24 - Пошук відомостей з державних реєстрів підприємців


comp id = "24"

Response params

*обов'язкові поля

<entrepreneurdossier> (1) Пошук відомостей з державних реєстрів підприємців

<entrepreneurdossier> (1) Пошук відомостей з державних реєстрів підприємців

found*

Статус знаходження в Єдиному державному реєстрі (Код із дов.27)

[N,2], числовий формат

inn*

РНОКПП (ІПН) суб'єкта підприємницької діяльності

[N,10] 10 чисельних символів

curstate*

Поточний статус суб'єкта в ЄДР (Код з дов.64)

[N,2], числовий формат

curstatetxt*

Додатковий коментар поточного статусу суб'єкта (Значення з дов.64)

[TEXT,25] текстовий формат змінної довжини, до 25 символів

currecorddate*

Дата поточної реєстрації

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<record> (0..*)

iscurrent*

Ознака актуальності запису в ЄДР (1 - актуальна запис про підприємницьку діяльність, 0 - попередній запис про підприємницьку діяльность). При пошуку за ПІБ даний параметр є не показовим.

[N,2], числовий формат

<bankruptcy > (0..1)

date*

Дата запису про реєстрацію провадження банкрутства

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

state*

Статус суб'єкта

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

statetext*

Текстове відображення статусу

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

docdate*

Дата відкриття провадження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

courtname*

Найменування суду

[TEXT,300] текстовий формат змінної довжини, до 300 символів

docnumber*

Номер провадження

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

datejudge*

Дата вступу в силу

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<openenforcements> (0..1)

date*

Дата відкриття виконавчого провадження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<openenforcement> (0..*)

<terminationcancel> (0..1)

date*

Дата скасування запису про припинення діяльності

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

recordnumber*

Номер запису

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

docnumber*

Номер документа про банкрутство

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

docdate*

Дата документа

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

datejudge*

Дата вступу в силу

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

courname*

Найменування суду

[TEXT,300] текстовий формат змінної довжини, до 300 символів

<names> (0..1)

name*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

shortname*

Скорочене найменування

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

display*

Відображене найменування

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

<registration> (0..1)

date*

Дата реєстрації в ЄДР

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

recordnumber*

Номер запису про реєстрацію в ЄДР

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

recorddate*

Дата запису в ЄДР

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

isseparation*

Державна реєстрація юридичної особи шляхом виділення

[N,2], числовий формат

isdivision*

Державна реєстрація юридичної особи шляхом виділення

[N,2], числовий формат

ismerge*

Державна реєстрація юридичної особи шляхом злиття

[N,2], числовий формат

istransformation*

Державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення

[N,2], числовий формат

objectname*

Місце зберігання реєстраційної справи

[TEXT,300] текстовий формат змінної довжини, до 300 символів

prevregistrationendterm*

Термін, до якого ФОП на обліку у Міндоходів, при зміні місця проживання

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<registration> (0..*)

name*

Найменування органу реєстрації

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

code*

ЄДРПОУ органу реєстрації

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

type*

Тип органу реєстрації

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

description*

Відомості про відомчий реєстр

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

startdate*

Дата постановки на облік

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

startnum*

Номер постановки на облік

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

enddate*

Дата зняття з обліку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

endnum*

Номер зняття з обліку

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

<primaryactivitykind> (0..1)

name*

Найменування виду основної діяльності

[TEXT,120] текстовий формат змінної довжини, до 120 символів

code*

Код виду основної діяльності за КВЕД

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

regnumber*

Номер запису про реєстрацію виду основної діяльності

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

class*

Клас ризику основної діяльності

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

<activitykinds> (0..*)

name*

Найменування виду діяльності

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

code*

Код виду діяльності за КВЕД

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

isprimary*

Ознака основного виду діяльності (1 - основний, 0 - не основний)

[N,2], числовий формат

<contacts> (0..*)

type*

Типу контакту (webpage, email, tel, fax)

[TEXT,15] текстовий формат змінної довжини, до 15 символів

value*

Значення контакту

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

<address> (0..1)

zip*

Значенння контакту

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

country*

Країна проживання

[TEXT,30] текстовий формат змінної довжини, до 30 символів

address*

Повна адреса місця проживання

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

<termination> (0..1)

state*

Код статусу запису про припинення діяльності (2 - в стані припинення, 3 - припинено)

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

statetext*

Опис статусу запису про припинення

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

date*

Дата запису

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

recordnumber*

Номер зняття з обліку

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

cause*

Підстави для його внесення

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

</record>