37, 38 - Інформація з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)


comp id = "37/38"

Response params

*обов'язкові поля

compid="37" Наявність обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)

compid="37" Наявність обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)

<drorm> (1) Блок про наявність обтяжень в ДРОРМ

found

Наявність обтяжень, числове позначення 0-1

[N,1] 1 чисельних символів

foundref

Наявність обтяжень, текстове позначення

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

okpo

РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта

[N,10] 10 чисельних символів

<burden> (0..*) Список знайдених обтяжень по суб'єкту

number

Номер обтяження

[N,10] 10 чисельних символів

object

Об'єкт обтяження

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

regdate

Дата реєстрації обтяження

[YYYY-MM-DD HH.MM.SS], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31), HH - година (00 - 23), MM - хвилина (00 - 59), SS - секунда (00-59)

subject

Суб'єкт, за заявою якого було накладено обтяження

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

</burden>

</drorm>

compid="38" Інформація про обтяження з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)

<drorm> (1) Блок про наявність обтяжень в ДРОРМ

found

Наявність обтяжень, числове позначення 0-1

[N,1] 1 чисельних символів

foundref

Наявність обтяжень, текстове позначення

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

okpo

РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта

[N,10] 10 чисельних символів

response

Інформація про обтяження в форматі json

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

</drorm>