33 - Інформація з реєстру речових прав на нерухоме майно (РРП)


Послуга з отримання інформації про наявність речових прав на нерухоме майно по клієнту, а також детальну інформацію про речове право та об'єкт.


Http Method

POST

Request JSON
( ** параметри передаються опціонально)

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН) фізособи",

"lname": "**Прізвище",

"fname": "**Ім'я",

"mname": "**По батькові",

"bdate": "**Дата народження"

},

"rrp": {

"value": "Номер обтяження по суб'єкту"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)",

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Інформація з реєстру речових прав на нерухоме майно (РРП)' - 33",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"rrp": {

"immovables": {

"id": "Номер об'єкта",

"description": "Опис об'єкта (адреса/кадастровий номер)"

},

"found": "0/1 - цифрове позначення наявності об'єктів по суб'єкту",

"foundref": "Текстове позначення наявності об'єктів по суб'єкту",

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта"

},

"id": "42",

"descr": "Наявність інформації в реєстрі речових прав на нерухоме майно"

},

{

"rrp": {

"found": "0/1 (0 - немає зареєстрованих об'єктів майна, 1 - є зареєстровані об'єкти майна)",

"foundref": "За клієнтом є майнові права на нерухоме майно / За клієнтом немає майнових прав на нерухоме майно",

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта",

"response": "Інформація про об'єкт у форматі json"

},

"id": "43",

"descr": "Інформація про об'єкт з реєстру прав на нерухоме майно"

}

]

}

}

Request XML
( ** параметри передаються опціонально)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Інформація з реєстру речових прав на нерухоме майно (РРП)' - 33" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<ident okpo="РНОКПП (ІПН) фізособи"

lname="**Прізвище"

fname="**Ім'я"

mname="**По батькові"

bdate="**Дата народження" />

<!-- Параметри пошуку за номером обтяження -->

<rrp value="Номер обтяження по суб'єкту" />**

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Наявність інформації в реєстрі речових прав на нерухоме майно -->

<comp id="42" descr="Наявність інформації в реєстрі речових прав на нерухоме майно">

<rrp found="0/1 - цифрове позначення наявності об'єктів по суб'єкту"

foundref="Текстове позначення наявності об'єктів по суб'єкту"

okpo="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта">

<immovables id="Номер об'єкта"

description="Опис об'єкта (адреса/кадастровий номер)" />

<!-- Даний блок повинен складаються з 0 .. * елементів-->

</rrp>

</comp>

<!-- Інформація про об'єкт з реєстру прав на нерухоме майно -->

<comp id="43" descr="Інформація про об'єкт з реєстру прав на нерухоме майно">

<rrp found="0/1 (0 - немає зареєстрованих об'єктів майна, 1 - є зареєстровані об'єкти майна)"

foundref="За клієнтом є майнові права на нерухоме майно / За клієнтом немає майнових прав на нерухоме майно"

okpo="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта"

response="Інформація про об'єкт у форматі json" />

</comp>

</ubkidata>

Приклад отримання списку обтяжень по РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ

Приклад отримання списку обтяжень по РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "ident": { "okpo": "97867562" }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "33", "reqreason": "2" }, "descr": "Об`єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "31B27629926C485BA907065C8F000000" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2021-02-10 16:40:09.227", "ftm": "2021-02-10 16:40:09.543" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000001473715" } }, "comp": { "rrp": { "immovables": [ { "id": "5000033771997-2194694", "description": "Харківська обл., м. Харків, вулиця Зернова, будинок 7, квартира 77" }, { "id": "5000033771997-2194697", "description": "Чернівецька обл., Хотинський р., м. Хотин, вулиця Гоголя, будинок 27, квартира 3" }, { "id": "5000033771997-2194700", "description": "Львівська обл., м. Львів, вулиця Шевченка Т., будинок 91, квартира 6" }, { "id": "5000033771997-2194702", "description": "Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Вишнева, будинок 5, квартира 45" }, { "id": "5000033771997-2194705", "description": "Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Келецька, будинок 4, квартира 131" }, { "id": "5000033771997-2194708", "description": "Харківська обл., м. Харків, провулок Пілотів, будинок 7-А, квартира 51" } ], "found": "1", "foundref": "Є зареєстровані об'єкти майна", "okpo": "97867562" }, "id": "42", "descr": "Наявність інформації у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (РРП)" } } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="31B27629926C485BA907065C8F000000"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об`єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="33" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <ident okpo="97867562" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <ubkidata> <tech> <trace> <step name="build report" stm="2021-02-10 16:40:09.227" ftm="2021-02-10 16:40:09.543" /> </trace> <reqinfo reqid="req2#000001473715" /> </tech> <comp id="42" descr="Наявність інформації у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (РРП)"> <rrp found="1" foundref="Є зареєстровані об'єкти майна" okpo="97867562"> <immovables id="5000033771997-2194694" description="Харківська обл., м. Харків, вулиця Зернова, будинок 7, квартира 77" /> <immovables id="5000033771997-2194697" description="Чернівецька обл., Хотинський р., м. Хотин, вулиця Гоголя, будинок 27, квартира 3" /> <immovables id="5000033771997-2194700" description="Львівська обл., м. Львів, вулиця Шевченка Т., будинок 91, квартира 6" /> <immovables id="5000033771997-2194702" description="Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Вишнева, будинок 5, квартира 45" /> <immovables id="5000033771997-2194705" description="Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Келецька, будинок 4, квартира 131" /> <immovables id="5000033771997-2194708" description="Харківська обл., м. Харків, провулок Пілотів, будинок 7-А, квартира 51" /> </rrp> </comp> </ubkidata>

Приклад отримання інформації про обтяження за номером обтяження

Приклад отримання інформації про обтяження за номером обтяження

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "ident": { "okpo": "97867562" }, "rrp": { "value": "5000033797391-2198793" }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "33", "reqreason": "2" }, "descr": "Об`єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "31B27629926C485BA907065C8F000000" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": [ { "name": "build report", "stm": "2023-07-26 10:03:02.919", "ftm": "2023-07-26 10:03:03.124" } ] }, "error": [], "reqinfo": { "reqid": "req2#000002733473" } }, "comp": [ { "id": "43", "descr": "Інформація щодо об`єкта з державного реєстра речових прав на нерухоме майно (РРП)", "rrp": { "found": "1", "foundref": "Есть зарегистрированные объекты имущества", "okpo": "97867562", "response": "{\"realty\":[{\"area\":100,\"livingArea\":60,\"wallMaterial\":\"цегла\",\"depreciationPercent\":10,\"regNum\":\"11791761101\",\"isResidentialBuilding\":\"1\",\"regDate\":\"2020-03-03T12:07:42Z\",\"techDescription\":\"трикімнатна квартира\",\"hasProperties\":1,\"mortgage\":[{\"rnNum\":185340,\"regDate\":\"2020-03-05T11:46:11Z\",\"objectDescription\":\"трикімнатна квартира\",\"obligations\":[{\"execTerm\":\"2021-03-05T00:00:00Z\",\"obligationSum\":100000000,\"causeDocuments\":[{\"cdType\":\"інший\",\"cdTypeExtension\":\"кредитний логовір\",\"docDate\":\"2020-03-02T00:00:00Z\",\"publisher\":\"ПАТ Приват Банк\",\"enum\":\"123\"}],\"currencyType\":\"гривня\"}],\"subjects\":[{\"sbjName\":\"ПАТ Приват Банк\",\"dcSbjType\":\"2\",\"SbjSort\":\"1\",\"countryName\":\"Україна\",\"sbjRlName\":\"Іпотекодержатель\",\"sbjCode\":\"11111111\",\"isState\":\"0\"},{\"sbjName\":\"Пилипок Галина Павлівна\",\"dcSbjType\":\"1\",\"SbjSort\":\"1\",\"countryName\":\"Україна\",\"sbjRlName\":\"Іпотекодавець\"}],\"causeDocuments\":[{\"cdType\":\"договір іпотеки\",\"docDate\":\"2020-03-05T00:00:00Z\",\"publisher\":\"приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу Стандрет А.М.\",\"enum\":\"161\"}],\"bond\":[],\"mgState\":\"зареєстровано\",\"registrar\":\"Слинько Світлана Анатоліївна, Перша київська державна нотаріальна контора, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ\",\"entityLinks\":[],\"operationReason\":\"Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 313165 від 05.03.2020 11:49:10, Слинько Світлана Анатоліївна, Перша київська державна нотаріальна контора, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ\"}],\"limitation\":[{\"rnNum\":185337,\"regDate\":\"2020-03-05T11:10:36Z\",\"subjects\":[{\"sbjName\":\"ПАТ Приват Банк\",\"dcSbjType\":\"2\",\"SbjSort\":\"1\",\"countryName\":\"Україна\",\"sbjRlName\":\"Обтяжувач\",\"sbjCode\":\"11111111\",\"isState\":\"0\"},{\"sbjName\":\"Пилипок Галина Павлівна\",\"dcSbjType\":\"1\",\"SbjSort\":\"1\",\"countryName\":\"Україна\",\"sbjRlName\":\"Особа, майно/права якої обтяжуються\",\"isOwner\":\"1\"}],\"causeDocuments\":[{\"cdType\":\"договір іпотеки\",\"docDate\":\"2020-03-05T00:00:00Z\",\"publisher\":\"приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу Стандрет А.М.\",\"enum\":\"160\"}],\"lmType\":\"заборона на нерухоме майно\",\"registrar\":\"Слинько Світлана Анатоліївна, Перша київська державна нотаріальна контора, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ\",\"entityLinks\":[],\"operationReason\":\"Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 313161 від 05.03.2020 11:17:54, Слинько Світлана Анатоліївна, Перша київська державна нотаріальна контора, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ\"}],\"realtyAddress\":[{\"addressDetail\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Вишнева, будинок 5, квартира 45\"}],\"reType\":\"квартира\",\"reState\":\"зареєстровано\",\"sectionType\":\"основний розділ\",\"region\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль\"},{}],\"oldRealty\":[],\"oldLimitationJson\":[],\"oldMortgageJson\":[],\"allAdresses\":[{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Зернова, будинок 7, квартира 77\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Хотинський р., м. Хотин, вулиця Гоголя, будинок 27, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Шевченка Т., будинок 91, квартира 6\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Вишнева, будинок 5, квартира 45\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Келецька, будинок 4, квартира 131\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, провулок Пілотів, будинок 7-А, квартира 51\",\"regTime\":null},{\"name\":\"5925355300:01:001:0348\",\"regTime\":null},{\"name\":\"0510136300:01:013:0038\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Янтарна, будинок 1, квартира 50\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Сторожинецький р., м. Сторожинець, вулиця Видинівського, будинок 54, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Шевченка, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Машинобудівна, будинок 8, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дворянська, будинок 15, квартира 63а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Перемоги, будинок 66, квартира 22\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., Білокуракинський р., смт Білокуракине, Миру квартал, будинок 6, квартира 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Сторожинецький р., м. Сторожинець, вулиця Сонячна, будинок 7а, квартира 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Інструментальна, будинок 15, квартира 15\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Перемоги, будинок 55, квартира 22\",\"regTime\":null},{\"name\":\"0521287600:02:000:0303\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Тіниста, будинок 1, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Біла, будинок 45, квартира 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Хорива, будинок 4/8, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"3220887600:04:002:0185\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"6323382000:08:000:0102\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., Коропський р., смт Короп, вулиця Шевченка, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Юри Гната, будинок 14, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 4, квартира 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 42, квартира 27\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Іванова Андрія, будинок 5, квартира 21\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Щусева, будинок 169, квартира 169\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Перемоги, будинок 50, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Петропавлівська, будинок 101, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, Іванівська набережна, будинок 15, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Кудрявська, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Янтарна, будинок 9, квартира 66\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Гагаріна, будинок 20а, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Черняховського, будинок 10, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Путильський р., смт Путила, вулиця Гірська, будинок 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Бузкова, будинок 15б\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Садова, будинок 33, квартира 55\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Перемоги, будинок 40, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"5925355300:01:001:0352\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бригадна, будинок 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, Салтівське шосе, будинок 27, квартира 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Робітнича, будинок 23, квартира 6\",\"regTime\":null},{\"name\":\"5310137000:15:016:0271\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця 1100-річчя Полтави, будинок 5, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Ізмаїл, вулиця Миру, будинок 2, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Довга, будинок 11, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Левітана, будинок 20, квартира 63\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Суздальська, будинок 7, квартира 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"111111111\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Щусева, будинок 115, квартира 115\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Миру, будинок 1, квартира 101\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Портова, будинок 13\",\"regTime\":null},{\"name\":\"34437116500:04001:1500\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., Чуднівський р., м. Чуднів, вулиця Житомирська, будинок 6, квартира 20\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Дубровицький р., м. Дубровиця, вулиця Рівненська, будинок 12, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Грушевського Михайла, будинок 50, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Успенська, будинок 3, квартира 15\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Щусева, будинок 75, квартира 75\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Щусева, будинок 72, квартира 72\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Стельмаха, будинок 1, квартира 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Стельмаха, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Стельмаха, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Космічна, будинок 10, квартира 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Пушкіна, будинок 9\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Горобинова, будинок 5, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Комсомольськ, с. Кияшки, вулиця Кириленківська, будинок 7, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Космічна, будинок 22, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Щаслива, будинок 84\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Горького, будинок 15, квартира 18\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Різдвяна, будинок 48, квартира 101\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Різдвяна, будинок 47, квартира 101\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 40, квартира 20\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Добролюбова, будинок 101, квартира 101\",\"regTime\":null},{\"name\":\"1351351313513513513513\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Братиславська, будинок 22, квартира 95\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Роздільнянський р., м. Роздільна, вулиця Свердлова, будинок 18, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Артема (Шевченківський р-н), будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., Зіньківський р., смт Опішня, вулиця 8 Березня, будинок 132, квартира 232\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Іванова, будинок 3, квартира 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Абрикосова, будинок 105, квартира 105\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Оленівська, будинок 34, квартира 666\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Висоцького Володимира, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Чортківський р., м. Чортків, вулиця Шевченка Тараса, будинок 5, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Чукаріна В., будинок 200, квартира 2б\",\"regTime\":null},{\"name\":\"3223172100:01:047:0089\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Іскрівська, будинок 10, квартира 28\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 1, корп. 2, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Щаслива, будинок 15\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., Кремінський р., м. Кремінна, вулиця Шевченко, будинок 29, квартира 14\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Миру, будинок 7, квартира 77\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Вижницький р., м. Вижниця, вулиця Українська, будинок 35б\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Вижницький р., м. Вижниця, вулиця Українська, будинок 34\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Збаразький р., с. Чернихівці, вулиця Вишнева, будинок 1, квартира 20\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Комінтернівський р., с. Крижанівка, вулиця Ветеранів, будинок 7, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бреуса, будинок 1, квартира 6\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Острог, вулиця Чорновола В., будинок 5, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Лермонтова, будинок 85, квартира 14\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Малиновського Маршала, будинок 53, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Лісова (Дарницький р-н), будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"322248460:01:002:01:34\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Римського-Корсакова, будинок 19, квартира 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Водопровідна, будинок 2, квартира 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Заставнянська, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Комарова Космонавта, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"5112651616512561612654\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Монастириський р., м. Монастириська, провулок Довбуша, будинок 20, квартира 99\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Українська, будинок 2, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Набережна, будинок 2, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 50, квартира 33\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Очаків, вулиця 50 років Жовтня, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Олімпійська, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"6125087100010010002\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Теребовлянський р., с. Різдвяни, вулиця Вертеп, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Біла, будинок 2, квартира 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Шевченка, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Виборзька, будинок 41/23\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Шевченка (Дарницький р-н), будинок 14, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Лепсе Івана, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Южне, вулиця Новобілярська, будинок 3, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Херсонська обл., Скадовський р., м. Скадовськ, вулиця Чорноморська, будинок 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Зборівський р., м. Зборів, вулиця Шевченка, будинок 8, квартира 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Зборівський р., м. Зборів, вулиця Шевченка, будинок 10, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Біляївський р., м. Біляївка, вулиця Гоголя, будинок 17, квартира 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Балтський р., м. Балта, вулиця Гагаріна, будинок 71, квартира 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Ажурна, будинок 12, квартира 6\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Університетська, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Угорська, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Івано-Франківська обл., Рожнятівський р., смт Рожнятів, вулиця Набережна, будинок 3, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця 1-го Травня, будинок 45\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вулиця Пушкінська, будинок 15, квартира 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Харківська, будинок 51, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., Зміївський р., м. Зміїв, вулиця Гагаріна, будинок 10, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Гоголя Миколи, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Дарвіна, будинок 72, квартира 72\",\"regTime\":null},{\"name\":\"5320280200:00:002:5555\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Очаків, вулиця Шмідта, будинок 24\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вулиця Дружби Народів, будинок 49, квартира 28\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Чортківський р., м. Чортків, вулиця Шевченка Тараса, будинок 2, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Монастириський р., м. Монастириська, вулиця Горіхова, будинок 20, квартира 20\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Закарпатська обл., Воловецький р., смт Воловець, вулиця Карпатська, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Холодногірська, будинок 71, квартира 14\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Підгаєцький р., м. Підгайці, вулиця Замкова, будинок 10, квартира 20\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вулиця Ушакова, будинок 34, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"7324088001:01:001:2222\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Шевченка, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Дарвіна, будинок 53, квартира 53\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Лермонтова, будинок 27, квартира 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Сарненський р., м. Сарни, вулиця Бегми, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., Харківський р., м. Мерефа, вулиця Оболонська, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Лугова, будинок 15, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Лермонтова, будинок 25, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Пимоненка Миколи, будинок 59, квартира 59\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 6, квартира 20\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, проспект Чорновола В., будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Зелена, будинок 3, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Коперника, будинок 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Жужоми сержанта, будинок 25, квартира 63\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Толстого, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Черепіна, будинок 11, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Ватутіна, будинок 16, гараж 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Лягіна, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., Чутівський р., смт Чутове, вулиця Леніна, будинок 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Соборна, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Жужоми сержанта, будинок 46, квартира 65\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Ватутіна, будинок 117\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Коротка, будинок 40\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Лягіна, будинок 35\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 173\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Довженка, будинок 79\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., Козелецький р., с. Соколівка, вулиця Гагаріна, будинок 21\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, вулиця Галицька, будинок 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, вулиця Шевченка, будинок 5, квартира 87\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Вишгородська, будинок 455\\\"Б\\\"\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Артема, будинок 177, квартира 37\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Коротка, будинок 317\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Чортківський р., м. Чортків, вулиця Аптечна, будинок 10, квартира 57\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 39, квартира 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вулиця Басейна, будинок 111а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, проспект Перемоги, будинок 5, квартира 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Вересая, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Уютна, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Гаражна, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., Глобинський р., м. Глобине, вулиця Миру, будинок 30\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Чапаєва, будинок 333, квартира 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Авіаційна, будинок 7, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Чорновола Вячеслава, будинок 110, квартира 27\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., Баранівський р., м. Баранівка, вулиця Гоголя, будинок 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Вайсера, будинок 31, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Соборна, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Ясна, будинок 90, квартира 50\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Маци старшого лейтенанта, будинок 97, квартира 110\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Ватутіна, будинок 102\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Маци старшого лейтенанта, будинок 90, квартира 114\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Рябоконя, будинок 48\",\"regTime\":null},{\"name\":\"5612200000000000000\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Подолінського, будинок 26\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Архітектурна, будинок 1б\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Кузнецовськ, вулиця Енергетиків, будинок 10, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Кутузова, будинок 9\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Аерофлотська, будинок 47а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Зелена, будинок 15, квартира 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, будинок 7, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Щорса, будинок 123\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Попова космонавта, будинок 11, квартира 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., Семенівський р., м. Семенівка, вулиця Вишнева, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Радищева, будинок 123\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., Срібнянський р., смт Срібне, вулиця Урожайна, будинок 1234, квартира 555\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Липинського В., будинок 54, квартира 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Леніна (Мала Корениха), будинок 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Лациса В., будинок 456\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Хотинський р., м. Хотин, вулиця Пушкіна, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Хотинський р., м. Хотин, вулиця Челюскіна, будинок 12, квартира 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Вайсера, будинок 5, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., Дергачівський р., смт Мала Данилівка, вулиця Курортна, будинок 15\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Горького, будинок 17, квартира 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Павлова, будинок 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Кірова, будинок 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Богомольця, будинок 2, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця Тичини П., будинок 7, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Пасічна, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Павлова, будинок 24, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Павлова, будинок 32\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Коновальця Євгена, земельна ділянка 411а/2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Кавалерідзе Івана, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 29, квартира 6\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 29, квартира 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 29, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 284\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 286\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 287\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 283\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 281\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 282\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Гончара Олеся, будинок 16, квартира 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Абрикосова, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Далека, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Закарпатська обл., Тячівський р., м. Тячів, вулиця Армійська, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Авдєєнка Генерала, будинок 77, квартира 77\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Абрикосова, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Аістова, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Багговутівська, будинок 2, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Багговутівська, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Агатова, будинок 15, квартира 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Абрикосова, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 29/1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 30/1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Петровського, будинок 10, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Вавілова, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Червоноград, вулиця Бандери С., будинок 11, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., Сокальський р., м. Сокаль, вулиця Шептицького, будинок 175, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Севастополь, вулиця Пушкіна, будинок 65\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Естонська, будинок 5, квартира 70\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Орлова, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Авангардна, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Закарпатська обл., м. Хуст, вулиця Андрелли Михайла, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Фучика Юліуса, будинок 350, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Авангардна, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 7/9\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця 1- а Лугова, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., м. Первомайськ, вулиця Макаренка, будинок 14, квартира 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Брюллова, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Перемоги, будинок 20, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, вулиця Грушевського Михайла, будинок 5, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Аістова, будинок 10, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Банкова, будинок 11, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Хрещатик, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Вавілових, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Толстого, будинок 19\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Магістральна, будинок 13, квартира 13\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Українська, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"111111111111111\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бреуса, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., Бахмацький р., м. Бахмач, вулиця Першотравнева, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дерибасівська, будинок 25, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Любашівський р., смт Любашівка, вулиця Радянська, будинок 84, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця 1-ї Гвардійської Армії, будинок 45\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Крилова, будинок 5, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., Диканський р., с. Байрак, вулиця 60-річчя Жовтня, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця 8 Березня, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Жовтнева, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, 1-й Індивідуальний Проїзд, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Толстого, будинок 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Кіровське, вулиця Гагаріна, будинок 15а, квартира 45\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Сегедська, будинок 2, корп. 2, квартира 103\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Первомайськ, вулиця 8 Березня, будинок 2, квартира 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Тимошенка Маршала, будинок 52, квартира 32\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Комарова, будинок 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Дарвіна, будинок 33, квартира 33\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Симоненка Василя, будинок 13, квартира 13\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Київська обл., Іванківський р., смт Іванків, вулиця Проскури Івана, будинок 26\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Вузівська, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, провулок Горького, будинок 100\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Бердичів1, вулиця Луппова Генерала, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Макарова, будинок 56, квартира 39\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Лозова, бульвар Абросимова, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Кронштадтська, будинок 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 78\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Кірова, будинок 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Червоних Майовщиків, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Ізюм, вулиця Фрунзе, будинок 32\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Клочківська, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., Дворічанський р., смт Дворічна, вулиця Радянська, будинок 92\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Петровського, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Петровського, будинок 40\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Радивилівський р., м. Радивилів, вулиця Кременецька, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Аверіна, будинок 251\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Кленова, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Київська обл., м. Фастів, вулиця Савченка, будинок 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 118\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Миру, будинок 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 19, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, площа Маяковського, будинок 6, квартира 6\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Роздольна, будинок 175, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Бердичів1, вулиця Ботанічна, будинок 123\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Весняна, будинок 12, квартира 15А\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., м. Луганськ, вулиця Оборонная, 1/24\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Амурська, будинок 21, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Хотинський р., м. Хотин, вулиця Челюскіна, будинок 12, квартира 23\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Декабристів, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Сніжне, вулиця Гагаріна, будинок 32, гараж 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Леніна (Мала Корениха), будинок 7, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вулиця Приморська, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., Першотравневий р., с/рада Бердянська, \\\"Жилстроєвець\\\" садове товариство СМТ\\\"Маріупольжилстрой\\\", вулиця №1, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Агатова, будинок 104, квартира 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Агатова, будинок 102\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Чавунна, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, провулок Баумана, будинок 111, квартира 222\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Невизначене майно\",\"regTime\":null},{\"name\":\"1412335300:01:006:1131\",\"regTime\":null},{\"name\":\"1423385200:03:000:1542\",\"regTime\":null},{\"name\":\"454544545\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., Сумський р., сщ Сад, вулиця Аграрна, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Харківська, земельна ділянка 101\",\"regTime\":null},{\"name\":\"109781794:16:028:1519\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Різдвяна, будинок 60, квартира 102\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Нижня Берегова, будинок 40\",\"regTime\":null},{\"name\":\"7745215520:16:019:0231\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Карпенка М.\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Дубровицький р., м. Дубровиця\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 40\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Сапалаївська, будинок 75\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Іванівська, будинок 18\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Новгородська, земельна ділянка 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"5151515151:00:000:0011\",\"regTime\":null},{\"name\":\"6820683700:06:005:2266\",\"regTime\":null},{\"name\":\"252513:03:003:0121\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Охтирка, площа Леніна, земельна ділянка 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Садова (Комунарський район), будинок 15, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Санаторна, будинок 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"936688800:04:001:2226\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Нетішин, вулиця Шевченка, будинок 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., Попільнянський р., смт Попільня, вулиця Дружби, будинок 171\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Кодимський р., м. Кодима, вулиця Квіткова, будинок 65\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Вижницький р., м. Вижниця, вулиця Українська, будинок 32\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Збаразький р., с. Чернихівці\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гаванна, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Асташкіна, будинок 29\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, 88 кілометр, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Підгірна, будинок 1, квартира 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., Глобинський р., с. Бугаївка, вулиця Пришкільна, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Костопільський р., м. Костопіль, вулиця Степанська, будинок 2, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., Бахмацький р., м. Бахмач, вулиця Маяковського, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"7537888800:04001:0017\",\"regTime\":null},{\"name\":\"9936688800:04001:0066\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., Запорізький р., с. Августинівка\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Тернопільський р., с. Баворів, вулиця Бандери С., будинок 111\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Лесі Українки, будинок 102\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Пугачова, будинок 100, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Васильківська\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Київська обл., Миронівський р., м. Миронівка, вулиця Захарченка, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Забіли Віктора, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Севастополь, вулиця Абази, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., м. Луганськ, вулиця Азовская, будинок 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Березова, будинок 40\",\"regTime\":null},{\"name\":\"2222222222222222222222\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Панфіловців, будинок 12, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Жуковського, будинок 166\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Сарненський р., м. Сарни\",\"regTime\":null},{\"name\":\"896525478888:001\",\"regTime\":null},{\"name\":\"77777777777767676\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Театральна, будинок 10, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Градинська, будинок 1, квартира 170\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, провулок Артилерійський / вулиця Радистів\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 9, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Ревуцького, будинок 7А, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Аістова, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Соломянська, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Авдєєнка Генерала, будинок 5, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"111111111111111111\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Титова, будинок 56, квартира 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вулиця Багряного Івана, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Пушкінська, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., м. Лисичанськ1, вулиця Гастелло, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., Сватівський р., с. Преображенне, вулиця Хмельницького Б., будинок 1а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Електриків, будинок 29 а, літ б\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Гірська, будинок 45, квартира 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Донецьк, бульвар Шахтобудівників, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця 25-ї Чапаєвської Дивізії, будинок 1,2,3,4 / проспект Жукова маршала, будинок 1,2,3,4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Теплодар, вулиця Енергетиків, будинок 89, 89а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Барто Агнії, будинок 25, квартира 15\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Миколаївський р., смт Миколаївка, вулиця Власова, будинок 45\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., Лубенський р., с. Новаки, вулиця Щербаня, будинок 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., Сокальський р., м. Белз, вулиця Мазепи, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., м. Ровеньки, вулиця Леніна, будинок 46, приміщення 37\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Авдєєнка Генерала, будинок 123\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 2/5 / проспект Ватутіна, будинок 2/5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, \\\"Теремнівський\\\" гаражний кооператив, гараж 258, адреса ГК: вулиця Теремнівська 85А\",\"regTime\":null},{\"name\":\"71100000:02:003\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Димитров, вулиця Артема, будинок 57\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, провулок Аеропортівський 2, будинок 13\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Гоголя, будинок 16\",\"regTime\":null},{\"name\":\"531001:001:01:016\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, \\\"Дружба\\\" садівниче товариство по вул.Володимирській, земельна ділянка 180\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Наукова, будинок 7.а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, проспект Перемоги, будинок 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця 30-річчя Перемоги, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., Черкаський р., с. Хацьки, вулиця Берегова, будинок 22\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця 14 грудня, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Красіна, будинок 14\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вулиця Дарсанівська, будинок 12, корпус 1, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Біломорська, будинок 5, кімната 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Енергодар, вулиця Комсомольська, земельна ділянка 65, корпус 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Гагаріна, будинок 35\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Коростень, вулиця 1 Травня, будинок 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, вулиця Айвазовського, будинок 78\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Керч, провулок 1-й Портовий, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, вулиця Автобусна, будинок 78\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вулиця Архівна, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Конотоп, вулиця 9 Січня, будинок 11, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Хрещатик, будинок 25, квартира 111\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Героїв Сталінграду, будинок 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Героїв, будинок 27, квартира 65\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Павленко, будинок 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця 1-ї Кінноі Армії, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Леніна, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця 1-ї Кінноі Армії, будинок 5, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Макіївка, с. Шевченко, вулиця Радянська, будинок 22, приміщення 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця 1 Травня, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Штурмова, будинок 7 / вулиця Абрикосова, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., Бродівський р., с. Білявці, вулиця Головна, земельна ділянка 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Дубно, вулиця Данила Галицького, будинок 20а / вулиця Мазепи Івана, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вулиця Наливайка (назва нечинна), будинок 4, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Балея С. академіка, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., Оріхівський р., м. Оріхів, вулиця Войкова, будинок 12, А\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Рівненський р., с. Бронники, вулиця Лесі Українки, земельна ділянка 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Самчука У., будинок 31, квартира 73\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., Славутський р., с. Бачманівка, вулиця Леніна, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Ахсарова, будинок 1, квартира 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця 15 Квітня, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Березнівський р., м. Березне, вулиця Андріївська, будинок 14\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Курчатова, будинок 18в\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Авангардна, будинок 2, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Красноармійськ, м. Родинське, вулиця Дачна, будинок 12, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Першотравнева, будинок 17\\\\2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., Костянтинівський р., с. Білокузьминівка, вулиця Курортна, будинок 46\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Двадцять Третього Серпня, будинок 61\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Титова, будинок 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця 9 Травня, будинок 11а, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., м. Краснодон, вулиця Лобачевського, будинок 42\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, проспект \\\"Правди\\\", будинок 1, корпус 2, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Могилевська, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Молодіжна, будинок 2, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Енгельса, будинок 33\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Героїв Праці, будинок 4, квартира 145\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Арцизький р., м. Арциз, вулиця Калмикова полковника, (Арциз-2), будинок 30, квартира 23\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., Золотоніський р., с. Богдани, вулиця Молодіжна, будинок 12, квартира 53\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., Нікопольський р., сщ Камянське, вулиця Будівельників, будинок 16, квартира 31\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Херсонська обл., м. Херсон, проспект 200 років Херсона (назва нечинна), будинок 38, квартира 45\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Херсонська обл., Великолепетиський р., смт Велика Лепетиха, вулиця Дімітрова, будинок 50\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця 1 Травня, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Павленка, будинок 1, секція 1, кімната 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 10, приміщення 90\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Житомир, вулиця 1 Травня, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Житомир, вулиця 1 Травня, будинок 1, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Кольцова, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Криворізька, будинок 27а/2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., Полтавський р., с. Жуки, вулиця Жовтнева, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Громова, будинок 146/3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., Валківський р., м. Валки, вулиця 1 Травня, будинок 47\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., Радомишльський р., м. Радомишль, вулиця Микгород, будинок 71\",\"regTime\":null},{\"name\":\"00000000\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Дзержинськ, площа Базарна, будинок -\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, провулок Учительський, будинок 14, квартира 15\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Макіївка, вулиця 8 Березня (назва нечинна), будинок 45\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Абая, будинок 2, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Тимошенка Маршала, будинок 29, квартира 13\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., Запорізький р., смт Малокатеринівка, вулиця Леніна, будинок 101\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, бульвар Європейський, будинок 1, квартира 0\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Макуха І., будинок 41а/4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Макуха І., будинок 41-а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Марганець, квартал Ювілейний, будинок 4, квартира 53\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Єнакієве, вулиця 19-а Лінія, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., Бершадський р., м. Бершадь, вулиця Пархоменка, будинок 29 а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"0520410100:00:013:0121\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця 15 Квітня, будинок 34, приміщення 2/1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, проспект Злуки, будинок 34\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Івано-Франківська обл., Снятинський р., с. Тулова, вулиця Горішня, будинок 61\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Бикова Леоніда, будинок 11, квартира 22\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Київська обл., Білоцерківський р., м. Узин, вулиця Маяковського, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пастера, будинок 60\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Абрикосова, будинок 1, корпус 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пастера, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця 8-го Березня, будинок 34\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця 9 Травня, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Автопаркова, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця 60-річчя Жовтня, будинок 12, квартира 20\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця 8 Березня, земельна ділянка 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Академічна, будинок 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., Амвросіївський р., с. Агрономічне, вулиця 70 річчя Жовтня (назва нечинна), будинок 14, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, \\\"Політ\\\" садове товариство, земельна ділянка 44\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Іванова, будинок 65, гараж бн\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Лісова, будинок 2345, квартира 2346\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Радгоспна, будинок 14, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, Харківське шосе, будинок 2, квартира 66\",\"regTime\":null},{\"name\":\"11111111111111111111111\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Київська обл., Васильківський р., смт Глеваха, \\\"Глеваха 4\\\" садівничий масив, вулиця Лінія 1, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Маркса Карла, будинок 1, корпус 2, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"221280801:01:079:0029\",\"regTime\":null},{\"name\":\"321280801:01:079:0029\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця 1 Травня, будинок 9, квартира 9\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Іванова, будинок 100, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Героїв, будинок 3, квартира 6\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р., с. Бородаївка, вулиця Дніпровська, будинок 5, квартира 24\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця 102-й кілометр, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця 18-го Партзїзду, будинок 12\",\"regTime\":null}]}" } } ] } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="31B27629926C485BA907065C8F000000"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об`єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="33" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <ident okpo="97867562" /> <rrp value="5000033797391-2198793" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <ubkidata> <tech> <trace> <step name="build report" stm="2021-02-10 16:41:52.228" ftm="2021-02-10 16:41:52.531" /> </trace> <reqinfo reqid="req2#000001473723" /> </tech> <comp id="43" descr="Інформація щодо об`єкта з державного реєстра речових прав на нерухоме майно (РРП)"> <rrp found="1" foundref="Є зареєстровані об'єкти майна" okpo="97867562" response="{ "realty": [ { "regNum": "2027338989898", "regDate": "2020-02-10T17:39:52Z", "hasProperties": 1, "properties": [ { "rnNum": 99999999, "regDate": "2020-02-04T16:21:39Z", "partSize": "1/1", "subjects": [ { "sbjName": "Джуба Борис Анатолійович", "dcSbjType": "1", "SbjSort": "1", "countryName": "Україна" } ], "causeDocuments": [ { "cdType": "інший", "cdTypeExtension": "Рішення", "docDate": "2019-11-29T00:00Z", "publisher": "Гречаноподівська сільська рада", "enum": "№9999-70/УІІ" } ], "prKind": "право власності", "prType": "приватна", "prState": "зареєстровано", "registrar": "Волос Олена Володимирівна, Глеюватська сільська рада Криворізького району, Дніпропетровська обл.", "entityLinks": [], "operationReason": "Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 99999999 від 10.02.2020 17:38:34, Волос Олена Володимирівна, Глеюватська сільська рада Криворізького району, Дніпропетровська обл." } ], "groundArea": [ { "cadNum": "1225899999:99:999:9999", "area": "2", "areaUM": "га", "targetPurpose": "для ведення особистого селянського господарства" } ], "reType": "земельна ділянка", "reState": "зареєстровано", "sectionType": "основний розділ", "region": "Дніпропетровська обл., Широківський р." }, {} ], "oldRealty": [], "oldLimitationJson": [], "oldMortgageJson": [], "allAdresses": [ { "name": "1225899999:99:999:9999", "regTime": null } ] }" /> </comp> </ubkidata>

Розшифрування значень поля response

Поле з відповіді АПІ

Масив realty

Назва поля

Інформація про об’єкт нерухомого майна

Додатково

Поле з відповіді АПІ

Масив realty

Назва поля

Інформація про об’єкт нерухомого майна

Додатково

regNum

Реєстраційний номер

 

regDate

Дата реєстрації

 

hasProperties

Наявність інформації

 

reType

Тип об’єкта (текст)

 

reState

Статус об’єкта (текст)

 

sectionType

Тип поділу об'єкта

 

region

Назва регіону, до якого належить об’єкт

 

reTypeExtension

Додаток до типу об’єкта

 

area

Загальна площа об’єкта

 

livingArea

Житлова площа об’єкта

 

isResidentialBuilding

Ознака об’єкта житлової нерухомості

0 - житлова, 1- нежитлова

techDescription

Опис об’єкта

 

additional

Додаткові відомості про об’єкт

 

Масив properties

Інформація про права власності

 

rnNum

Номер запису про право власності

 

regDate

Дата реєстрації права

 

partSize

Розмір частки

 

prKind

Право власності або довірча власність

 

prType

Форма власності

 

prState

Статус

 

registrar

Реєстратор

 

operationReason

Причина внесення запису

 

Підмасив entityLinks

Інформація про зв’язки з записами з реєстрів до 2013-го року

 

registryType

Назва реєстру

 

registryTypeExtension

Додаток до назви реєстру

 

oldRegDate

Попередня дата реєстрації

 

regDate

Поточна дата реєстрації

 

otherRegNum

Номер запису

 

Масив irps

Інформація про інші майнові права

Кожен елемент масиву - окремий об'єкт

regDate

Дата держреєстрації майнового права

 

objectDescription

Опис предмета майнового права

 

rnNum

Номер запису про інше майнове право

 

actTermText

Термін дії (текст)

 

irpSort

Вид іншого майнового права

 

irpState

Статус запису

 

registrar

Реєстратор

 

operationReason

Документ на підставі якого були зміни

 

specSortExtension

 

 

Підмасив subjects

Суб’єкти іншого майнового права

 

sbjName

Найменування суб'єкта

 

dcSbjType

Тип суб'єкта

1 - фізична особа, 2- юридична особа

SbjSort

Вид суб'єкта

 

countryName

Країна суб'єкта

 

sbjRlName

Роль суб'єкта(текст)

 

dcSbjKind

Тип суб'єкта

1 - суб'єкт, який наділяється правом, 2 - суб'єкт, який передає право

sbjCode

Тип Код ЄДРПОУ, якщо юр. особа

 

isState

Статус юр.особи

 

Підмасив causeDocuments

Документи підстави про інше майнове право

 

cdType

Назва документа

 

docDate

Дата документа

 

publisher

Видавець документа

 

enum

Номер документа

 

Масив groundArea

Інформація про земельну ділянку

 

cadNum

Кадастровий номер

 

area

Площа

 

areaUM

Одиниця виміру площі

 

regDateSlc

Дата реєстрації земельної ділянки в кадастрі

 

regOrganization

Реєстратор в кадастрі

 

targetPurpose

Цільове призначення ділянки

 

Масив realtyAddress

Адреса об’єкта

 

addressDetail

Адреса

 

serNum

Серія і номер документа

 

pubDate

Дата публікації документа

 

publisher

Видавець документа

 

Масив entityLink

Зв’язок з записами в реєстрах до 2013-го року

 

rpvnReID

Номер запису

 

regDate

Дата запису

 

registryType

Название реєстру

 

Масив limitation

Обтяження об’єктів нерухомого майна

 

rnNum

Номер обтяження

 

regDate

Дата накладення обтяження

 

lmDescription

Характеристика обтяження

 

lmType

Тип обтяження

 

registrar

Реєстратор обтяження

 

operationReason

Причина обтяження

 

Підмасив subjects

Суб’єкти обтяження

 

sbjName

Найменування суб'єкта

 

dcSbjType

Тип суб'єкта

1 - фізична особа, 2- юридична особа

SbjSort

Вид суб'єкта

 

countryName

Країна суб'єкта

 

sbjRlName

Роль суб'єкта(текст)

 

sbjCode

Код ЄДРПОУ, якщо юридична особа

 

isState

Статус юридичної особи

 

Підмасив causeDocuments

Документи підстави про обтяження

 

cdType

Назва документа

 

docDate

Дата документа

 

publisher

Видавець документа

 

enum

Номер документа

 

Підмасив entityLink

Зв’язок з записами в реєстрах до 2013-го року

 

rpvnReID

Номер запису

 

regDate

Дата запису

 

registryType

Назва реєстра

 

Масив mortgage

Інформація про іпотеку

 

rnNum

Номер запису про іпотеку

 

regDate

Юр. дата запису про іпотеку

 

objectDescription

Опис об’єкта іпотеки

 

mgState

Статус іпотеки (текст)

 

registrar

Реєстратор

 

operationReason

Опис накладання іпотеки

 

Підмасив obligations

Зобов'язання по іпотеці

 

execTerm

Термін виконання зобов’язань

 

obligationSum

Сума зобов’язань (в копійках)

 

currencyType

Валюта зобов'язання

 

Підпідмасив causeDocuments

Документи підстави накладання зобов'язань

 

cdType

Название документа

 

cdTypeExtension

Додаток до типу документа

 

docDate

Дата документа

 

publisher

Видавець документа

 

enum

Номер документа

 

Підмасив subjects

Суб’єкти обтяження

 

sbjName

Найменування суб’єкта

 

dcSbjType

Тип суб’єкта

1 - физична особа, 2- юридична особа

SbjSort

Вид суб’єкта

 

countryName

Країна суб’єкта

 

sbjRlName

Роль суб’єкта(текст)

 

sbjCode

Код ЄДРПОУ, якщо юридична особа

 

isState

Статус юридичної особи

 

Підмасив causeDocuments

Документи підстави для накладення іпотеки

 

cdType

Назва документа

 

cdTypeExtension

Додаток до типу документа

 

docDate

Дата документа

 

publisher

Видавець документа

 

enum

Номер документа

 

Масив realtyParts

Інформація про складові частини об'єкта

 

repTypeExtension

Додаток до типу складової частини

 

area

Площа складової частини

 

enum

Номер складової частини

 

repType

Тип складової частини

 

Масив oldLimitationJson

Інформація про обтяження з реєстру заборон

Архівна інформація

OP_OP_ID

Реєстраційний номер

 

LM_TYPENAME

Тип значення

 

LM_TYPE_EXTENSION

Додаток до типу значення

 

REG_DATE

Дата і час реєстрації

 

EMP

Дані реєстратора

 

REQUESTOR

Заявник

 

Підмасив objects

Об’єкти обтяження

 

PROPPR_TYPE

Тип майна

 

PR_TYPE_EXTENSION

Додаткова інформація про тип майна

 

RE_LAND_TYPE_EXTENSION

Додаток до типу земельної ділянки

 

PROPRE_LAND_TYPE

Тип земельної ділянки

 

PROPADDITIONAL

Опис

 

PROPADDRESS

Адреса

 

RE_LAND_REG_NUM

Реєстраційний номер земельної ділянки

 

OTHER_REG_NUM

Реєстраційний номер майна

 

RE_CAD_NUM

Кадастровий номер

 

partialSeizures

 

 

Підмасив reasons

Підстава внесення запису

 

OP_OP_ID

Номер запису

 

CD_TYPE_EXTENSION

Тип документа

 

NUM

Серія і номер документа

 

PUB_DATE

Дата видачі документа

 

PUBLISHER

Ким виданий документ

 

DOCADDITIONAL

Додаткова інформація

 

Підмасив subjs

Суб’єкт

 

NAME

Найменування суб’єкта

 

RTYPE

Назва ролі суб’єкта

 

CODE

ЄДРПОУ суб’єкта ( для юридичних осіб)

 

Масив oldMortgageJson

Інформація про іпотеку з реєстру іпотек

Архівні записи

OP_OP_ID

Реєстраційний номер

 

LM_TYPENAME

Тип значення

 

LM_TYPE_EXTENSION

Додаток до типу значення

 

REG_DATE

Дата та час реєстрації

 

CONTRACT_SUM

Розмір основного зобов’язання

 

CURRENCY_TYPE

Тип валюти

 

EXEC_TERM

Строк виконання

 

Підмасив objects

Об’єкти іпотеки

 

PROPPR_TYPE

Тип майна

 

PR_TYPE_EXTENSION

Додаткова інформація про майнове право

 

RE_LAND_TYPE_EXTENSION

Додаток до земельної ділянки

 

PROPRE_LAND_TYPE

Тип земельної ділянки

 

PROPADDITIONAL

Опис

 

PROPADDRESS

Адреса

 

RE_LAND_REG_NUM

Реєстраційний номер земельної ділянки

 

OTHER_REG_NUM

Реєстраційний номер майна

 

RE_CAD_NUM

Кадастровий номер

 

Підмасив reasons

Підстава внесення запису

 

OP_OP_ID

Номер запису

 

CD_TYPE_EXTENSION

Тип документа

 

NUM

Серія і номер документа

 

PUB_DATE

Коли виданий документ

 

PUBLISHER

Ким виданий документ

 

DOCADDITIONAL

Додаткова інформація

 

Підмасив subjs

Суб’єкт

 

NAME

Найменування суб’єкта

 

RTYPE

Назва ролі суб’єкта

 

CODE

ЄДРПОУ суб’єкта (для юридичних осіб)

 

Test URL

Test data

  • okpo="12345649" rrp value= "5002824603440-8526470447"

  • okpo="13243543" rrp value= "5000033797391-2198790"

  • okpo="97867562" rrp value= "5000033797391-2198793"

  • okpo="86756457" rrp value= "5000033797391-2198798"

  • okpo="3112579786" rrp value= "5002824570000-8526440000"

  • okpo="3088764289" rrp value= "5000033797391-2198811"