23 - Розрахунок скорингу МФО


comp id = "23"

Response params

*обов'язкові поля

<scoremfo> (1) Блок розрахунку скорингу МФО

<scoremfo> (1) Блок розрахунку скорингу МФО

inn

РНОКПП (ІПН) суб'єкта

[N,10] 10 чисельних символів

lname

Прізвище суб'єкта

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

fname

Ім'я суб'єкта

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

mname

По батькові суб'єкта

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

bdate

Дата народження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

scoremfo

Значення скорингу (0-300, NA)

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

scoremfodate

Дата розрахунку рейтингу

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

</scoremfo>

<attributes> (1)

openmfo

Число активних кредитних угод МФО

[N,10], числовий формат

closemfo

Число закритих кредитних угод МФО

[N,10], числовий формат

soldmfo

Число проданих кредитних угод МФО

[N,10], числовий формат

closenoexp

Факт закриття останньої угоди без прострочень (1- угода закрита без прострочень, 0 - з простроченнями, -1 - немає закритих угод)

[N,10], числовий формат

maxnowdaymfo

Максимальне прострочення на поточний момент за угодою МФО

[N,10], числовий формат

sumnowexpmfo

Сума прострочень на поточний момент за угодами МФО

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

dlamtcurmfo

Сумма заборгованості за поточними угодами МФО

[N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки

cntreqsweek

Кількість запитів кредитної історії позичальника з наміром видати новий кредит за останній тиждень

[N,10], числовий формат

</attributes>