37 - Інформація про зареєстровані транспортні засоби


Послуга з отримання інформації щодо зареєстрованих транспортних засобів за ІПН/ЄДРПОУ суб'єкта.


Звіт містить такі компоненти:

Http Method

POST

Request JSON

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'Інформація про зареєстровані транспортні засоби' - 37",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": {

"registeredCars": {

"car": {

"operCode": "Код операції",

"operName": "Розшифрування операції",

"depName": "Орган",

"brand": "Назва марки транспортного засобу",

"model": "Назва моделі транспортного засобу",

"makeYear": "Рік виготовлення",

"capacity": "Об`єм двигуна",

"dreg": "Дата проведення останньої реєстрації за власником",

"color": "Колір транспортного засобу",

"kind": "Тип транспортного засобу",

"body": "Тип кузову транспортного засобу",

"purpose": "Призначення",

"fuel": "Тип палива транспортного засобу",

"ownWeight": "Власна вага транспортного засобу",

"totalWeight": "Загальна вага транспортного засобу",

"gosRegNumber": "Номер державної реєстрації автомобіля",

"VINNumber": "Унікальний серійний номер (Vehicle identification number)"

},

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта",

"carfound": "0/1/-1 -цифрове позначення наявності автотранспорту по суб'єкту",

"carfoundref": "Текстове позначення наявності автотранспорту по суб'єкту"

},

"id": "56",

"descr": "Інформація про транспортні засоби"

}

}

}

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту-->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): 'Інформація про зареєстровані транспортні засоби' - 37" reqreason="Мета надання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкт-->

<ident okpo="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд -->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Інформація про транспортні засоби -->

<comp id="56" descr="Інформація про транспортні засоби">

<registeredCars okpo="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта"

carfound="0/1/-1 -цифрове позначення наявності автотранспорту по суб'єкту"

carfoundref="Текстове позначення наявності автотранспорту по суб'єкту">

<car operCode="Код операції"

operName="Розшифрування операції"

depName="Орган"

brand="Назва марки транспортного засобу"

model="Назва моделі транспортного засобу"

makeYear="Рік виготовлення"

capacity="Об`єм двигуна"

dreg="Дата проведення останньої реєстрації за власником"

color="Колір транспортного засобу"

kind="Тип транспортного засобу"

body="Тип кузову транспортного засобу"

purpose="Призначення"

fuel="Тип палива транспортного засобу"

ownWeight="Власна вага транспортного засобу"

totalWeight="Загальна вага транспортного засобу"

gosRegNumber="Номер державної реєстрації автомобіля"

VINNumber="Унікальний серійний номер (Vehicle identification number)" />

</registeredCars>

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Приклад

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "ident": { "okpo": "12345610" }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "37", "reqreason": "2" }, "descr": "Об'єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "77B5BEF2B24548B597FFF20C00000088" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2022-01-10 23:08:24.081", "ftm": "2022-01-10 23:08:24.175" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000002016389" } }, "comp": { "registeredCars": { "car": [ { "operCode": "100", "operName": "ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ", "depName": "ТСЦ 1242", "brand": "VOLKSWAGEN", "model": "JETTA", "makeYear": "2017", "capacity": "1390", "dreg": "2021-04-14T00:00:00", "color": "БІЛИЙ", "kind": "ЛЕГКОВИЙ", "body": "СЕДАН", "purpose": "ЗАГАЛЬНИЙ", "fuel": "БЕНЗИН", "ownWeight": "1411", "totalWeight": "1900", "gosRegNumber": "АЕ2615СС", "VINNumber": "3VWDB7AJ9HM310108" }, { "operCode": "410", "operName": "ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ", "depName": "ТСЦ 1249", "brand": "VOLKSWAGEN", "model": "JETTA", "makeYear": "2016", "capacity": "1395", "dreg": "2021-04-15T00:00:00", "color": "БІЛИЙ", "kind": "ЛЕГКОВИЙ", "body": "СЕДАН", "purpose": "ЗАГАЛЬНИЙ", "fuel": "БЕНЗИН", "ownWeight": "1392", "totalWeight": "1900", "gosRegNumber": "АЕ8512СС", "VINNumber": "3VW267AJ1GM380000" } ], "okpo": "12345610", "carfound": "1", "carfoundref": "За клієнтом знайдено інформацію про транспортні засоби" }, "id": "56", "descr": "Інформація про транспортні засоби" } } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="77B5BEF2B24548B597FFF20C00000088"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об'єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="37" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <ident okpo="12345610" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Test URL

Test data

  • okpo="3332643095"

  • okpo="2525151561"

  • okpo="12345610"

  • okpo="99959222"