16 - AntiFraud System УБКІ


Автоматизована система запобіганню операційних ризиків, на підставі агрегованих даних з кредитних заявок всіх учасників сервісу.

Даний сервіс дозволяє виявляти в заявках на кредит ознаки, що вказують на високий ризик, і таким чином протидіяти недобросовісним позичальникам.

Сервіс виділяє потенційно-ризикові заявки на підставі наступних дій:

 • Валідація даних заявки шляхом внутрішнього порівняння одних даних, зазначених в поточній заявці, з іншими.

 • Порівняння даних нових заявок з усім масивом заявок, що зберігаються в базі даних, раніше переданих та оновлюваних Партнерами УБКІ.

 • Пошук логічних невідповідностей і збігів з іншими заявками.

 • Виявлення заявників з підтвердженими ризиковими подіями.

Пошук відповідностей в сервісі здійснюється з використанням набору налаштованих правил виявлення операційного ризику.

Рейтингова модель AFS UBKI розроблена з розрахунком загального підрахунку балів за всіма правилами, що спрацювали  в досліджуваній заявці, результат розрахунку за заявкою можна розділити на дві зони: чорна зона (скоринговий бал >= 432) і сіра зона (скоринговий бал менше 432). Чорна зона служить передумовою для автоматичного прийняття відповідного рішення Партнером. Сіра зона служить причиною для проведення додаткових перевірок на стороні Партнера.

 1. По кожній LHS заявці онлайн-виклик (запит) автоматично задіює схеми зіставлення (зіставлення даних відповідно до правил і розрахунку параметрів) для обробки даних LHS і RHS.

LHS заявка - (Left Hand Side) заявка, яка подається на вхід системи для перевірки (щодо якої йде перевірка).

RHS (Right Hand Side) заявки, щодо яких проводиться порівняння (історичні заявки).

Дані LHS заявки, а також результат зіставлень правил і розрахунку параметрів зберігаються в таблиці даних разом з LHS.

2. Результати онлайн-зіставлення збираються і направляються синхронною онлайн-відповіддю, із зазначенням збігів по заявці і її атрибутів. Блок результатів представлений в форматі XML і включає в себе наступні елементи:

 • збіги;

 • ідентифікатор правила;

 • дані вхідної та правої заявки, що співпала, їх сутності

 • рекомендації для верифікаторів;

 • загальний скоринговий бал для кожного правила, що спрацювало і загальний рейтинг для всіх правил;

3. Наступним етапом передбачається другий онлайн-виклик (запит), який задіює оновлення метаданих. Мета даного запиту: надати зворотний зв'язок по заявці, привласнити заявками статуси підтвердженої ризикової події.

Для повного звіту даного сервісу передбачається 2 запити (виконуються по порядку):

 • Перший необхідний для передачі заявки і отримання відповіді від УБКІ;

 • Другий необхідний для поновлення метаданих Партнером


Технологічна схема процесу обробки заявки

Http Method

POST

Request JSON

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"afsubki": {

"request": [

{

"mode": "Вид звіту ('full'- повний 'short'-короткий)",

"dlrolesub": "Роль суб'єкта (Код із дов.14). Уточнення: Значення« 3 »довідника не використовується для AFS UBKI",

"inn": "РНОКПП (ІПН) клієнта (для фіз.осіб)",

"lname": "Прізвище",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"bdate": "Дата народження",

"mphone": "Мобільний телефон",

"wphone": "Робочий телефон 1",

"wphone2": "Робочий Телефон 2",

"wphone3": "Робочий телефон 3",

"livphone": "Телефон за місцем проживання",

"apnum": "№ Заявки",

"apdate": "Дата і час заявки"

},

{

"mode": "Вид звіту ('full'- повний 'short'-короткий)",

"dlrolesub": "Роль суб'єкта (Код із дов.14). Уточнення: Значення« 3 »довідника не використовується для AFS UBKI",

"inn": "РНОКПП (ІПН) клієнта (для фіз.осіб)",

"lname": "Прізвище",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"bdate": "Дата народження",

"dser": "Серія паспорта",

"dnom": "Номер паспорта",

"innsp": "РНОКПП (ІПН) подружжя",

"inncp": "Ідентифікаційний номер контактної особи в заявці",

"wname": "Назва основного роботодавця",

"wokpo": "ЄДРПОУ основного роботодавця",

"ureconom": "Галузь компанії основного роботодавця (Код із дов.36)",

"wstaff": "Кількість працівників основного роботодавця",

"wcountry": "Країна знаходження основного роботодавця",

"wstate": "Область знаходження основного роботодавця",

"wcity": "Населений пункт знаходження основного роботодавця",

"wstreet": "Вулиця знаходження основного роботодавця",

"whome": "Будинок знаходження основного роботодавця",

"wflat": "Офіс знаходження основного роботодавця",

"windex": "Індекс основного роботодавця",

"wothername": "Назва додаткового роботодавця",

"wotherokpo": "ЄДРПОУ додаткового роботодавця",

"ureconomother": "Галузь компанії додаткового роботодавця (Код із дов.36)",

"wotherstaff": "Кількість працівників організації додаткового роботодавця",

"wothercountry": "Країна знаходження додаткового роботодавця",

"wotherstate": "Область знаходження додаткового роботодавця",

"wothercity": "Населений пункт знаходження додаткового роботодавця",

"wotherstreet": "Вулиця знаходження додаткового роботодавця",

"wotherhome": "Будинок знаходження додаткового роботодавця",

"wotherflat": "Офіс знаходження додаткового роботодавця",

"wotherindex": "Індекс знаходження додаткового роботодавця",

"mphone": "Мобільний телефон",

"wphone": "Робочий телефон 1",

"wphone2": "Робочий Телефон 2",

"wphone3": "Робочий телефон 3",

"regphone": "Телефон за місцем реєстрації",

"livphone": "Телефон за місцем проживання",

"contphone": "Телефон контактної особи 1",

"contphone2": "Телефон контактної особи 2",

"regindex": "Індекс за місцем реєстрації",

"regstate": "Область за місцем реєстрації",

"regcity": "Місто реєстрації",

"regstreet": "Назва вулиці",

"reghome": "Номер будинку",

"regflat": "Номер квартири",

"adindex": "Індекс за місцем проживання",

"adstate": "Область за місцем проживання",

"adcity": "Населений пункт проживання",

"adstreet": "Назва вулиці",

"adhome": "Номер будинку",

"adflat": "Номер квартири",

"apnum": "№ Заявки",

"apdate": "Дата",

"dlcelcred": "Тип операції (Код із дов.17). Уточнення: Для AFS UBKI використовуються значення:« 5 »,« 6 »,« 7 »,« 8 »,« 31 »",

"dlchanel": "Канал продажів заявки. (Код із дов.44)",

"dlaask": "Сума кредиту запитана в грн.",

"dlamt": "Видана сума в грн.",

"wofdohod": "Щомісячний дохід (офіційний) зазначений аплікантом в грн.",

"waddohod": "Щомісячний дохід додатковий вказаний аплікантом в грн.",

"appregion": "Регіон закладу заявки (Код із дов.34). Уточнення: Значення, починаючи з« 28 », довідника не використовуються для AFS UBKI",

"appdepart": "Назва відділення закладу заявки",

"appcredman": "Кредитний експерт",

"wtotstag": "Загальний трудовий стаж (у місяцях)",

"wcurstag": "Поточний стаж (у місяцях)",

"foto": "base64 (Фото)"

}

],

"update": {

"uid": "id заявки отримана при першому запиті",

"inn": "Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)",

"personfs": "Ризик статус клієнта (Код із дов.43)",

"passportfs": "Ризик статус паспорта (Код із дов.43)",

"spousefs": "Ризик статус подружжя (Код із дов.43)",

"cpfs": "Ризик статус контактної особи (Код із дов.43)",

"wfs": "Ризик статус основного роботодавця. (Код із дов.43)",

"waddfs": "Ризик статус адреси основного роботодавця. (Код із дов.43)",

"wotherfs": "Ризик статус додаткового роботодавця. (Код із дов.43)",

"wotheraddfs": "Ризик статус адреси додаткового роботодавця. (Код із дов.43)",

"mphonefs": "Ризик статус мобільного телефону. (Код із дов.43)",

"wphonefs": "Ризик статус робочого телефону. (Код із дов.43)",

"wphone2fs": "Ризик статус робочого телефону 2. (Код із дов.43)",

"wphone3fs": "Ризик статус робочого телефону 3. (Код із дов.43)",

"regphonefs": "Ризик статус телефону за місцем реєстрації. (Код із дов.43)",

"livphonefs": "Ризик статус телефону за місцем проживання. (Код із дов.43)",

"contphonefs": "Ризик статус контактної особи 1. (Код із дов.43)",

"contphone2fs": "Ризик статус контактної особи 2 (Код із дов.43)",

"regfs": "Ризик статус адреси за місцем реєстрації. (Код із дов.43)",

"adfs": "Ризик статус адреси за місцем проживання. (Код із дов.43)",

"apstatus": "Статус кредитної заявки. (Код із дов.45)",

"apdecisdate": "Дата",

"appfs": "Ризик статус заявки. (Код із дов.43)",

"dlamt": "Видана сума в грн."

}

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'AFS UBKI' - 16",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійна ключ (отримуємо з API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"afsubki": {

"resprequest": {

"rule": {

"lhs": "Поля LHS заявки для правила, що спрацювало. Змінний список атрибутів, в залежності від правила, що спрацювали. Опис вихідних атрибутів у правилі описані тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y4JScNCj-SnHeYDK_NKCeT9UV_D8acB7isxTGxY5O8Q/edit#gid=1649894780 ",

"rhs": "Поля RHS заявки для правила, що спрацювало. Змінний список атрибутів, в залежності від правила, що спрацювали. Опис вихідних атрибутів у правила описані тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y4JScNCj-SnHeYDK_NKCeT9UV_D8acB7isxTGxY5O8Q/edit#gid=1649894780 ",

"name": "Код правила, що спрацювало",

"recom": "Рекомендації по правилу",

"description": "Опис правила"

},

"uid": "ІД заявки, згенерований УБКІ",

"score": "Cкоринговий бал за заявкою LHS по всім правилами, що спрацювали"

},

"inn": "РНОКПП (ІПН) клієнта (для фіз.осіб)"

},

"id": "15",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"afsubki": {

"resprequest": {

"consolidated": [

{

"name": "CR1 набір правил, блок 1",

"inn": "Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)",

"recountappday": "Кількість заявок по РНОКПП (ІПН) за добу, по всім партнерам разом з партнером, який робив запит",

"countappdayownno": "Кількість заявок з даного РНОКПП (ІПН) за добу, по всім партнерам, крім партнера, який робив запит",

"countappweek": "Кількість заявок по РНОКПП (ІПН) за тиждень, по всім партнерам разом з партнером, який робив запит",

"countappweekownno": "Кількість заявок з даного РНОКПП (ІПН) за тиждень, по всім партнерам, крім партнера, який робив запит",

"countclientdecl": "Кількість клієнтів всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів",

"countclientdeclownno": "Кількість клієнтів всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів",

"proportionclientdecl": "Частка клієнтів всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон, заявки яких було відмовлено до всіх клієнтів всіх партнерів, заявки яких були узгоджені, з такими ж телефонами і за останні 90 днів ",

"proportionclientdeclownno": "Частка клієнтів всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон, заявки яких було відмовлено до всіх клієнтів всіх партнерів, заявки яких були узгоджені, з такими ж телефонами і за останні 90 днів "

},

{

"name": "CR4 набір правил, блок 4",

"countapp": "Кількість заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, з даними телефонами в полях робочих телефонів але при цьому з різними місцями роботи і за останні 180 днів",

"countappownno": "Кількість заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, з даними телефонами в полях робочих телефонів але при цьому з різними місцями роботи і за останні 180 днів",

"wphone": "Робочий телефон 1",

"wphone2": "Робочий Телефон 2",

"wphone3": "Робочий телефон 3"

},

{

"name": "CR5 Набір правил, блок 5",

"inn": "Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)",

"countappdenied": "Кількість заявок зі статусом відмовлено по РНОКПП (ІПН), по всім партнерам разом з партнером, який робив запит",

"countappdeniedownno": "Кількість заявок зі статусом відмовлено по РНОКПП (ІПН), по всім партнерам крім партнера, який робив запит"

}

],

"Consolidated": [

{

"name": "CR2 набір правил, блок 2",

"livphone": "Телефон за місцем проживання",

"countclient": "Кількість клієнтів, у яких даний телефон вказаний в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон в заявках всіх партнерів разом з партнером, який робив запит і за останні 180 днів.",

"countclientownno": "Кількість клієнтів, у яких даний телефон вказаний в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон в заявках всіх партнерів, крім партнера, який робив запит і за останні 180 днів",

"countapp": "Кількість заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів",

"countappownno": "Кількість заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів",

"proportionapp": "Частка заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено до всіх узгоджених заявок з такими ж телефонами і за останні 90 днів",

"proportionappownno": "Частка заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено до всіх узгоджених заявок з такими ж телефонами і за останні 90 днів",

"countclientdecl": "Кількість клієнтів всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів",

"countclientdeclownno": "Кількість клієнтів всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів",

"proportionclientdecl": "Частка клієнтів всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон, заявки яких було відмовлено до всіх клієнтів всіх партнерів, заявки яких були узгоджені, з такими ж телефонами і за останні 90 днів ",

"proportionclientdeclownno": "Частка клієнтів всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон, заявки яких було відмовлено до всіх клієнтів всіх партнерів, заявки яких були узгоджені, з такими ж телефонами і за останні 90 днів"

},

{

"name": "CR3 набір правил, блок 3",

"mphone": "Мобільний телефон",

"countclient": "Кількість клієнтів, у яких даний телефон вказаний в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон в заявках всіх партнерів разом з партнером, який робив запит і за останні 180 днів",

"countclientownno": "Кількість клієнтів, у яких даний телефон вказаний в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон в заявках всіх партнерів, крім партнера, який робив запит і за останні 180 днів",

"countapp": "Кількість заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів",

"countappownno": "Кількість заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів",

"proportionapp": "Частка заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено до всіх узгоджених заявок з такими ж телефонами і за останні 90 днів",

"proportionappownno": "Частка заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено до всіх узгоджених заявок з такими ж телефонами і за останні 90 днів"

}

],

"uid": "ІД заявки, згенерований УБКІ"

},

"inn": "Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)"

},

"id": "15",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"afsubki": {

"respupdate": {

"uid": "ІД заявки, згенерований УБКІ"

},

"inn": "РНОКПП (ІПН) суб'єкта"

},

"id": "15"

},

{

"pret": {

"pretension": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)",

"crdeal": "Ідентифікатор угоди (референс)",

"source": "Вид оскарження (Код із дов.48)",

"sourceref": "Вид оскарження (Значення із дов.48)",

"claim": "Предмет оскарження (Код із дов.69)",

"claimref": "Предмет оскарження (Значення із дов.69)",

"vdate": "Дата створення заявки"

},

"commentcki": {

"comment": "Коментар суб'єкта кредитної історії",

"vdate": "Дата створення коментаря"

},

"plost": {

"pser": "Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)",

"pnom": "Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)",

"crdate": "Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ",

"ldate": "Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ"

},

"changedeal": {

"crdeal": "Ідентифікатор угоди (референс)",

"changecode": "Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)",

"changeref": "Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)",

"vdate": "Дата коригування/видалення даних"

},

"freezedate": "Дата підключення опції FREEZE",

"nonewdealcomment": "Коментар",

"nonewdeal": "Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена",

"nonewdealref": "Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

},

"fcert": {

"inn": "ІПН",

"cert": "Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Код із дов. 56) - 0 - ні (немає зареєстрованого сертифіката), 1 - так (є зареєстрований сертифікат) ",

"certref": "Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Значення із дов. 56)",

"certid": "Номер сертифіката",

"certurl": "Посилання на сертифікат"

},

"maybegone": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз. осіб)",

"vdate": "Дата? на яку передана інформація",

"dldonor": "Донор інформації (Значення із дов.54)"

},

"id": "18",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"person": {

"bdate": "Дата народження",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"mname": "По батькові",

"fname": "Ім'я",

"lname": "Прізвище",

"inn ": "РНОКПП (ІПН) СКІ",

},

"id": "72",

"descr": "Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи (Наявність компоненти визначається знаходженням більше 1 людини у разі пошуку за ПІБ+ДР)"

}

]

}

}

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійна ключ (отримуємо з API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): 'AFS UBKI' - 16" reqreason="Мета надання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- АФС УБКІ-->

<afsubki>

<!-- Перший запит короткий mode = "short" -->

<request mode="Вид звіту ('full'- повний 'short'-короткий)"

dlrolesub="Роль суб'єкта (Код із дов.14). Уточнення: Значення« 3 »довідника не використовується для AFS UBKI"

inn="РНОКПП (ІПН) клієнта (для фіз.осіб)"

lname="Прізвище"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

bdate="Дата народження"

mphone="Мобільний телефон"

wphone="Робочий телефон 1"

wphone2="Робочий Телефон 2"

wphone3="Робочий телефон 3"

livphone="Телефон за місцем проживання"

apnum="№ Заявки"

apdate="Дата і час заявки" />

<!-- Перший запит повний mode = "full" -->

<request mode="Вид звіту ('full'- повний 'short'-короткий)"

dlrolesub="Роль суб'єкта (Код із дов.14). Уточнення: Значення« 3 »довідника не використовується для AFS UBKI"

inn="РНОКПП (ІПН) клієнта (для фіз.осіб)"

lname="Прізвище"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

bdate="Дата народження"

dser="Серія паспорта"

dnom="Номер паспорта"

innsp="РНОКПП (ІПН) подружжя"

inncp="Ідентифікаційний номер контактної особи в заявці"

wname="Назва основного роботодавця"

wokpo="ЄДРПОУ основного роботодавця"

ureconom="Галузь компанії основного роботодавця (Код із дов.36)"

wstaff="Кількість працівників основного роботодавця"

wcountry="Країна знаходження основного роботодавця"

wstate="Область знаходження основного роботодавця"

wcity="Населений пункт знаходження основного роботодавця"

wstreet="Вулиця знаходження основного роботодавця"

whome="Будинок знаходження основного роботодавця"

wflat="Офіс знаходження основного роботодавця"

windex="Індекс основного роботодавця"

wothername="Назва додаткового роботодавця"

wotherokpo="ЄДРПОУ додаткового роботодавця"

ureconomother="Галузь компанії додаткового роботодавця (Код із дов.36)"

wotherstaff="Кількість працівників організації додаткового роботодавця"

wothercountry="Країна знаходження додаткового роботодавця"

wotherstate="Область знаходження додаткового роботодавця"

wothercity="Населений пункт знаходження додаткового роботодавця"

wotherstreet="Вулиця знаходження додаткового роботодавця"

wotherhome="Будинок знаходження додаткового роботодавця"

wotherflat="Офіс знаходження додаткового роботодавця"

wotherindex="Індекс знаходження додаткового роботодавця"

mphone="Мобільний телефон"

wphone="Робочий телефон 1"

wphone2="Робочий Телефон 2"

wphone3="Робочий телефон 3"

regphone="Телефон за місцем реєстрації"

livphone="Телефон за місцем проживання"

contphone="Телефон контактної особи 1"

contphone2="Телефон контактної особи 2"

regindex="Індекс за місцем реєстрації"

regstate="Область за місцем реєстрації"

regcity="Місто реєстрації"

regstreet="Назва вулиці"

reghome="Номер будинку"

regflat="Номер квартири"

adindex="Індекс за місцем проживання"

adstate="Область за місцем проживання"

adcity="Населений пункт проживання"

adstreet="Назва вулиці"

adhome="Номер будинку"

adflat="Номер квартири"

apnum="№ Заявки"

apdate="Дата"

dlcelcred="Тип операції (Код із дов.17). Уточнення: Для AFS UBKI використовуються значення:« 5 »,« 6 »,« 7 »,« 8 »,« 31 »"

dlchanel="Канал продажів заявки. (Код із дов.44)"

dlaask="Сума кредиту запитана в грн."

dlamt="Видана сума в грн."

wofdohod="Щомісячний дохід (офіційний) зазначений аплікантом в грн."

waddohod="Щомісячний дохід додатковий вказаний аплікантом в грн."

appregion="Регіон закладу заявки (Код із дов.34). Уточнення: Значення, починаючи з« 28 », довідника не використовуються для AFS UBKI"

appdepart="Назва відділення закладу заявки"

appcredman="Кредитний експерт"

wtotstag="Загальний трудовий стаж (у місяцях)"

wcurstag="Поточний стаж (у місяцях)"

foto="base64 (Фото)" />

<!-- Другий запит тільки для повного першого запиту-->

<update uid="id заявки отримана при першому запиті"

inn="Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)"

personfs="Ризик статус клієнта (Код із дов.43)"

passportfs="Ризик статус паспорта (Код із дов.43)"

spousefs="Ризик статус подружжя (Код із дов.43)"

cpfs="Ризик статус контактної особи (Код із дов.43)"

wfs="Ризик статус основного роботодавця. (Код із дов.43)"

waddfs="Ризик статус адреси основного роботодавця. (Код із дов.43)"

wotherfs="Ризик статус додаткового роботодавця. (Код із дов.43)"

wotheraddfs="Ризик статус адреси додаткового роботодавця. (Код із дов.43)"

mphonefs="Ризик статус мобільного телефону. (Код із дов.43)"

wphonefs="Ризик статус робочого телефону. (Код із дов.43)"

wphone2fs="Ризик статус робочого телефону 2. (Код із дов.43)"

wphone3fs="Ризик статус робочого телефону 3. (Код із дов.43)"

regphonefs="Ризик статус телефону за місцем реєстрації. (Код із дов.43)"

livphonefs="Ризик статус телефону за місцем проживання. (Код із дов.43)"

contphonefs="Ризик статус контактної особи 1. (Код із дов.43)"

contphone2fs="Ризик статус контактної особи 2 (Код із дов.43)"

regfs="Ризик статус адреси за місцем реєстрації. (Код із дов.43)"

adfs="Ризик статус адреси за місцем проживання. (Код із дов.43)"

apstatus="Статус кредитної заявки. (Код із дов.45)"

apdecisdate="Дата"

appfs="Ризик статус заявки. (Код із дов.43)"

dlamt="Видана сума в грн." />

</afsubki>

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки(Код із дов.0)" errtext="Текст помилки(Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Відповідь на перший запит повний-->

<!-- Блок відповіді AFS UBKI -->

<comp id="15" descr="Назва компоненти">

<afsubki inn="РНОКПП (ІПН) клієнта (для фіз.осіб)">

<resprequest uid="ІД заявки, згенерований УБКІ"

score="Cкоринговий бал за заявкою LHS по всім правилами, що спрацювали">

<rule name="Код правила, що спрацювало"

recom="Рекомендації по правилу"

description="Опис правила">

<!-- Поля LHS заявки для правила, що спрацювало -->

<lhs />

<!-- Змінний список атрибутів, в залежності від правила, що спрацювали. Опис вихідних атрибутів у правилі описані тут:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y4JScNCj-SnHeYDK_NKCeT9UV_D8acB7isxTGxY5O8Q/edit#gid=1649894780 -->

<!-- Поля RHS заявки для правила, що спрацювало -->

<rhs />

<!-- Змінний список атрибутів, в залежності від правила, що спрацювали. Опис вихідних атрибутів у правила описані тут:

-->

</rule>

</resprequest>

</afsubki>

</comp>

<!-- Відповідь на перший запит короткий -->

<comp id="15" descr="Назва компоненти">

<!-- Блок відповіді AFS UBKI -->

<afsubki inn="Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)">

<resprequest uid="ІД заявки, згенерований УБКІ">

<consolidated name="CR1 набір правил, блок 1"

inn="Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)"

recountappday="Кількість заявок по РНОКПП (ІПН) за добу, по всім партнерам разом з партнером, який робив запит"

countappdayownno="Кількість заявок з даного РНОКПП (ІПН) за добу, по всім партнерам, крім партнера, який робив запит"

countappweek="Кількість заявок по РНОКПП (ІПН) за тиждень, по всім партнерам разом з партнером, який робив запит"

countappweekownno="Кількість заявок з даного РНОКПП (ІПН) за тиждень, по всім партнерам, крім партнера, який робив запит"

countclientdecl="Кількість клієнтів всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

countclientdeclownno="Кількість клієнтів всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

proportionclientdecl="Частка клієнтів всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон, заявки яких було відмовлено до всіх клієнтів всіх партнерів, заявки яких були узгоджені, з такими ж телефонами і за останні 90 днів "

proportionclientdeclownno="Частка клієнтів всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон, заявки яких було відмовлено до всіх клієнтів всіх партнерів, заявки яких були узгоджені, з такими ж телефонами і за останні 90 днів " />

<Consolidated name="CR2 набір правил, блок 2"

livphone="Телефон за місцем проживання"

countclient="Кількість клієнтів, у яких даний телефон вказаний в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон в заявках всіх партнерів разом з партнером, який робив запит і за останні 180 днів."

countclientownno="Кількість клієнтів, у яких даний телефон вказаний в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон в заявках всіх партнерів, крім партнера, який робив запит і за останні 180 днів"

countapp="Кількість заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

countappownno="Кількість заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

proportionapp="Частка заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено до всіх узгоджених заявок з такими ж телефонами і за останні 90 днів"

proportionappownno="Частка заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено до всіх узгоджених заявок з такими ж телефонами і за останні 90 днів"

countclientdecl="Кількість клієнтів всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

countclientdeclownno="Кількість клієнтів всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

proportionclientdecl="Частка клієнтів всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон, заявки яких було відмовлено до всіх клієнтів всіх партнерів, заявки яких були узгоджені, з такими ж телефонами і за останні 90 днів "

proportionclientdeclownno="Частка клієнтів всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон, заявки яких було відмовлено до всіх клієнтів всіх партнерів, заявки яких були узгоджені, з такими ж телефонами і за останні 90 днів" />

<Consolidated name="CR3 набір правил, блок 3"

mphone="Мобільний телефон"

countclient="Кількість клієнтів, у яких даний телефон вказаний в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон в заявках всіх партнерів разом з партнером, який робив запит і за останні 180 днів"

countclientownno="Кількість клієнтів, у яких даний телефон вказаний в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон в заявках всіх партнерів, крім партнера, який робив запит і за останні 180 днів"

countapp="Кількість заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

countappownno="Кількість заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

proportionapp="Частка заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено до всіх узгоджених заявок з такими ж телефонами і за останні 90 днів"

proportionappownno="Частка заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено до всіх узгоджених заявок з такими ж телефонами і за останні 90 днів" />

<consolidated name="CR4 набір правил, блок 4"

countapp="Кількість заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, з даними телефонами в полях робочих телефонів але при цьому з різними місцями роботи і за останні 180 днів"

countappownno="Кількість заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, з даними телефонами в полях робочих телефонів але при цьому з різними місцями роботи і за останні 180 днів"

wphone="Робочий телефон 1"

wphone2="Робочий Телефон 2"

wphone3="Робочий телефон 3" />

<consolidated name="CR5 Набір правил, блок 5"

inn="Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)"

countappdenied="Кількість заявок зі статусом відмовлено по РНОКПП (ІПН), по всім партнерам разом з партнером, який робив запит"

countappdeniedownno="Кількість заявок зі статусом відмовлено по РНОКПП (ІПН), по всім партнерам крім партнера, який робив запит" />

</resprequest>

</afsubki>

</comp>

<!-- Відповідь на другий запит -->

<comp id="15">

<afsubki inn="РНОКПП (ІПН) суб'єкта">

<respupdate uid="ІД заявки, згенерований УБКІ" />

</afsubki>

</comp>

<!-- Попередження -->

<comp id="18" descr="Назва компоненти">

<pret nonewdeal="Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена"

nonewdealref="Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)"

nonewdealcomment="Коментар"

freezedate="Дата підключення опції FREEZE"

inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)">

<pretension inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

source="Вид оскарження (Код із дов.48)"

sourceref="Вид оскарження (Значення із дов.48)"

claim="Предмет оскарження (Код із дов.69)"

claimref="Предмет оскарження (Значення із дов.69)"

vdate="Дата створення заявки" />

<commentcki comment="Коментар суб'єкта кредитної історії"

vdate="Дата створення коментаря" />

<plost pser="Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

pnom="Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

crdate="Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ"

ldate="Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ" />

<changedeal crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

changecode="Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)"

changeref="Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)"

vdate="Дата коригування/видалення даних" />

</pret>

<fcert inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз. осіб)"

cert="Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Код із дов. 56) - 0 - ні (немає зареєстрованого сертифіката), 1 - так (є зареєстрований сертифікат) "

certref="Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Значення із дов. 56)"

certid="Номер сертифіката"

certurl="Посилання на сертифікат" />

<maybegone inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз. осіб)"

vdate="Дата, на яку передана інформація"

dldonor="Донор інформації (Значення із дов.54)"/>

</comp>

<!-- Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи (Наявність компоненти визначається знаходженням більше 1 людини у разі пошуку за ПІБ+ДР)-->

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

<person bdate="Дата народження"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

mname="По батькові"

fname="Ім'я"

lname="Прізвище"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ" />

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Приклад

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "afsubki": { "request": { "mode": "short", "dlrolesub": "1", "inn": "0123443211", "lname": "Убков", "fname": "Иван", "mname": "Иванович", "bdate": "1999-09-09", "mphone": "+380990000009", "wphone": "", "wphone2": "", "wphone3": "", "livphone": "", "apnum": "269fc68c.f0a0da", "apdate": "2019-01-17 11:29:25" } }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "16", "reqreason": "2" }, "descr": "Об'єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "7D6CDE893ADD439AB4ABBF1B0242D847" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2019-01-17 10:31:34.889", "ftm": "2019-01-17 10:31:35.781" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000000562528" } }, "comp": [ { "afsubki": { "resprequest": { "consolidated": [ { "name": "CR1", "inn": "0123443211", "countappday": "0", "countappdayownno": "0", "countappweek": "0", "countappweekownno": "0" }, { "name": "CR2", "livphone": "", "countclient": "0", "countclientownno": "0", "countclientdecl": "0", "countclientdeclownno": "0", "proportionclientdecl": "", "proportionclientdeclownno": "" }, { "name": "CR3", "mphone": "+380990000009", "countclient": "0", "countclientownno": "0", "countclientdecl": "0", "countclientdeclownno": "0", "proportionclientdecl": "", "proportionclientdeclownno": "" }, { "name": "CR4", "countapp": "0", "countappownno": "0", "wphone": "", "wphone2": "", "wphone3": "" }, { "name": "CR5", "inn": "0123443211", "countappdenied": "0", "countappdeniedownno": "0" } ], "uid": "416250b6-bcdf-4692-ac19-13736ac50f7d" }, "inn": "0123443211" }, "id": "15", "descr": "AFS УБКІ" }, { "pret": { "commentcki": { "comment": "Комментарий", "vdate": "2016-09-14" }, "plost": { "pser": "AA", "pnom": "111111", "crdate": "2019-08-22", "ldate": "2019-08-01" }, "inn": "0123443211", "nonewdeal": "0", "nonewdealref": "Нет", "nonewdealcomment": "", "freezedate":"" }, "fcert": { "inn": "0123443211", "cert": "0", "certref": "Ні", "certid": "", "certurl": "" }, "id": "18", "descr": "Попередження" } ] } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="7D6CDE893ADD439AB4ABBF1B0242D847"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об'єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="16" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <afsubki> <!-- Перший запит короткий mode = "short" --> <request mode="short" dlrolesub="1" inn="0123443211" lname="Убков" fname="Иван" mname="Иванович" bdate="1999-09-09" mphone="+380990000009" wphone="" wphone2="" wphone3="" livphone="" apnum="269fc68c.f0a0da" apdate="2019-01-17 11:29:25" /> </afsubki> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Test URL

Test data

 1. inn="3189121467", dser="КМ", dnom="161908", mphone="+380671082183"

 2. inn="1949917504", dser="МО", dnom="540502", mphone="+380507120614"

 3. inn="1715901052", dser="ЕО", dnom="853614", mphone="+380681148693"

 4. inn="3282609739", dser="КО", dnom="643408", mphone="+380993593186"

 5. inn="3496806854", dser="НМ", dnom="412881", mphone="+380665288093"

 

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

 • bdate="1985-03-20" mname="НИКИФОРОВНА" fname="АННА" lname="ЯРЦЕВА"