Юридична особа


Http Method

POST

Http Method

POST

Request URL

https://secure.ubki.ua/upload/data

Request JSON (headers: "SessId: Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)", "Content-Type: application/json")

{

"reqtype": "Режим обробки інформації (Код із дов.50)",

"reqidout": "ІД запиту організації",

"reqreason": "Мета подачі запиту (Код із дов.24): Передача даних - 0",

"delreason": "Причина видалення даних, при режимі d (Код із дов.62)",

"data": {

"ur_cki": {

"inn": "ЄДРПОУ",

"cgrag": "Країна-резидента (Код із дов.4) (Цифровий код із ISO 3166), по замовчуванню 804 (Україна)",

"urname": "Найменування юрособи",

"reqlng": "Мова ідентифікації (Код із дов.23)",

"uridents": [

{

"vdate": "Дата верифікації даних кредитором",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"okpo": "ЄДРПОУ",

"urname": "Найменування юр.особи",

"urfrms": "Форма власності (Код із дов.38)",

"ureconom": "Галузь економіки (Секція КВЕД2010) (Код із дов.36)",

"urvide": "Вид діяльності (КВЕД2010) (Код із дов.37)",

"urdatreg": "Дата реєстрації в ЄДР",

"urdatregnal": "Дата реєстрації в податковій"

}

],

"linked": [

{

"okpo2": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ пов'язаної особи",

"okpo2_name": "ПІБ/Найменування пов'язаної особи",

"linkrole": "Тип зв'язку (Код із дов.39)",

"rdate": "Дата актуалізації зв'язку"

}

],

"docs": [

{

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова представлення блоку (Код із дов.23)",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7) ",

"dwdt": "Дата видачі документа",

"dnom": "Номер документа",

"dser": "Серія документа",

"dterm": "Термін дії",

"dwho": "Ким видано документ"

}

],

"addrs": [

{

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова представлення блоку (Код із дов.23)",

"adtype": "Тип адреси (Код із дов.9)",

"adcountry": "Країна (Цифровий код із ISO 3166)",

"adindex": "Поштовий індекс",

"adstate": "Область",

"adarea": "Район",

"adcity": "Населений пункт",

"adcitytype": "Тип населеного пункту (Код із дов.22)",

"adstreet": "Вулиця",

"adhome": "Будинок",

"adcorp": "Корпус",

"adflat": "Квартира",

"addrdirt": "Адреса в одному рядку за погодженням з УБКІ"

}

],

"deals": [

{

"dlref": "Ідентифікатор угоди ",

"dlds": "Дата початку угоди",

"dlcelcred": "Тип угоди (Код із дов.17)",

"dlvidobes": "Вид забезпечення (Код із дов.15)",

"dlporpog": "Порядок погашення (Код із дов.18)",

"dlcurr": "Валюта угоди (Код із дов.12)",

"dlamt": "Сума (початкова) угоди",

"dlrolesub": "Роль суб'єкта (Код із дов.14)",

"dlamtobes": "Вартість забезпечення",

"deallife": [

{

"dlmonth": "Період даних (місяць)",

"dlyear": "Період даних (рік) ",

"dlflstat": "Статус угоди в пот.періоді (Код із дов.16)",

"dldpf": "Дата закінчення угоди за договором",

"dldff": "Фактична дата закінчення угоди",

"dlkontragent": "ЄДРПОУ нового кредитора/старого кредитора (обов'язкове при статусі угоди проданий/куплений)",

"dlsale_date": "Дата продажу (обов'язково при продажу/купівлі угоди з 15.03.2021)",

"dlsale_name": "Повне найменування юридичної особи (обов'язково при продажу/купівлі договору юридичній особі з 15.03.2021)",

"dlsale_addr": "Місцезнаходження юридичної особи (обов'язково при продажу/купівлі договору юридичній особі з 15.03.2021)",

"dlsale_email": "Адреса електронної пошти (обов'язково при продажу/купівлі договору юридичній особі з 15.03.2021)",

"dlsale_phone": "Номер телефону (обов'язково при продажу/купівлі договору юридичній особі з 15.03.2021)",

"dlamtlim": "Поточний ліміт угоди (для поновлюваних угод, кредитних карток)",

"dlamtpaym": "Сума планового обов'язкового платежу в пот.періоді ",

"dlamtcur": "Сума пот. заборгованості",

"dlamtexp": "Сума пот. проср. заборгованості",

"dldayexp": "Поточна кількість днів прострочення",

"dlflpay": "Ознака викон. платежу в пот.періоді (Код із дов.13)",

"dlflbrk": "Ознака наявності прострочення в пот.періоді (Код із дов.13)",

"dlfluse": "Ознака кредитний транш в пот.періоді (Код із дов.13)",

"dldateclc": "Дата розрахунку "

}

]

}

],

"contacts": [

{

"vdate": "Дата інформації даного блоку ",

"ctype": "Тип контакту (Код із дов.10)",

"cval": "Значення контакту"

}

]

}

}

}

Response JSON

{

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ",

"reqidout": "ІД запиту, згенерований організацією"

},

"http_status": "http код відповіді",

"sentdatainfo": {

"state": "Стан пакета (sy - системна помилка в сервісах УБКІ, ok - успіх, er - помилка, nt - успіх з позначкою)",

"main_errcode": "Найкритичніший код помилки з усіх валідацій пакета",

"inn": "ІПН кредитора",

"ok": "кількість компонент, прийнятих без зауважень",

"nt": "кількість компонент, прийнятих із зауваженнями",

"ig": "кількість не прийнятих компонент, пакет прийнято",

"er": "кількість не прийнятих компонент, пакет забраковано",

"sy": "кількість не прийнятих компонент внаслідок помилок сервера УБКІ",

"items": [

{

"compid": "Номер групи компонент",

"tag": "Тег",

"errtype": "Рівень помилки чи зауваження",

"errcode": "Номер помилки чи зауваження",

"attr": "Атрибут",

"msg": "Текст повідомлення"

}

]

},

"trace": {

"steps": [

{

"name": "Назва етапа",

"start": "Час початку обробки цього етапа",

"finish": "Час завершення обробки цього етапа",

"duration": "Тривалість обробки етапа"

}

]

}

}

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри пошуку -->

<request version="1.0"

reqtype="Режим обробки інформації (Код із дов.50)"

delreason="Причина видалення даних, при режимі d (Код із дов.62)"

reqreason="Мета подачі запиту (Код із дов.24): Передача даних - 0">

<comp id="1" descr="Назва компоненти">

<!-- Блок ідентифікації -->

<!-- Даний блок повинен складатися з одного елемента -->

<cki inn="ЄДРПОУ"

cgrag="Країна-резидента (Код із дов.4) (Цифровий код із ISO 3166), по замовчуванню 804 (Україна)"

lname="Прізвище/Найменування юрособи"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

reqlng="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Код із дов.23)"

bdate="Дата народження">

<!-- Блок історії ідентифікації -->

<!-- Даний блок може і повинен складатися з 1 .. елементів * -->

<urident vdate="Дата верифікації даних кредитором"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

okpo="ЄДРПОУ"

urname="Найменування юр.особи"

urfrms="Форма власності (Код із дов.38)"

ureconom="Галузь економіки (Секція КВЕД2010) (Код із дов.36)"

urvide="Вид діяльності (КВЕД2010) (Код із дов.37)"

urdatreg="Дата реєстрації в ЄДР"

urdatregnal="Дата реєстрації в податковій">

</urident>

<!-- Блок пов'язаних осіб для юр.осіб (Директор, бухгалтер ...) -->

<!-- Даний блок може і повинен складатися з 1 .. елементів * -->

<linked okpo2="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ пов'язаної особи"

okpo2_name="ПІБ/Найменування пов'язаної особи"

linkrole="Тип зв'язку (Код із дов.39)"

linkroleref="Тип зв'язку (Значення із дов.39)"

rdate="Дата актуалізації зв'язку">

</linked>

<!-- Блок історії інформації про документи -->

<!-- Даний блок повинен складаються з 0 .. * елементів -->

<doc vdate="Дата верифікації даних кредитором"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dser="Серія документа"

dnom="Номер документа"

dterm="Срок дії"

dwho="Ким виданий документ"

dwdt="Дата видачі документа">

</doc>

<!-- Блок історії інформації про адреси -->

<!-- Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів і заповнений принаймні однією адресою -->

<addr vdate="Дата верифікації даних кредитором"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

adtype="Тип адреси (Код із дов.9)"

adcountry="Країна (Цифровий код із ISO 3166)"

adindex="Поштовий індекс"

adstate="Область"

adarea="Район"

adcity="Населений пункт"

adcitytype="Тип населеного пункту (Код із дов.22)"

adstreet="Вулиця"

adhome="Дім"

adcorp="Корпус"

adflat="Квартира"

addrdirt="Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)">

</addr>

</cki>

</comp>

<comp id="2" descr="Назва компоненти">

<!-- Блок інформації про кредитні угоди -->

<!-- Даний блок повинен складаються з 1 .. * елементів -->

<crdeal dlref="Ідентифікатор угоди"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ" lname="Прізвище"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

bdate="Дата народження"

dlcelcred="Тип операції (Код із дов.17)"

dlvidobes="Вид забезпечення (Код із дов.15)"

dlporpog="Порядок погашення (Код із дов.18)"

dlcurr="Валюта угоди (Код із дов.12)"

dlamt="Сума (початкова) угоди"

dlrolesub="Роль суб'єкта (Код із дов.14)"

dlamtobes="Вартість забезпечення в базовій валюті">

<!-- Блок змінних значень кредитної історії -->

<deallife dlref="Ідентифікатор угоди"

dlmonth="Період даних (місяць)"

dlyear="Період даних (рік)"

dlds="Дата початку операції"

dldpf="Дата закінчення угоди за договором"

dldff="Фактична дата закінчення угоди"

dlflstat="Статус угоди в поточному періоди (Код із дов.16)"

dlkontragent="ЄДРПОУ нового кредитора/старого кредитора (обов'язкове при статусі угоди проданий/куплений)"

dlsale_date="Дата продажу (обов'язково при продажу/купівлі угоди з 15.03.2021)"

dlsale_name="Повне найменування юридичної особи (обов'язково при продажу/купівлі договору юридичній особі з 15.03.2021)"

dlsale_addr="Місцезнаходження юридичної особи (обов'язково при продажу/купівлі договору юридичній особі з 15.03.2021)"

dlsale_email="Адреса електронної пошти (обов'язково при продажу/купівлі договору юридичній особі з 15.03.2021)"

dlsale_phone="Номер телефону (обов'язково при продажу/купівлі договору юридичній особі з 15.03.2021)"

dlamtlim="Поточний ліміт угоди (для поновлюваних угод, кредитних карт)"

dlamtpaym="Сума планового обов'язкового платежу в поточному періоді"

dlamtcur="Сума поточної заборгованості"

dlamtexp="Сума поточної простроченої заборгованості"

dldayexp="Поточна кількість днів прострочення"

dlflpay="Озанка виконання платежу в поточному періоді (Код із дов.13)"

dlflbrk="Ознака наявності прострочення в поточному періоді (Код із дов.13)"

dlfluse="Ознака кредитного траншу в поточному періоді (Код із дов.13)"

dldateclc="Дата розрахунку">

</deallife>

</crdeal>

</comp>

<comp id="10" descr="Назва компоненти">

<!-- Блок історії своїх контактних даних -->

<!-- Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів і заповнений принаймні одним контактом -->

<cont inn="ЄДРПОУ"

vdate="Дата верифікації даних кредитором"

ctype="Тип контакту (Код із дов.10)"

cval="Значення контакту">

</cont>

</comp>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<TECH>

<!-- Звіт про результат запиту-передачі даних буде знаходитися у відповідному XML, тег-->

<!-- Блок статистики часу відпрацювання на стороні УБКІ-->

<trace>

<step name="START" stm="1574049134.650" ftm="1574049134.651" />

<step name="FINISH" stm="1574049134.650" ftm="1574049135.224" />

</trace>

<!-- заповнюється в разі системної помилки і неможливості продовження успішної передачі пакетів (наприклад при закінченні дії сесійного ключа) -->

<error errtext="" errtype="числовий код помилки з довідника errtype дов.0" />

<!--Звіт про результат запиту-передачі даних-->

<sentdatainfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ" state="Стан пакета (sy - системна помилка в сервісах УБКІ, ok - успіх, er - помилка, nt - успіх з позначкою)" sy="системна помилка в сервісах УБКІ, повторіть відправку пакета, при повторенні помилки призупиніть відправку нових пакетів до з'ясування причин з бюро" ok="кількість прийнятих компонент без зауважень" nt="кількість прийнятих компонент із зауваженнями" ig="кількість не прийнятих/відхилених/проігнорованих компонент" er="кількість компонент з критичною помилкою, призводять до відбраковування всього пакету" errtype="Максимальний код помилки з усіх помилок компонент">

<item compid="ІД компоненти" tag="Тег" attr="Атрибут" code="sy - системна помилка в сервісах УБКІ, er - критична помилка, ig - відхилено з зауваженням, nt - прийнято з зауваженням" msg="Текст повідомлення" errtype="Всі помилки і/або нотифікації з довідника" />

</sentdatainfo>

</TECH>

Приклад

Приклад

Request JSON

{ "reqtype": "i", "reqidout": "0F44F1О0D1111111", "reqreason": "0", "data": { "ur_cki": { "reqlng": "1", "inn": "12345678", "urname": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ВРОЖАЙКО'", "cgrag": "804", "uridents": [ { "vdate": "2019-02-01", "lng": "1", "okpo": "12345678", "urname": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ВРОЖАЙКО'", "urfrms": "240", "ureconom": "G", "urvide": "01.21", "urdatreg": "2005-10-06", "urdatregnal": "2004-03-16" } ], "linked": [ { "okpo2": "3301100513", "okpo2_name": "Іванов Іван Іванович", "linkrole": "2", "rdate": "2017-09-07" } ], "docs": [ { "vdate": "2020-02-01", "lng": "1", "dtype": "15", "dwho": "ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРА", "dwdt": "2004-03-16", "dser": "", "dnom": "" } ], "addrs": [ { "vdate": "2017-08-15", "lng": "1", "adtype": "4", "adcountry": "UKR", "adindex": "49040", "adstate": "Дніпропетровська", "adcity": "Дніпро", "adstreet": "Сєрова", "adhome": "4", "adflat": "53" } ], "deals": [ { "dlref": "CH0030/DFF-3", "dlds": "2020-10-15", "dlcelcred": "1", "dlvidobes": "2", "dlamtobes": "0", "dlporpog": "7", "dlcurr": "980", "dlamt": "750000", "dlrolesub": "1", "deallife": [ { "dlmonth": "10", "dlyear": "2020", "dlflstat": "1", "dldpf": "2021-10-07", "dldff": "", "dlamtlim": "750000", "dlamtpaym": "15896.61", "dlamtcur": "750000", "dlamtexp": "0", "dldayexp": "0", "dlflpay": "1", "dlflbrk": "0", "dlfluse": "1", "dldateclc": "2020-10-21" } ] } ], "contacts": [ { "cval": "80612345678", "ctype": "2", "vdate": "2020-10-22" } ] } } }

Response JSON

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <doc> <tech> <trace> <step name="START" stm="1659361205.224" ftm="1659361205.224" start="2022-08-01 16:40:05" finish="2022-08-01 16:40:05" duration="0000000" /> <step name="FINISH" stm="1659361205.224" ftm="1659361205.653" start="2022-08-01 16:40:05" finish="2022-08-01 16:40:05" duration="0000429" /> </trace> <reqinfo reqid="IN#O381G01204940" /> <error errtype="" /> <sentdatainfo reqid="IN#O381G01204940" state="ok" errtype="0" inn="1234567890" reqidout="" ok="6" nt="0" ig="0" er="0" sy="0" /> </tech> </doc>

Request XML

<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?--> <doc> <ubki sessid="1D94AC10000F44F1О0D11111111111BB"> <req_envelope> <req_xml> <request version="1.0" reqtype="i" reqreason="0"> <ubkidata> <comp id="1"> <cki inn="12345678" cgrag="804" lname="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ВРОЖАЙКО'" fname="" bdate="" reqlng="1"> <urident vdate="2019-02-01" lng="1" okpo="12345678" urname="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ВРОЖАЙКО'" urfrms="240" ureconom="G" urvide="01.21" urdatreg="2005-10-06" urdatregnal="2004-03-16" /> <linked okpo2_name="Іванов Іван Іванович" linkrole="2" rdate="2017-09-07" /> <doc vdate="2020-02-01" lng="1" dtype="15" dwho="ДПI У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРА" dwdt="2004-03-16" dser="" dnom="" /> <doc vdate="2019-02-01" lng="1" dtype="11" dwho="РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО МУЮ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" dwdt="2005-10-06" dser="" dnom="" /> <addr vdate="2017-08-15" lng="1" adtype="4" adcountry="UKR" adindex="49040" adcity="Дніпро" adstreet="Сєрова" adhome="4" adflat="53" addrdirt="49040, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Сєрова, буд. 4, кв. 53" /> </cki> </comp> <comp id="2"> <crdeal dlref="CH0030/DFF-3" lng="1" inn="12345678" lname="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ВРОЖАЙКО'" fname="" bdate="" dlcelcred="1" dlvidobes="2" dlamtobes="0" dlporpog="7" dlcurr="980" dlamt="750000" dlrolesub="1"> <deallife dlref="CH0030/DFF-3" dlmonth="10" dlyear="2020" dlds="2020-10-15" dldpf="2021-10-07" dldff="" dlflstat="1" dlamtlim="750000" dlamtpaym="15896.61" dlamtcur="750000" dlamtexp="0" dldayexp="0" dlflpay="1" dlflbrk="0" dlfluse="1" dldateclc="2020-10-21"> </deallife> </crdeal> </comp> <comp id="10"> <cont inn="12345678" cval="80612345678" ctype="2.0" vdate="2020-10-22" /> </comp> </ubkidata> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML


Див. у цьому розділі також

Фізична особа

Параметри запиту передачі даних

API отримання реєстру передачі даних

Помилки і нотифікації при передачі даних

Журнал версій API


Вступ

Авторизація

Отримання інформації із бюро

Моніторинг

Тестове середовище

Довідники

Журнал змін