4 - Реєстр запитів


comp id = "4"

Response params

<credres> Реєстр запитів

<credres> Реєстр запитів

<credres> (1.. )

redate

Дата рішення

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

retime

Час рішення

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

inn

РНУКПН (ІПН)

[N,10] 10 чисельних символів

reqid

Ідентифікатор запиту в Бюро

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів

result

Результат надання звіту (Код із дов.19)

[N,10] 10 чисельних символів

resultref

Значення з довідника результат надання звіту (Значення із дов.19)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

reqreason

Причина запиту в бюро (Код із дов.24)

[N,10] 10 чисельних символів

reqreasonref

Значення з довідника причина запиту в бюро (Значення із дов.24)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

org

Організація ініціатор (Значення із дов.54)

[TEXT,3] текстовий формат змінної довжини, до 3 символів

typereport

Вид наданого звіту (Код із дов.71)

[N,10] 10 чисельних символів

typereportref

Значення з довідника вид наданого звіту (Значення із дов.71)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

<reestrtime> (1)

hr

Кількість запитів за годину

[N,10], числовий формат

da

Кількість запитів за день

[N,10], числовий формат

wk

Кількість запитів за тиждень

[N,10], числовий формат

mn

Кількість запитів за місяць

[N,10], числовий формат

qw

Кількість запитів за квартал

[N,10], числовий формат

ye

Кількість запитів за рік

[N,10], числовий формат

yu

Кількість запитів понад рік

[N,10], числовий формат