31 - Інформація з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)


Послуга з отримання інформації про наявність обтяжень рухомого майна за РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ суб'єкта, переліку обтяжень по суб'єкту, а також інформації по конкретному обтяженню за номером обтяження.


Http Method

POST

Request JSON

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ"

},

"drorm": {

"value": "Номер обтяження по суб'єкту"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)",

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Інформація з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)' - 31",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"drorm": {

"burden": {

"number": "Номер обтяження",

"object": "Тип предмета обтяження",

"regdate": "Дата реєстрації обтяження",

"subject": "Найменування та ОКПО суб'єкта - другої сторони"

},

"found": "0/1 - цифрове позначення наявності обтяжень по суб'єкту",

"foundref": "Текстове позначення наявності обтяжень по суб'єкту",

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта"

},

"id": "37",

"descr": "Наявність обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)"

},

{

"drorm": {

"found": "1",

"foundref": "За клієнту знайдені обтяження рухомого майна",

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта",

"response": "Інформація про обтяження у форматі json"

},

"id": "38",

"descr": "Інформація про обтяження з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)"

}

]

}

}

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Інформація з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)' - 31" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<ident okpo="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ" />

<!-- Параметри пошуку по номеру обтяження -->

<drorm value="Номер обтяження по суб'єкту" />**

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Наявність обтяжень рухомого майна та їх перелік -->

<comp id="37" descr="Наявність обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)">

<drorm found="0/1 - цифрове позначення наявності обтяжень по суб'єкту"

foundref="Текстове позначення наявності обтяжень по суб'єкту"

okpo="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта">

<burden number="Номер обтяження"

object="Тип предмета обтяження"

regdate="Дата реєстрації обтяження"

subject="Найменування та ЄДРПОУ суб'єкта - другої сторони" />

<!--Данный блок должен состоят из 0..* элементов-->

</drorm>

</comp>

<!-- Інформація про обтяження рухомого майна за його номером -->

<comp id="38" descr="Інформація про обтяження з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)">

<drorm found="1"

foundref="За клієнту знайдені обтяження рухомого майна"

okpo="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта"

response="Інформація про обтяження у форматі json" />

</comp>

</ubkidata>

Приклад отримання списку обтяжень по РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ

Приклад отримання списку обтяжень по РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "ident": { "okpo": "86756457" }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "31", "reqreason": "2" }, "descr": "Об'єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "31B27629926C485BA907065C8F000000" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2021-02-10 16:32:27.259", "ftm": "2021-02-10 16:32:27.275" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000001473680" } }, "comp": { "drorm": { "burden": [ { "number": "27272217", "object": "автомобіль легковий", "regdate": "2019-12-02 11:24:13", "subject": "Центральний відділ державної виконавчої служби м. Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області, 40143408" }, { "number": "27267753", "object": "автомобіль легковий", "regdate": "2019-11-29 15:06:34", "subject": "Центральний відділ державної виконавчої служби м. Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області, 40143408" }, { "number": "26950501", "object": "автомобіль легковий", "regdate": "2019-08-30 16:18:43", "subject": "Замостянський відділ державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області, 34983238" }, { "number": "16142111", "object": "автомобіль легковий", "regdate": "2017-02-08 11:43:33", "subject": "Публічне акціонерне товариство Кредобанк, 09807862" }, { "number": "16980530", "object": "автомобіль легковий", "regdate": "2018-07-12 13:29:55", "subject": "Публічне акціонерне товариство Кредобанк, 09807862" } ], "found": "1", "foundref": "По клиенту найдены отягощения движимого имущества", "okpo": "86756457" }, "id": "37", "descr": "Наявність обтяжень у Державному реєстрі обяжень рухомого майна (ДРОРМ)" } } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="31B27629926C485BA907065C8F000000"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об'єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="31" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <ident okpo="86756457" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Приклад отримання інформації про обтяження за номером обтяження

Приклад отримання інформації про обтяження за номером обтяження

Request JSON

Response JSON

Request XML

Response XML

Розшифрування значень поля response

Поле з відповіді АПІ

Масив responce

Назва поля

Інформація про обтяження

Додатково

Кожен елемент масиву - окреме обтяження

Поле з відповіді АПІ

Масив responce

Назва поля

Інформація про обтяження

Додатково

Кожен елемент масиву - окреме обтяження

id

Номер обтяження

Технічне поле

opOpID

Реєстраційний номер

 

lmType

Тип обтяження

Податкова застава;

Звернення стягнення;

Заборона на рухоме майно;

Арешт рухомого майна;

Застава рухомого майна;

Інше обтяження рухомого майна;

opStatus

Статус запису

1 - Активна

2 - Неактивна

3 - Скасовано

opType

Тип операції

1 - Реєстрація

2 - Припинення

3 - Зміна

6 - Автоматичне вилучення (Запис втратила чинність)

regDate

Дата реєстрації обтяження

 

actTerm

Термін дії

 

archiveDate

 

Технічне поле

regNum

Реєстраційний номер

 

execTerm

Термін виконання зобов'язань

опціонально

contractSum

Сума основного зобов'язання

 

changeType

 

Технічне поле

prCategory

Вид майна

рухоме/невизначене

fullExtension

Опис майна

 

prAttr

 

Технічне поле

addProperties

Опис майна

 

checkSum

Контрольна сумма

Технічне поле

currencyType

Валюта основного зобов'язання

 

lmSort

Вид обтяжень

публічне обтяження;

приватне обтяження;

alPossible

Можливість відчуження

 1. Дозволено відчужувати

 1. Заборонено відчужувати

 1. За погодженням з обтяжувачем

Масив properties

Інформація про об’єкти обтяження

Кожен елемент масиву - окремий об'єкт

mvRegNum

Номер держ. реєстрації

опціонально

prType

Тип рухомого майна

опціонально

mvSrNum

Серійний номер рухомого майна

опціонально

prTypeExtension

Марка автомобіля

 

additional

Додатковий опис рухомого майна

опціонально

Масив subjects

Інформація про суб'єктів обтяження

Кожен елемент масиву - окремий суб'єкт

sbjType

Тип суб'єкта

1 -фізична особа особа

2 -юридична особа

addSubject

Суб’єкт

 

fullName

Найменування/ПІБ

 

rlName

Роль суб'єкта

 

code

РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ

 

atuAtuStr

Місцезнаходження(місто, вулиця)

опціонально

house

Номер будинку

опціонально

additional

Додаткова інформація

опціонально

Масив causeDocuments

Інформація про документи обтяження

Кожен елемент масиву - окремий документ

cdTypeExtension

Вид документа

 

serNum

Серія і номер документа

 

pubDate

Дата публікації документа

 

publisher

Видавець документа

 

causeDocumentInfo

Інформація про документ - підставу

 

opRegDate

Дата реєстрації

 

registrarInfo

Інформація про реєстратора

 

lmState

Стан документу

 

lmStateName

Стан документу

 

cdType

Тип документа

 

currentObjName

Місце реєстрації

 

currentRegistrar

Інформація про реєстратора

 

Test URL

Test data

Наявність обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) -

 • okpo="12345632"

 • okpo="97867562"

 • okpo="86756457"

 • okpo="13243543"

 • okpo="3233312116"

 • okpo="3088764289"

Інформація про обтяження з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ) -

 • okpo="12345632" value="28581469"

 • okpo="13243543" value="26774043"

 • okpo="86756457" value="17339193"

 • okpo="3233312116" value="16712108"

 • okpo="3088764289" value="16161049"