7 - Скоринг карти VISA

(Тимчасово не надається)


comp id = "7"

Response params

*обов'язкові поля

<scorevisa> Скоринг карти VISA

<scorevisa> Скоринг карти VISA

pan

Кодований ідентифікатор карти (Шифрується публічним ключем VISA, що надається за запитом)

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

score

Значення скрингу (0-1)

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

recordeddate

Дата розрахунку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

cardtype

Тип картки (DEBIT - дебетова, CREDIT - кредитна)

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

countrycode

Числовий код країни

[N,3], числовий формат

modelversion

Номер версії моделі

[N,10], числовий формат

</scorevisa>