42 - Фінансова звітність


Послуга з отримання фінансової звітності юридичної особи.


Звіт містить такі компоненти:

Http Method

POST

Request JSON

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "ЄДРПОУ"

},

"additionaldata": {

"date": "Дата розрахунку звіту. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'Звіт FinancialReport' - 42",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": {

"financialReport": {

"finrepData": {

"rhId": "ID фінансової звітності за відповідний період",

"rhStaff": "Кількість співробітників юридичної особи за відповідний період",

"rhYear": "Рік фінансової звітності",

"rhQuarter": "Номер кварталу фінансової звітності",

"rhEndDate": "Дата закінчення відповідного періоду",

"formKind": "Тип юридичної особи",

"rvCode": "Номер статті фінансового звіту",

"rvValue": "Сумма у тисячах грн",

"rvFormNo": "Номер форми фінансової звітності"

},

"okpo": "ЄДРПОУ",

"date": "Дата для розрахунку звіту. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент"

},

"id": "62",

"descr": "Назва компоненти"

}

}

}

Request XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо з API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту-->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): 'Звіт FinancialReport' - 42" reqreason="Мета надання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкт-->

<ident okpo="ЄДРПОУ" />

<additionaldata date="Дата розрахунку звіту. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент" />

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

Response XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок FinancialReport -->

<comp id="62" descr="Назва компоненти">

<financialReport okpo="ЄДРПОУ"

date="Дата для розрахунку звіту. Не заповнюється, якщо розраховується на поточний момент">

<finrepData rhId="ID фінансової звітності за відповідний період"

rhStaff="Кількість співробітників юридичної особи за відповідний період"

rhYear="Рік фінансової звітності"

rhQuarter="Номер кварталу фінансової звітності"

rhEndDate="Дата закінчення відповідного періоду"

formKind="Тип юридичної особи"

rvCode="Номер статті фінансового звіту"

rvValue="Сумма у тисячах грн"

rvFormNo="Номер форми фінансової звітності" />

<!--Даний блок повинен складатись з 0,1 ... * елементів -->

</financialReport>

</comp>

</ubkidata>

Приклад

Приклад

Request JSON

{ "doc": { "ubki": { "req_envelope": { "req_xml": { "request": { "i": { "ident": { "okpo": "12345632" }, "additionaldata": { "date": "" }, "reqlng": "3" }, "version": "1.0", "reqtype": "42", "reqreason": "2" } } }, "sessid": "6B950894244C4998A0000E5B6ATYUIOP" } } }

Response JSON

{ "ubkidata": { "tech": { "trace": { "step": { "name": "build report", "stm": "2022-01-10 11:16:31.86", "ftm": "2022-01-10 11:16:31.904" } }, "reqinfo": { "reqid": "req2#000002012588" } }, "comp": { "financialReport": { "finrepData": [ { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "1100", "rvValue": "21.0000", "rvFormNo": "1" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "1103", "rvValue": "21.0000", "rvFormNo": "1" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "1165", "rvValue": "11.0000", "rvFormNo": "1" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "1195", "rvValue": "31.0000", "rvFormNo": "1" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "1300", "rvValue": "31.0000", "rvFormNo": "1" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "1420", "rvValue": "29.0000", "rvFormNo": "1" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "1495", "rvValue": "29.0000", "rvFormNo": "1" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "1615", "rvValue": "2.0000", "rvFormNo": "1" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "1695", "rvValue": "2.0000", "rvFormNo": "1" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "1900", "rvValue": "31.0000", "rvFormNo": "1" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "2000", "rvValue": "40.0000", "rvFormNo": "2" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "2050", "rvValue": "33.0000", "rvFormNo": "2" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "2180", "rvValue": "4.0000", "rvFormNo": "2" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "2280", "rvValue": "40.0000", "rvFormNo": "2" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "2285", "rvValue": "37.0000", "rvFormNo": "2" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "2290", "rvValue": "2.0000", "rvFormNo": "2" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "2300", "rvValue": "0.0000", "rvFormNo": "2" }, { "rhId": "1234563220204", "rhStaff": "2", "rhYear": "2020", "rhQuarter": "4", "rhEndDate": "2020-12-31", "formKind": "S", "rvCode": "2350", "rvValue": "2.0000", "rvFormNo": "2" } ], "okpo": "12345632", "date": "" }, "id": "62", "descr": "FinancialReport" } } }

Request XML

<doc> <ubki sessid="6B950894244C4998A0000E5B6ATYUIOP"> <req_envelope> <req_xml> <request version="1.0" reqtype="42" reqreason="2"> <i reqlng="3"> <ident okpo="12345632" /> <additionaldata date="" /> </i> </request> </req_xml> </req_envelope> </ubki> </doc>

Response XML

Test URL

Test data

  • okpo="12345632" date="" / date="2016-06-06"