Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Звіт містить такі компоненти:

Request JSON

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"docs": {

"doc": {

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dser": "Серія документа",

"dnom": "Номер документа"

}

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Ідентифікація СКІ по паспорту' - 32",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

...

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Попередження від СКІ -->

<comp id="18" descr="Назва компоненти">

<pret nonewdeal="Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена"

nonewdealref="Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)"

nonewdealcomment="Коментар"

freezedate="Дата підключення опції FREEZE"

inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)">

<pretension inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

source="Вид оскарження (Код із дов.48)"

sourceref="Вид оскарження (Значення із дов.48)"

claim="Предмет оскарження (Код із дов.69)"

claimref="Предмет оскарження (Значення із дов.69)"

vdate="Дата створення заявки" />

<commentcki comment="Коментар суб'єкта кредитної історії"

vdate="Дата створення коментаря" />

<plost pser="Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

pnom="Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

crdate="Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ"

ldate="Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ" />

<changedeal crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

changecode="Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)"

changeref="Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)"

vdate="Дата коригування/видалення даних" />

</pret>

</comp>

<!-- Блок Ідентифікації СКІ за паспортом -->

<comp id="39" descr="Назва компоненти">

<identdoc found="Знайдений? (Код із дов.60)"

foundref="Знайдений? (Значення із дов.60)"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)"

dser="Серія документа"

dnom="Номер документа"

dwdt="Дата видачі документа">

<ident csexref="Значення з довідника статі (Значення із дов.1)"

csex="Стать (Код із дов.1)"

bdate="Дата народження"

mname="По батькові"

fname="Ім'я"

lname="Прізвище"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ"

lngref="Значення з довідника мова надання блоку (Значення із дов.23)"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

vdate="Дата інформації даного блоку" />

</identdoc>

<!-- Блок перевірки документів на дійсність -->

<identdocmvds>

<identdocmvd found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

foundtitle="Опис результату пошуку"

pser="Серія паспорта"

pnom="Номер паспорта або номер ID-картки"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)">

<foundsource name="Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)"

found="0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)"

foundref="Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)" />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</identdocmvd>

</identdocmvds>

</comp>

</ubkidata>

...

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-11-19 10:22:41.669",
					"ftm": "2022-01-19 10:22:41.986"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002080595"
			}
		},
		"comp": [
			{
				"pret": {
					"inn": "3278508288",
					"nonewdeal": "0",
					"nonewdealref": "Ні",
					"nonewdealcomment": "",
					"freezedate":""
				},
				"id": "18",
				"descr": "Попередження від СКІ"
			},
			{
				"identdoc": {
					"ident": {
						"csexref": "женщина",
						"csex": "2",
						"bdate": "1989-10-05",
						"mname": "ВАСИЛІВНА",
						"fname": "ІРІНА",
						"lname": "ГАРНА",
						"inn": "3278508288",
						"lngref": "Украинский",
						"lng": "1",
						"vdate": "2021-07-25"
					},
					"found": "1",
					"foundref": "Знайдено",
					"dtype": "1",
					"dtyperef": "Паспорт",
					"dser": "АМ",
					"dnom": "578072",
					"dwdt": "2002-08-01"
				},
				"identdocmvd": {
					"foundsource": [
						{
							"name": "MVS",
							"found": "1",
							"foundref": "Знайдений",
							"sourcedate": "2022-10-16"
						},
						{
							"name": "DMS",
							"found": "0",
							"foundref": "Не знайдений",
							"sourcedate": "2022-10-16"
						},
						{
							"name": "UBKI",
							"found": "0",
							"foundref": "Не знайдений",
							"sourcedate": "2022-10-16"
						}
					],
					"found": "1",
					"foundref": "Знайдений",
					"foundtitle": "Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів.",
					"pser": "АМ",
					"pnom": "578072",
					"dtype": "1",
					"dtyperef": "Паспорт"
				},
				"id": "39",
				"descr": "Ідентифікація СКІ за паспортом"
			}
		]
	}
}

...

Response XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ubkidata>
 <tech>
  <trace>
   <step name="build report" stm="2022-11-19 10:22:41.669" ftm="2022-01-19 10:22:41.986" />
  </trace>
  <reqinfo reqid="req2#000002080595" />
 </tech>
 <comp id="18" descr="Попередження від СКІ">
  <pret inn="3278508288" nonewdeal="0" nonewdealref="Ні" nonewdealcomment="" freezedate="" />
 </comp>
 <comp id="39" descr="Ідентифікація СКІ за паспортом">
  <identdoc found="1" foundref="Знайдено" dtype="1" dtyperef="Паспорт" dser="АМ" dnom="578072" dwdt="2002-08-01">
   <ident csexref="женщина" csex="2" bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-07-25" />
  </identdoc>
  <identdocmvd found="1" foundref="Знайдений" foundtitle="Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів." pser="АМ" pnom="578072" dtype="1" dtyperef="Паспорт">
   <foundsource name="MVS" found="1" foundref="Знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
   <foundsource name="DMS" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
   <foundsource name="UBKI" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
  </identdocmvd>
 </comp>
</ubkidata>

...