Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Звіт містить такі компоненти:

Request JSON

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"afsubki": {

"request": [

{

"mode": "Вид звіту ('full'- повний 'short'-короткий)",

"dlrolesub": "Роль суб'єкта (Код із дов.14). Уточнення: Значення« 3 »довідника не використовується для AFS UBKI",

"inn": "РНОКПП (ІПН) клієнта (для фіз.осіб)",

"lname": "Прізвище",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"bdate": "Дата народження",

"mphone": "Мобільний телефон",

"wphone": "Робочий телефон 1",

"wphone2": "Робочий Телефон 2",

"wphone3": "Робочий телефон 3",

"livphone": "Телефон за місцем проживання",

"apnum": "№ Заявки",

"apdate": "Дата і час заявки"

},

{

"mode": "Вид звіту ('full'- повний 'short'-короткий)",

"dlrolesub": "Роль суб'єкта (Код із дов.14). Уточнення: Значення« 3 »довідника не використовується для AFS UBKI",

"inn": "РНОКПП (ІПН) клієнта (для фіз.осіб)",

"lname": "Прізвище",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"bdate": "Дата народження",

"dser": "Серія паспорта",

"dnom": "Номер паспорта",

"innsp": "РНОКПП (ІПН) подружжя",

"inncp": "Ідентифікаційний номер контактної особи в заявці",

"wname": "Назва основного роботодавця",

"wokpo": "ЄДРПОУ основного роботодавця",

"ureconom": "Галузь компанії основного роботодавця (Код із дов.36)",

"wstaff": "Кількість працівників основного роботодавця",

"wcountry": "Країна знаходження основного роботодавця",

"wstate": "Область знаходження основного роботодавця",

"wcity": "Населений пункт знаходження основного роботодавця",

"wstreet": "Вулиця знаходження основного роботодавця",

"whome": "Будинок знаходження основного роботодавця",

"wflat": "Офіс знаходження основного роботодавця",

"windex": "Індекс основного роботодавця",

"wothername": "Назва додаткового роботодавця",

"wotherokpo": "ЄДРПОУ додаткового роботодавця",

"ureconomother": "Галузь компанії додаткового роботодавця (Код із дов.36)",

"wotherstaff": "Кількість працівників організації додаткового роботодавця",

"wothercountry": "Країна знаходження додаткового роботодавця",

"wotherstate": "Область знаходження додаткового роботодавця",

"wothercity": "Населений пункт знаходження додаткового роботодавця",

"wotherstreet": "Вулиця знаходження додаткового роботодавця",

"wotherhome": "Будинок знаходження додаткового роботодавця",

"wotherflat": "Офіс знаходження додаткового роботодавця",

"wotherindex": "Індекс знаходження додаткового роботодавця",

"mphone": "Мобільний телефон",

"wphone": "Робочий телефон 1",

"wphone2": "Робочий Телефон 2",

"wphone3": "Робочий телефон 3",

"regphone": "Телефон за місцем реєстрації",

"livphone": "Телефон за місцем проживання",

"contphone": "Телефон контактної особи 1",

"contphone2": "Телефон контактної особи 2",

"regindex": "Індекс за місцем реєстрації",

"regstate": "Область за місцем реєстрації",

"regcity": "Місто реєстрації",

"regstreet": "Назва вулиці",

"reghome": "Номер будинку",

"regflat": "Номер квартири",

"adindex": "Індекс за місцем проживання",

"adstate": "Область за місцем проживання",

"adcity": "Населений пункт проживання",

"adstreet": "Назва вулиці",

"adhome": "Номер будинку",

"adflat": "Номер квартири",

"apnum": "№ Заявки",

"apdate": "Дата",

"dlcelcred": "Тип операції (Код із дов.17). Уточнення: Для AFS UBKI використовуються значення:« 5 »,« 6 »,« 7 »,« 8 »,« 31 »",

"dlchanel": "Канал продажів заявки. (Код із дов.44)",

"dlaask": "Сума кредиту запитана в грн.",

"dlamt": "Видана сума в грн.",

"wofdohod": "Щомісячний дохід (офіційний) зазначений аплікантом в грн.",

"waddohod": "Щомісячний дохід додатковий вказаний аплікантом в грн.",

"appregion": "Регіон закладу заявки (Код із дов.34). Уточнення: Значення, починаючи з« 28 », довідника не використовуються для AFS UBKI",

"appdepart": "Назва відділення закладу заявки",

"appcredman": "Кредитний експерт",

"wtotstag": "Загальний трудовий стаж (у місяцях)",

"wcurstag": "Поточний стаж (у місяцях)",

"foto": "base64 (Фото)"

}

],

"update": {

"uid": "id заявки отримана при першому запиті",

"inn": "Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)",

"personfs": "Ризик статус клієнта (Код із дов.43)",

"passportfs": "Ризик статус паспорта (Код із дов.43)",

"spousefs": "Ризик статус подружжя (Код із дов.43)",

"cpfs": "Ризик статус контактної особи (Код із дов.43)",

"wfs": "Ризик статус основного роботодавця. (Код із дов.43)",

"waddfs": "Ризик статус адреси основного роботодавця. (Код із дов.43)",

"wotherfs": "Ризик статус додаткового роботодавця. (Код із дов.43)",

"wotheraddfs": "Ризик статус адреси додаткового роботодавця. (Код із дов.43)",

"mphonefs": "Ризик статус мобільного телефону. (Код із дов.43)",

"wphonefs": "Ризик статус робочого телефону. (Код із дов.43)",

"wphone2fs": "Ризик статус робочого телефону 2. (Код із дов.43)",

"wphone3fs": "Ризик статус робочого телефону 3. (Код із дов.43)",

"regphonefs": "Ризик статус телефону за місцем реєстрації. (Код із дов.43)",

"livphonefs": "Ризик статус телефону за місцем проживання. (Код із дов.43)",

"contphonefs": "Ризик статус контактної особи 1. (Код із дов.43)",

"contphone2fs": "Ризик статус контактної особи 2 (Код із дов.43)",

"regfs": "Ризик статус адреси за місцем реєстрації. (Код із дов.43)",

"adfs": "Ризик статус адреси за місцем проживання. (Код із дов.43)",

"apstatus": "Статус кредитної заявки. (Код із дов.45)",

"apdecisdate": "Дата",

"appfs": "Ризик статус заявки. (Код із дов.43)",

"dlamt": "Видана сума в грн."

}

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'AFS UBKI' - 16",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійна ключ (отримуємо з API авторизації)"

}

}

}

...

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки(Код із дов.0)" errtext="Текст помилки(Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Відповідь на перший запит повний-->

<!-- Блок відповіді AFS UBKI -->

<comp id="15" descr="Назва компоненти">

<afsubki inn="РНОКПП (ІПН) клієнта (для фіз.осіб)">

<resprequest uid="ІД заявки, згенерований УБКІ"

score="Cкоринговий бал за заявкою LHS по всім правилами, що спрацювали">

<rule name="Код правила, що спрацювало"

recom="Рекомендації по правилу"

description="Опис правила">

<!-- Поля LHS заявки для правила, що спрацювало -->

<lhs />

<!-- Змінний список атрибутів, в залежності від правила, що спрацювали. Опис вихідних атрибутів у правилі описані тут:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y4JScNCj-SnHeYDK_NKCeT9UV_D8acB7isxTGxY5O8Q/edit#gid=1649894780 -->

<!-- Поля RHS заявки для правила, що спрацювало -->

<rhs />

<!-- Змінний список атрибутів, в залежності від правила, що спрацювали. Опис вихідних атрибутів у правила описані тут:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y4JScNCj-SnHeYDK_NKCeT9UV_D8acB7isxTGxY5O8Q/edit#gid=1649894780 -->

</rule>

</resprequest>

</afsubki>

</comp>

<!-- Відповідь на перший запит короткий -->

<comp id="15" descr="Назва компоненти">

<!-- Блок відповіді AFS UBKI -->

<afsubki inn="Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)">

<resprequest uid="ІД заявки, згенерований УБКІ">

<consolidated name="CR1 набір правил, блок 1"

inn="Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)"

recountappday="Кількість заявок по РНОКПП (ІПН) за добу, по всім партнерам разом з партнером, який робив запит"

countappdayownno="Кількість заявок з даного РНОКПП (ІПН) за добу, по всім партнерам, крім партнера, який робив запит"

countappweek="Кількість заявок по РНОКПП (ІПН) за тиждень, по всім партнерам разом з партнером, який робив запит"

countappweekownno="Кількість заявок з даного РНОКПП (ІПН) за тиждень, по всім партнерам, крім партнера, який робив запит"

countclientdecl="Кількість клієнтів всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

countclientdeclownno="Кількість клієнтів всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

proportionclientdecl="Частка клієнтів всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон, заявки яких було відмовлено до всіх клієнтів всіх партнерів, заявки яких були узгоджені, з такими ж телефонами і за останні 90 днів "

proportionclientdeclownno="Частка клієнтів всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон, заявки яких було відмовлено до всіх клієнтів всіх партнерів, заявки яких були узгоджені, з такими ж телефонами і за останні 90 днів " />

<Consolidated name="CR2 набір правил, блок 2"

livphone="Телефон за місцем проживання"

countclient="Кількість клієнтів, у яких даний телефон вказаний в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон в заявках всіх партнерів разом з партнером, який робив запит і за останні 180 днів."

countclientownno="Кількість клієнтів, у яких даний телефон вказаний в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон в заявках всіх партнерів, крім партнера, який робив запит і за останні 180 днів"

countapp="Кількість заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

countappownno="Кількість заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

proportionapp="Частка заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено до всіх узгоджених заявок з такими ж телефонами і за останні 90 днів"

proportionappownno="Частка заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено до всіх узгоджених заявок з такими ж телефонами і за останні 90 днів"

countclientdecl="Кількість клієнтів всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

countclientdeclownno="Кількість клієнтів всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

proportionclientdecl="Частка клієнтів всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон, заявки яких було відмовлено до всіх клієнтів всіх партнерів, заявки яких були узгоджені, з такими ж телефонами і за останні 90 днів "

proportionclientdeclownno="Частка клієнтів всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон, заявки яких було відмовлено до всіх клієнтів всіх партнерів, заявки яких були узгоджені, з такими ж телефонами і за останні 90 днів" />

<Consolidated name="CR3 набір правил, блок 3"

mphone="Мобільний телефон"

countclient="Кількість клієнтів, у яких даний телефон вказаний в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон в заявках всіх партнерів разом з партнером, який робив запит і за останні 180 днів"

countclientownno="Кількість клієнтів, у яких даний телефон вказаний в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон в заявках всіх партнерів, крім партнера, який робив запит і за останні 180 днів"

countapp="Кількість заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

countappownno="Кількість заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено і за останні 90 днів"

proportionapp="Частка заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено до всіх узгоджених заявок з такими ж телефонами і за останні 90 днів"

proportionappownno="Частка заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, в яких фігурує даний телефон в полі мобільний телефон або в полі домашній телефон і які було відмовлено до всіх узгоджених заявок з такими ж телефонами і за останні 90 днів" />

<consolidated name="CR4 набір правил, блок 4"

countapp="Кількість заявок всіх партнерів, разом з партнером, який робив запит, з даними телефонами в полях робочих телефонів але при цьому з різними місцями роботи і за останні 180 днів"

countappownno="Кількість заявок всіх партнерів, крім партнера, який робив запит, з даними телефонами в полях робочих телефонів але при цьому з різними місцями роботи і за останні 180 днів"

wphone="Робочий телефон 1"

wphone2="Робочий Телефон 2"

wphone3="Робочий телефон 3" />

<consolidated name="CR5 Набір правил, блок 5"

inn="Ідентифікаційний номер клієнта (для фіз.осіб)"

countappdenied="Кількість заявок зі статусом відмовлено по РНОКПП (ІПН), по всім партнерам разом з партнером, який робив запит"

countappdeniedownno="Кількість заявок зі статусом відмовлено по РНОКПП (ІПН), по всім партнерам крім партнера, який робив запит" />

</resprequest>

</afsubki>

</comp>

<!-- Відповідь на другий запит -->

<comp id="15">

<afsubki inn="РНОКПП (ІПН) суб'єкта">

<respupdate uid="ІД заявки, згенерований УБКІ" />

</afsubki>

</comp>

<!-- Попередження від СКІ -->

<comp id="18" descr="Назва компоненти">

<pret nonewdeal="Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена"

nonewdealref="Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)"

nonewdealcomment="Коментар"

freezedate="Дата підключення опції FREEZE"

inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)">

<pretension inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

source="Вид оскарження (Код із дов.48)"

sourceref="Вид оскарження (Значення із дов.48)"

claim="Предмет оскарження (Код із дов.69)"

claimref="Предмет оскарження (Значення із дов.69)"

vdate="Дата створення заявки" />

<commentcki comment="Коментар суб'єкта кредитної історії"

vdate="Дата створення коментаря" />

<plost pser="Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

pnom="Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

crdate="Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ"

ldate="Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ" />

<changedeal crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

changecode="Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)"

changeref="Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)"

vdate="Дата коригування/видалення даних" />

</pret>

</comp>

<!-- Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи (Наявність компоненти визначається знаходженням більше 1 людини у разі пошуку за ПІБ+ДР)-->

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

<person bdate="Дата народження"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

mname="По батькові"

fname="Ім'я"

lname="Прізвище"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ" />

</comp>

</ubkidata>

...

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2019-01-17 10:31:34.889",
					"ftm": "2019-01-17 10:31:35.781"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000000562528"
			}
		},
		"comp": [
			{
				"afsubki": {
					"resprequest": {
						"consolidated": [
							{
								"name": "CR1",
								"inn": "0123443211",
								"countappday": "0",
								"countappdayownno": "0",
								"countappweek": "0",
								"countappweekownno": "0"
							},
							{
								"name": "CR2",
								"livphone": "",
								"countclient": "0",
								"countclientownno": "0",
								"countclientdecl": "0",
								"countclientdeclownno": "0",
								"proportionclientdecl": "",
								"proportionclientdeclownno": ""
							},
							{
								"name": "CR3",
								"mphone": "+380990000009",
								"countclient": "0",
								"countclientownno": "0",
								"countclientdecl": "0",
								"countclientdeclownno": "0",
								"proportionclientdecl": "",
								"proportionclientdeclownno": ""
							},
							{
								"name": "CR4",
								"countapp": "0",
								"countappownno": "0",
								"wphone": "",
								"wphone2": "",
								"wphone3": ""
							},
							{
								"name": "CR5",
								"inn": "0123443211",
								"countappdenied": "0",
								"countappdeniedownno": "0"
							}
						],
						"uid": "416250b6-bcdf-4692-ac19-13736ac50f7d"
					},
					"inn": "0123443211"
				},
				"id": "15",
				"descr": "AFS УБКІ"
			},
			{
				"pret": {
					"commentcki": {
						"comment": "Комментарий",
						"vdate": "2016-09-14"
					},
					"plost": {
						"pser": "AA",
						"pnom": "111111",
						"crdate": "2019-08-22",
						"ldate": "2019-08-01"
					},
					"inn": "0123443211",
					"nonewdeal": "0",
					"nonewdealref": "Нет",
					"nonewdealcomment": "",
					"freezedate":""
				},
				"id": "18",
				"descr": "Попередження від СКІ"
			}
		]
	}
}

Request XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
 <ubki sessid="7D6CDE893ADD439AB4ABBF1B0242D847">
  <req_envelope descr="Конверт запиту">
   <req_xml descr="Об'єкт запиту">
    <request version="1.0" reqtype="16" reqreason="2">
     <i reqlng="1">
      <afsubki>
       <!-- Перший запит короткий mode = "short" -->
       <request mode="short" dlrolesub="1" inn="0123443211" lname="Убков" fname="Иван" mname="Иванович" bdate="1999-09-09" mphone="+380990000009" wphone="" wphone2="" wphone3="" livphone="" apnum="269fc68c.f0a0da" apdate="2019-01-17 11:29:25" />
      </afsubki>
     </i>
    </request>
   </req_xml>
  </req_envelope>
 </ubki>
</doc>

Response XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ubkidata>
 <tech>
  <trace>
   <step name="build report" stm="2019-01-17 10:31:34.889" ftm="2019-01-17 10:31:35.781" />
  </trace>
  <reqinfo reqid="req2#000000562528" />
 </tech>
 <comp id="15" descr="AFS УБКІ">
  <afsubki inn="0123443211">
   <resprequest uid="416250b6-bcdf-4692-ac19-13736ac50f7d">
    <consolidated name="CR1" inn="0123443211" countappday="0" countappdayownno="0" countappweek="0" countappweekownno="0" />
    <consolidated name="CR2" livphone="" countclient="0" countclientownno="0" countclientdecl="0" countclientdeclownno="0" proportionclientdecl="" proportionclientdeclownno="" />
    <consolidated name="CR3" mphone="+380990000009" countclient="0" countclientownno="0" countclientdecl="0" countclientdeclownno="0" proportionclientdecl="" proportionclientdeclownno="" />
    <consolidated name="CR4" countapp="0" countappownno="0" wphone="" wphone2="" wphone3="" />
    <consolidated name="CR5" inn="0123443211" countappdenied="0" countappdeniedownno="0" />
   </resprequest>
  </afsubki>
 </comp>
 <comp id="18" descr="Попередження від СКІ">
  <pret inn="0123443211" nonewdeal="0" nonewdealref="Нет" nonewdealcomment="" freezedate="" />
   <commentcki comment="Комментарий" vdate="2016-09-14" />
   <plost pser="AA" pnom="111111" crdate="2019-08-22" ldate="2019-08-01" />
 </pret>
 </comp>
</ubkidata>

...