06 - Ідентифікація за номером телефону та фото


Послуга ідентифікації за номером телефону та фото.


Вимоги до фотографії

1. Максимальний розмір запиту із закодованою фотографією - 2 МБ.

2. Тип файлу - jpeg/jpg

3. XML запит - фото base64

4. Більш висока якість зображення особи означає кращу точність розпізнавання: фронтальний, прозорий і розмір особи - 200x200 пікселів (100 пікселів між очима) або більше.

5. Площа особи на фотографії повинна становити максимальну можливу частку від усього зображення;

6. Фотографія повинна бути чітка, не розмита;

7. Колір і яскравість фону повинні забезпечувати надійне визначення контуру голови.

8. Розташування та освітлення:

- Розташування голови - без поворотів, прямо, погляд спрямований строго на камеру. Нахили або повороти голови в будь-якому напрямку або зміни фокуса особи приведуть до спотворення результатів порівняння;

- На фоні не повинно бути тіней від голови, не повинно бути тіней на обличчі або будь-яких предметів;

- На зображеннях особи не рекомендується закритих очей; волосся, що закривають очі і обличчя;

- На зображеннях осіб не рекомендується світлових відблисків і тіней;

- Не рекомендуються фото з фоном: вулиця, машина, паркани, дерева та ін.

9. Окуляри і головні убори:

- На зображеннях не рекомендуються елементи одягу, що закривають (частково або повністю) особу, тобто капелюхів, хусток і т.д .; товстих оправ окулярів, які деформують риси обличчя;

- На зображеннях не рекомендується відображення спалахів або підсвічуваних відображень в склах лінз або окулярів.

10. Вираз і кадр:

- За зображенням обличчя не рекомендується наявність осіб інших людей;

- Погляд на камеру повинен бути з нейтральним виразом обличчя і закритим ротом.

Http Method

POST

Request JSON

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"fotoident": {

"foto": "base64(Фото)",

"fotoext": "Розширення до фото вхідної заявки (jpeg)",

"phone": "Телефон для порівняння",

"facelogic": "Тип алгоритму пошуку особи"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Ідентифікація за номером телефону та фото' - 06",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об’єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"cki": {

"ident": {

"donor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) СКІ",

"lname": "Прізвище",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"bdate": "Дата народження",

"csex": "Стать (Код із дов.1)",

"csexref": "Стать(Значення із дов.1)",

"family": "Сімейний стан (Код із дов.2)",

"familyref": "Сімейний стан (Значення із дов.2)",

"ceduc": "Освіта (Код із дов.3)",

"ceducref": "Освіта (Значення із дов.3)",

"cgrag": "Громадянство (Код із дов.4)",

"cgragref": "Громадянство (Значення із дов.4)",

"spd": "Наявність реєстрації СПД (Код із дов.5)",

"spdref": "Наявність реєстрації СПД (Значення із дов.5)",

"sstate": "Соціальный статус (Код із дов.6)",

"sstateref": "Соціальный статус (Значення із дов.6)",

"cchild": "Кількість дітей"

},

"work": {

"wdonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"cdolgn": "Службове становище (Код із дов.8)",

"cdolgnref": "Службове становище (Значення із дов.8)",

"wokpo": "ЄДРПОУ місця роботи",

"wname": "Назва місця роботи оригінальною мовою",

"wstag": "Стаж роботи, повних років",

"wdohod": "Щомісячний дохід клієнта"

},

"doc": {

"ddonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Тип документа (Значення із дов.7)",

"dser": "Серія документа",

"dnom": "Номер документа",

"dterm": "Термін дії",

"dwho": "Ким виданий документ",

"eddr_number": "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)",

"dwdt": "Дата видачі документа"

},

"addr": {

"addonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"adtype": "Тип адреси (Код із дов.9)",

"adtyperef": "Тип адреси (Значення із дов.9)",

"adcountry": "Країна (однорядкове резюме код з довідника ISO 3166)",

"adindex": "Поштовий індекс",

"adstate": "Область",

"adarea": "Район",

"adcity": "Населений пункт",

"adcitytype": "Тип населеного пункту (Код із дов.22)",

"adcitytyperef": "Тип населеного пункту (Значення із дов.22)",

"adstreet": "Вулиця",

"adhome": "Дім",

"adcorp": "Корпус",

"adflat": "Квартира",

"addrdirt": "Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)"

},

"inn": "РНОКПП (ІПН) СКІ/ЕДРППУ юрособи",

"lname": "Прізвище/Найменування юрособи",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"reqlng": "Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Код із дов.23)",

"reqlngref": "Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Значення із дов.23)",

"bdate": "Дата народження"

},

"identdocmvds": {

"identdocmvd": {

"foundsource": {

"name": "Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)",

"found": "0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)",

"foundref": "Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)",

"sourcedate": "Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла."

},

"found": "Знайдений? (Код із дов.27)",

"foundref": "Знайдений? (Значение із дов.27)",

"foundtitle": "Опис результату пошуку",

"pser": "Серія паспорта",

"pnom": "Номер паспорта або номер ID-картки",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Тип документа (Значення із дов.7)"

}

},

"id": "1",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"fotoident": {

"match": "Результат звірки телефону і фотографії (Код із дов.56)",

"matchref": "Результат звірки телефонів в текстовому вигляді (Значення із дов.56)",

"verifclient": "Ознака збігу фото (Код із дов.47)",

"fotovc": " base64 (Фото) еталонної фотографії",

"fotoextvc": "Розширення до фото еталонної фотографії",

"commentvc": "Коментар за результатами порівняння з еталонною фотографією",

"confidencevc": "Міра схожості осіб на фотографіях клієнтів",

"datefotovc": "Дата еталонної фотографії"

},

"id": "12",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"pret": {

"pretension": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)",

"crdeal": "Ідентифікатор угоди (референс)",

"source": "Вид оскарження (Код із дов.48)",

"sourceref": "Вид оскарження (Значення із дов.48)",

"claim": "Предмет оскарження (Код із дов.69)",

"claimref": "Предмет оскарження (Значення із дов.69)",

"sourceref": "Вид оскарження (Значення із дов.48)",

"vdate": "Дата створення заявки"

},

"commentcki": {

"comment": "Коментар суб'єкта кредитної історії",

"vdate": "Дата створення коментаря"

},

"plost": {

"pser": "Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)",

"pnom": "Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)",

"crdate": "Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ",

"ldate": "Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ"

},

"changedeal": {

"crdeal": "Ідентифікатор угоди (референс)",

"changecode": "Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)",

"changeref": "Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)",

"vdate": "Дата коригування/видалення даних"

},

"freezedate": "Дата підключення опції FREEZE",

"nonewdealcomment": "Коментар",

"nonewdeal": "Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена",

"nonewdealref": "Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

},

"fcert": {

"inn": "ІПН",

"cert": "Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Код із дов. 56) - 0 - ні (немає зареєстрованого сертифіката), 1 - так (є зареєстрований сертифікат) ",

"certref": "Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Значення із дов. 56)",

"certid": "Номер сертифіката",

"certurl": "Посилання на сертифікат"

},

"maybegone": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз. осіб)",

"vdate": "Дата? на яку передана інформація",

"dldonor": "Донор інформації (Значення із дов.54)"

},

"id": "18",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"contact": {

"cval": "Значення контакту",

"ctype": "Тип контакту (Код із дов.10)",

"ctyperef": "Тип контакту в текстовому вигляді (Значення із дов.10)",

"cstate": "Статус контакту (Код із дов.57)",

"cstateref": "Статус контакту (Текстове значення із дов.57)",

"vdatestart": "Дата першої актуалізації",

"vdate": "Дата останньої актуалізації"

},

"id": "46",

"descr": "Назва компоненти"

}

]

}

}

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об’єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Ідентифікація за номером телефону та фото' - 06" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<fotoident foto="base64(Фото)"

fotoext="Розширення до фото вхідної заявки (jpeg)"

phone="Телефон для порівняння"

facelogic="Тип алгоритму пошуку особи" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки(Код із дов.0)" errtext="Текст помилки(Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок ідентифікації -->

<comp id="1" descr="Назва компоненти">

<cki inn="РНОКПП (ІПН) СКІ/ЕДРППУ юрособи"

lname="Прізвище/Найменування юрособи"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

reqlng="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Код із дов.23)"

reqlngref="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Значення із дов.23)"

bdate="Дата народження">

<ident donor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ"

lname="Прізвище"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

bdate="Дата народження"

csex="Стать (Код із дов.1)"

csexref="Стать(Значення із дов.1)"

family="Сімейний стан (Код із дов.2)"

familyref="Сімейний стан (Значення із дов.2)"

ceduc="Освіта (Код із дов.3)"

ceducref="Освіта (Значення із дов.3)"

cgrag="Громадянство (Код із дов.4)"

cgragref="Громадянство (Значення із дов.4)"

spd="Наявність реєстрації СПД (Код із дов.5)"

spdref="Наявність реєстрації СПД (Значення із дов.5)"

sstate="Соціальный статус (Код із дов.6)"

sstateref="Соціальный статус (Значення із дов.6)"

cchild="Кількість дітей">

<!--Даний блок може і повинен складатися з 1 .. * елементів-->

</ident>

<!-- Блок історії інформації місця роботи -->

<work wdonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

cdolgn="Службове становище (Код із дов.8)"

cdolgnref="Службове становище (Значення із дов.8)"

wokpo="ЄДРПОУ місця роботи"

wname="Назва місця роботи оригінальною мовою"

wstag="Стаж роботи, повних років"

wdohod="Щомісячний дохід клієнта">

<!--Даний блок може складатися з 0 .. *-->

</work>

<!-- Блок історії інформації документів -->

<doc ddonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)"

dser="Серія документа"

dnom="Номер документа"

dterm="Термін дії"

dwho="Ким виданий документ"

eddr_number="Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)"

dwdt="Дата видачі документа">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів і заповнений принаймні одним документом-->

</doc>

<!-- Блок історії інформації адрес -->

<addr addonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

adtype="Тип адреси (Код із дов.9)"

adtyperef="Тип адреси (Значення із дов.9)"

adcountry="Країна (однорядкове резюме код з довідника ISO 3166)"

adindex="Поштовий індекс"

adstate="Область"

adarea="Район"

adcity="Населений пункт"

adcitytype="Тип населеного пункту (Код із дов.22)"

adcitytyperef="Тип населеного пункту (Значення із дов.22)"

adstreet="Вулиця"

adhome="Дім"

adcorp="Корпус"

adflat="Квартира"

addrdirt="Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів бути заповненим принаймні однією адресою-->

</addr>

</cki>

<!-- Блок перевірки документів на дійсність -->

<identdocmvds>

<identdocmvd found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

foundtitle="Опис результату пошуку"

pser="Серія паспорта"

pnom="Номер паспорта або номер ID-картки"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)">

<foundsource name="Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)"

found="0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)"

foundref="Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)"

sourcedate="Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла." />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</identdocmvd>

</identdocmvds>

</comp>

<!-- Блок ідентифікації за телефоном та фото -->

<comp id="12" descr="Назва компоненти">

<fotoident match="Результат звірки телефону і фотографії (Код із дов.56)"

matchref="Результат звірки телефонів в текстовому вигляді (Значення із дов.56)"

verifclient="Ознака збігу фото (Код із дов.47)"

fotovc=" base64 (Фото) еталонної фотографії"

fotoextvc="Розширення до фото еталонної фотографії"

commentvc="Коментар за результатами порівняння з еталонною фотографією"

confidencevc="Міра схожості осіб на фотографіях клієнтів" datefotovc="Дата еталонної фотографії" />

</comp>

<!-- Попередження -->

<comp id="18" descr="Назва компоненти">

<pret nonewdeal="Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена"

nonewdealref="Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)"

nonewdealcomment="Коментар"

freezedate="Дата підключення опції FREEZE"

inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)">

<pretension inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

source="Вид оскарження (Код із дов.48)"

sourceref="Вид оскарження (Значення із дов.48)"

claim="Предмет оскарження (Код із дов.69)"

claimref="Предмет оскарження (Значення із дов.69)"

vdate="Дата створення заявки" />

<commentcki comment="Коментар суб'єкта кредитної історії"

vdate="Дата створення коментаря" />

<plost pser="Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

pnom="Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

crdate="Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ"

ldate="Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ" />

<changedeal crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

changecode="Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)"

changeref="Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)"

vdate="Дата коригування/видалення даних" />

</pret>

<fcert inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз. осіб)"

cert="Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Код із дов. 56) - 0 - ні (немає зареєстрованого сертифіката), 1 - так (є зареєстрований сертифікат) "

certref="Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Значення із дов. 56)"

certid="Номер сертифіката"

certurl="Посилання на сертифікат" />

<maybegone inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз. осіб)"

vdate="Дата, на яку передана інформація"

dldonor="Донор інформації (Значення із дов.54)"/>

</comp>

<!-- Блок підтвердження контактів СКІ -->

<comp id="46" descr="Назва компоненти">

<contact cval="Значення контакту"

ctype="Тип контакту (Код із дов.10)"

ctyperef="Тип контакту в текстовому вигляді (Значення із дов.10)"

cstate="Статус контакту (Код із дов.57)"

cstateref="Статус контакту (Текстове значення із дов.57)"

vdatestart="Дата першої актуалізації"

vdate="Дата останньої актуалізації" />

<!--Даний блок може складатися з 0 .. * елементів -->

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Приклад

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "fotoident": { "foto": "base64(Фото)", "fotoext": "jpeg", "phone": "+380662134234", "facelogic": "3" }, "reqlng": "1" }, "version": "1.0", "reqtype": "06", "reqreason": "6" }, "descr": "Об'єкт запиту" }, "descr": "Конверт запиту" }, "sessid": "7BD7E136E3BF470EAA2CFE2E8700000D" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2022-01-09 18:46:33.421", "ftm": "2022-01-09 18:46:33.520" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000002007683" } }, "comp": [ { "cki": { "ident": [ { "cchild": "", "sstateref": "", "sstate": "", "spdref": "физическое лицо", "spd": "1", "cgragref": "Украина", "cgrag": "804", "ceducref": "", "ceduc": "", "familyref": "", "family": "", "csexref": "женщина", "csex": "2", "bdate": "1985-10-05", "mname": "ВАСИЛІВНА", "fname": "ІРІНА", "lname": "ГАРНА", "inn": "3278508288", "lngref": "Украинский", "lng": "1", "vdate": "2015-02-25", "donor": "BNK" }, { "cchild": "", "sstateref": "", "sstate": "", "spdref": "физическое лицо", "spd": "1", "cgragref": "", "cgrag": "802", "ceducref": "", "ceduc": "", "familyref": "", "family": "", "csexref": "женщина", "csex": "2", "bdate": "1985-10-05", "mname": "ВАСИЛІВНА", "fname": "ІРИНА", "lname": "ГАРНА", "inn": "3278508288", "lngref": "Украинский", "lng": "1", "vdate": "2006-04-04", "donor": "BNK" } ], "work": { "wdohod": "", "wstag": "", "wname": "", "wokpo": "", "cdolgnref": "", "cdolgn": "", "lngref": "", "lng": "", "vdate": "" }, "doc": { "dwdt": "2002-08-01", "dwho": "ІВАНГОРОДСЬКИМ", "dterm": "", "dnom": "578072", "dser": "АМ", "dtyperef": "Паспорт громадянина України", "dtype": "1", "lngref": "Украинский", "lng": "1", "vdate": "2019-09-10", "eddr_number": "19891005-00022", "ddonor": "BNK" }, "addr": { "adflat": "", "adcorp": "", "adhome": "7", "adstreet": "ТИХА", "adcitytyperef": "", "adcitytype": "", "adcity": "JВDКВJ", "adarea": "ІВАНГОРОДСКИЙ", "adstate": "ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ", "adindex": "23201", "adcountry": "UA", "adtyperef": "Адрес регистрации", "adtype": "2", "lngref": "Украинский", "lng": "1", "vdate": "2018-01-25", "addonor": "BNK" }, "bdate": "1989-10-05", "reqlngref": "Украинский", "reqlng": "1", "mname": "ВАСИЛІВНА", "fname": "ІРІНА", "lname": "ГАРНА", "inn": "3278508288" }, "identdocmvds": { "identdocmvd": { "foundsource": [ { "name": "MVS", "found": "1", "foundref": "Знайдений", "sourcedate": "2022-01-09" }, { "name": "DMS", "found": "0", "foundref": "Не знайдений", "sourcedate": "2022-01-09" }, { "name": "UBKI", "found": "0", "foundref": "Не знайдений", "sourcedate": "2022-01-09" } ], "found": "1", "foundref": "Знайдений", "foundtitle": "Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних документів", "pser": "АМ", "pnom": "578072", "dtype": "1", "dtyperef": "Паспорт громадянина України" } }, "id": "1", "descr": "Ідентифікація Суб’єкта кредитної історії (СКІ)" }, { "fotoident": { "match": "1", "matchref": "Да", "verifclient": "2", "fotovc": " /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAI//2Q==", "fotoextvc": "jpg", "commentvc": "face found", "confidencevc": "0.95986", "datefotovc": "" }, "id": "12", "descr": "Ідентифікація за фото та номером телефону" }, { "pret": { "inn": "3278508288", "nonewdeal": "0", "nonewdealref": "Ні", "nonewdealcomment": "", "freezedate":"" }, "fcert": { "inn": "3278508288", "cert": "0", "certref": "Ні", "certid": "", "certurl": "" }, "maybegone": { "inn": "3278508288", "vdate": "2022-12-01", "dldonor": "BNK" }, "id": "18", "descr": "Попередження" }, { "contact": [ { "cval": "+380662134234", "ctype": "3", "ctyperef": "мобільний тел.", "cstate": "1", "cstateref": "Актуалізація", "vdatestart": "2020-09-03", "vdate": "2020-09-08" }, { "cval": "+380111111111", "ctype": "3", "ctyperef": "мобільний тел.", "cstate": "2", "cstateref": "Деактуалізація", "vdatestart": "2020-06-12", "vdate": "2020-08-30" } ], "id": "46", "descr": "Підтвердження контактів СКІ" } ] } }

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <doc> <ubki sessid="7BD7E136E3BF470EAA2CFE2E8700000D"> <req_envelope descr="Конверт запиту"> <req_xml descr="Об'єкт запиту"> <request version="1.0" reqtype="06" reqreason="6"> <i reqlng="1"> <fotoident foto="base64(Фото)" fotoext="jpeg" phone="+380662134234" facelogic="3" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Test URL

Test data

fotoident: foto="будь-яке, що проходить правила валідації", fotoext="jpeg", phone="один із прикладів нижче", facelogic="6"

 • +380962134234 - запит успішний, ідентифікація пройдена

 • +380971321122 - запит успішний, ідентифікація пройдена

 • +380935171868 - запит успішний, ідентифікація пройдена

 • +380981224895 - запит успішний, ідентифікація пройдена

 • +380677996111 - запит успішний, ідентифікація пройдена

 • +380685691111 - запит успішний, ідентифікація пройдена

 • +380992863111 - запит успішний, ідентифікація пройдена

 • +380732144444 - фото не відповідає заявленим параметрам

 • +380662134234 - міра схожості осіб на фото менше 50 %

 • +380506630641 - відсутнє еталонне фото для порівняння у базі даних УБКІ

 • +380981220000 - по номеру телефону знайдено більше шести клієнтів