Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Request JSON


( ** параметри передаються опціонально)

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ"

},

"rrp": {

"value": "Номер обтяження по суб'єкту"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)",

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Інформація з реєстру речових прав на нерухоме майно (РРП)' - 33",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

Expand
titlebody:

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"rrp": {

"immovables": {

"id": "Номер об'єкта",

"description": "Опис об'єкта (адреса/кадастровий номер)"

},

"found": "0/1 - цифрове позначення наявності об'єктів по суб'єкту",

"foundref": "Текстове позначення наявності об'єктів по суб'єкту",

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта"

},

"id": "42",

"descr": "Наявність інформації в реєстрі речових прав на нерухоме майно"

},

{

"rrp": {

"found": "0/1 (0 - немає зареєстрованих об'єктів майна, 1 - є зареєстровані об'єкти майна)",

"foundref": "За клієнтом є майнові права на нерухоме майно / За клієнтом немає майнових прав на нерухоме майно",

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта",

"response": "Інформація про об'єкт у форматі json"

},

"id": "43",

"descr": "Інформація про об'єкт з реєстру прав на нерухоме майно"

}

]

}

}

Request XML


( ** параметри передаються опціонально)

Expand
title body:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Інформація з реєстру речових прав на нерухоме майно (РРП)' - 33" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<ident okpo="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ" />

<!-- Параметри пошуку за номером обтяження -->

<rrp value="Номер обтяження по суб'єкту" />**

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

...

Приклад отримання списку обтяжень по РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ

Request JSON

Code Block
{
	"doc": {
		"ubki": {
			"req_envelope": {
				"req_xml": {
					"request": {
						"i": {
							"ident": {
								"okpo": "97867562"
							},
							"reqlng": "1"
						},
						"version": "1.0",
						"reqtype": "33",
						"reqreason": "2"
					},
					"descr": "Об`єкт запиту"
				},
				"descr": "Конверт запиту"
			},
			"sessid": "31B27629926C485BA907065C8F000000"
		}
	}
}

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2021-02-10 16:40:09.227",
					"ftm": "2021-02-10 16:40:09.543"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000001473715"
			}
		},
		"comp": {
			"rrp": {
				"immovables": [
					{
						"id": "5000033771997-2194694",
						"description": "Харківська обл., м. Харків, вулиця Зернова, будинок 7, квартира 77"
					},
					{
						"id": "5000033771997-2194697",
						"description": "Чернівецька обл., Хотинський р., м. Хотин, вулиця Гоголя, будинок 27, квартира 3"
					},
					{
						"id": "5000033771997-2194700",
						"description": "Львівська обл., м. Львів, вулиця Шевченка Т., будинок 91, квартира 6"
					},
					{
						"id": "5000033771997-2194702",
						"description": "Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Вишнева, будинок 5, квартира 45"
					},
					{
						"id": "5000033771997-2194705",
						"description": "Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Келецька, будинок 4, квартира 131"
					},
					{
						"id": "5000033771997-2194708",
						"description": "Харківська обл., м. Харків, провулок Пілотів, будинок 7-А, квартира 51"
					}
				],
				"found": "1",
				"foundref": "Є зареєстровані об'єкти майна",
				"okpo": "97867562"
			},
			"id": "42",
			"descr": "Наявність інформації у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (РРП)"
		}
	}
}

Request XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
 <ubki sessid="31B27629926C485BA907065C8F000000">
  <req_envelope descr="Конверт запиту">
   <req_xml descr="Об`єкт запиту">
    <request version="1.0" reqtype="33" reqreason="2">
     <i reqlng="1">
      <ident okpo="97867562" />
     </i>
    </request>
   </req_xml>
  </req_envelope>
 </ubki>
</doc>

...

Приклад отримання інформації про обтяження за номером обтяження

Request JSON

Code Block
{
	"doc": {
		"ubki": {
			"req_envelope": {
				"req_xml": {
					"request": {
						"i": {
							"ident": {
								"okpo": "97867562"
							},
							"rrp": {
								"value": "5000033797391-2198793"
							},
							"reqlng": "1"
						},
						"version": "1.0",
						"reqtype": "33",
						"reqreason": "2"
					},
					"descr": "Об`єкт запиту"
				},
				"descr": "Конверт запиту"
			},
			"sessid": "31B27629926C485BA907065C8F000000"
		}
	}
}

Response JSON

Code Block
languagenone
{
  "ubkidata": {
    "tech": {
      "trace": {
        "step": [
          {
            "name": "build report",
            "stm": "2023-07-26 10:03:02.919",
            "ftm": "2023-07-26 10:03:03.124"
          }
        ]
      },
      "error": [],
      "reqinfo": {
        "reqid": "req2#000002733473"
      }
    },
    "comp": [
      {
        "id": "43",
        "descr": "Інформація щодо об`єкта з державного реєстра речових прав на нерухоме майно (РРП)",
        "rrp": {
          "found": "1",
          "foundref": "Есть зарегистрированные объекты имущества",
          "okpo": "97867562",
          "response": "{\"realty\":[{\"area\":100,\"livingArea\":60,\"wallMaterial\":\"цегла\",\"depreciationPercent\":10,\"regNum\":\"11791761101\",\"isResidentialBuilding\":\"1\",\"regDate\":\"2020-03-03T12:07:42Z\",\"techDescription\":\"трикімнатна квартира\",\"hasProperties\":1,\"mortgage\":[{\"rnNum\":185340,\"regDate\":\"2020-03-05T11:46:11Z\",\"objectDescription\":\"трикімнатна квартира\",\"obligations\":[{\"execTerm\":\"2021-03-05T00:00:00Z\",\"obligationSum\":100000000,\"causeDocuments\":[{\"cdType\":\"інший\",\"cdTypeExtension\":\"кредитний логовір\",\"docDate\":\"2020-03-02T00:00:00Z\",\"publisher\":\"ПАТ Приват Банк\",\"enum\":\"123\"}],\"currencyType\":\"гривня\"}],\"subjects\":[{\"sbjName\":\"ПАТ Приват Банк\",\"dcSbjType\":\"2\",\"SbjSort\":\"1\",\"countryName\":\"Україна\",\"sbjRlName\":\"Іпотекодержатель\",\"sbjCode\":\"11111111\",\"isState\":\"0\"},{\"sbjName\":\"Пилипок Галина Павлівна\",\"dcSbjType\":\"1\",\"SbjSort\":\"1\",\"countryName\":\"Україна\",\"sbjRlName\":\"Іпотекодавець\"}],\"causeDocuments\":[{\"cdType\":\"договір іпотеки\",\"docDate\":\"2020-03-05T00:00:00Z\",\"publisher\":\"приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу Стандрет А.М.\",\"enum\":\"161\"}],\"bond\":[],\"mgState\":\"зареєстровано\",\"registrar\":\"Слинько Світлана Анатоліївна, Перша київська державна нотаріальна контора, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ\",\"entityLinks\":[],\"operationReason\":\"Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 313165 від 05.03.2020 11:49:10, Слинько Світлана Анатоліївна, Перша київська державна нотаріальна контора, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ\"}],\"limitation\":[{\"rnNum\":185337,\"regDate\":\"2020-03-05T11:10:36Z\",\"subjects\":[{\"sbjName\":\"ПАТ Приват Банк\",\"dcSbjType\":\"2\",\"SbjSort\":\"1\",\"countryName\":\"Україна\",\"sbjRlName\":\"Обтяжувач\",\"sbjCode\":\"11111111\",\"isState\":\"0\"},{\"sbjName\":\"Пилипок Галина Павлівна\",\"dcSbjType\":\"1\",\"SbjSort\":\"1\",\"countryName\":\"Україна\",\"sbjRlName\":\"Особа, майно/права якої обтяжуються\",\"isOwner\":\"1\"}],\"causeDocuments\":[{\"cdType\":\"договір іпотеки\",\"docDate\":\"2020-03-05T00:00:00Z\",\"publisher\":\"приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу Стандрет А.М.\",\"enum\":\"160\"}],\"lmType\":\"заборона на нерухоме майно\",\"registrar\":\"Слинько Світлана Анатоліївна, Перша київська державна нотаріальна контора, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ\",\"entityLinks\":[],\"operationReason\":\"Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 313161 від 05.03.2020 11:17:54, Слинько Світлана Анатоліївна, Перша київська державна нотаріальна контора, Київський міський нотаріальний округ, м.Київ\"}],\"realtyAddress\":[{\"addressDetail\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Вишнева, будинок 5, квартира 45\"}],\"reType\":\"квартира\",\"reState\":\"зареєстровано\",\"sectionType\":\"основний розділ\",\"region\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль\"},{}],\"oldRealty\":[],\"oldLimitationJson\":[],\"oldMortgageJson\":[],\"allAdresses\":[{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Зернова, будинок 7, квартира 77\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Хотинський р., м. Хотин, вулиця Гоголя, будинок 27, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Шевченка Т., будинок 91, квартира 6\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Вишнева, будинок 5, квартира 45\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Келецька, будинок 4, квартира 131\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, провулок Пілотів, будинок 7-А, квартира 51\",\"regTime\":null},{\"name\":\"5925355300:01:001:0348\",\"regTime\":null},{\"name\":\"0510136300:01:013:0038\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Янтарна, будинок 1, квартира 50\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Сторожинецький р., м. Сторожинець, вулиця Видинівського, будинок 54, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Шевченка, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Машинобудівна, будинок 8, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дворянська, будинок 15, квартира 63а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Перемоги, будинок 66, квартира 22\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., Білокуракинський р., смт Білокуракине, Миру квартал, будинок 6, квартира 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Сторожинецький р., м. Сторожинець, вулиця Сонячна, будинок 7а, квартира 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Інструментальна, будинок 15, квартира 15\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Перемоги, будинок 55, квартира 22\",\"regTime\":null},{\"name\":\"0521287600:02:000:0303\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Тіниста, будинок 1, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Біла, будинок 45, квартира 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Хорива, будинок 4/8, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"3220887600:04:002:0185\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Леніна, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"6323382000:08:000:0102\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., Коропський р., смт Короп, вулиця Шевченка, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Юри Гната, будинок 14, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 4, квартира 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 42, квартира 27\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Іванова Андрія, будинок 5, квартира 21\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Щусева, будинок 169, квартира 169\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Перемоги, будинок 50, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Петропавлівська, будинок 101, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, Іванівська набережна, будинок 15, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Кудрявська, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Янтарна, будинок 9, квартира 66\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Гагаріна, будинок 20а, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Черняховського, будинок 10, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Путильський р., смт Путила, вулиця Гірська, будинок 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Бузкова, будинок 15б\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Садова, будинок 33, квартира 55\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Перемоги, будинок 40, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"5925355300:01:001:0352\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бригадна, будинок 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, Салтівське шосе, будинок 27, квартира 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Робітнича, будинок 23, квартира 6\",\"regTime\":null},{\"name\":\"5310137000:15:016:0271\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця 1100-річчя Полтави, будинок 5, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Ізмаїл, вулиця Миру, будинок 2, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Довга, будинок 11, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Левітана, будинок 20, квартира 63\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Суздальська, будинок 7, квартира 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"111111111\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Щусева, будинок 115, квартира 115\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Миру, будинок 1, квартира 101\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Портова, будинок 13\",\"regTime\":null},{\"name\":\"34437116500:04001:1500\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., Чуднівський р., м. Чуднів, вулиця Житомирська, будинок 6, квартира 20\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Дубровицький р., м. Дубровиця, вулиця Рівненська, будинок 12, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Грушевського Михайла, будинок 50, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Успенська, будинок 3, квартира 15\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Щусева, будинок 75, квартира 75\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Щусева, будинок 72, квартира 72\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Стельмаха, будинок 1, квартира 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Стельмаха, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Стельмаха, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Космічна, будинок 10, квартира 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Пушкіна, будинок 9\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Горобинова, будинок 5, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Комсомольськ, с. Кияшки, вулиця Кириленківська, будинок 7, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Космічна, будинок 22, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Щаслива, будинок 84\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Горького, будинок 15, квартира 18\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Різдвяна, будинок 48, квартира 101\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Різдвяна, будинок 47, квартира 101\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 40, квартира 20\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Добролюбова, будинок 101, квартира 101\",\"regTime\":null},{\"name\":\"1351351313513513513513\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Братиславська, будинок 22, квартира 95\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Роздільнянський р., м. Роздільна, вулиця Свердлова, будинок 18, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Артема (Шевченківський р-н), будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., Зіньківський р., смт Опішня, вулиця 8 Березня, будинок 132, квартира 232\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Іванова, будинок 3, квартира 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Абрикосова, будинок 105, квартира 105\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Оленівська, будинок 34, квартира 666\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Висоцького Володимира, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Чортківський р., м. Чортків, вулиця Шевченка Тараса, будинок 5, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Чукаріна В., будинок 200, квартира 2б\",\"regTime\":null},{\"name\":\"3223172100:01:047:0089\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Іскрівська, будинок 10, квартира 28\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 1, корп. 2, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Щаслива, будинок 15\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., Кремінський р., м. Кремінна, вулиця Шевченко, будинок 29, квартира 14\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Миру, будинок 7, квартира 77\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Вижницький р., м. Вижниця, вулиця Українська, будинок 35б\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Вижницький р., м. Вижниця, вулиця Українська, будинок 34\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Збаразький р., с. Чернихівці, вулиця Вишнева, будинок 1, квартира 20\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Комінтернівський р., с. Крижанівка, вулиця Ветеранів, будинок 7, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бреуса, будинок 1, квартира 6\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Острог, вулиця Чорновола В., будинок 5, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Лермонтова, будинок 85, квартира 14\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Малиновського Маршала, будинок 53, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Лісова (Дарницький р-н), будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"322248460:01:002:01:34\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Римського-Корсакова, будинок 19, квартира 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Водопровідна, будинок 2, квартира 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Заставнянська, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Комарова Космонавта, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"5112651616512561612654\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Монастириський р., м. Монастириська, провулок Довбуша, будинок 20, квартира 99\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Українська, будинок 2, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Набережна, будинок 2, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 50, квартира 33\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Очаків, вулиця 50 років Жовтня, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Олімпійська, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"6125087100010010002\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Теребовлянський р., с. Різдвяни, вулиця Вертеп, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Біла, будинок 2, квартира 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Шевченка, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Виборзька, будинок 41/23\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Шевченка (Дарницький р-н), будинок 14, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Лепсе Івана, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Южне, вулиця Новобілярська, будинок 3, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Херсонська обл., Скадовський р., м. Скадовськ, вулиця Чорноморська, будинок 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Зборівський р., м. Зборів, вулиця Шевченка, будинок 8, квартира 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Зборівський р., м. Зборів, вулиця Шевченка, будинок 10, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Біляївський р., м. Біляївка, вулиця Гоголя, будинок 17, квартира 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Балтський р., м. Балта, вулиця Гагаріна, будинок 71, квартира 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Ажурна, будинок 12, квартира 6\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Університетська, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Угорська, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Івано-Франківська обл., Рожнятівський р., смт Рожнятів, вулиця Набережна, будинок 3, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця 1-го Травня, будинок 45\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вулиця Пушкінська, будинок 15, квартира 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Харківська, будинок 51, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., Зміївський р., м. Зміїв, вулиця Гагаріна, будинок 10, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Гоголя Миколи, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Дарвіна, будинок 72, квартира 72\",\"regTime\":null},{\"name\":\"5320280200:00:002:5555\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Очаків, вулиця Шмідта, будинок 24\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вулиця Дружби Народів, будинок 49, квартира 28\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Чортківський р., м. Чортків, вулиця Шевченка Тараса, будинок 2, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Монастириський р., м. Монастириська, вулиця Горіхова, будинок 20, квартира 20\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Закарпатська обл., Воловецький р., смт Воловець, вулиця Карпатська, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Холодногірська, будинок 71, квартира 14\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Підгаєцький р., м. Підгайці, вулиця Замкова, будинок 10, квартира 20\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вулиця Ушакова, будинок 34, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"7324088001:01:001:2222\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Шевченка, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Дарвіна, будинок 53, квартира 53\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Лермонтова, будинок 27, квартира 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Сарненський р., м. Сарни, вулиця Бегми, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., Харківський р., м. Мерефа, вулиця Оболонська, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Лугова, будинок 15, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Лермонтова, будинок 25, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Пимоненка Миколи, будинок 59, квартира 59\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Велика Житомирська, будинок 6, квартира 20\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, проспект Чорновола В., будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Стрийська, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Зелена, будинок 3, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Коперника, будинок 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Жужоми сержанта, будинок 25, квартира 63\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Толстого, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Черепіна, будинок 11, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Ватутіна, будинок 16, гараж 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Лягіна, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., Чутівський р., смт Чутове, вулиця Леніна, будинок 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Соборна, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Жужоми сержанта, будинок 46, квартира 65\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Ватутіна, будинок 117\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Коротка, будинок 40\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Лягіна, будинок 35\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 173\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Довженка, будинок 79\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., Козелецький р., с. Соколівка, вулиця Гагаріна, будинок 21\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, вулиця Галицька, будинок 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Борщівський р., м. Борщів, вулиця Шевченка, будинок 5, квартира 87\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Вишгородська, будинок 455\\\"Б\\\"\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Артема, будинок 177, квартира 37\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Коротка, будинок 317\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Чортківський р., м. Чортків, вулиця Аптечна, будинок 10, квартира 57\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 39, квартира 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вулиця Басейна, будинок 111а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, проспект Перемоги, будинок 5, квартира 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Вересая, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Уютна, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Гаражна, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., Глобинський р., м. Глобине, вулиця Миру, будинок 30\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Чапаєва, будинок 333, квартира 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Авіаційна, будинок 7, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Чорновола Вячеслава, будинок 110, квартира 27\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., Баранівський р., м. Баранівка, вулиця Гоголя, будинок 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Вайсера, будинок 31, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Соборна, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Ясна, будинок 90, квартира 50\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Маци старшого лейтенанта, будинок 97, квартира 110\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Ватутіна, будинок 102\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Маци старшого лейтенанта, будинок 90, квартира 114\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Рябоконя, будинок 48\",\"regTime\":null},{\"name\":\"5612200000000000000\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Подолінського, будинок 26\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Архітектурна, будинок 1б\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Кузнецовськ, вулиця Енергетиків, будинок 10, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Кутузова, будинок 9\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Аерофлотська, будинок 47а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Зелена, будинок 15, квартира 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Половки, будинок 7, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Щорса, будинок 123\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Попова космонавта, будинок 11, квартира 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., Семенівський р., м. Семенівка, вулиця Вишнева, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Радищева, будинок 123\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., Срібнянський р., смт Срібне, вулиця Урожайна, будинок 1234, квартира 555\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Липинського В., будинок 54, квартира 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Леніна (Мала Корениха), будинок 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Лациса В., будинок 456\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Хотинський р., м. Хотин, вулиця Пушкіна, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Хотинський р., м. Хотин, вулиця Челюскіна, будинок 12, квартира 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Вайсера, будинок 5, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Чорновола В.М., будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., Дергачівський р., смт Мала Данилівка, вулиця Курортна, будинок 15\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Горького, будинок 17, квартира 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Павлова, будинок 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Кірова, будинок 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Богомольця, будинок 2, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Закарпатська обл., Виноградівський р., м. Виноградів, вулиця Тичини П., будинок 7, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Пасічна, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Павлова, будинок 24, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Павлова, будинок 32\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Коновальця Євгена, земельна ділянка 411а/2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Кавалерідзе Івана, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 29, квартира 6\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 29, квартира 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 29, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 284\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 286\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 287\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 283\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 281\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 282\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Гончара Олеся, будинок 16, квартира 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Абрикосова, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Далека, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Закарпатська обл., Тячівський р., м. Тячів, вулиця Армійська, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Авдєєнка Генерала, будинок 77, квартира 77\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Абрикосова, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Аістова, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Багговутівська, будинок 2, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Багговутівська, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Агатова, будинок 15, квартира 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Абрикосова, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 29/1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 30/1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Петровського, будинок 10, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Вавілова, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Червоноград, вулиця Бандери С., будинок 11, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., Сокальський р., м. Сокаль, вулиця Шептицького, будинок 175, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Севастополь, вулиця Пушкіна, будинок 65\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Естонська, будинок 5, квартира 70\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Орлова, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Авангардна, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Закарпатська обл., м. Хуст, вулиця Андрелли Михайла, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Фучика Юліуса, будинок 350, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Академічна, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Авангардна, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 7/9\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця 1- а Лугова, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., м. Первомайськ, вулиця Макаренка, будинок 14, квартира 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Брюллова, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Перемоги, будинок 20, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, вулиця Грушевського Михайла, будинок 5, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Аістова, будинок 10, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Банкова, будинок 11, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Хрещатик, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Вавілових, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Толстого, будинок 19\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Магістральна, будинок 13, квартира 13\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Українська, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"111111111111111\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бреуса, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., Бахмацький р., м. Бахмач, вулиця Першотравнева, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Дерибасівська, будинок 25, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Любашівський р., смт Любашівка, вулиця Радянська, будинок 84, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця 1-ї Гвардійської Армії, будинок 45\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Крилова, будинок 5, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., Диканський р., с. Байрак, вулиця 60-річчя Жовтня, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця 8 Березня, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Жовтнева, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, 1-й Індивідуальний Проїзд, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Толстого, будинок 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Кіровське, вулиця Гагаріна, будинок 15а, квартира 45\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Сегедська, будинок 2, корп. 2, квартира 103\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Первомайськ, вулиця 8 Березня, будинок 2, квартира 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Тимошенка Маршала, будинок 52, квартира 32\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Комарова, будинок 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Дарвіна, будинок 33, квартира 33\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Симоненка Василя, будинок 13, квартира 13\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Київська обл., Іванківський р., смт Іванків, вулиця Проскури Івана, будинок 26\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Вузівська, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, провулок Горького, будинок 100\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Бердичів1, вулиця Луппова Генерала, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Макарова, будинок 56, квартира 39\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Лозова, бульвар Абросимова, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Кронштадтська, будинок 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 78\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Кірова, будинок 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Червоних Майовщиків, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Ізюм, вулиця Фрунзе, будинок 32\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Клочківська, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., Дворічанський р., смт Дворічна, вулиця Радянська, будинок 92\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Петровського, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Петровського, будинок 40\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Радивилівський р., м. Радивилів, вулиця Кременецька, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Аверіна, будинок 251\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Кленова, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Київська обл., м. Фастів, вулиця Савченка, будинок 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Шевченка, будинок 118\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Миру, будинок 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Зарічанська, будинок 19, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, площа Маяковського, будинок 6, квартира 6\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Роздольна, будинок 175, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Бердичів1, вулиця Ботанічна, будинок 123\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Весняна, будинок 12, квартира 15А\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., м. Луганськ, вулиця Оборонная, 1/24\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Амурська, будинок 21, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Хотинський р., м. Хотин, вулиця Челюскіна, будинок 12, квартира 23\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Декабристів, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Сніжне, вулиця Гагаріна, будинок 32, гараж 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Леніна (Мала Корениха), будинок 7, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вулиця Приморська, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., Першотравневий р., с/рада Бердянська, \\\"Жилстроєвець\\\" садове товариство СМТ\\\"Маріупольжилстрой\\\", вулиця №1, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Агатова, будинок 104, квартира 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Агатова, будинок 102\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Чавунна, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, провулок Баумана, будинок 111, квартира 222\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Невизначене майно\",\"regTime\":null},{\"name\":\"1412335300:01:006:1131\",\"regTime\":null},{\"name\":\"1423385200:03:000:1542\",\"regTime\":null},{\"name\":\"454544545\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., Сумський р., сщ Сад, вулиця Аграрна, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Харківська, земельна ділянка 101\",\"regTime\":null},{\"name\":\"109781794:16:028:1519\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Різдвяна, будинок 60, квартира 102\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Нижня Берегова, будинок 40\",\"regTime\":null},{\"name\":\"7745215520:16:019:0231\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, будинок 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Карпенка М.\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Дубровицький р., м. Дубровиця\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Марсельська, будинок 40\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Сапалаївська, будинок 75\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Іванівська, будинок 18\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Новгородська, земельна ділянка 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"5151515151:00:000:0011\",\"regTime\":null},{\"name\":\"6820683700:06:005:2266\",\"regTime\":null},{\"name\":\"252513:03:003:0121\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Охтирка, площа Леніна, земельна ділянка 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Садова (Комунарський район), будинок 15, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Суми, вулиця Санаторна, будинок 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"936688800:04:001:2226\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Нетішин, вулиця Шевченка, будинок 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., Попільнянський р., смт Попільня, вулиця Дружби, будинок 171\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Кодимський р., м. Кодима, вулиця Квіткова, будинок 65\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернівецька обл., Вижницький р., м. Вижниця, вулиця Українська, будинок 32\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Збаразький р., с. Чернихівці\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гаванна, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Асташкіна, будинок 29\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Миколаївська обл., м. Миколаїв, 88 кілометр, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Підгірна, будинок 1, квартира 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., Глобинський р., с. Бугаївка, вулиця Пришкільна, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Костопільський р., м. Костопіль, вулиця Степанська, будинок 2, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., Бахмацький р., м. Бахмач, вулиця Маяковського, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"7537888800:04001:0017\",\"regTime\":null},{\"name\":\"9936688800:04001:0066\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., Запорізький р., с. Августинівка\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., Тернопільський р., с. Баворів, вулиця Бандери С., будинок 111\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Лесі Українки, будинок 102\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Пугачова, будинок 100, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Васильківська\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Київська обл., Миронівський р., м. Миронівка, вулиця Захарченка, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Забіли Віктора, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Севастополь, вулиця Абази, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., м. Луганськ, вулиця Азовская, будинок 7\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Березова, будинок 40\",\"regTime\":null},{\"name\":\"2222222222222222222222\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Панфіловців, будинок 12, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Жуковського, будинок 166\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Сарненський р., м. Сарни\",\"regTime\":null},{\"name\":\"896525478888:001\",\"regTime\":null},{\"name\":\"77777777777767676\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Театральна, будинок 10, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Градинська, будинок 1, квартира 170\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, провулок Артилерійський / вулиця Радистів\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 9, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Ревуцького, будинок 7А, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Аістова, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Соломянська, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Авдєєнка Генерала, будинок 5, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"111111111111111111\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Титова, будинок 56, квартира 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вулиця Багряного Івана, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Пушкінська, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., м. Лисичанськ1, вулиця Гастелло, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., Сватівський р., с. Преображенне, вулиця Хмельницького Б., будинок 1а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Електриків, будинок 29 а, літ б\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Гірська, будинок 45, квартира 4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Донецьк, бульвар Шахтобудівників, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця 25-ї Чапаєвської Дивізії, будинок 1,2,3,4 / проспект Жукова маршала, будинок 1,2,3,4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Теплодар, вулиця Енергетиків, будинок 89, 89а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Барто Агнії, будинок 25, квартира 15\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Миколаївський р., смт Миколаївка, вулиця Власова, будинок 45\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., Лубенський р., с. Новаки, вулиця Щербаня, будинок 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., Сокальський р., м. Белз, вулиця Мазепи, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., м. Ровеньки, вулиця Леніна, будинок 46, приміщення 37\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Авдєєнка Генерала, будинок 123\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Артема, будинок 2/5 / проспект Ватутіна, будинок 2/5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, \\\"Теремнівський\\\" гаражний кооператив, гараж 258, адреса ГК: вулиця Теремнівська 85А\",\"regTime\":null},{\"name\":\"71100000:02:003\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Димитров, вулиця Артема, будинок 57\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, провулок Аеропортівський 2, будинок 13\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Гоголя, будинок 16\",\"regTime\":null},{\"name\":\"531001:001:01:016\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, \\\"Дружба\\\" садівниче товариство по вул.Володимирській, земельна ділянка 180\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., м. Львів, вулиця Наукова, будинок 7.а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Волинська обл., м. Луцьк, проспект Перемоги, будинок 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця 30-річчя Перемоги, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., Черкаський р., с. Хацьки, вулиця Берегова, будинок 22\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця 14 грудня, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Красіна, будинок 14\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вулиця Дарсанівська, будинок 12, корпус 1, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Біломорська, будинок 5, кімната 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Енергодар, вулиця Комсомольська, земельна ділянка 65, корпус 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Гагаріна, будинок 35\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Коростень, вулиця 1 Травня, будинок 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, вулиця Айвазовського, будинок 78\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Керч, провулок 1-й Портовий, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, вулиця Автобусна, будинок 78\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вулиця Архівна, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Сумська обл., м. Конотоп, вулиця 9 Січня, будинок 11, квартира 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Хрещатик, будинок 25, квартира 111\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Героїв Сталінграду, будинок 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Героїв, будинок 27, квартира 65\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Павленко, будинок 17\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця 1-ї Кінноі Армії, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Леніна, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця 1-ї Кінноі Армії, будинок 5, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Макіївка, с. Шевченко, вулиця Радянська, будинок 22, приміщення 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця 1 Травня, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Штурмова, будинок 7 / вулиця Абрикосова, будинок 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Львівська обл., Бродівський р., с. Білявці, вулиця Головна, земельна ділянка 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Дубно, вулиця Данила Галицького, будинок 20а / вулиця Мазепи Івана, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вулиця Наливайка (назва нечинна), будинок 4, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Балея С. академіка, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., Оріхівський р., м. Оріхів, вулиця Войкова, будинок 12, А\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Рівненський р., с. Бронники, вулиця Лесі Українки, земельна ділянка 25\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Самчука У., будинок 31, квартира 73\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Хмельницька обл., Славутський р., с. Бачманівка, вулиця Леніна, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Ахсарова, будинок 1, квартира 8\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця 15 Квітня, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., Березнівський р., м. Березне, вулиця Андріївська, будинок 14\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Курчатова, будинок 18в\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Авангардна, будинок 2, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Красноармійськ, м. Родинське, вулиця Дачна, будинок 12, квартира 5\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Першотравнева, будинок 17\\\\2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., Костянтинівський р., с. Білокузьминівка, вулиця Курортна, будинок 46\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Двадцять Третього Серпня, будинок 61\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Титова, будинок 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця 9 Травня, будинок 11а, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Луганська обл., м. Краснодон, вулиця Лобачевського, будинок 42\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, проспект \\\"Правди\\\", будинок 1, корпус 2, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Могилевська, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Молодіжна, будинок 2, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Енгельса, будинок 33\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Героїв Праці, будинок 4, квартира 145\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., Арцизький р., м. Арциз, вулиця Калмикова полковника, (Арциз-2), будинок 30, квартира 23\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., Золотоніський р., с. Богдани, вулиця Молодіжна, будинок 12, квартира 53\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., Нікопольський р., сщ Камянське, вулиця Будівельників, будинок 16, квартира 31\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Херсонська обл., м. Херсон, проспект 200 років Херсона (назва нечинна), будинок 38, квартира 45\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Херсонська обл., Великолепетиський р., смт Велика Лепетиха, вулиця Дімітрова, будинок 50\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця 1 Травня, будинок 10\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Павленка, будинок 1, секція 1, кімната 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 10, приміщення 90\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Житомир, вулиця 1 Травня, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., м. Житомир, вулиця 1 Травня, будинок 1, квартира 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Кольцова, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вулиця Криворізька, будинок 27а/2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., Полтавський р., с. Жуки, вулиця Жовтнева, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Громова, будинок 146/3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., Валківський р., м. Валки, вулиця 1 Травня, будинок 47\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Житомирська обл., Радомишльський р., м. Радомишль, вулиця Микгород, будинок 71\",\"regTime\":null},{\"name\":\"00000000\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Дзержинськ, площа Базарна, будинок -\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., м. Вінниця, провулок Учительський, будинок 14, квартира 15\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Макіївка, вулиця 8 Березня (назва нечинна), будинок 45\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Абая, будинок 2, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Тимошенка Маршала, будинок 29, квартира 13\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., Запорізький р., смт Малокатеринівка, вулиця Леніна, будинок 101\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, бульвар Європейський, будинок 1, квартира 0\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Макуха І., будинок 41а/4\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Макуха І., будинок 41-а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Марганець, квартал Ювілейний, будинок 4, квартира 53\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., м. Єнакієве, вулиця 19-а Лінія, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Вінницька обл., Бершадський р., м. Бершадь, вулиця Пархоменка, будинок 29 а\",\"regTime\":null},{\"name\":\"0520410100:00:013:0121\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця 15 Квітня, будинок 34, приміщення 2/1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Тернопільська обл., м. Тернопіль, проспект Злуки, будинок 34\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Івано-Франківська обл., Снятинський р., с. Тулова, вулиця Горішня, будинок 61\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, бульвар Бикова Леоніда, будинок 11, квартира 22\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Київська обл., Білоцерківський р., м. Узин, вулиця Маяковського, будинок 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 1, квартира 2\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пастера, будинок 60\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Абрикосова, будинок 1, корпус 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пастера, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Одеська обл., м. Одеса, вулиця 8-го Березня, будинок 34\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця 9 Травня, будинок 1, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, вулиця Автопаркова, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця 60-річчя Жовтня, будинок 12, квартира 20\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця 8 Березня, земельна ділянка 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Академічна, будинок 3\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Донецька обл., Амвросіївський р., с. Агрономічне, вулиця 70 річчя Жовтня (назва нечинна), будинок 14, квартира 11\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, \\\"Політ\\\" садове товариство, земельна ділянка 44\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Іванова, будинок 65, гараж бн\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Лісова, будинок 2345, квартира 2346\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Радгоспна, будинок 14, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"м.Київ, Харківське шосе, будинок 2, квартира 66\",\"regTime\":null},{\"name\":\"11111111111111111111111\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Київська обл., Васильківський р., смт Глеваха, \\\"Глеваха 4\\\" садівничий масив, вулиця Лінія 1, будинок 12\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вулиця Маркса Карла, будинок 1, корпус 2, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"221280801:01:079:0029\",\"regTime\":null},{\"name\":\"321280801:01:079:0029\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця 1 Травня, будинок 9, квартира 9\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Харківська обл., м. Харків, вулиця Іванова, будинок 100, квартира 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Героїв, будинок 3, квартира 6\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський р., с. Бородаївка, вулиця Дніпровська, будинок 5, квартира 24\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця 102-й кілометр, будинок 1\",\"regTime\":null},{\"name\":\"Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця 18-го Партзїзду, будинок 12\",\"regTime\":null}]}"
        }
      }
    ]
  }
}

Request XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
 <ubki sessid="31B27629926C485BA907065C8F000000">
  <req_envelope descr="Конверт запиту">
   <req_xml descr="Об`єкт запиту">
    <request version="1.0" reqtype="33" reqreason="2">
     <i reqlng="1">
      <ident okpo="97867562" />
      <rrp value="5000033797391-2198793" />
     </i>
    </request>
   </req_xml>
  </req_envelope>
 </ubki>
</doc>

...