32 - Ідентифікація СКІ по паспорту


Перевірка відповідності паспорту даним суб'єкта кредитної історії.


Http Method

POST

Request JSON

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"docs": {

"doc": {

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dser": "Серія документа",

"dnom": "Номер документа"

}

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Ідентифікація СКІ по паспорту' - 32",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"pret": {

"pretension": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)",

"crdeal": "Ідентифікатор угоди (референс)",

"source": "Вид оскарження (Код із дов.48)",

"sourceref": "Вид оскарження (Значення із дов.48)",

"claim": "Предмет оскарження (Код із дов.69)",

"claimref": "Предмет оскарження (Значення із дов.69)",

"vdate": "Дата створення заявки"

},

"commentcki": {

"comment": "Коментар суб'єкта кредитної історії",

"vdate": "Дата створення коментаря"

},

"plost": {

"pser": "Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)",

"pnom": "Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)",

"crdate": "Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ",

"ldate": "Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ"

},

"changedeal": {

"crdeal": "Ідентифікатор угоди (референс)",

"changecode": "Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)",

"changeref": "Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)",

"vdate": "Дата коригування/видалення даних"

},

"freezedate": "Дата підключення опції FREEZE",

"nonewdealcomment": "Коментар",

"nonewdeal": "Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена",

"nonewdealref": "Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

},

"fcert": {

"inn": "ІПН",

"cert": "Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Код із дов. 56) - 0 - ні (немає зареєстрованого сертифіката), 1 - так (є зареєстрований сертифікат) ",

"certref": "Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Значення із дов. 56)",

"certid": "Номер сертифіката",

"certurl": "Посилання на сертифікат"

},

"maybegone": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз. осіб)",

"vdate": "Дата? на яку передана інформація",

"dldonor": "Донор інформації (Значення із дов.54)"

},

"id": "18",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"identdoc": {

"ident": {

"csexref": "Значення з довідника статі (Значення із дов.1)",

"csex": "Стать (Код із дов.1)",

"bdate": "Дата народження",

"mname": "По батькові",

"fname": "Ім'я",

"lname": "Прізвище",

"inn": "РНОКПП (ІПН) СКІ",

"lngref": "Значення з довідника мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку"

},

"found": "Знайдений? (Код із дов.60)",

"foundref": "Знайдений? (Значення із дов.60)",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Тип документа (Значення із дов.7)",

"dser": "Серія документа",

"dnom": "Номер документа",

"dwdt": "Дата видачі документа"

},

"identdocmvds": {

"identdocmvd": {

"foundsource": {

"name": "Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)",

"found": "0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)",

"foundref": "Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)"

},

"found": "Знайдений? (Код із дов.27)",

"foundref": "Знайдений? (Значение із дов.27)",

"foundtitle": "Опис результату пошуку",

"pser": "Серія паспорта",

"pnom": "Номер паспорта або номер ID-картки",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Тип документа (Значення із дов.7)"

}

},

"id": "39",

"descr": "Назва компоненти"

}

]

}

}

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Ідентифікація СКІ по паспорту' - 32" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку -->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта -->

<docs>

<doc dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dser="Серія документа"

dnom="Номер документа" />

</docs>

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Попередження -->

<comp id="18" descr="Назва компоненти">

<pret nonewdeal="Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена"

nonewdealref="Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)"

nonewdealcomment="Коментар"

freezedate="Дата підключення опції FREEZE"

inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)">

<pretension inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

source="Вид оскарження (Код із дов.48)"

sourceref="Вид оскарження (Значення із дов.48)"

claim="Предмет оскарження (Код із дов.69)"

claimref="Предмет оскарження (Значення із дов.69)"

vdate="Дата створення заявки" />

<commentcki comment="Коментар суб'єкта кредитної історії"

vdate="Дата створення коментаря" />

<plost pser="Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

pnom="Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

crdate="Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ"

ldate="Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ" />

<changedeal crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

changecode="Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)"

changeref="Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)"

vdate="Дата коригування/видалення даних" />

</pret>

<fcert inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз. осіб)"

cert="Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Код із дов. 56) - 0 - ні (немає зареєстрованого сертифіката), 1 - так (є зареєстрований сертифікат) "

certref="Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Значення із дов. 56)"

certid="Номер сертифіката"

certurl="Посилання на сертифікат" />

<maybegone inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз. осіб)"

vdate="Дата, на яку передана інформація"

dldonor="Донор інформації (Значення із дов.54)"/>

</comp>

<!-- Блок Ідентифікації СКІ за паспортом -->

<comp id="39" descr="Назва компоненти">

<identdoc found="Знайдений? (Код із дов.60)"

foundref="Знайдений? (Значення із дов.60)"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)"

dser="Серія документа"

dnom="Номер документа"

dwdt="Дата видачі документа">

<ident csexref="Значення з довідника статі (Значення із дов.1)"

csex="Стать (Код із дов.1)"

bdate="Дата народження"

mname="По батькові"

fname="Ім'я"

lname="Прізвище"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ"

lngref="Значення з довідника мова надання блоку (Значення із дов.23)"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

vdate="Дата інформації даного блоку" />

</identdoc>

<!-- Блок перевірки документів на дійсність -->

<identdocmvds>

<identdocmvd found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

foundtitle="Опис результату пошуку"

pser="Серія паспорта"

pnom="Номер паспорта або номер ID-картки"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)">

<foundsource name="Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)"

found="0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)"

foundref="Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)" />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</identdocmvd>

</identdocmvds>

</comp>

</ubkidata>

Приклад (не знайдено збігів паспорта)

Приклад (не знайдено збігів паспорта)

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "docs": { "doc": { "dtype": "1", "dser": "КО", "dnom": "220394" } }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "32", "reqreason": "2" }, "descr": "Объект запроса" }, "descr": "Конверт запроса" }, "sessid": "4C27B91391864369A8EBCF640BF01011" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2022-01-19 10:40:27.221", "ftm": "2022-01-19 10:40:27.333" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000002080687" } }, "comp": { "identdoc": { "found": "2", "foundref": "Знайдено більш одного", "dtype": "1", "dtyperef": "Паспорт громадянина України", "dser": "КО", "dnom": "220394", "dwdt": "" }, "id": "39", "descr": "Ідентифікація СКІ за паспортом" } } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="4C27B91391864369A8EBCF640BF01011"> <req_envelope descr="Конверт запроса"> <req_xml descr="Объект запроса"> <request version="1.0" reqtype="32" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <docs> <doc dtype="1" dser="КО" dnom="220394" /> </docs> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Приклад (знайдено збіг з паспортом)

Приклад (знайдено збіг з паспортом)

Request JSON

Response JSON

Request XML

Response XML

Test URL

Test data

  • <doc dtype="1" dser="ДО" dnom="270000" />

  • <doc dtype="17" dser="" dnom="001013900" />

  • <doc dtype="1" dser="СЕ" dnom="311111" />

  • <doc dtype="1" dser="ДД" dnom="222222" />

  • <doc dtype="1" dser="ВВ" dnom="142228" />

Знайдено більш одного

  • <doc dtype="1" dser="КО" dnom="220394" />

  • <doc dtype="1" dser="СЮ" dnom="170000" />

Знайдено в списку недійсних паспортів

  • <doc dtype="1" dser="АМ" dnom="578072" />