Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Request JSON


( ** параметри передаються опціонально)

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ"

},

"drorm": {

"value": "Номер обтяження по суб'єкту"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)",

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Інформація з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)' - 31",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

Expand
titlebody:

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"drorm": {

"burden": {

"number": "Номер обтяження",

"object": "Тип предмета обтяження",

"regdate": "Дата реєстрації обтяження",

"subject": "Найменування та ОКПО суб'єкта - другої сторони"

},

"found": "0/1 - цифрове позначення наявності обтяжень по суб'єкту",

"foundref": "Текстове позначення наявності обтяжень по суб'єкту",

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта"

},

"id": "37",

"descr": "Наявність обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)"

},

{

"drorm": {

"found": "1",

"foundref": "За клієнту знайдені обтяження рухомого майна",

"okpo": "РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ клієнта",

"response": "Інформація про обтяження у форматі json"

},

"id": "38",

"descr": "Інформація про обтяження з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)"

}

]

}

}

Request XML


( ** параметри передаються опціонально)

Expand
title body:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<doc>

<ubki sessid="Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)">

<req_envelope descr="Конверт запиту">

<req_xml descr="Об'єкт запиту">

<!-- Параметри запиту -->

<request version="1.0" reqtype="Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Інформація з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)' - 31" reqreason="Мета подання запиту (Код із дов.24)">

<!-- Параметри, що описують критерії пошуку-->

<i reqlng="Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)">

<!-- Параметри ідентифікації суб'єкта-->

<ident okpo="РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ" />

<!-- Параметри пошуку по номеру обтяження -->

<drorm value="Номер обтяження по суб'єкту" />**

</i>

</request>

</req_xml>

</req_envelope>

</ubki>

</doc>

...

Приклад отримання списку обтяжень по РНОКПП (ІПН)/ЄДРПОУ

Request JSON

Code Block
{
	"doc": {
		"ubki": {
			"req_envelope": {
				"req_xml": {
					"request": {
						"i": {
							"ident": {
								"okpo": "86756457"
							},
							"reqlng": "1"
						},
						"version": "1.0",
						"reqtype": "31",
						"reqreason": "2"
					},
					"descr": "Об'єкт запиту"
				},
				"descr": "Конверт запиту"
			},
			"sessid": "31B27629926C485BA907065C8F000000"
		}
	}
}

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2021-02-10 16:32:27.259",
					"ftm": "2021-02-10 16:32:27.275"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000001473680"
			}
		},
		"comp": {
			"drorm": {
				"burden": [
					{
						"number": "27272217",
						"object": "автомобіль легковий",
						"regdate": "2019-12-02 11:24:13",
						"subject": "Центральний відділ державної виконавчої служби м. Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області, 40143408"
					},
					{
						"number": "27267753",
						"object": "автомобіль легковий",
						"regdate": "2019-11-29 15:06:34",
						"subject": "Центральний відділ державної виконавчої служби м. Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області, 40143408"
					},
					{
						"number": "26950501",
						"object": "автомобіль легковий",
						"regdate": "2019-08-30 16:18:43",
						"subject": "Замостянський відділ державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області, 34983238"
					},
					{
						"number": "16142111",
						"object": "автомобіль легковий",
						"regdate": "2017-02-08 11:43:33",
						"subject": "Публічне акціонерне товариство Кредобанк, 09807862"
					},
					{
						"number": "16980530",
						"object": "автомобіль легковий",
						"regdate": "2018-07-12 13:29:55",
						"subject": "Публічне акціонерне товариство Кредобанк, 09807862"
					}
				],
				"found": "1",
				"foundref": "По клиенту найдены отягощения движимого имущества",
				"okpo": "86756457"
			},
			"id": "37",
			"descr": "Наявність обтяжень у Державному реєстрі обяжень рухомого майна (ДРОРМ)"
		}
	}
}

Request XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
 <ubki sessid="31B27629926C485BA907065C8F000000">
  <req_envelope descr="Конверт запиту">
   <req_xml descr="Об'єкт запиту">
    <request version="1.0" reqtype="31" reqreason="2">
     <i reqlng="1">
      <ident okpo="86756457" />
     </i>
    </request>
   </req_xml>
  </req_envelope>
 </ubki>
</doc>

...

Приклад отримання інформації про обтяження за номером обтяження

Request JSON

Code Block
languagenone
{
	"doc": {
		"ubki": {
			"req_envelope": {
				"req_xml": {
					"request": {
						"i": {
							"ident": {
								"okpo": "86756457"
							},
							"drorm": {
								"value": "17339193"
							},
							"reqlng": "1"
						},
						"version": "1.0",
						"reqtype": "31",
						"reqreason": "2"
					},
					"descr": "Об'єкт запиту"
				},
				"descr": "Конверт запиту"
			},
			"sessid": "31B27629926C485BA907065C8F000000"
		}
	}
}

Response JSON

Code Block
languagenone
{
  "ubkidata": {
    "tech": {
      "trace": {
        "step": [
          {
            "name": "build report",
            "stm": "2021-02-10 16:33:36.846",
            "ftm": "2021-02-10 16:33:36.846"
          }
        ]
      },
      "error": [],
      "reqinfo": {
        "reqid": "req2#000001473685"
      }
    },
    "comp": [
      {
        "id": "38",
        "descr": "Інформація щодо обтяження з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (ДРОРМ)",
        "drorm": {
          "found": "1",
          "foundref": "По клиенту найдены отягощения движимого имущества",
          "okpo": "86756457",

        }
      }
    ]
  }
}

Request XML

Code Block
languagenone
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
 <ubki sessid="31B27629926C485BA907065C8F000000">
  <req_envelope descr="Конверт запиту">
   <req_xml descr="Об'єкт запиту">
    <request version="1.0" reqtype="31" reqreason="2">
     <i reqlng="1">
      <ident okpo="86756457" />
      <drorm value="17339193" />
     </i>
    </request>
   </req_xml>
  </req_envelope>
 </ubki>
</doc>

...