Технічний блок


Response params

*обов'язкові поля

<tech> (1) Технічний блок

<tech> (1) Технічний блок

<trace> (1)

<step> (1)

name

Найменування кроку

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

<error> (1)

errtype

Код помилки (дов.0)

[N,10], числовий формат

errtext

Текст помилки (дов.0)

[TEXT,250] екстовий формат змінної довжини, до 250 символів

<reqinfo> (1)

reqid*

ІД запиту (Вихідний згенерований УБКІ/Вхідний згенерований донором інформації)

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

<billing> (1)

<balance> (1)

value

Сума балансу

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

date

Дата

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

time

Час

[HH.MM.SS], HH - години (00 - 23), MM - хвилини (00 - 59), SS - секунди (00-59)