43 - Інформація про об'єкт майнових прав на нерухоме майно


comp id = "43"

Response params

*обов'язкові поля

<rrp> (1) Блок з інформацією про об'єкт речових прав на нерухоме майно

<rrp> (1) Блок з інформацією про об'єкт речових прав на нерухоме майно

found

Наявність інформації про об'єкти речових прав, числове позначення 0-1

[N,1], числовий формат

foundref

Наявність інформації про об'єкти речових прав, текстове позначення

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

okpo

РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта

[N,10] 10 чисельних символів

response

Інформація про об'єкт речових прав на нерухоме майно в форматі json

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

</rrp>