26 - Пошук відомостей з державних реєстрів про юридичну особу


comp id = "26"

Response params

*обов'язкові поля

<companydossier> (1) Пошук відомостей з державних реєстрів про юридичну особу

<companydossier> (1) Пошук відомостей з державних реєстрів про юридичну особу

found*

Наявність інформації ЄДРПОУ (Код із дов.27)

[N,2], числовий формат

okpo*

Код ЄДРПОУ юридичної особи

[N,10] 10 чисельних символів

curstate*

Поточний статус суб'єкта в ЄДР (Код з дов.64)

[N,2], числовий формат

curstatetxt*

Додатковий коментар поточного статусу суб'єкта (Значення з дов.64)

[TEXT,25] текстовий формат змінної довжини, до 25 символів

currecorddate*

Дата поточної реєстрації

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<record> (0..*)

<bankruptcy > (0..1)

date*

Дата запису про реєстрацію провадження банкрутства

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

state*

Статус суб'єкта

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

statetext*

Текстове відображення статусу

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

docdate*

Дата відкриття провадження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

courtname*

Найменування суду

[TEXT,300] текстовий формат змінної довжини, до 300 символів

docnumber*

Номер провадження

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

datejudge*

Дата вступу в силу

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<openenforcements> (0..1)

date*

Дата відкриття виконавчого провадження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<terminationcancel> (0..1)

date*

Дата скасування запису про припинення діяльності

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

recordnumber*

Номер запису

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

docnumber*

Номер документа про банкрутство

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

docdate*

Дата документа

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

datejudge*

Дата вступу в силу

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

courname*

Найменування суду

[TEXT,300] текстовий формат змінної довжини, до 300 символів

<names> (0..1)

name*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

shortname*

Скорочене найменування

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

display*

Відображене найменування

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

nameen*

Найменування юр. особи англійською мовою

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

shortnameen*

Скорочене найменування англійською мовою

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

<registration> (0..1)

date*

Дата реєстрації в ЄДР

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

recordnumber*

Номер запису про реєстрацію в ЄДР

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

recorddate*

Дата запису в ЄДР

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

isseparation*

Державна реєстрація юридичної особи шляхом виділення

[N,2], числовий формат

isdivision*

Державна реєстрація юридичної особи шляхом виділення

[N,2], числовий формат

ismerge*

Державна реєстрація юридичної особи шляхом злиття

[N,2], числовий формат

istransformation*

Державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення

[N,2], числовий формат

objectname*

Місце зберігання реєстраційної справи

[TEXT,300] текстовий формат змінної довжини, до 300 символів

prevregistrationendterm*

Термін, до якого ФОП на обліку у Міндоходів, при зміні місця проживання

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<registrations> (0..*)

name*

Найменування органу реєстрації

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

code*

ЄДРПОУ органу реєстрації

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

type*

Тип органу реєстрації

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

description*

Відомості про відомчий реєстр

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

startdate*

Дата постановки на облік

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

startnum*

Номер постановки на облік

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

enddate*

Дата зняття з обліку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

endnum*

Номер зняття з обліку

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

<primaryactivitykind> (0..1)

name*

Найменування виду основної діяльності

[TEXT,120] текстовий формат змінної довжини, до 120 символів

code*

Код виду основної діяльності за КВЕД

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

regnumber*

Номер запису про реєстрацію виду основної діяльності

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

class*

Клас ризику основної діяльності

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

<activitykinds> (0..*)

name*

Найменування виду діяльності

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

code*

Код виду діяльності за КВЕД

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

isprimary*

Ознака основного виду діяльності (1 - основний, 0 - не основний)

[N,2], числовий формат

<contacts> (0..*)

type*

Типу контакту (webpage, email, tel, fax)

[TEXT,15] текстовий формат змінної довжини, до 15 символів

value*

Значення контакту

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

<address> (0..1)

zip*

Значенння контакту

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

country*

Країна проживання

[TEXT,30] текстовий формат змінної довжини, до 30 символів

address*

Повна адреса місця проживання

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

<termination> (0..1)

state*

Код статусу запису про припинення діяльності (2 - в стані припинення, 3 - припинено)

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

statetext*

Опис статусу запису про припинення

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

date*

Дата запису

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

recordnumber*

Номер зняття з обліку

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

cause*

Підстави для його внесення

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

<state> (0..1)

olfcode*

Код організаційної форми юр.особи

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

olfname*

Назва організаційної форми юр.особи

[TEXT,80] текстовий формат змінної довжини, до 80 символів

state*

Код актуального статусу юр.особи

[N,2], числовий формат

statetext*

Найменування статусу юр.особи

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

<executivepower> (0..1)

name*

Назва органу виконавчої влади, якому належить частина більш 25%

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

code*

ЄДРПОУ органу виконавчої влади

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

<founders> (0..*)

lastname*

Прізвище акціонера фіз.особи

[TEXT,30] текстовий формат змінної довжини, до 30 символів

firstmiddlename*

Ім'я та по батькові акціонера фіз.особи

[TEXT,60] текстовий формат змінної довжини, до 60 символів

name*

Назва учасника

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

code*

Код РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ засновника

[N,10], числовий формат

role*

Код ролі учасника (Код з дов.65)

[N,2], числовий формат

roletext*

Назва ролі учасника (Значення з дов.65)

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

capital*

Розмір внеску до статутного капіталу

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою

<address> (0..1)

zip*

Поштовий індекс акціонера

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

country*

Країна акціонера

[TEXT,30] текстовий формат змінної довжини, до 30 символів

address*

Адреса акціонера

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

<authorisedcapital> (0..1)

value*

Сума статутного капіталу

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою

date*

Дата закінчення формування статутного капіталу

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<management> (0..1)

management*

Найменування органу управління

[TEXT,120] текстовий формат змінної довжини, до 120 символів

managingpapermanagement*

Установчий документ

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

smodalstatute*

Дані про створення та діяльность юр.особи на підставі модельного статуту

[TEXT,1] текстовий формат

<heads> (0..*)

lastname*

Прізвище члена управління

[TEXT,30] текстовий формат змінної довжини, до 30 символів

firstmiddlename*

Ім'я та по батькові члена управління

[TEXT,60] текстовий формат змінної довжини, до 60 символів

role*

Код ролі члена управління (Код з дов.65)

[N,2], числовий формат

roletext*

Назва ролі члена управління (Значення з дов.65)

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

appointmentdate*

Дата вступу на посаду

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

restriction*

Підстава вступу на посаду

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

<branches> (0..*)

name*

Найменування підрозділу

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

code*

ЄДРПОУ підрозділу

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

type*

Код типу підрозділу

[N,3], числовий формат

typetext*

Назва типу підрозділу

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

createdate*

Дата створення підрозділу

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

<contacts > (0..*)

type

Тип контакту

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

value

Значення контакту

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

<heads > (0..*)

lastname

Прізвище керівника підрозділу

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

firstmiddlename

Ім’я та по-батькові керівника підрозділу

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

role

Роль керівника підрозділу (Код з дов.65)

[N,2], числовий формат

roletext

Роль керівника підрозділу (Значення з дов.65)

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

appointmentdate

Дата призначення керівника

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

restriction

Обмеження

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

<address> (0..1)

zip*

Поштовий індекс підрозділу

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

country*

Країна підрозділу

[TEXT,30] текстовий формат змінної довжини, до 30 символів

address*

Адреса підрозділу

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

<activitykinds > (0..*)

name

Найменування виду діяльності за КВЕДом

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

code

Код виду діяльності за КВЕД

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

isprimary

Ознака основного виду діяльності

[N,2], числовий формат

<beneficiaries> (0..*)

name

Найменування бенефіціара

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

code

Код ЄДРПОУ бенефіціара - юридичної особи

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

country

Країна громадянства бенефіціара

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

lastname

Прізвище бенефіціара - фізичної особи

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

firstmiddlename

Ім’я та по батькові бенефіціара - фізичної особи

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

beneficiariestype

Тип бенефіціара (Код з дов.66)

[N,2], числовий формат

role

Роль бенефіціара (Код з дов.65)

[N,2], числовий формат

roletext

Роль бенефіціара (Значення з дов.65)

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

interest

Відсоток участі бенефіціара

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

reason

Причина відсутності бенефіціара

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

indirectinterest

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив)

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

otherimpact

Інший характер та міра впливу

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

beneficiaryfalse

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ

[N,2], числовий формат, можливі значення 0/1

<address > (0..1)

zip

Поштовий індекс

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

country

Країна бенефіціара

[TEXT,30] текстовий формат змінної довжини, до 30 символів

address

Адреса бенефіціара

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

<foundingDocument > (0..1)

type

Тип установчого документа

[N,10], числовий формат

name

Назва установчого документа

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

<propertystruct> (0..1)

structsigned

Відмітка, що структуру власності підписано

[N,1], числовий формат, можливі віріанти відповіді “0” та “1”

datestruct

Дата структури власності

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

numstruct

Номер структури власності

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

lastnamesign

Прізвище особи ким підписано структуру власності

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

firstmiddlenamesign

Ім’я та по-батькові особи ким підписано структуру власності

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

typesign

Тип особи ким підписано структуру власності (код) («1» – Керівник, «2» – Представник, «3» – Засновник (учасник), «4» – Інша уповноважена особа)

[N,10], числовий формат

typesignref

Тип особи ким підписано структуру власності, текстовий опис

[TEXT] текстовий формат змінної довжини

structfalse

Ознака, що можлива недостовірність структури власності

[N,1], числовий формат, можливі віріанти відповіді “0” та “1”

structopaque

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою

[N,1], числовий формат, можливі віріанти відповіді “0” та “1”

</record>