Сервіс моніторингу

Буде виведено з експлуатації у 3 кв 2024р


Повідомлення про зміну параметрів кредитної історії позичальника та оперативне реагування на зміну ситуації в кредитній історії.


Http Method

POST

Request

<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> <doc> <request rtype=""> <auth login="" pass="" /> <i dates="" datep="" state="" id="" pullname="" worktime="" workperiod="" seltrigger="" selinns="" /> </request> </doc>

Request params

Атрибути типу запиту

rtype

Тип запиту (SRCH - Пошук пулів, CRPL - Створення пулу, ACPL - Активація пулу, LSTS - Список спрацювань)

Атрибути авторизації

login

Логін

pass

Пароль

Response params

stateproc

Статус обробки пулу. Список можливих значень (n - Чекає обробки, s - Триває обробка, r - Опрацьовано)

Отримання списку пулів із зазначенням фільтрів SRCH

Отримання списку пулів із зазначенням фільтрів SRCH

Request

 

<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> <doc> <request rtype="SRCH"> <auth login="login" pass="pass" /> <i dates="" datep="" state="" id=""> </i> </request> </doc>

Request params

rtype

SRCH - ознака режиму отримання списку пулів

dates

Фільтр дата з

datep

Фільтр дата по

state

Статус пулу. Список можливих значень (n - не активні, r - активні, e - закриті за терміном, s - примусово зупинені, порожньо - фільтр відключений)

id

ІД пулу. При запиті по ІД пулу виводитися ще й список РНОКПП (ІПН) в даному пулі

 

Response

 

  1. Безрезультатний пошук

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <doc>NODATA </doc>

2. Пошук з використанням фільтрів і без

3. Пошук по ID

Створення пулу CRPL

Створення пулу CRPL

Request

 

Request params

rtype

CRPL - ознака режиму отримання списку пулів

pullname

Назва пулу

worktime

Термін дії пулу. Можливі значення (-1 - Разова перевірка, 1 - 1місяць, 3 - 3місяці, 6 - 6 місяців, 9 - 9 місяців, 12 - 12 місяців)

workperiod

Періодичність обходу. Можливі значення (dd - щодня, mm - раз на місяць, wk - раз в тиждень)

seltrigger

Список тригерів. Необхідно встановити ід (и) тригерів через роздільник |. Можливі значення -

1 - Тригер: Виникнення прострочення до 7 днів

2 - Тригер: Виникнення прострочення від 7-30 днів

3 - Тригер: Виникнення прострочення від 30-60 днів

4 - Тригер: Виникнення прострочення від 60-90 днів

5 - Тригер: Виникнення прострочення понад 90 днів

6 - Тригер: Новий кредит

7 - Тригер: Закриття прострочення по кредиту

8 - Тригер: Закриття кредиту

10 - Тригер: Пошук в судових рішеннях

39 - Тригер: Зміна кредитного ліміту по кредитній карті на 20%).

Наприклад: seltrigger = "1 | 3 | 5 | 10 |", можна вказувати види складових тригерів.

selinns

Список РНОКПП (ІПН) на моніторинг. Необхідно встановити РНОКПП (ІПН) (и) через роздільник |. Наприклад: selinns = "3052410431 | 3052410432 |. У пул додаються тільки унікальні РНОКПП (ІПН), при збереженні дублікати будуть проігноровані

 

Response

 

У разі помилки створення буде XML виду:

Відповідь успішного створення пулу:

Активація пулу ACPL

Активація пулу ACPL

Request

 

Request params

rtype

ACPL- ознака режиму отримання списку пулів

id

ІД пулу

 

Response

 

У разі помилки створення буде XML виду:

Відповідь успішного створення пулу:

Отримання списку спрацювань пулу LSTS

Отримання списку спрацювань пулу LSTS

Request

 

Request params

rtype

LSTS - ознака режиму отримання списку пулів

id

ІД пулу

 

Response

 

Якщо спрацювання відсутні:

Список спрацювань:

Response params

iddone

ІД спрацювання

donedate

Дата спрацювання

idtr

ІД триггера

inn

ІПН

FIOua

ПІБ українською

FIOru

ПІБ російською

dealreference

Кредитна угода

fio

ПІБ ua/ПІБ ru

db

Дата народження

typecredit

Тип кредиту

dealamount

Сума кредиту

dealcurr

Валюта

dealamtcurr

Сума заборгованості

dealamtexp

Сума прострочення

dealdaysexp

Кількість днів просрочення

DLFLSTAT

Статус угоди

DealDateCalc

Дата оновлення інформації

banktype

Тип партнера

DealDS

Дата початку угоди

DealAmountPaym

Сума обов'язкового платежу

DLDPF

Запланована дата закриття договору

IDFlag

Опис

remark

Примітка

DLAMTLIM

Кредитний ліміт


Див. у цьому розділі також

Сервіс моніторингу 2.0


Вступ

Авторизація

Отримання інформації із бюро

Передача інформації

Тестове середовище

Довідники

Журнал змін