Параметри запиту


Request params

*обов'язкові поля

<request> (1) Атрибути запиту

<request> (1) Атрибути запиту

version

Версія xml запиту

[TEXT, 10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів.

reqtype*

Код шаблону (дов.49)

[TEXT, 10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

reqsubtype*

Код підшаблону для 07 - Звіт «Visa Transaction Underwriting Score»

(1 - отримання скорингу та атрибутів; 2 - отримання атрибутів; не заповнюється у разі отримання тільки скорингу)

[TEXT, 10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

reqreason*

Мета подання запиту (дов.24)

[N,10], числовий формат

reqdate

Дата і час запиту (виведено з експлуатації 19.05.2022)

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

reqidout

Ідентифікатор запиту з боку партнера (виведено з експлуатації 19.05.2022)

[TEXT, 50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

reqsource

Ініціатор запиту (виведено з експлуатації 19.05.2022)

[N,10], числовий формат

<i> (1) Атрибути, що описують критерії пошуку

reqlng

Мова критеріїв пошуку (дов.23)

[N,10], числовий формат

<ident> (1) Атрибути для ідентифікації суб'єкта

okpo*

РНУКПН (ІПН) (для фіз.осіб) / ЄДРПОУ (для юр.осіб)

[N, 10] 10 чисельних символів

lname*

Прізвище

[TEXT, 40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

fname*

Им'я

[TEXT, 40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

mname*

По батькові

[TEXT, 40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

bdate*

Дата народження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

</ident>

<docs> (0..*) Документи

<doc>

dtype*

Тип документа (дов.7)

[N,10], числовий формат

dser*

Серія документа

[TEXT, 10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

dnom*

Номер документа

[TEXT, 9] текстовий формат змінної довжини, до 9 символів

</docs>

<contacts> (0..*) Контакти

<cont>

ctype*

Тип контакту (дов.10)

[N,10], числовий формат

cval*

Значення контакту (Формат +380...)

[TEXT, 40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

</contacts>

<mvd> (1) Атрибути для пошуку анульованих документів

dtype*

Тип документа, що розшукується. Доступні значення - 1,3, 5, 17 (дов.7). Якщо dtype не заповнений, то по дефолту 1 (зворотна сумісність).

[N,10], числовий формат

pser*

Серія паспорта або пустий атрибут, якщо ID-карта

[TEXT, 10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

pnom*

Номер паспорта або номер ID-карти, що розшукується

[TEXT, 9] текстовий формат змінної довжини, до 9 символів

plname

Прізвище в паспорті, що розшукується

[TEXT, 40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

pfname

Ім'я в паспорті, що розшукується

[TEXT, 40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

pmname

По батькові в паспорті, що розшукується

[TEXT, 40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

pbdate

Дата народження в паспорті, що розшукується

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

</mvd>

<fotoverif> (1) Атрибути для фотоверіфікаціі

freqtype*

Тип запиту:

1 - у власній базі фото

2 - в базі фото інших банків

3 - порівняння двох осіб на фото

4 - зарезервовано

5 - в базі фото скомпрометованих осіб

6 - порівняння з фото з документа

7 - порівняння двох облич на одному фото, наприклад, особа з паспорта і обличчя людини, що тримає паспорт

[N,1] 1 чисельних символів

inn*

РНУКПН (ІПН)

[N,10] 10 чисельних символів

facelogic

Тип алгоритму пошуку особи:

1 - пошук особи з найбільшою площею

2 - пошук особи по центру фотографії

3 - пошук особи з перебором всіх осіб, перша особа для роботи вибирається найближче до центру, решта в будь-якому порядку. Якщо міра схожості першої особи вище порога, то далі перебору не буде.

При відсутності параметру facelogic, застосовується логіка facelogic = 3

[N,1] 1 чисельних символів

foto*

Base64(Фото) вхідної заявки (LHS)

[TEXT,~] ттекстовий формат змінної довжини

fotoext*

Розширення фото вхідної заявки

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

phone

Телефон для порівняння (Формат +380...)

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

</fotoverif>

<spd> (1) Атрибути для звіту СПД

inn

ІПН (для фіз.осіб) / ЄДРПОУ (для юр.осіб)

[N,10] 10 чисельних символів

</spd>

<telecom> (1) Атрибути для Телеком звіту

phone

Телефон для порівняння (Формат +380...)

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

datecut

Дата розрахунку. Якщо дата = "" - розраховується на зараз, інакше на початок дня зазначеної дати> "

[YYYY-MM-DD], YYYY - год (1920 - 2099), MM - месяц (01 - 12), DD - день (01-31)

</telecom>

<drorm> (1) Атрибути для звіту "Інформація з ДРОРМ"

value

Номер виконавчого провадження

[N,10], числовий формат

</drorm>

<rrp> (1) Атрибути для звіту "Інформація з РРП"

value

Номер обтяження по суб'єкту

[TEXT,25] текстовий формат змінної довжини, до 25 символів

</rrp>

<additionaldata> (1) Атрибути для звіту "Судове рішення" і "Повідомлення в ЗМІ"

courtid

Номер судового документа

[N,10], числовий формат

smiid

Ідентифікатор новини в базі бюро

[TEXT,40] текстовий

</additionaldata>

<phoneverif> Ідентифікації СКІ за номером телефону і датою народження для терміналів самообслуговування

phone

Телефон (Формат +380...)

[N,10], числовий формат

bdate

Дата народження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

reqid

Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ

 

channelotp

Канал відправки отп-пароля

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

otp

Код із смс

[N,10] 10 чисельних символів

</phoneverif>

<afsubki> (1) AFS (Anti Fraud System) UBKI

inn

ІПН (для фіз.осіб) / ЄДРПОУ (для юр.осіб)

[N,10] 10 чисельних символів

<request> (1) Перший запит

mode

Вид звіту ( 'full'-повний 'short'-короткий) якщо не вказано, то вважається full

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

dlrolesub*

Роль суб'єкта. (дов.14.) Уточнення: значення "3" довідника для AFS UBKI не використовується)

[N,10] 10 чисельних символів

inn*

Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)

[N,10] 10 чисельних символів

lname*

Прізвище

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

fname*

Ім'я

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

mname

По батькові

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

bdate*

Дата народження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dser*

Серія паспорта

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

dnom*

Номер паспорта

[TEXT,9] текстовий формат змінної довжини, до 9 символів

innsp

ІПН дружини

[N,10] 10 чисельних символів

inncp

Ідентифікаційний номер контактної особи в заявці

[N,10] 10 чисельних символів

wname*

Назва основного роботодавця (якщо немає роботодавця, передаються одиниці)

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

wokpo*

ЄДРПОУ основного роботодавця

[N,10] 10 чисельних символів

ureconom

Галузь компанії основного роботодавця (дов.36)

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

wstaff

Кількість працівників основного роботодавця

[N,10], числовий формат

wcountry

Країна перебування основного роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wstate

Область знаходження основного роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wcity

Населений пункт знаходження основного роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wstreet

Вулиця знаходження основного роботодавця

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

whome

Будинок знаходження основного роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wflat

Офіс знаходження основного роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

windex

Індекс основного роботодавця

[N,5] 5 чисельних символів

wothername

Назва додаткового роботодавця

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

wotherokpo

ЄДРПОУ додаткового роботодавця

[N,10] 10 чисельних символів

ureconomother

Галузь компанії додаткового роботодавця

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

wotherstaff

Кількість працівників організації додаткового роботодавця

[N,10], числовий формат

wothercountry

Країна перебування додаткового роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wotherstate

Область знаходження додаткового роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wothercity

Населений пункт знаходження додаткового роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wotherstreet

Вулиця знаходження додаткового роботодавця

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

wotherhome

Будинок знаходження додаткового роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wotherflat

Офіс знаходження додаткового роботодавця

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wotherindex

Індекс знаходження додаткового роботодавця

[N,5] 5 численних символів

mphone*

Мобільний телефон (Формат +380...)

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wphone

Робочий телефон 1

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wphone2

Робочий телефон 2

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

wphone3

Робочий телефон 3

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

regphone

Телефон за місцем реєстрації

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

livphone

Телефон за місцем проживання

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

contphone

Телефон контактної особи 1

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

contphone2

Телефон контактної особи 2

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

regindex

Індекс за місцем проживання

[N,5] 5 чисельних символів

regstate

Область за місцем реєстрації

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

regcity

Місто реєстрації

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

regstreet

Вулиця реєстрації

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

regflat

Номер квартири

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

adindex

Індекс за місцем проживання

[N,5] 5 численних символів

adstate

Область за місцем проживання

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

adcity

Населений пункт проживання

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

adstreet

Назва вулиці

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

adhome

Номер будинку

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

adflat

Номер квартири

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

apnum

№ заявки

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

apdate

Дата та час

YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dlcelcred*

Тип угоди (дов.17. Уточнення: для AFS UBKI використовуються значення: «5», «6», «7», «8», «31»)

[N,10], числовий формат

dlchanel

Канал продажів заявки (дов.44)

[N,10], числовий формат

dlaask*

Сума кредиту запитана в грн

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

dlamt*

Видана сума в грн

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

wofdohod*

Щомісячний дохід (офіційний) вказаний аплікантом в грн

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

waddohod

Щомісячний дохід додатковий вказаний аплікантом в грн

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

appregion*

Регіон закладу заявки (дов.34. Уточнення: Значення, починаючи з «28», довідника не використовуються для AFS UBKI)

[N,10], числовий формат

appdepart*

Найменування відділення закладу заявки

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

appcredman

Кредитний експерт

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

wtotstag*

Загальний трудовий стаж (у місяцях)

[N,10], числовой формат

wcurstag*

Поточний стаж (в місяцях)

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

foto

base64(Фото)

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

</request>

<update> (1) Оновлення даних за заявкою

uid*

ID заявки, що отримана при першому запиті

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

inn*

Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)

[N,10], числовий формат

personfs

Ризик статус клієнта (дов.43)

[N,10], числовий формат

passportfs

Ризик статус паспорту (дов.43)

[N,10], числовий формат

spousefs

Ризик статус дружини (дов.43)

[N,10], числовий формат

cpfs

Ризик статус к.л. (дов.43)

[N,10], числовий формат

wfs

Ризик статус основного роботодавця (дов.43)

[N,10], числовий формат

waddfs

Ризик статус адреси основного роботодавця. (дов.43)

[N,10], числовий формат

wotherfs

Ризик статус додаткового роботодавця (дов.43)

[N,10], числовий формат

wotheraddfs

Ризик статус адреси додаткового роботодавця (дов.43)

[N,10], числовий формат

mphonefs

Ризик статус мобільного телефону (дов.43)

[N,10], числовий формат

wphonefs

Ризик статус робочого телефону (дов.43)

[N,10], числовий формат

wphone2fs

Ризик статус робочого телефону 2 (дов.43)

[N,10], числовий формат

wphone3fs

Ризик статус робочого телефону 3 (дов.43)

[N,10], числовий формат

regphonefs

Ризик статус телефону за місцем реєстрації (дов.43)

[N,10], числовий формат

livphonefs

Ризик статус телефону за місцем проживання (дов.43)

[N,10], числовий формат

contphonefs

Ризик статус контактної особи 1 (дов.43)

[N,10], числовий формат

contphone2fs

Ризик статус контактної особи 2 (дов.43)

[N,10], числовий формат

contphone3fs

Ризик статус контактної особи 3 (дов.43)

[N,10], числовий формат

regfs

Ризик статус адреси за місцем реєстрації (дов.43)

[N,10], числовий формат

adfs

Ризик статус адреси за місцем проживання (дов.43)

[N,10], числовий формат

apnum*

№ заявки

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

apstatus*

Статус кредитної заявки (дов.45)

[N,10], числовий формат

apdecisdate*

Дата

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

appfs*

Ризик статус заявки (дов.43)

[N,10], числовий формат

dlamt

Видана сума в грн

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

</afsubki>

</update>

<liveness> (1) Атрибути для звіту “Liveness detection”

imgdata0

Base64(Перше фото з серії )

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

imgdata1

Base64(Друге фото з серії )

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

imgdata2

Base64(Третє фото з серії )

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

imgdata3

Base64(Четверте фото з серії )

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

imgdata4

Base64(П'яте фото з серії )

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

</liveness>

<additionaldata> (1) Атрибути для звіту “Інформація про реєстрацію платника податків” (Дані із державних реєстрів тимчасово не надаються)

source

Найменування джерела для перевірки (fiskregistration - реєстр платників податків, edpod - реєстр платників єдиного податку, bpartner - перевірка податкового боргу)

[TEXT,25] текстовий формат змінної довжини, до 25 символів

 

</additionaldata>

<additionaldata> (1) Атрибути для звіту “Visa Cardholder Transaction Score”

pan

Кодований ідентифікатор карти (Шифрується публічним ключем VISA, що надається за запитом)

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

</additionaldata>

<additionaldata> (1) Атрибути для звіту “Скоринг МСБ”

datescore

Дата розрахунку для скоринга

[YYYY-MM-DD], YYYY - год (1920 - 2099), MM - месяц (01 - 12), DD - день (01-31)

</additionaldata>

<simCheck> Атрибути для звіту “Інформація про перевипуск sim-карти”

phone

Телефон

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

</simCheck>

<additionaldata> Атрибути для звіту “Feature Set"

date

Дата для розрахунку показників. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент

[YYYY-MM-DD], YYYY - год (1920 - 2099), MM - месяц (01 - 12), DD - день (01-31)

featlist

Перелік показників для розрахунку. Не заповнюється, якщо розраховуються усі доступні показники

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

</additionaldata>

<additionaldata> Атрибути для звіту “Фінансова звітність"

date

Дата для розрахунку показників. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент

[YYYY-MM-DD], YYYY - год (1920 - 2099), MM - месяц (01 - 12), DD - день (01-31)

</additionaldata>

<photocheck> Атрибути для звіту “Фотоверифікація LIGHT"

photo

Base64(Фото) вхідної заявки

[TEXT,~] ттекстовий формат змінної довжини

photoext

Розширення до фото вхідної заявки (jpeg/jpg)

[TEXT,~] ттекстовий формат змінної довжини

</photocheck>

</i>

</request>

Див. у цьому розділі також

Компоненти

Шаблони звітів


Вступ

Авторизація

Передача інформації в бюро

Моніторинг

Тестове середовище

Довідники

Журнал змін