39 - Блок ідентифікації СКІ за паспортом


comp id = "39"

Response params

*обов'язкові поля

<identdoc> Блок ідентифікації СКІ за паспортом

<identdoc> Блок ідентифікації СКІ за паспортом

<identdoc> (1)

found

Знайдений? (Код із дов.60)

[N,1], числовий формат

foundref

Значення з довідника Знайдений? (Значення із дов.60)

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

dtype

Тип розшукуваного документа (дов.7). Якщо dtype не заповнений, то по дефолту 1 (зворотна сумісність)

[N,10], числовий формат

dtyperef

Тип документа (Значення із дов.7)

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

dwdt

Дата видачі документа

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

dser

Серія паспорта

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

dnom

Номер розшукуваного паспорта або номер ID-картки

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

<ident> (1..*)

csexref

Значення з довідника статті (Значення із дов.1)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

csex

Стать (Код із дов.1)

[N,10], числовий формат

bdate

Дата народження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

fname

Ім'я

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

mname

По батькові

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

lname

Прізвище

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

inn

РНОКПП (ІПН) СКІ

[N,10] 10 чисельних символів

lngref

Значення із довідника мова надання блоку (Значення із дов.23)

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

lng

Мова надання блоку (дов.23)

[N,10], числовий формат

vdate

Дата інформації даного блоку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<identdocmvds> (1) Блок перевірки документів на дійсність

found

Знайдений? (Код із дов.27)

[N,10] 10 чисельних символів

foundref

Значення з довідника Знайдений? (Значення із дов.27)

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

foundtitle

Опис результату пошуку

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

pser

Серія паспорта

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

pnom

Номер паспорта або номер ID-карти

[TEXT,50] текстовый формат переменной длины, до 50 символов

dtype

Тип документа (дов.7). Якщо dtype не заповнений, то по дефолту 1 (зворотна сумісність).

[N,10], числовий формат

dtyperef

Тип документа (Значення із дов.7)

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

<foundsource>(1..*) Результат по кожному джерелу перевірки

name

Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

found

Цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)

[N,10] 10 чисельних символів

foundref

Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

sourcedate

Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерела

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)