49 - Пошук відомостей з державних реєстрів про відокремлений підрозділ юридичної особи


comp id = 49

Response params

*обов'язкові поля

<branchesinfo> (1) Пошук відомостей з державних реєстрів про відокремлений підрозділ юридичної особи

<branchesinfo> (1) Пошук відомостей з державних реєстрів про відокремлений підрозділ юридичної особи

bfound

Наявність інформації ЄДРПОУ (-1,0,1)

[N,2], числовий формат

okpo*

Код ЄДРПОУ юридичної особи

[N,10] 10 чисельних символів

foundref

Текстове визначення факту реєстрації відокремленого підрозділу (Значення із дов.59)

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, 250 символів

<names> (0..1)

name

Найменування юр.особи

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

shortname

Скорочене найменування

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

display

Найменування, що відображаєься

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

<state> (0..1)

olfcode

Код організаційної форми юр.особи

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

olfname

Назва організаційної форми юр.особи

[TEXT,80] текстовий формат змінної довжини, до 80 символів

state

Код актуального статусу юр.особи (-1,11,13)

[N,2], числовий формат

statetext

Найменування статусу юр.особи" (-1 скасовано, 11 підрозділ діє, 13 підрозділ припинений)

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

<registration> (0..1)

date

Дата реєстрації

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

recordnumber

№ запису про реєстрацію в ЄДР

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

objectname

Місце зберігання реєстраційної справи

[TEXT,300] текстовий формат змінної довжини, до 300 символів

<heads> (0..1)

lastname

Прізвище члена управління

[TEXT,30] текстовий формат змінної довжини, до 30 символів

roletext

Назва ролі члена управління

[TEXT,100] текстовий формат змінної довжини, до 100 символів

<activitykinds> (0..*)

name

Найменування виду діяльності

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

code

Код виду діяльності за КВЕД

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

isprimary

Ознака основного виду діяльності( true - основий, false - не основний)

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

<address> (0..1)

zip

Поштовий індекс

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

country

Країна реєстрації

[TEXT,30] текстовий формат змінної довжини, до 30 символів

address

Адреса реєстрації

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

<contacts>

type

Типу контакту (webpage, email, tel, fax)

[TEXT,15] текстовий формат змінної довжини, до 15 символів

value

Значення контакту

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

<termination>

state

Код статусу запису про припинення діяльності (2 - в стані припинення, 3 - припинено)

[TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

statetext

Опис статусу запису про припинення

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

date

Дата запису

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

recordnumber

Номер зняття з обліку

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

<registrations>

name

Найменування органу реєстрації

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

code

ЄДРПОУ органу реєстрації

[TEXT,20] текстовий формат змінної довжини, до 20 символів

type

Тип органу реєстрації

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

description

Відомості про відомчий реєстр

[TEXT,200] текстовий формат змінної довжини, до 200 символів

startdate

Дата постановки на облік

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

startnum

Номер постановки на облік

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів

enddate

Дата зняття з обліку

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

endnum

Номер зняття з обліку

[TEXT,50] текстовий формат змінної довжини, до 50 символів