07 - Звіт «Transaction Underwriting Score»

(Тимчасово не надається)


Оцінка кредитного ризику з використанням скоринг-моделі Visa.


Звіт містить такі компоненти:

Http Method

POST

Request JSON

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН)"

},

"additionaldata": {

"pan": "Кодований ідентифікатор карти (Шифрується публічним ключем VISA, що надається за запитом)"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Transaction Underwriting Score' - 07",

"reqsubtype": "Код підшаблону (1 - отримання скорингу та атрибутів; 2 - отримання атрибутів; або не заповнюється у разі отримання тільки скорингу)",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об’єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об’єкт запиту">

<request version="1.0"

reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Transaction Underwriting Score' - 07"

reqsubtype="Код підшаблону (1 - отримання скорингу та атрибутів; 2 - отримання атрибутів; або не заповнюється у разі отримання тільки скорингу)"

reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<ident okpo="РНОКПП (ІПН)"/>

<additionaldata pan="Кодований ідентифікатор карти (Шифрується публічним ключем VISA, що надається за запитом)"/>

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки(Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)" />

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ" />

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок інформації щодо скорингу карти VISA-->

<comp id="7" descr="Скоринг карти VISA">

<scorevisa pan="Кодований ідентифікатор карти"

score="Значення скорингу (0-1), де 1 - високий рівень кредитного ризику, 0 - низький рівень кредитного ризику"

recordeddate="Дата розрахунку"

cardtype="Тип картки (DEBIT - дебетова, CREDIT - кредитна)"

countrycode="Числовий код країни"

modelversion="Номер версії моделі" />

</comp>

<!-- Блок інформації щодо атрибутів VISA-->

<comp id="61" descr="Атрибути VISA">

<visaCardholderSpendProfile>

<spendSummary spendVolume="Сума"

numberOfTransactions="Кількість"

timePeriod="Період" />

<cardEngagement monthOnBook="Термін користування карткою, місяців"

activeMonths="Кількість місяців з транзакціями"

lastTransactionDate="Остання дата транзакції" />

<spendType categoryType="Тип транзакцій"

spendVolume="Сума"

timePeriod="Період" />

<authorizationDeclines categoryType="Тип відмови"

numberOfDeclines="Кількість"

timePeriod="Період" />

<categorySpend categoryType="Категорія транзакцій"

spendVolume="Сума"

numberOfTransactions="Кількість"

timePeriod="Період" />

</visaCardholderSpendProfile>

<!--Даний блок може складатися з 1 .. * елементів-->

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Приклад

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "ident": { "okpo": "2111118724" }, "additionaldata": { "pan": "PAN_01" }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "07", "reqsubtype": "(1, 2 або не заповнений)", "reqreason": "2" } } }, "sessid": "F55A3F9B47894C8B86724C290AEC178A" } } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="F55A3F9B47894C8B86724C290AEC178A"> <req_envelope> <req_xml> <request version="1.0" reqtype="07" reqsubtype="(1, 2 або не заповнений)" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <ident okpo="2111118724" /> <additionaldata pan="PAN_01" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Приклад отримання скорингу та атрибутів (reqsubtype="1")

Приклад отримання скорингу та атрибутів (reqsubtype="1")

Response XML

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ubkidata> <tech> <trace> <step name="build report" stm="2022-01-09 18:52:43.675" ftm="2022-01-09 18:52:43.752" /> </trace> <reqinfo reqid="req2#000002007718" /> </tech> <comp id="7" descr="Скоринг карти VISA"> <scorevisa pan="pan" score="0.1" recordeddate="202201" cardtype="CREDIT" countrycode="804" modelversion="2.0" /> </comp> <comp id="61" descr="Атрибути VISA"> <visaCardholderSpendProfile> <spendSummary spendVolume="18139.5" numberOfTransactions="80255" timePeriod="3M" /> <spendSummary spendVolume="56321.85" numberOfTransactions="10182" timePeriod="12M" /> <cardEngagement monthOnBook="15" activeMonths="3" lastTransactionDate="2021-09-10" /> <spendType categoryType="CNP" spendVolume="2821.85" timePeriod="12M" /> <spendType categoryType="ATM" spendVolume="3919.8" timePeriod="12M" /> <spendType categoryType="CASH_OR_XBORDER" spendVolume="5605.65" timePeriod="12M" /> <authorizationDeclines categoryType="TOTAL" numberOfDeclines="473" timePeriod="3M" /> <authorizationDeclines categoryType="INSUFFICIENT_FUNDS" numberOfDeclines="1" timePeriod="3M" /> <categorySpend categoryType="FOOD_AND_GROCERY" spendVolume="1079.93" numberOfTransactions="10170" timePeriod="12M" /> <categorySpend categoryType="FUEL" spendVolume="247.96" numberOfTransactions="21791" timePeriod="12M" /> <categorySpend categoryType="HEALTH_CARE" spendVolume="1266.0" numberOfTransactions="13854" timePeriod="12M" /> <categorySpend categoryType="TRAVEL" spendVolume="34218.75" numberOfTransactions="58888" timePeriod="12M" /> <categorySpend categoryType="TELECOM_UTILITIES_INSURANCE" spendVolume="25508.0" numberOfTransactions="25701" timePeriod="12M" /> <categorySpend categoryType="RESTAURANTS_QSR" spendVolume="704.7" numberOfTransactions="11615" timePeriod="12M" /> </visaCardholderSpendProfile> </comp> </ubkidata>

Приклад отримання атрибутів (reqsubtype="2")

Приклад отримання атрибутів (reqsubtype="2")

Response XML

 

Приклад отримання скорингу (reqsubtype="")

Приклад отримання скорингу (reqsubtype="")

Response XML

 

Test URL

Test data

  • okpo="2111118724" pan="PAN_01"

  • okpo="3233312116" pan="PAN_05"

  • okpo="2972566397" pan="PAN_09"