13 - СтатусКонтрагента


comp id = "13"

Response params

*обов'язкові поля

<stcont> Блок СтатусКонтрагента

<stcont> Блок СтатусКонтрагента

<stcont> (1)

sinn

ЄДРПОУ

[TEXT,8] текстовий формат змінної довжини, до 8 символів

sname

ПІБ фіз.особи-підприємця/Найменування юр.особи

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

sdate

Дата народження фіз.особи/Дата реєстрації юр.особи

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

snds

Статус платника ПДВ (0 - Ні/1 Так)

[N,10], числовий формат

sndsdate

Дата актуалізації

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

sipn

Індивідуальний податковий номер

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

saddr

Адреса

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

dreg

Дата реєстрації платником ПДВ

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

contacts

Контакти

[N,10], числовий формат

<state> (1..*)

val

Поточний статус (Код із дов.41)

[N,10], числовий формат

valref

Значення поточний статус (Значення із дов.41)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

setdate

Дата актуалізації

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

src

Джерело інформації (Код із дов.42)

[N,10], числовий формат

srcref

Значення джерело інформації (Значення із дов.42)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів