54 - Інформація про банкрутство


comp id = 54

Response params

*обов'язкові поля

<bankruptcyinfo> (1) Інформація про банкрутство

<bankruptcyinfo> (1) Інформація про банкрутство

found

Наявність інформації про банкрутство, числове позначення 0-1

[N,2], числовий формат

foundref

Наявність інформації про банкрутство, текстове значення 0- не знайдено / 1-знайдено

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

<bankruptcy> (1..*)

subname

Найменування суб'єкта

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

subcode

РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ

[TEXT,8, 10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

eventtype

Тип події

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

eventclaimer

Ініціатор події

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

eventcourtcase

Номер справи

[TEXT,60] текстовий формат змінної довжини, до 60 символів

eventdate

Дата події

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

</bankruptcyinfo>