17 - Пошук розшукуваних в базі МВС


comp id = "17"

Response params

*обов'язкові поля

<wantedmvs> Блок пошуку розшукуваних в базі МВС

<wantedmvs> Блок пошуку розшукуваних в базі МВС

<wantedmvs> (1)

found

0-не знайдений, 1-знайдений

[N,1], числовий формат

foundref

Не знайдений/знайдений

[TEXT,~] текстовий формат змінної довжини

bdate

Дата народження

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

lng

Мова надання блоку (Код із дов.23)

[N,10], числовий формат

lngref

Значення з довідника мова надання блоку (Значення із дов.23)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

lname

Прізвище

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

fname

Ім'я

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

mname

По батькові

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

url

Посилання на анкету МВС

[TEXT,150] текстовий формат змінної довжини, до 150 символів

category

Категорія

[TEXT,600] текстовий формат змінної довжини, до 600 символів

articlecrim

Стаття звинувачення

[TEXT,600] текстовий формат змінної довжини, до 600 символів

restraint

Запобіжний захід

[TEXT,90] текстовий формат змінної довжини, до 90 символів