38 - Довідник "Форма власності"

urfrms

100

Підприємства

100

Підприємства

110

Фермерське господарство

120

Приватне підприємство

130

Колективне підприємство

140

Державне підприємство

145

Казенне підприємство

150

Комунальне підприємство

160

Дочірнє підприємство

170

ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО

180

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

185

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

190

Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

191

Індивідуальне підприємство

192

Сімейне підприємство

193

Спільне підприємство

200

Господарські товариства

230

Акціонерне товариство

231

Відкрите акціонерне товариство

232

Закрите акціонерне товариство

235

Державна акціонерна компанія (товариство)

240

Товариство з обмеженою відповідальністю

250

Товариство з додатковою відповідальністю

260

Повне товариство

270

Командитне товариство

300

Кооперативи

310

Виробничий кооператив

320

Обслуговуючий кооператив

321

Житлово-будівельний кооператив

322

Гаражний кооператив

330

Споживчий кооператив

340

Сільськогосподарський виробничий кооператив

350

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

390

Кооперативний банк

400

Організації (установи, організації)

410

Орган виконавчої влади

420

Орган місцевого самоврядування

425

Державна організація (установа)

430

Комунальна організація (установа)

435

Приватна організація (установа)

440

Організація (установа) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

490

Організація орендарів

495

Організація орендарів

500

Об'єднання підприємств (юридичних осіб)

510

Асоціація

520

Корпорація

530

Консорціум

540

Концерн

550

Холдингова компанія

590

Інші об'єднання юридичних осіб

600

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

610

Філія (інший відокремлений підрозділ)

620

Представництво

800

Об'єднання громадян, профспілки, благодійні організації та інші подібні організації

810

Політична партія

815

Громадська організація

820

Союз об'єднань громадян

825

Релігійна організація

830

Профспілка

835

Об'єднання профспілок

840

Творчий союз (інша професійна організація)

845

Благодійна організація

850

Благодійна організація

855

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

860

Орган самоорганізації населення

900

Інші організаційно-правові форми

910

Підприємець - фізична особа

915

Товарна біржа

920

Фондова біржа

925

Кредитна спілка

930

Споживче товариство

935

Спілка споживчих товариств

940

Недержавний пенсійний фонд

950

Садівниче товариство

995

Інші організаційно-правові форми