30 - Телеком звіт


Кредитна історія мобільного телефону.


Звіт містить такі компоненти:

Пояснення до звіту

1. Хронологія дат в які:

-телефон передавали разом із кредитною історією

-була заявка на кредит із зазначеним телефоном

-провід операції в платіжних системах УБКІ із зазначеним телефоном

-провід операції в платіжних системах партнерів УБКІ із зазначеним телефоном

2. Марковані РНОКПП (ІПН), які зустрічалися з мобільним телефоном, і роль контакту на момент запису

3. Розрахований кредитний рейтинг по РНОКПП (ІПН), які зустрічалися разом з мобільним телефоном.

4. Кількість фінансових організацій, які передавали КІ або заявку на кредит із зазначеним телефоном.

Http Method

POST

Request JSON

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"telecom": {

"phone": "Номер мобільного телефону у форматі +380999999999",

"datecut": "Дата на яку розраховується звіт. Якщо дата не вказана - розраховується на зараз, інакше на початок дня зазначеної дати"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Телеком звіт' - 30",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": {

"telecom": {

"conth": {

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"innm": "Маркований РНОКПП (ІПН) (******* 111)",

"tcsource": "Джерело блоку телеком звіту (Код із дов.52)",

"tcsourceref": "Референс джерела блоку телеком звіту (Код із дов.52)",

"tctype": "Тип контакту в блоці телеком звіту (Код із дов.53)",

"tctyperef": "Референс типу контакту в блоці телеком звіту (Код із дов.53)",

"tcdonor": "Донор (Код із дов.54)"

},

"scores": {

"innm": "Маркований РНОКПП (ІПН) (*******111)",

"score": "Кредитный рейтинг (0-700, NA)",

"agerange": "Віковий діапазон (0_17, 18_24, 25_34, 35_44, 45_54, 55_64, 65_more)"

},

"phone": "Номер мобільного телефону в форматі +380900000009",

"uo": "Кількість унікальних організацій передали КІ з номером телефону або передали заявку на кредит з номером телефону"

},

"id": "35",

"descr": "Назва компоненти"

}

}

}

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Телеком звіт' - 30" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри пошуку -->

<telecom phone="Номер мобільного телефону у форматі +380999999999"

datecut="Дата на яку розраховується звіт. Якщо дата не вказана - розраховується на зараз, інакше на початок дня зазначеної дати" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд -->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок Телеком звіту -->

<comp id="35" descr="Назва компоненти">

<telecom phone="Номер мобільного телефону в форматі +380900000009"

uo="Кількість унікальних організацій передали КІ з номером телефону або передали заявку на кредит з номером телефону">

<conth vdate="Дата інформації даного блоку"

innm="Маркований РНОКПП (ІПН) (******* 111)"

tcsource="Джерело блоку телеком звіту (Код із дов.52)"

tcsourceref="Референс джерела блоку телеком звіту (Код із дов.52)"

tctype="Тип контакту в блоці телеком звіту (Код із дов.53)"

tctyperef="Референс типу контакту в блоці телеком звіту (Код із дов.53)"

tcdonor="Донор (Код із дов.54)" />

<scores innm="Маркований РНОКПП (ІПН) (*******111)"

score="Кредитный рейтинг (0-700, NA)"

agerange="Віковий діапазон (0_17, 18_24, 25_34, 35_44, 45_54, 55_64, 65_more)" />

</telecom>

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Приклад

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "telecom": { "phone": "+380962134234", "datecut": "" }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "30", "reqreason": "2" } } }, "sessid": "31B27629926C485BA907065C8F111111" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2022-01-09 22:36:26.154", "ftm": "2022-01-09 22:36:26.226" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000002008819" } }, "comp": { "telecom": { "conth": [ { "vdate": "2021-05-25", "innm": "*******288", "tcsource": "1", "tcsourceref": "Кредитна історія", "tctype": "1", "tctyperef": "Особистий мобільний тел.", "tcdonor": "BNK" }, { "vdate": "2016-04-29", "innm": "*******288", "tcsource": "4", "tcsourceref": "Платіжні системи партнерів", "tctype": "1", "tctyperef": "Особистий мобільний тел.", "tcdonor": "PPS" }, { "vdate": "2015-10-18", "innm": "*******288", "tcsource": "4", "tcsourceref": "Платіжні системи партнерів", "tctype": "1", "tctyperef": "Особистий мобільний тел.", "tcdonor": "PPS" }, { "vdate": "2013-09-04", "innm": "*******223", "tcsource": "1", "tcsourceref": "Кредитна історія", "tctype": "1", "tctyperef": "Особистий мобільний тел.", "tcdonor": "BNK" }, { "vdate": "2010-09-23", "innm": "*******223", "tcsource": "1", "tcsourceref": "Кредитна історія", "tctype": "1", "tctyperef": "Особистий мобільний тел.", "tcdonor": "BNK" }, { "vdate": "2009-09-30", "innm": "*******619", "tcsource": "1", "tcsourceref": "Кредитна історія", "tctype": "1", "tctyperef": "Особистий мобільний тел.", "tcdonor": "BNK" } ], "scores": [ { "innm": "*******288", "score": "446", "agerange": "18_24" }, { "innm": "*******223", "score": "NA", "agerange": "0_17" }, { "innm": "*******619", "score": "0", "agerange": "45_54" } ], "phone": "+380962134234", "datecut": "2021-11-29 10:30:47", "uo": "1" }, "id": "35", "descr": "Телеком звіт" } } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="31B27629926C485BA907065C8F111111"> <req_envelope> <req_xml> <request version="1.0" reqtype="30" reqreason="2"> <i reqlng="1"> <telecom phone="+380962134234" datecut="" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Test URL

Test data

  • phone="+380962134234"

  • phone="+380662134234"

  • phone="+380981224895"

  • phone="+380732144444"

  • phone="+380971321122"

  • phone="+380935171868"

  • phone="+380981220000"