63 - Пошук відомостей про наявність ліцензій та дозволів юридичної особи


comp id = 63

Response params

*обов'язкові поля

<licensesCount> (1) Пошук відомостей про наявність ліцензій та дозволів юридичної особи

<licensesCount> (1) Пошук відомостей про наявність ліцензій та дозволів юридичної особи

okpo

Код ЄДРПОУ

[N,8] 8 чисельних символів

found

Чисельне визначення факту наявності ліцензій/дозволів

[N,2], числовий формат

foundRef

Текстове визначення факту наявності ліцензій/дозволів

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, 250 символів

activeCountLicenses

Кількість діючих ліцензій/дозволів юридичної особи

[N], числовий формат

countLicensesName

Кількість видів ліцензій/дозволів юридичної особи

[N], числовий формат

<licensesRegisters> (0..*)

licenseName

Назва ліцензії/дозволу

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

licenseDepartment

Орган видачі

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

count

Кількість ліценцій/дозволів по даному реєстру

[N], числовий формат

newest

Остання дата видачі ліцензії/дозволу

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<licenses> (0..*)

licenseNo

Серія номер ліцензії/дозволу

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

licenseState

Статус ліцензії/дозволу

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

typeLicense

Тип ліцензії/дозволу

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

kindLicense

Вид ліцензійної діяльності

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

licensePeriod

Термін дії ліцензії/дозволу

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

address

Адреса

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

activityAddress

Адреса діяльності

[TEXT,500] текстовий формат змінної довжини, до 500 символів

IssueDate

Дата видачі ліцензії/дозволу

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

startDate

Дата початку дії ліцензії/дозволу

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

endDate

Дата закінчення дії ліцензії/дозволу

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)