Помилки і нотифікації при передачі даних

Види помилок прийому пакетів -

  • SYSTEM - призводить до зупинки передачі пакетів партнерами

  • CRITICAL - призводить до бракування пакета в цілому

  • IGNORED - призводить до бракування однієї компоненти

  • NOTICE - дані приймаються, але з коментарем, некоректно необов'язковий атрибут записується з "дефолтних значенням" або як NULL

Номер помилки

Рівень критичності

Текст помилки

Номер помилки

Рівень критичності

Текст помилки

1000

SYSTEM

Cистемна помилка. Для детальної інформації: 044-585-11-96

1001

SYSTEM

Для вирішення проблеми зверніться будь ласка до служби підтримки УБКІ support@ubki.ua або зателефонуйте (044) 585-11-96. Ваш реквест ID:`{0}`

1002

SYSTEM

Некоректний xml запит, помилка `{1}`. Для вирішення проблеми зверніться будь ласка до служби підтримки УБКІ support@ubki.ua або зателефонуйте (044) 585-11-96. Ваш реквест ID:`{0}`

1003

SYSTEM

Невдала спроба прийому пакета {0}, повторіть відправку

1004

SYSTEM

Не знайдено {0} файл, зверніться до підтримки УБКІ.

2001

CRITICAL

Unexpected error message

2012

CRITICAL

Ви працюєте в односторонньому режимі. Для детальної інформації: 044-585-11-96, сесія {0}

2014

CRITICAL

Помилка обробки запиту. Відсутня активна сесія {0}. Для вирішення проблеми зверніться будь ласка до служби підтримки УБКІ support@ubki.ua або зателефонуйте (044) 585-11-96.

2015

CRITICAL

Помилка обробки запиту. Відсутній або незаповнений атрибут sessid

2016

CRITICAL

Помилка обробки запиту. Сесія (sessid) {0} прострочена

2039

CRITICAL

Пакет більше максимального розміру у 2Мб

2087

CRITICAL

Передано занадто багато {0} рядків

2088

CRITICAL

Знайдено неочікувано багато {0} записів по одному клієнту

2013

CRITICAL

Помилка обробки запиту. Відсутній або незаповнений тег request

2017

CRITICAL

Дата актуализації інформації (поле dldateclc) в {0} занадто стара {1}

2018

CRITICAL

Дата `{1}` в атрибуті {0} очікується у форматі `YYYY-MM-DD`.

2019

CRITICAL

Дата `{1}` в атрибуті {0} за межами припустимого діапазону: ( `{2}` - `{3}` ).

2020

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля adtype немає у довіднику

2021

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля contactype немає у довіднику

2022

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля csex немає у довіднику

2023

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля currency немає у довіднику

2024

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля dealStatus немає у довіднику

2025

CRITICAL

Не вказано контрагента (поле dlkontragent) при купівлі/продажу кредиту, обов'язкове з 01 травня 2020

2026

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля doctype немає у довіднику

2027

CRITICAL

Помилка обробки пакету. Очікується XML

2028

CRITICAL

Увага, в тезі (`IDENT` - Блок ідентифікації физлица) знайдено пустий атрибут (`FAMILY` - Сімейний стан)

2029

IGNORED

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля familyStatus немає у довіднику

2030

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля flPay немає у довіднику

2031

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Некоректна контрольна сума ІПН

2032

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Некоректний ІПН

2033

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля jobPosition немає у довіднику

2034

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Некоректна контрольна сума ЄДРПОУ

2035

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Некоректне ЄДРПОУ

2036

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля payFlag немає у довіднику

2037

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля pogashType немає у довіднику

2038

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля subjectRole немає у довіднику

2040

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля typeOfDeal немає у довіднику

2043

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля DLVIDOBES немає у довіднику

2044

CRITICAL

Непідтримувана мова, {0}=`{1}`

2045

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Дата не може бути у майбутньому.

2046

CRITICAL

Дата `{0}` зрізу угоди {1} - невалідна

2047

CRITICAL

Увага! Угода {0} уже передавалась іншою компанією із ассоциації. Подробиці: 044-585-11-96

2048

CRITICAL

Дата зрізу угоди не може бути більше поточної дати

2049

CRITICAL

Пакет {0} не може бути прийнятим - необхідна згода суб'єкта кредитної історії. Подробиці: 044-585-11-96

2050

CRITICAL

Увага! Переданий в пакеті {0} документ {1} раніше передавався по іншому позичальнику {2} Вашою компанією.

2051

CRITICAL

Поле к-сть днів прострочки (поле dldayexp) не може бути=0, якщо поле пот.простроченої заборгованісті (dlamtexp) не дорівнює 0.(і навпаки)

2052

CRITICAL

Статус угоди (поле dlflstat) в пот. періоді не може буть *закритий*, якщо є сумма пот.заборгованості (поле dlamtcur), сумма пот. простроченої заборгованості (поле dlamtexp)

2053

CRITICAL

Повторюється блок суб`екта кредитной історії (тег cki)

2054

CRITICAL

Дата розрахунку (dldateclc) компоненти не може бути раніше дати періоду зрізу. {0}

2055

CRITICAL

Значення ІПН (поле inn) [{0}] некоректне

2056

CRITICAL

Дата закінчення угоди (поле dldff) `{0}` має відповідати даті зрізу.

2057

CRITICAL

Формат дати {0} в `{1}` некоректний {2}

2058

CRITICAL

Кількість днів прострочки (поле dldayexp) не може бути більше чим різниця між датою розрахунку (поле dldateclc) і датою початку угоди (поле dlds) {0} {1} {2}

2059

CRITICAL

Поле `{0}`=`{1}` некоректне

2060

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне.

2061

CRITICAL

Дата закінчення угоди (поле dldpf) не може бути раніше чим дата старту угоди.

2062

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне.

2063

CRITICAL

{0}:{1}=`{2}` ІПН може і не бути, але якщо є - то має бути в усіх компонентах!

2064

CRITICAL

Некоректний ІПН (поле inn) `[{0}]`

2065

CRITICAL

Значення ІПН [{0}] некоректне (поле inn)!!

2066

CRITICAL

Дата старту (поле dlds) угоди не може бути пізніше дати розрахунку (поле dldateclc).

2067

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення не відповідає шаблону!

2068

CRITICAL

Атрибут {0}:{1}=`{2}` має некоректне значення (поле inn)

2069

CRITICAL

Тег `{0}` містить атррибут `{1}` Значення якого є некоректним! Значення: `{2}`

2070

CRITICAL

Значення в атрибуті {0} тега CRDEAL не може бути від'ємною

2071

CRITICAL

Значення в атрибуті {0} тега DEALLIFE не може бути від'ємною

2072

CRITICAL

Відсутній валідний блок адреса (тег addr) у пакеті або в адресах переданих раніше

2073

CRITICAL

Відсутній блок суб`екта кредитной історії (тег cki)

2074

CRITICAL

Відсутній валідний блок контактів (comp id=10) у пакеті або у контактах переданих раніше

2075

CRITICAL

Повинен бути мінімум один валідний зріз в угоді (тег deallife)

2076

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Атрибут DLDFF тега DEALLIFE не може бути пустим або бути відсутніми у закритій угоді

2077

CRITICAL

Відсутній валідний блок документів (тег docs) у пакеті або в документах переданих раніше

2078

CRITICAL

Відсутній валідний блок ідентифікації (тег ident) у пакеті або в ідентифікаціях переданих раніше

2079

CRITICAL

Відсутній блок зв'язків (тег linked)

2080

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректно.Значення в атрибуті DLREF тега CRDEAL не може бути пустим

2081

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне.Значення в атрибуті DLREF тега DEALLIFE не може бути пустим

2082

CRITICAL

Відсутній блок ідентифікації (тег urident)

2083

CRITICAL

Перевищена кількість унікальних компонент COMP id={0}

2084

CRITICAL

Забраковано внаслідок браковки пакету, тип {0}

2085

CRITICAL

Кілька різних значень ІПН (поле inn)

2086

CRITICAL

Сума поточної заборгованості (поле dlamtcur) не може бути меньше суми поточної простроченої заборгованості (поле dlamtexp).

2089

CRITICAL

Значення в атрибуті DLFLBRK тега DEALLIFE не може бути 0, якщо є прострочки

2090

CRITICAL

Оновлення угод в кінцевому статусі не допускається. ref: {0}

2091

CRITICAL

Перевищена різниця днів прострочки (поле dldayexp) між зрізами {0} днів, {1}

2092

CRITICAL

Глобальний дублікат (вже є у базі)

2010

CRITICAL

Пакет не відповідає xsd схемі: {0}

2011

CRITICAL

Помилка XML для запиту {0}

2041

CRITICAL

Невідома операція: request_type може бути i, u або d

2093

CRITICAL

Занадто старий зріз/угода, пропущено (обмеження на передачу старих угод). {0}

2094

CRITICAL

Заборона надсилання угоди {0}. Для детальної інформації: 0445851196

2095

CRITICAL

`{0}`: У пакеті виявлені дублікати зрізу dlref:`{1}`/dlyear:`{2}`/dlmonth:`{3}`

2096

CRITICAL

Дата народження менше 14 років

2097

CRITICAL

Дата народження більша 100 років

2098

CRITICAL

Дата народження не відповідає CKI `{2}`  

2099

CRITICAL

`{0}.{1}` Дата народження не відповідає CKI `{2}`

2100

CRITICAL

Угода `{0}` вже куплена минулого місяця, має бути просто у `відкритому` стані.

2101

CRITICAL

Некоректно заповнене обов`язкове (з 01/04/2022) поле delreason

2102

CRITICAL

Дата зрізу, не може бути раніше даті старту договору

2103

CRITICAL

Угода {0} не може бути продана або куплена тій же компанії.

2104

CRITICAL

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Значення поля cgrag немає у довіднику країн

2105

CRITICAL

Увага! Переданий personId {0} раніше передавався по іншому позичальнику в пакеті {1} Вашою компанією.

2106

CRITICAL

Увага! Переданий в пакеті іпн {0} передавався Вашою компанією по іншій персоні: {1}.

2107

CRITICAL

Увага! Спроба передачі позичальника без іпн, який раніше передавався Вашою організацією з іпн {0}

2108

CRITICAL

Увага! Спроба заміни валідного іпн {0} на інший валідний {1} по персоні {2}

3001

IGNORED

Тег `{0}` містить атрибут `{1}` значення якого є некоректним! Значення: `{2}`

3002

IGNORED

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Поле не повинно бути пустим

3003

IGNORED

Поле {0} не повинно бути пустим

3004

IGNORED

Закриття угоди неможливо - в базі вже присутні передані раніше послідуючі зрізи. {0} -> {1}

3005

IGNORED

Локальний дублікат (повтор у пакеті)

3007

IGNORED

Поле {0}:{1} має некоректне значення `{2}`, проігнороване

3008

IGNORED

Некоректний тип контакту: {0}:{1}=`{2}`

3009

IGNORED

Формат дати {0} в `{1}` некоректний {2}

3010

IGNORED

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Некоректний документ

3011

IGNORED

Некоректний формат email: {0}:{1}=`{2}`

3012

IGNORED

Поле `{0}`=`{1}` некоректне

3013

IGNORED

Некоректний номер телефону: {0}:{1}=`{2}`

3014

IGNORED

Місце роботи заповнене некоректно, проігнороване: {0}:{1}=`{2}`

3015

IGNORED

Фото більше максимального розміру у 2Мб

3016

IGNORED

Дата фактичного закриття угоди (поле dldff) вказана для відкритої угоди. Значення проігноровано.

3017

IGNORED

Некоректний email: {0}:{1}=`{2}`

3018

IGNORED

Дублікат зрізу 90+ днів {0}, який вже є у БД, проігнорований

3019

IGNORED

Занадто старий зріз/угода, пропущено (обмеження на передачу старих угод). {0}

4001

NOTICE

Тег `{0}` містить атрибут `{1}` значення якого можливо є некорректним, значення: `{2}`

4002

NOTICE

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Є прострочка (dlamtexp/dldayexp), але не вказана ознака DLFLBRK

4003

NOTICE

Значення атрибуту {0}:{1}=`{2}` некоректне. Закрита прострочка (поле dlamtexp), але не вказана ознака виконання платежу DLFLPAY

4004

NOTICE

Видалення компоненти {0}

4005

NOTICE

Увага! Переданий в пакеті {0} документ {1} значиться по іншому позичальнику в бюро.

4006

NOTICE

Ім`я (поле fname) {0}:{1}=`{2}` можливо має некоректне значення.

4007

NOTICE

Полe `{0}` повинно бути цілим числом. Було передано: `{1}`

4008

NOTICE

По-батькові (поле mname) {0}:{1}=`{2}` можливо має некоректне значення.

4009

NOTICE

Полe `{0}` повинно бути числом. Було передано: `{1}`

4010

NOTICE

Атрибут {0}:{1}=`{2}` можливо має некоректне значення.

4011

NOTICE

Тег `{0}` містить атрибут `{1}` Значення якого є некоректним! Значення: `{2}`

4012

NOTICE

Угода закрита, але дата фактичного DLDFF закриття пуста {0}=`{1}`.

4013

NOTICE

Знайдено нульова угода (поле dlamt та dlamtlim=0) 0: {0}

4014

NOTICE

{0}: Стать (поле csex) вказана некорректно для `{1}`

4015

NOTICE

Увага! У пакеті передано недійсний паспорт {0}, станом на {1} : `{2}`.

4016

NOTICE

Увага! У пакеті передано паспорт {0} людини у розшуку станом на {1}: `{2}`.

4017

NOTICE

Не вказано покупця/продавця (поля dlkontragent, dlsale_date, dlsale_name, dlsale_addr, dlsale_email, dlsale_phone) при продажу/купівлі кредиту юр.особі, обов'язкові з 15 березня 2021

4018

NOTICE

Не вказано покупця (поля dlkontragent, dlsale_date) при продажу кредиту фіз.особі, обов'язкове з 15 березня 2021

4019

NOTICE

Перевірте заповненість поля bdate і відповідність його ІПН

4020

NOTICE

Продана угода {0} має бути з нульовою заборгованістю.

4021

NOTICE

Зміна іпн з {0} на {1} по person_id {2}

4022

NOTICE

Зміна ідентифікації з `{0}` на `{1}` по person_id={2} (ідентиф == ДН+ПІБ)

4023

NOTICE

Увага! По даній персоні була зміна іпн по даним бюро.

1019

NOTICE

Перевірте заповненість поля bdate і відповідність його ІПН

5001

INFO

Технічне корегування {0} (редагування уже існуючих даних у базі) {1}

5002

INFO

OK NEW DEAL відкриття угоди

5003

INFO

OK (закриття угоди)

5004

INFO

Ідентификація видалена так як немає жодної угоди та зрізу

5005

INFO

Угода закрита в результаті корегування {0}

 


Див. у цьому розділі також

Фізична особа

Юридична особа

Параметри запиту передачі даних

API отримання реєстру передачі даних

Журнал версій API


Вступ

Авторизація

Отримання інформації із бюро

Моніторинг

Тестове середовище

Довідники

Журнал змін