36 - Довідник "Галузі економіки"

ureconom

A

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство.

A

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство.

B

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів.

C

Переробна промисловість

D

Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря

E

Водопостачання каналізація, поводження з відходами

F

Будівництво

G

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

H

Транспорт, складське господарство, поштова та курь'ерська діяльність

I

Тимчасове розміщення та організація харчування

J

Інформація та телекомунікації

K

Фінансова та страхова діяльність

L

Операції з нерухомим майном

M

Професійна, наукова та технічна діяльність

N

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

O

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

P

Освіта

Q

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

R

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

S

Надання інших видів послуг

T

Діяльність домашніх господарств

U

Діяльність екстериторіальних організацій і органів