35 - Блок Телеком звіту


comp id = "35"

Response params

*обов'язкові поля

<telecom> (1) Блок "Телеком звіту"

<telecom> (1) Блок "Телеком звіту"

phone*

Мобільний телефон, за яким проводився пошук

[TEXT,15] текстовий формат змінної довжини, до 15 символів

datecut*

Дата на яку розраховується звіт. Якщо дата = "" - розраховується на зараз, інакше на початок дня зазначеної дати

[YYYY-MM-DD hh:mm:ss], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31), hh - година (00-23), mm - хвилина (00-59), ss - секунда (00-59)

uo*

Кількість унікальних організацій, які передали КІ з номером телефону або заявку на кредит з номером телефону

[N,10], числовий формат

<conth> (0..*) Історія мобільного телефону

vdate*

Дата інформації даного блоку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

innm

Маркований РНОКПП (ІПН) (******* 111)

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

tcsource*

Джерело блоку Телеком звіту (Код з дов.52)

[N,10], числовий формат

tcsourceref*

Референс джерела блоку Телеком звіту (Значення із дов.52)

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

tctype*

Тип контакту в блоці Телеком звіту (Код із дов.53)

[N,10], числовий формат

tctyperef*

Референс типу контакту в блоці Телеком звіту (Значенння із дов.53)

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

tcdonor*

Донор (Код із дов.54)

[TEXT,4], текстовий формат, 4 символи

<scores> (0..*) Кредитний рейтинг по РНОКПП (ІПН) з номером телефону

innm

Маркований РНОКПП (ІПН) (******* 111)

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

score

Кредитний рейтинг (0-700, NA)

[TEXT,4] текстовий формат змінної довжини, до 4 символів або NA-якщо розрахунок неможливий

agerange

Віковий діапазон (0_17, 18_24, 25_34, 35_44, 45_54, 55_64, 65_more)

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів