40 - Блок інформації із санкційних списків


comp id = "40"

Response params

*обов'язкові поля

<sanctions> (0..1) Блок загальної інформації із списку санкцій

<sanctions> (0..1) Блок загальної інформації із списку санкцій

found

Наявність інформації (Код із дов.27)

[N,1], числовий формат

foundref

Текстове тлумачення наявності інформації (Значення із дов.27)

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

subName

Найменування суб'єкта

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

bDate

Дата народження суб'єкта

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

position

Посада

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

reason

Підстави для накладення санкцій

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

typeSearch

Тип пошуку (Код із дов.67)

[N,1], числовий формат

typeSearchText

Текстове тлумачення типу пошуку (Код із дов.67)

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

 

<sanctionsData>  Інформація із списку санкцій по країнам

countryCode

Код країни

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

country

Назва країни

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

sanction

Наявність накладених санкцій країною (Код із дов.68)

[N,1], числовий формат

date

Дата внесення в список

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

url

Посилання на документ-підтвердження

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

</sanctions>