33 - Інформація з реєстру речових прав на нерухоме майно (РРП)


Послуга з отримання інформації про наявність речових прав на нерухоме майно по клієнту, а також детальну інформацію про речове право та об'єкт.


Http Method

POST

Request JSON

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ"

},

"rrp": {

"value": "Номер обтяження по суб'єкту"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)",

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Інформація з реєстру речових прав на нерухоме майно (РРП)' - 33",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"rrp": {

"immovables": {

"id": "Номер об'єкта",

"description": "Опис об'єкта (адреса/кадастровий номер)"

},

"found": "0/1 - цифрове позначення наявності об'єктів по суб'єкту",

"foundref": "Текстове позначення наявності об'єктів по суб'єкту",

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта"

},

"id": "42",

"descr": "Наявність інформації в реєстрі речових прав на нерухоме майно"

},

{

"rrp": {

"found": "0/1 (0 - немає зареєстрованих об'єктів майна, 1 - є зареєстровані об'єкти майна)",

"foundref": "За клієнтом є майнові права на нерухоме майно / За клієнтом немає майнових прав на нерухоме майно",

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта",

"response": "Інформація про об'єкт у форматі json"

},

"id": "43",

"descr": "Інформація про об'єкт з реєстру прав на нерухоме майно"

}

]

}

}

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Інформація з реєстру речових прав на нерухоме майно (РРП)' - 33" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<ident okpo="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ" />

<!-- Параметри пошуку за номером обтяження -->

<rrp value="Номер обтяження по суб'єкту" />**

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Наявність інформації в реєстрі речових прав на нерухоме майно -->

<comp id="42" descr="Наявність інформації в реєстрі речових прав на нерухоме майно">

<rrp found="0/1 - цифрове позначення наявності об'єктів по суб'єкту"

foundref="Текстове позначення наявності об'єктів по суб'єкту"

okpo="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта">

<immovables id="Номер об'єкта"

description="Опис об'єкта (адреса/кадастровий номер)" />

<!-- Даний блок повинен складаються з 0 .. * елементів-->

</rrp>

</comp>

<!-- Інформація про об'єкт з реєстру прав на нерухоме майно -->

<comp id="43" descr="Інформація про об'єкт з реєстру прав на нерухоме майно">

<rrp found="0/1 (0 - немає зареєстрованих об'єктів майна, 1 - є зареєстровані об'єкти майна)"

foundref="За клієнтом є майнові права на нерухоме майно / За клієнтом немає майнових прав на нерухоме майно"

okpo="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта"

response="Інформація про об'єкт у форматі json" />

</comp>

</ubkidata>

Приклад отримання списку обтяжень по РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ

Приклад отримання списку обтяжень по РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "ident": { "okpo": "97867562" }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "33", "reqreason": "2" }, "descr": "Об`єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "31B27629926C485BA907065C8F000000" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2021-02-10 16:40:09.227", "ftm": "2021-02-10 16:40:09.543" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000001473715" } }, "comp": { "rrp": { "immovables": [ { "id": "5000033771997-2194694", "description": "Харківська обл., м. Харків, вулиця Зернова, будинок 7, квартира 77" }, { "id": "5000033771997-2194697", "description": "Чернівецька обл., Хотинський р., м. Хотин, вулиця Гоголя, будинок 27, квартира 3" }, { "id": "5000033771997-2194700", "description": "Львівська обл., м. Львів, вулиця Шевченка Т., будинок 91, квартира 6" }, { "id": "5000033771997-2194702", "description": "Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Вишнева, будинок 5, квартира 45" }, { "id": "5000033771997-2194705", "description": "Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Келецька, будинок 4, квартира 131" }, { "id": "5000033771997-2194708", "description": "Харківська обл., м. Харків, провулок Пілотів, будинок 7-А, квартира 51" } ], "found": "1", "foundref": "Є зареєстровані об'єкти майна", "okpo": "97867562" }, "id": "42", "descr": "Наявність інформації у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (РРП)" } } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="31B27629926C485BA907065C8F000000"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об`єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="33" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <ident okpo="97867562" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Приклад отримання інформації про обтяження за номером обтяження

Приклад отримання інформації про обтяження за номером обтяження

Request JSON

Response JSON

Request XML

Response XML

Розшифрування значень поля response

Поле з відповіді АПІ

Масив realty

Назва поля

Інформація про об’єкт нерухомого майна

Додатково

Поле з відповіді АПІ

Масив realty

Назва поля

Інформація про об’єкт нерухомого майна

Додатково

regNum

Реєстраційний номер

 

regDate

Дата реєстрації

 

hasProperties

Наявність інформації

 

reType

Тип об’єкта (текст)

 

reState

Статус об’єкта (текст)

 

sectionType

Тип поділу об'єкта

 

region

Назва регіону, до якого належить об’єкт

 

reTypeExtension

Додаток до типу об’єкта

 

area

Загальна площа об’єкта

 

livingArea

Житлова площа об’єкта

 

isResidentialBuilding

Ознака об’єкта житлової нерухомості

0 - житлова, 1- нежитлова

techDescription

Опис об’єкта

 

additional

Додаткові відомості про об’єкт

 

Масив properties

Інформація про права власності

 

rnNum

Номер запису про право власності

 

regDate

Дата реєстрації права

 

partSize

Розмір частки

 

prKind

Право власності або довірча власність

 

prType

Форма власності

 

prState

Статус

 

registrar

Реєстратор

 

operationReason

Причина внесення запису

 

Підмасив entityLinks

Інформація про зв’язки з записами з реєстрів до 2013-го року

 

registryType

Назва реєстру

 

registryTypeExtension

Додаток до назви реєстру

 

oldRegDate

Попередня дата реєстрації

 

regDate

Поточна дата реєстрації

 

otherRegNum

Номер запису

 

Масив irps

Інформація про інші майнові права

Кожен елемент масиву - окремий об'єкт

regDate

Дата держреєстрації майнового права

 

objectDescription

Опис предмета майнового права

 

rnNum

Номер запису про інше майнове право

 

actTermText

Термін дії (текст)

 

irpSort

Вид іншого майнового права

 

irpState

Статус запису

 

registrar

Реєстратор

 

operationReason

Документ на підставі якого були зміни

 

specSortExtension

 

 

Підмасив subjects

Суб’єкти іншого майнового права

 

sbjName

Найменування суб'єкта

 

dcSbjType

Тип суб'єкта

1 - фізична особа, 2- юридична особа

SbjSort

Вид суб'єкта

 

countryName

Країна суб'єкта

 

sbjRlName

Роль суб'єкта(текст)

 

dcSbjKind

Тип суб'єкта

1 - суб'єкт, який наділяється правом, 2 - суб'єкт, який передає право

sbjCode

Тип Код ЄДРПОУ, якщо юр. особа

 

isState

Статус юр.особи

 

Підмасив causeDocuments

Документи підстави про інше майнове право

 

cdType

Назва документа

 

docDate

Дата документа

 

publisher

Видавець документа

 

enum

Номер документа

 

Масив groundArea

Інформація про земельну ділянку

 

cadNum

Кадастровий номер

 

area

Площа

 

areaUM

Одиниця виміру площі

 

regDateSlc

Дата реєстрації земельної ділянки в кадастрі

 

regOrganization

Реєстратор в кадастрі

 

targetPurpose

Цільове призначення ділянки

 

Масив realtyAddress

Адреса об’єкта

 

addressDetail

Адреса

 

serNum

Серія і номер документа

 

pubDate

Дата публікації документа

 

publisher

Видавець документа

 

Масив entityLink

Зв’язок з записами в реєстрах до 2013-го року

 

rpvnReID

Номер запису

 

regDate

Дата запису

 

registryType

Название реєстру

 

Масив limitation

Обтяження об’єктів нерухомого майна

 

rnNum

Номер обтяження

 

regDate

Дата накладення обтяження

 

lmDescription

Характеристика обтяження

 

lmType

Тип обтяження

 

registrar

Реєстратор обтяження

 

operationReason

Причина обтяження

 

Підмасив subjects

Суб’єкти обтяження

 

sbjName

Найменування суб'єкта

 

dcSbjType

Тип суб'єкта

1 - фізична особа, 2- юридична особа

SbjSort

Вид суб'єкта

 

countryName

Країна суб'єкта

 

sbjRlName

Роль суб'єкта(текст)

 

sbjCode

Код ЄДРПОУ, якщо юридична особа

 

isState

Статус юридичної особи

 

Підмасив causeDocuments

Документи підстави про обтяження

 

cdType

Назва документа

 

docDate

Дата документа

 

publisher

Видавець документа

 

enum

Номер документа

 

Підмасив entityLink

Зв’язок з записами в реєстрах до 2013-го року

 

rpvnReID

Номер запису

 

regDate

Дата запису

 

registryType

Назва реєстра

 

Масив mortgage

Інформація про іпотеку

 

rnNum

Номер запису про іпотеку

 

regDate

Юр. дата запису про іпотеку

 

objectDescription

Опис об’єкта іпотеки

 

mgState

Статус іпотеки (текст)

 

registrar

Реєстратор

 

operationReason

Опис накладання іпотеки

 

Підмасив obligations

Зобов'язання по іпотеці

 

execTerm

Термін виконання зобов’язань

 

obligationSum

Сума зобов’язань (в копійках)

 

currencyType

Валюта зобов'язання

 

Підпідмасив causeDocuments

Документи підстави накладання зобов'язань

 

cdType

Название документа

 

cdTypeExtension

Додаток до типу документа

 

docDate

Дата документа

 

publisher

Видавець документа

 

enum

Номер документа

 

Підмасив subjects

Суб’єкти обтяження

 

sbjName

Найменування суб’єкта

 

dcSbjType

Тип суб’єкта

1 - физична особа, 2- юридична особа

SbjSort

Вид суб’єкта

 

countryName

Країна суб’єкта

 

sbjRlName

Роль суб’єкта(текст)

 

sbjCode

Код ЄДРПОУ, якщо юридична особа

 

isState

Статус юридичної особи

 

Підмасив causeDocuments

Документи підстави для накладення іпотеки

 

cdType

Назва документа

 

cdTypeExtension

Додаток до типу документа

 

docDate

Дата документа

 

publisher

Видавець документа

 

enum

Номер документа

 

Масив realtyParts

Інформація про складові частини об'єкта

 

repTypeExtension

Додаток до типу складової частини

 

area

Площа складової частини

 

enum

Номер складової частини

 

repType

Тип складової частини

 

Масив oldLimitationJson

Інформація про обтяження з реєстру заборон

Архівна інформація

OP_OP_ID

Реєстраційний номер

 

LM_TYPENAME

Тип значення

 

LM_TYPE_EXTENSION

Додаток до типу значення

 

REG_DATE

Дата і час реєстрації

 

EMP

Дані реєстратора

 

REQUESTOR

Заявник

 

Підмасив objects

Об’єкти обтяження

 

PROPPR_TYPE

Тип майна

 

PR_TYPE_EXTENSION

Додаткова інформація про тип майна

 

RE_LAND_TYPE_EXTENSION

Додаток до типу земельної ділянки

 

PROPRE_LAND_TYPE

Тип земельної ділянки

 

PROPADDITIONAL

Опис

 

PROPADDRESS

Адреса

 

RE_LAND_REG_NUM

Реєстраційний номер земельної ділянки

 

OTHER_REG_NUM

Реєстраційний номер майна

 

RE_CAD_NUM

Кадастровий номер

 

partialSeizures

 

 

Підмасив reasons

Підстава внесення запису

 

OP_OP_ID

Номер запису

 

CD_TYPE_EXTENSION

Тип документа

 

NUM

Серія і номер документа

 

PUB_DATE

Дата видачі документа

 

PUBLISHER

Ким виданий документ

 

DOCADDITIONAL

Додаткова інформація

 

Підмасив subjs

Суб’єкт

 

NAME

Найменування суб’єкта

 

RTYPE

Назва ролі суб’єкта

 

CODE

ЄДРПОУ суб’єкта ( для юридичних осіб)

 

Масив oldMortgageJson

Інформація про іпотеку з реєстру іпотек

Архівні записи

OP_OP_ID

Реєстраційний номер

 

LM_TYPENAME

Тип значення

 

LM_TYPE_EXTENSION

Додаток до типу значення

 

REG_DATE

Дата та час реєстрації

 

CONTRACT_SUM

Розмір основного зобов’язання

 

CURRENCY_TYPE

Тип валюти

 

EXEC_TERM

Строк виконання

 

Підмасив objects

Об’єкти іпотеки

 

PROPPR_TYPE

Тип майна

 

PR_TYPE_EXTENSION

Додаткова інформація про майнове право

 

RE_LAND_TYPE_EXTENSION

Додаток до земельної ділянки

 

PROPRE_LAND_TYPE

Тип земельної ділянки

 

PROPADDITIONAL

Опис

 

PROPADDRESS

Адреса

 

RE_LAND_REG_NUM

Реєстраційний номер земельної ділянки

 

OTHER_REG_NUM

Реєстраційний номер майна

 

RE_CAD_NUM

Кадастровий номер

 

Підмасив reasons

Підстава внесення запису

 

OP_OP_ID

Номер запису

 

CD_TYPE_EXTENSION

Тип документа

 

NUM

Серія і номер документа

 

PUB_DATE

Коли виданий документ

 

PUBLISHER

Ким виданий документ

 

DOCADDITIONAL

Додаткова інформація

 

Підмасив subjs

Суб’єкт

 

NAME

Найменування суб’єкта

 

RTYPE

Назва ролі суб’єкта

 

CODE

ЄДРПОУ суб’єкта (для юридичних осіб)

 

Test URL

Test data

  • okpo="12345649" rrp value= "5002824603440-8526470447"

  • okpo="13243543" rrp value= "5000033797391-2198790"

  • okpo="97867562" rrp value= "5000033797391-2198793"

  • okpo="86756457" rrp value= "5000033797391-2198798"

  • okpo="3112579786" rrp value= "5002824570000-8526440000"

  • okpo="3088764289" rrp value= "5000033797391-2198811"