10 - Контакти


comp id = "10"

Response params

*обов'язкові поля

<cont> Блок контактів

<cont> Блок контактів

<cont> (1..*)

inn

РНОКПП (ІПН) СКІ

[N,10] 10 чисельних символів

vdate*

Дата інформації даного блоку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

ctype*

Тип контакту (Код із дов.10)

[N,10] 10 чисельних символів

ctyperef*

Значення з довідника тип контакту (Значення із дов.10)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

cval*

Значення контакту

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

cdonor

Джерело інформації (Значення із дов.54)

[TEXT,3], текстовий формат, 3 символи