18 - Довідник "Порядок погашення"

dlporpog

1

Кредит з разовим погашенням в кінці терміну

1

Кредит з разовим погашенням в кінці терміну

2

Картковий продукт з невідновлювальною кредитною лінією

3

Картковий продукт з відновлювальною кредитною лінією

4

Овердрафт

5

Кредитний ліміт на поточний рахунок

6

Кредит з щомісячними платежами (в т.ч. з ануїтетними)

7

Кредит з індивідуальним графіком погашення

8

Періодичні внески кожні два тижні

9

Періодичні внески щомісяця

10

Періодичні внески кожні два місяці

11

Періодичні внески поквартально

12

Періодичні внески раз в п'ять місяців

13

Періодичні внески раз на рік

14

Позабалансові зобов'язання (гарантії, акредитиви, авалі)