48 - Індивідуальний кредитний звіт


Звіт сформований на базі повного кредитного звіту і містить в собі розрахункові поля, які потрібні споживачу.


Http Method

POST

Request JSON
( ** параметри передаються опціонально при наявністі кредитної історії по даному клієнту від Вашої організації)

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН) фізособи",

"lname": "**Прізвище",

"fname": "**Ім'я",

"mname": "**По батькові",

"bdate": "**Дата народження"

},

"contacts": {

"cont": {

"ctype": "**Тип контакту (Код із дов.10)",

"cval": "**Значення контакту"

}

},

"docs": {

"doc": {

"dtype": "**Тип документа (Код із дов.7)",

"dser": "**Серія документа",

"dnom": "**Номер документа"

}

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'Індивідуальний кредитний звіт' - 48",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійна ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": {

"crdealshort": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) СКІ",

"dlds": "Дата початку угоди",

"dldpf": "Дата закінчення угоди за договором",

"dlamt": "Сума (початкова) угоди",

"dlcurr": "Валюта угоди (Код із дов.12)",

"typedeal": "Тип угоди, одне з 2 значень: CC - кредитна картка, PL - не кредитна картка",

"statedeal": "Статус угоди, одне з 2 значень: OPEN - відкрита або пролонгована угода, CLOSE - всі інші статуси",

"dldateclc": "Дата розрахунку",

"dlamtexpuah": "Сума поточної простроченої заборгованості в грн",

"dldayexp": "Поточна кількість днів прострочення",

"dlflstat": "Статус угоди в поточному періоді (Код із дов.16)",

"ex60y3uah": "Максимальна сума прострочки 60+ днів за останні 36 місяців в грн",

"ex90y3uah": "Максимальна сума прострочки 90+ днів за останні 36 місяців в грн",

"paymuah": "Сума обов’язкового платежу в грн. Поле розраховується за логікою ануїтету, якщо кредит відкритий, а платіж не вказаний",

"dlamtcuruah": "Сума поточної заборгованості в грн",

"reqyear": "Кількість запитів за рік"

},

"id": "71",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"person": {

"bdate": "Дата народження",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"mname": "По батькові",

"fname": "Ім'я",

"lname": "Прізвище",

"inn ": "РНОКПП (ІПН) СКІ",

},

"id": "72",

"descr": "Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи (Наявність компоненти визначається знаходженням більше 1 людини у разі пошуку за ПІБ+ДР)"

}

]

}

}

Request XML
( ** параметри передаються опціонально при наявністі кредитної історії по даному клієнту від Вашої організації)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійна ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0"

reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): 'Індивідуальний кредитний звіт' - 48"

reqreason="Мета надання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<ident okpo="РНОКПП (ІПН) фізособи"

lname="**Прізвище"

fname="**Ім'я"

mname="**По батькові"

bdate="**Дата народження" />

<contacts>

<cont ctype="**Тип контакту (Код із дов.10)"

cval="**Значення контакту" />

</contacts>

<docs>

<doc dtype="**Тип документа (Код із дов.7)"

dser="**Серія документа"

dnom="**Номер документа" />

</docs>

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Індивідуальний кредитний звіт -->

<comp id="71" descr="Назва компоненти">

<crdealshort inn="РНОКПП (ІПН) СКІ"

dlds="Дата початку угоди"

dldpf="Дата закінчення угоди за договором"

dlamt="Сума (початкова) угоди"

dlcurr="Валюта угоди (Код із дов.12)"

typedeal="Тип угоди, одне з 2 значень: CC - кредитна картка, PL - не кредитна картка"

statedeal="Статус угоди, одне з 2 значень: OPEN - відкрита або пролонгована угода, CLOSE - всі інші статуси"

dldateclc="Дата розрахунку"

dlamtexpuah="Сума поточної простроченої заборгованості в грн"

dldayexp="Поточна кількість днів прострочення"

dlflstat="Статус угоди в поточному періоді (Код із дов.16)"

ex60y3uah="Максимальна сума прострочки 60+ днів за останні 36 місяців в грн"

ex90y3uah="Максимальна сума прострочки 90+ днів за останні 36 місяців в грн"

paymuah="Сума обов’язкового платежу в грн. Поле розраховується за логікою ануїтету, якщо кредит відкритий, а платіж не вказаний"

dlamtcuruah="Сума поточної заборгованості в грн"

reqyear="Кількість запитів за рік">

<!--Даний блок повинен складатись з 0 .. * елементів-->

</crdealshort>

</comp>

<!-- Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи (Наявність компоненти визначається знаходженням більше 1 людини у разі пошуку за ПІБ+ДР)-->

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

<person bdate="Дата народження"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

mname="По батькові"

fname="Ім'я"

lname="Прізвище"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ" />

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Приклад

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "ident": { "bdate": "1989-10-05", "mname": "ВАСИЛІВНА", "fname": "ІРІНА", "lname": "ГАРНА", "okpo": "3278508288" }, "docs": { "doc": { "dtype": "1", "dser": "АМ", "dnom": "578072" } }, "contacts": { "cont": { "cval": "+380962134234", "ctype": "3" } }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "48", "reqreason": "2" }, "descr": "Об'єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "7BD7E136E3BF470EAA2CFE2E8700000D" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2022-11-09 19:08:22.647", "ftm": "2022-01-09 19:08:22.734" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000002007797" } }, "comp": { "crdealshort": [ { "inn": "3278508288", "dlds": "2018-02-23", "dldpf": "2019-06-23", "dlamt": "0.00", "dlcurr": "980", "typedeal": "CC", "statedeal": "CLOSE", "dldateclc": "2018-08-03", "dlamtexpuah": "0.00", "dldayexp": "0", "dlflstat": "2", "ex60y3uah": "0.00", "ex90y3uah": "0.00", "paymuah": "0.00", "dlamtcuruah": "0.00", "reqyear": "0" }, { "inn": "3278508288", "dlds": "2014-11-25", "dldpf": "2113-11-25", "dlamt": "0.00", "dlcurr": "980", "typedeal": "CC", "statedeal": "CLOSE", "dldateclc": "2017-11-30", "dlamtexpuah": "0.00", "dldayexp": "0", "dlflstat": "2", "ex60y3uah": "0.00", "ex90y3uah": "0.00", "paymuah": "0.00", "dlamtcuruah": "0.00", "reqyear": "0" } ], "id": "71", "descr": "Індивідуальний кредитний звіт" } } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="7BD7E136E3BF470EAA2CFE2E8700000D"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об'єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="48" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <ident bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" okpo="3278508288" /> <docs> <doc dtype="1" dser="АМ" dnom="578072" /> </docs> <contacts> <cont cval="+380962134234" ctype="3" /> </contacts> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Test URL

Test data

  • bdate="1991-03-30" mname="ПЕТРОВИЧ" fname="ВАДИМ" lname="НИКОЛАЕВ" okpo="3332643095" dtype="1" dser="ДО" dnom="270000" cval="+380981220000" ctype="3"

  • bdate="1974-08-20" mname="БОГДАНОВИЧ" fname="БОГДАН" lname="БОГДАНОВ" okpo="2726020593" dtype="17" dser="" dnom="001013900" cval="+380935171868" ctype="3"

  • bdate="1981-05-20" mname="ПЕТРОВНА" fname="МАРИЯ" lname="ИВАНЦОВА" okpo="2972566397" dtype="1" dser="СЕ" dnom="311111" cval="+380506630641" ctype="3"

  • bdate="1988-07-10" mname="ІВАНОВИЧ" fname="БОГДАН" lname="ПОШТАР" okpo="3233312116" dtype="1" dser="КО" dnom="220394" cval="+380971321122" ctype="3"

  • bdate="1991-04-06" mname="ВОЛОДИМИРОВИЧ" fname="ВОЛОДИМИР" lname="ТКАЧУК" okpo="3333312110" dtype="1" dser="ДД" dnom="222222" cval="+380732144444" ctype="3"

  • bdate="1985-03-20" mname="НИКИФОРОВНА" fname="АННА" lname="ЯРЦЕВА" okpo="3112579786" dtype="1" dser="СЮ" dnom="170000" cval="+380981224895" ctype="3"

  • bdate="1957-10-19" mname="ІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="РИБАЧКА" okpo="2111118724" dtype="1" dser="ВВ" dnom="142228" cval="+380662134234" ctype="3"

  • bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" okpo="3278508288" dtype="1" dser="АМ" dnom="578072" cval="+380962134234" ctype="3"

 

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

  • bdate="1985-03-20" mname="НИКИФОРОВНА" fname="АННА" lname="ЯРЦЕВА"