72 - Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи


comp id = "72"

Response params

*обов'язкові поля

<person> Блок пошуку по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи

<person> Блок пошуку по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи

bdate*

Дата народження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

inn*

РНУКПН (ІПН) СКІ

[N,10] 10 чисельних символів

lname*

Прізвище

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

fname*

Ім'я

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

mname*

По батькові

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

reqlng*

Мова пошуку/передачі

[N,10], числовий формат

reqlngref*

Значення з довідника мову пошуку/передачі

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

<person/>