacts type="Типу контакту (webpage, email, tel, fax)"

value="Значення контакту" />

<address zip="Поштовий індекс місця проживання"

country="Країна проживання"

address="Повна адреса місця проживання" />

<termination state="Код статусу запису про припинення діяльності (2 - в стані припинення, 3 - припинено)"

statetext="Опис статусу запису про припинення"

date="Дата запису"

recordnumber="Номер зняття з обліку" cause="Підстави для його внесення" />

</record>

</entrepreneurdossier>

</comp>

<!-- Блок інформації про адвокатів -->

<comp id="27" descr="Назва компоненти">

<lawyerinfo vdate="Дата версії (дата актуалізації інформації з даного РНОКПП (ІПН))">

<registration numsv="Номер свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю"

datesv="Дата видачі свідоцтва"

issuedsv="Орган видачі"

numdec="Номер рішення про видачу свідоцтва"

datedec="Дата рішення"

stopinfo="Інформація про припинення права на адвокатську діяльність">

<anotherinfo value="Інші відомості" />

<contacts mphone="Мобільний телефон"

wphone="Стаціонарний телефон"

email="Мейл"

contactinfo="Контактна інформація" />

</registration>

</lawyerinfo>

</comp>

<!-- Блок інформації зі ЗМІ-->

<comp id="31" descr="Назва компоненти">

<smi edrpou="ЄДРПОУ"

newsdate="Дата новини"

address="Адреса"

event="Подія"

source="Джерело"

smiid="Ідентифікатор новини в базі бюро" />

</comp>

<!-- Інформація про банкрутство-->

<comp id="54" descr="Інформація про банкрутство">

<bankruptcyinfo found="0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство"

foundref=" Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство">

<bankruptcy subname="Найменування суб'єкта"

subcode="ІПН/ЄДРПОУ"

eventtype="Подія"

eventclaimer="Ініціатор події"

eventcourtcase="Номер справи"

eventdate="Дата події" />

</bankruptcyinfo>

</comp>

<!-- Інформація з реєстру платників ПДВ -->

<comp id="66" descr="Інформація з реєстру платників ПДВ">

<pdvPayer okpo="ЄДРПОУ"

found="0/1 - чисельне визначення факту наявності реєстрації ПДВ"

foundref="Текстове визначення факту наявності реєстрації ПДВ"

codePDV="Індивідуальний податковий номер"

dateRegistry="Дата реєстрації платником податку"

dateCancel="Дата анулювання реєстрації"

reasonCancel="Підстава анулювання"

lawReason="Причина анулювання"

pubRegister="Назва реєстру"

vdate="Дата оновлення в базі" />

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Приклад

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "ident": { "okpo": "2726020593" }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "22", "reqreason": "2" }, "descr": "Об'єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "7BD7E136E3BF470EAA2CFE20101010ED" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2022-01-09 22:14:53.981", "ftm": "2022-01-09 22:14:54.008" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000002008710" } }, "comp": [ { "entrepreneurdossier": { "record": { "names": { "name": "БОГДАНОВ БОГДАН БОГДАНОВИЧ", "shortname": "", "display": "БОГДАНОВ БОГДАН БОГДАНОВИЧ" }, "registration": { "date": "2018-05-24", "recordnumber": "22290000000000000", "recorddate": "2018-05-24", "isseparation": "0", "isdivision": "0", "ismerge": "0", "istransformation": "0", "objectname": "Новомосковська районна державна адміністрація", "prevregistrationendterm": "" }, "bankruptcy": { "date": "", "state": "", "statetext": "", "docdate": "", "courtname": "", "docnumber": "", "datejudge": "" }, "registrations": [ { "name": "ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ", "code": "21680000", "type": "4000.0", "description": "", "startdate": "", "startnum": "", "enddate": "", "endnum": "" }, { "name": "ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКО-НОВОМОСКОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, НОВОМОСКОВСЬКА ДПІ (М.НОВОМОСКОВСЬК)", "code": "43145000", "type": "4002.0", "description": "Реєстр платників податків", "startdate": "", "startnum": "", "enddate": "", "endnum": "" }, { "name": "ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКО-НОВОМОСКОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, НОВОМОСКОВСЬКА ДПІ (М.НОВОМОСКОВСЬК)", "code": "43145000", "type": "4001.0", "description": "Реєстр платників єдиного внеску", "startdate": "", "startnum": "", "enddate": "", "endnum": "" } ], "primaryactivitykind": { "name": "Комп'ютерне програмування", "code": "62.01", "regnumber": "10000001100000", "class": "" }, "activitykinds": [ { "name": "Веб-портали", "code": "63.12", "isprimary": "0" }, { "name": "Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність", "code": "63.11", "isprimary": "0" }, { "name": "Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем", "code": "62.09", "isprimary": "0" }, { "name": "Консультування з питань інформатизації", "code": "62.02", "isprimary": "0" }, { "name": "Комп'ютерне програмування", "code": "62.01", "isprimary": "1" } ], "contacts": [ { "type": "email", "value": "b.bogdanov@gmail.com" }, { "type": "fax", "value": "" }, { "type": "webpage", "value": "" }, { "type": "tel", "value": "+380981220000" } ], "address": { "zip": "51200", "country": "Україна", "address": "Україна, 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, ВУЛИЦЯ Патрика, будинок 5, квартира 47" }, "termination": { "state": "", "statetext": "", "date": "", "recordnumber": "", "cause": "" }, "terminationcancel": { "date": "", "recordnumber": "", "docnumber": "", "docdate": "", "datejudge": "", "courname": "" }, "openenforcements": "", "iscurrent": "1", "state": "1", "statetxt": "зареєстровано" }, "found": "1", "inn": "2726020593", "curstate": "1", "curstatetxt": "зареєстровано", "currecorddate": "2018-05-24" }, "id": "24", "descr": "Відомості щодо підприємця з держреєстрів" }, { "lawyerinfo": { "lname": "", "fname": "", "mname": "", "vdate": "" }, "id": "27", "descr": "Інформація з реєстру адвокатів" }, { "id": "31", "descr": "Інформація з ЗМІ" }, { "bankruptcyinfo": { "found": "0", "foundref": "Не знайдена інформація про банкрутство" }, "id": "54", "descr": "Інформація щодо банкрутства" }, { "pdvPayer": { "okpo": "2726020593", "found": "0", "foundref": "Информация не знайдена" }, "id": "66", "descr": "Інформація з реєстру платників ПДВ" } ] } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="7BD7E136E3BF470EAA2CFE20101010ED"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об'єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="22" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <ident okpo="2726020593" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Test URL

Test data

  • Поточний статус суб'єкта в ЄДР "зареєстровано" - 2726020593, 2425233680

  • Поточний статус суб'єкта в ЄДР "в стані припинення" - 3180423380

  • Поточний статус суб'єкта в ЄДР "припинено" - 3389956584, 3088764289

 

<comp id="27" descr="Інформація з реєстру адвокатів">

okpo="2661152187"

okpo="1993081882"

<comp id="66" descr="Інформація з реєстру платників ПДВ">

okpo="3389956584"