61 - Атрибути VISA

(Тимчасово не надається)


comp id = 61

Response params

*обов'язкові поля

<visaCardholderSpendProfile> Атрибути VISA

<visaCardholderSpendProfile> Атрибути VISA

<spendSummary> (1..*)

spendVolume

Сума

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

numberOfTransactions

Кількість

[N,10], числовий формат

recordeddate

Період

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

<cardEngagement> (1)

monthOnBook

Термін користування карткою, місяців

[N,10], числовий формат

activeMonths

Кількість місяців з транзакціями

[N,10], числовий формат

lastTransactionDate

Остання дата транзакції

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<spendType> (1..*)

categoryType

Тип транзакцій

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

spendVolume

Сума

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

timePeriod

Період

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

<authorizationDeclines> (1..*)

categoryType

Тип відмови

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

numberOfDeclines

Кількість

[N,10], числовий формат

timePeriod

Період

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

<categorySpend> (1..*)

categoryType

Категорія транзакцій

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

spendVolume

Сума

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

numberOfTransactons

Кількість

[N,10], числовий формат

timePeriod

Період

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

</visaCardholderSpendProfile>