35 - Liveness detection


Послуга по визначенню реальності фото.


Http Method

POST

Request JSON
( ** параметри передаються опціонально)

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН) фізособи",

"lname": "**Прізвище",

"fname": "**Ім'я",

"mname": "**По батькові",

"bdate": "**Дата народження"

},

"liveness": {

"imgdata0": "Перше фото із серії в base64",

"imgdata1": "Друге фото із серії в base64",

"imgdata2": "Третє фото із серії в base64",

"imgdata3": "Четверте фото із серії в base64",

"imgdata4": "П'яте фото із серії в base64"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'Liveness detection' - 35",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійна ключ (отримуємо з API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": {

"liveness": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) із запиту",

"lname": "Прізвище із запиту",

"fname": "Ім'я із запиту",

"mname": "По батькові із запиту",

"bdate": "Дата народження із запиту",

"probabilityspoof": "Імовірність шахрайства з фото"

},

"id": "47",

"descr": "Liveness detection"

},

{

"person": {

"bdate": "Дата народження",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"mname": "По батькові",

"fname": "Ім'я",

"lname": "Прізвище",

"inn ": "РНОКПП (ІПН) СКІ",

},

"id": "72",

"descr": "Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи (Наявність компоненти визначається знаходженням більше 1 людини у разі пошуку за ПІБ+ДР)"

}

]

}

}

Request XML
( ** параметри передаються опціонально)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійна ключ (отримуємо з API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): 'Liveness detection' - 35" reqreason="Мета надання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку -->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<ident okpo="РНОКПП (ІПН) фізособи"

lname="**Прізвище"

fname="**Ім'я"

mname="**По батькові"

bdate="**Дата народження" />

<!-- Параметри пошуку по визначенню реальності -->

<liveness imgdata0="Перше фото із серії в base64"

imgdata1="Друге фото із серії в base64"

imgdata2="Третє фото із серії в base64"

imgdata3="Четверте фото із серії в base64"

imgdata4="П'яте фото із серії в base64" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок по визначенню реальності фото -->

<comp id="47" descr="Liveness detection">

<liveness inn="РНОКПП (ІПН) із запиту"

lname="Прізвище із запиту"

fname="Ім'я із запиту"

mname="По батькові із запиту"

bdate="Дата народження із запиту"

probabilityspoof="Імовірність шахрайства з фото" />

</comp>

<!-- Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи (Наявність компоненти визначається знаходженням більше 1 людини у разі пошуку за ПІБ+ДР)-->

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

<person bdate="Дата народження"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

mname="По батькові"

fname="Ім'я"

lname="Прізвище"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ" />

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Приклад

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "ident": { "bdate": "1957-10-19", "mname": "ІГОРЕВНА", "fname": "АННА", "lname": "РИБАЧКА", "okpo": "2111118724" }, "liveness": { "imgdata0": "Фото в base64", "imgdata1": "Фото в base64", "imgdata2": "Фото в base64", "imgdata3": "Фото в base64", "imgdata4": "Фото в base64" }, "reqlng": "2" }, "version": "1.0", "reqtype": "35", "reqreason": "2" }, "descr": "Об`єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "4EC8D647B0DB4D9A862CDC25AB00000F" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2022-01-10 10:48:56.276", "ftm": "2022-01-10 10:48:56.288" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000002012398" } }, "comp": { "liveness": { "inn": "2111118724", "lname": "РИБАЧКА", "fname": "АННА", "mname": "ІГОРЕВНА", "bdate": "1957-10-19", "probabilityspoof": "0.3" }, "id": "47", "descr": "Liveness detection" } } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="4EC8D647B0DB4D9A862CDC25AB00000F"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об`єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="35" reqreason="2"> <i reqlng="2"> <ident bdate="1957-10-19" mname="ІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="РИБАЧКА" okpo="2111118724" /> <liveness imgdata0="Фото в base64" imgdata1="Фото в base64" imgdata2="Фото в base64" imgdata3="Фото в base64" imgdata4="Фото в base64" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Test URL

Test data

  • bdate="1991-03-30" mname="ПЕТРОВИЧ" fname="ВАДИМ" lname="НИКОЛАЕВ" okpo="3332643095"

  • bdate="1974-08-20" mname="БОГДАНОВИЧ" fname="БОГДАН" lname="БОГДАНОВ" okpo="2726020593"

  • bdate="1981-05-20" mname="ПЕТРОВНА" fname="МАРИЯ" lname="ИВАНЦОВА" okpo="2972566397"

  • bdate="1988-07-10" mname="ІВАНОВИЧ" fname="БОГДАН" lname="ПОШТАР" okpo="3233312116"

  • bdate="1991-04-06" mname="ВОЛОДИМИРОВИЧ" fname="ВОЛОДИМИР" lname="ТКАЧУК" okpo="3333312110"

  • bdate="1985-03-20" mname="НИКИФОРОВНА" fname="АННА" lname="ЯРЦЕВА" okpo="3112579786"

  • bdate="1957-10-19" mname="ІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="РИБАЧКА" okpo="2111118724"

  • bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" okpo="3278508288"

 

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

  • bdate="1985-03-20" mname="НИКИФОРОВНА" fname="АННА" lname="ЯРЦЕВА"