Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Request JSON

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'Кредитний звіт юридичної особи' - 15",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійна ключ (отримуємо з API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

Expand
titlebody:

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"cki": {

"urident": {

"donor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"okpo": "ЄДРПОУ юрособи",

"urname": "Найменування юрособи",

"urfrms": "Форма власності (Код із дов.38)",

"urfrmsref": "Форма власності (Значення із дов.38)",

"ureconom": "Галузь економіки (Секція КВЕД2010)(Код із дов.36)",

"ureconomref": "Галузь економіки (Секція КВЕД2010) (Значеннч із дов.36)",

"urvide": "Вид діяльності (КВЕД2010) (Код із дов.37)",

"urvideref": "Вид діяльності (КВЕД2010) (Значення із дов.37)",

"urdatreg": "Дата реєстрації в ЄДР",

"urdatregnal": "Дата реєстрації в податковій"

},

"linked": {

"okpo2": "РНОКПП (ІПН) / ЄДРПОУ пов'язаної особи",

"okpo2_name": "ПІБ / Найменування пов'язаної особи",

"linkrole": "Тип зв'язку (Код із дов.39)",

"linkroleref": "Тип зв'язку (Значення із дов.39)",

"rdate": "Дата актуалізації зв'язку"

},

"doc": {

"ddonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Тип документа (Значення із дов.7)",

"dser": "Серія документа",

"dnom": "Номер документа",

"dterm": "Термін дії",

"dwho": "Ким виданий документ",

"eddr_number": "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)",

"dwdt": "Дата видачі документа"

},

"addr": {

"addonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"adtype": "Тип адреси (Код із дов.9)",

"adtyperef": "Тип адреси (Значення із дов.9)",

"adcountry": "Країна (однорядкове резюме код з довідника ISO 3166)",

"adindex": "Поштовий індекс",

"adstate": "Область",

"adarea": "Район",

"adcity": "Населений пункт",

"adcitytype": "Тип населеного пункту (Код із дов.22)",

"adcitytyperef": "Тип населеного пункту (Значення із дов.22)",

"adstreet": "Вулиця",

"adhome": "Дім",

"adcorp": "Корпус",

"adflat": "Квартира",

"addrdirt": "Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)"

},

"inn": "ЄДРПОУ юрособи",

"lname": "Прізвище/Найменування юрособи",

"reqlng": "Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі)(Код із дов.23)",

"reqlngref": "Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Значення із дов.23)"

},

"identdocmvds": {

"identdocmvd": {

"foundsource": {

"name": "Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)",

"found": "0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)",

"foundref": "Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)",

"sourcedate": "Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла."

},

"found": "Знайдений? (Код із дов.27)",

"foundref": "Знайдений? (Значение із дов.27)",

"foundtitle": "Опис результату пошуку",

"pser": "Серія паспорта",

"pnom": "Номер паспорта або номер ID-картки",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Тип документа (Значення із дов.7)"

}

},

"id": "1",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"crdeal": {

"deallife": {

"dlref": "Ідентифікатор угоди",

"dlmonth": "Період даних (місяць)",

"dlyear": "Період даних (рік)",

"dlds": "Дата початку угоди",

"dldpf": "Дата закінчення угоди за договором",

"dldff": "Фактична дата закінчення угоди",

"dlflstat": "Статус угоди в поточному періоді (Код із дов.16)",

"dlflstatref": "Статус угоди в поточному періоді (Значення із дов.16)",

"dlamtlim": "Поточний ліміт угоди (для поновлюваних угод, кредитних карт)",

"dlamtpaym": "Сума планового обов'язкового платежу в поточному періоді",

"dlamtcur": "Сума поточної заборгованості",

"dlamtexp": "Сума поточної простроченої заборгованості",

"dldayexp": "Поточна кількість днів прострочення",

"dlflpay": "Ознака виконання платежу в поточному періоді (Код із дов.13)",

"dlflpayref": "Ознака виконання платежу в поточному періоді (Значення із дов.13)",

"dlflbrk": "Ознака наявності прострочення в поточному періоді (Код із дов.13)",

"dlflbrkref": "Ознака наявності прострочення в поточному періоді (Значення із дов.13)",

"dlfluse": "Ознака кредитного траншу в поточному періоді (Код із дов.13)",

"dlfluseref": "Ознака кредитного траншу в поточному періоді (Значення із дов.13)",

"dldateclc": "Дата розрахунку"

},

"dlref": "Ідентифікатор угоди",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) СКІ",

"lname": "Прізвище",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"bdate": "Дата народження",

"dlcelcred": "Тип угоди(Код із дов.17)",

"dlcelcredref": "Тип угоди(Значення із дов.17)",

"dlvidobes": "Вид забезпечення (Код із дов.15)",

"dlvidobesref": "Вид забезпечення (Значення із дов.15)",

"dlporpog": "Порядок погашения (Код із дов.18)",

"dlporpogref": "Порядок погашення (Значення із дов.18)",

"dlcurr": "Валюта угоди (Код із дов.12)",

"dlcurrref": "Валюта угоди (Значення із дов.12)",

"dlamt": "Сума (початкова) угоди",

"dldonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"dlrolesub": "Роль суб'єкта (Код із дов.14)",

"dlrolesubref": "Роль суб'єкта (Значення із дов.14)",

"dlamtobes": "Вартість забезпечення в базовій валюті"

},

"id": "2",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"penaltiesCount": {

"totalCount": "Загальна кількість виконавчих проваджень за весь час",

"activeCount": "Кількість активних виконавчих проваджень"

},

"susd": {

"changes": {

"voteid": "Номер виконавчого провадження",

"inn": "ЄДРПОУ",

"votedate": "Дата відкриття виконавчого провадження",

"votesudname": "Найменування виконавця",

"vdate": "Дата появи запису",

"credname": "Найменування кредитора",

"credokpo": "Код ЄГРПОУ кредитора",

"vpstate": "Статус виконавчого провадження"

},

"votesudname": "Виконавець",

"votetype": "Тип виконавчого провадження",

"votedate": "Дата відкриття виконавчого провадження",

"inn": "ЄДРПОУ",

"voteid": "Номер виконавчого провадження",

"votedonor": "Джерело інформації",

"votesudphone": "Номер телефону виконавця",

"votesudemail": "Email виконавця",

"vdate": "Дата актуалізації запису",

"credname": "Найменування кредитор",

"credokpo": "Код ЄГРПОУ кредитора",

"vpstate": "Статус виконавчого провадження"

},

"id": "3",

"descr": "Інформація про виконавчі провадження СКІ"

},

{

"credres": {

"redate": "Дата рішення",

"retime": "Час рішення",

"inn": "РНОКПП (ІПН)",

"reqid": "Ідентифікатор запиту в бюро",

"result": "Результат надання звіту (Код із дов.19)",

"resultref": "Результат надання звіту (Значення із дов.19)",

"reqreason": "Причина запиту в бюро (Код із дов.24)",

"reqreasonref": "Причина запиту в бюро (Значення із дов.24)",

"org": "Організація ініціатор (Значення із дов.54)",

"typereport": "Вид наданого звіту (Код із дов.71)",

"typereportref": "Вид наданого звіту (Значення із дов.71)"

},

"reestrtime": {

"hr": "Кількість запитів за годину",

"da": "Кількість запитів за день",

"wk": "Кількість запитів за тиждень",

"mn": "Кількість запитів за місяць",

"qw": "Кількість запитів за квартал",

"ye": "Кількість запитів за рік",

"yu": "Кількість запитів понад рік"

},

"id": "4",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"moncredres": {

"org": "Організація ініціатор (Значення із дов.54)",

"resultref": "Значення з довідника результат надання звіту (Значення із дов.19)",

"result": "Результат моніторингу (Код із дов.19)",

"monid": "Ідентифікатор моніторингу в Бюро",

"inn": "РНОКПП (ІПН)",

"startdate": "Дата старту моніторингу",

"enddate": "Дата останнього моніторингу "

},

"id": "6",

"descr": "Название компоненты"

},

{

"stcont": {

"state": {

"val": "Поточний статус (Код із дов.41)",

"valref": "Значення поточний статус (Значення із дов.41)",

"setdate": "Дата актуалізації",

"src": "Джерело інформації (Код із дов.42)",

"srcref": "Значення джерело інформації (Значениння із дов.42)"

},

"sinn": "ЄДРПОУ",

"sname": "Найменування юрособи",

"sdate": "Дата реєстрації юрособи",

"snds": "Статус платника ПДВ (0-Ні/1-Так)",

"sndsdate": "Дата актуалізації",

"sipn": "Індивідуальний податковий номер",

"saddr": "Адреса",

"dreg": "Дата реєстрації платником ПДВ",

"contacts": "Контакти"

},

"id": "13",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"pret": {

"pretension": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)",

"crdeal": "Ідентифікатор угоди (референс)",

"source": "Вид оскарження (Код із дов.48)",

"sourceref": "Вид оскарження (Значення із дов.48)",

"claim": "Предмет оскарження (Код із дов.69)",

"claimref": "Предмет оскарження (Значення із дов.69)",

"vdate": "Дата створення заявки"

},

"commentcki": {

"comment": "Коментар суб'єкта кредитної історії",

"vdate": "Дата створення коментаря"

},

"plost": {

"pser": "Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)",

"pnom": "Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)",

"crdate": "Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ",

"ldate": "Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ"

},

"changedeal": {

"crdeal": "Ідентифікатор угоди (референс)",

"changecode": "Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)",

"changeref": "Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)",

"vdate": "Дата коригування/видалення даних"

},

"freezedate": "Дата підключення опції FREEZE",

"nonewdealcomment": "Коментар",

"nonewdeal": "Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена",

"nonewdealref": "Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

},

"id": "18",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"sanctions": {

"sanctionsData": {

"countryCode": "Код країни",

"country": "Назва країни",

"sanction": "Наявність накладених санкцій країною (Код із дов.68)",

"date": "Дата внесення в список",

"url": "Посилання на документ"

},

"found": "Наявність інформації (Код із дов. 27)",

"foundRef": "Текстове тлумачення наявності інформації? (Код із дов. 27)",

"subName": "Найменування суб'єкта",

"bDate": "Дата народження суб'єкта",

"position": "Посада",

"reason": "Підстави для накладення санкцій",

"typeSearch": "Тип пошуку (Код із дов.67)",

"typeSearchText": "Текстове тлумачення типу пошуку (Код із дов.67)"

},

"id": "40",

"descr": "Інформація із санкційних списків"

},

{

"pep": {

"found": "Знайдений? (Код із дов. 27)",

"foundref": "Знайдений? (Значение із дов. 27)",

"subname": "Найменування суб'єкта",

"bdate": "Дата народження суб'єкта",

"category": "Категорія публічного діяча",

"lastpost": "Остання посада",

"dateofrelease": "Дата звільнення з останньої посади",

"isur": "Ознака юр.особи",

"state": "Статус юр.особи",

"url": "Посилання на документ-підтвердження",

"typesearch": "Тип пошуку (0 - пошук по ЄДРПОУ, -1 - нічого не знайдено)",

"typesearchtext": "0 - Знайдено по ЄДРПОУ, -1 - Суб'єкт не належить до публічних осіб"

},

"id": "41",

"descr": "Інформація з відкритого реєстру національних громадських діячів України",

},

{

"bankruptcyinfo": {

"bankruptcy": {

"subname": "Найменування суб'єкта",

"subcode": "ІПН/ЄДРПОУ",

"eventtype": "Подія",

"eventclaimer": "Ініціатор події",

"eventcourtcase": "Номер справи",

"eventdate": "Дата події"

},

"found": "0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство",

"foundref": " Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство"

},

"id": "54",

"descr": "Інформація про банкрутство"

}

]

}

}

...

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки(Код із дов.0)" errtext="Текст помилки(Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок ідентифікації -->

<comp id="1" descr="Назва компоненти">

<cki inn="ЄДРПОУ юрособи"

lname="Прізвище/Найменування юрособи"

reqlng="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі)(Код із дов.23)"

reqlngref="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Значення із дов.23)">

<!-- Блок історії ідентифікації юрособи-->

<urident donor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

okpo="ЄДРПОУ юрособи" urname="Найменування юрособи"

urfrms="Форма власності (Код із дов.38)"

urfrmsref="Форма власності (Значення із дов.38)"

ureconom="Галузь економіки (Секція КВЕД2010)(Код із дов.36)"

ureconomref="Галузь економіки (Секція КВЕД2010) (Значеннч із дов.36)"

urvide="Вид діяльності (КВЕД2010) (Код із дов.37)"

urvideref="Вид діяльності (КВЕД2010) (Значення із дов.37)"

urdatreg="Дата реєстрації в ЄДР"

urdatregnal="Дата реєстрації в податковій">

<!--Даний блок може і повинен складатися з 1 .. * елементів-->

</urident>

<!-- Блок пов'язаних осіб для юросіб (Директор, бухгалтер ...)-->

<linked okpo2="РНОКПП (ІПН) / ЄДРПОУ пов'язаної особи"

okpo2_name="ПІБ / Найменування пов'язаної особи"

linkrole="Тип зв'язку (Код із дов.39)"

linkroleref="Тип зв'язку (Значення із дов.39)"

rdate="Дата актуалізації зв'язку">

<!--Даний блок може і повинен складатися з 1 .. * елементів-->

</linked>

<!-- Блок історії інформації документів -->

<doc ddonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)"

dser="Серія документа"

dnom="Номер документа"

dterm="Термін дії"

dwho="Ким виданий документ"

eddr_number="Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)"

dwdt="Дата видачі документа">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів і заповнений принаймні одним документом-->

</doc>

<!-- Блок історії інформації адрес -->

<addr addonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

adtype="Тип адреси (Код із дов.9)"

adtyperef="Тип адреси (Значення із дов.9)"

adcountry="Країна (однорядкове резюме код з довідника ISO 3166)"

adindex="Поштовий індекс"

adstate="Область"

adarea="Район"

adcity="Населений пункт"

adcitytype="Тип населеного пункту (Код із дов.22)"

adcitytyperef="Тип населеного пункту (Значення із дов.22)"

adstreet="Вулиця"

adhome="Дім"

adcorp="Корпус"

adflat="Квартира"

addrdirt="Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів та бути заповненим принаймні однією адресою-->

</addr>

</cki>

<!-- Блок перевірки документів на дійсність -->

<identdocmvds>

<identdocmvd found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

foundtitle="Опис результату пошуку"

pser="Серія паспорта"

pnom="Номер паспорта або номер ID-картки"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)">

<foundsource name="Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)"

found="0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)"

foundref="Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)"

sourcedate="Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла." />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</identdocmvd>

</identdocmvds>

</comp>

<!-- Блок інформації про кредитні угоди -->

<comp id="2" descr="Назва компоненти">

<crdeal dlref="Ідентифікатор угоди"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

inn="ЄДРПОУ"

lname="Прізвище"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

bdate="Дата народження"

dlcelcred="Тип угоди(Код із дов.17)"

dlcelcredref="Тип угоди(Значення із дов.17)"

dlvidobes="Вид забезпечення (Код із дов.15)"

dlvidobesref="Вид забезпечення (Значення із дов.15)"

dlporpog="Порядок погашения (Код із дов.18)"

dlporpogref="Порядок погашення (Значення із дов.18)"

dlcurr="Валюта угоди (Код із дов.12)"

dlcurrref="Валюта угоди (Значення із дов.12)"

dlamt="Сума (початкова) угоди"

dldonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

dlrolesub="Роль суб'єкта (Код із дов.14)"

dlrolesubref="Роль суб'єкта (Значення із дов.14)"

dlamtobes="Вартість забезпечення в базовій валюті">

<!-- Блок змінних значень кредитної історії -->

<deallife dlref="Ідентифікатор угоди"

dlmonth="Період даних (місяць)"

dlyear="Період даних (рік)"

dlds="Дата початку угоди"

dldpf="Дата закінчення угоди за договором"

dldff="Фактична дата закінчення угоди"

dlflstat="Статус угоди в поточному періоді (Код із дов.16)"

dlflstatref="Статус угоди в поточному періоді (Значення із дов.16)"

dlamtlim="Поточний ліміт угоди (для поновлюваних угод, кредитних карт)"

dlamtpaym="Сума планового обов'язкового платежу в поточному періоді"

dlamtcur="Сума поточної заборгованості" dlamtexp="Сума поточної простроченої заборгованості"

dldayexp="Поточна кількість днів прострочення"

dlflpay="Ознака виконання платежу в поточному періоді (Код із дов.13)"

dlflpayref="Ознака виконання платежу в поточному періоді (Значення із дов.13)"

dlflbrk="Ознака наявності прострочення в поточному періоді (Код із дов.13)"

dlflbrkref="Ознака наявності прострочення в поточному періоді (Значення із дов.13)"

dlfluse="Ознака кредитного траншу в поточному періоді (Код із дов.13)"

dlfluseref="Ознака кредитного траншу в поточному періоді (Значення із дов.13)"

dldateclc="Дата розрахунку">

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</deallife>

</crdeal>

</comp>

<!-- Блок інформації про виконавчі провадження СКІ -->

<comp id="3" descr="Інформація про виконавчі провадження СКІ">

<penaltiesCount totalCount="Загальна кількість виконавчих проваджень за весь час"

activeCount="Кількість активних виконавчих проваджень" />

<susd votesudname="Виконавець"

votetype="Тип виконавчого провадження"

votedate="Дата відкриття виконавчого провадження"

inn="ЄДРПОУ"

voteid="Номер виконавчого провадження"

votedonor="Джерело інформації"

votesudphone="Номер телефону виконавця"

votesudemail="Email виконавця"

vdate="Дата актуалізації запису"

credname="Найменування кредитор"

credokpo="Код ЄГРПОУ кредитора"

vpstate="Статус виконавчого провадження">

<changes voteid="Номер виконавчого провадження"

inn="ЄДРПОУ"

votedate="Дата відкриття виконавчого провадження"

votesudname="Найменування виконавця"

vdate="Дата появи запису"

credname="Найменування кредитора"

credokpo="Код ЄГРПОУ кредитора"

vpstate="Статус виконавчого провадження" />

<!--Даний блок повинен складатись з 0 .. * елементів-->

</susd>

</comp>

<!-- Блок реєстр запитів -->

<comp id="4" descr="Назва компоненти">

<credres redate="Дата рішення"

retime="Час рішення"

inn="ЄДРПОУ"

reqid="Ідентифікатор запиту в бюро"

result="Результат надання звіту (Код із дов.19)"

resultref="Результат надання звіту (Значення із дов.19)"

reqreason="Причина запиту в бюро (Код із дов.24)"

reqreasonref="Причина запиту в бюро (Значення із дов.24)"

org="Організація ініціатор (Значення із дов.54)"

typereport="Вид наданого звіту (Код із дов.71)"

typereportref="Вид наданого звіту (Значення із дов.71)"/>

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів -->

<reestrtime hr="Кількість запитів за годину"

da="Кількість запитів за день"

wk="Кількість запитів за тиждень"

mn="Кількість запитів за місяць"

qw="Кількість запитів за квартал"

ye="Кількість запитів за рік"

yu="Кількість запитів понад рік" />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</comp>

<!-- Блок моніторинг -->

<comp id="6" descr="Название компоненты">

<moncredres org="Організація ініціатор (Значення із дов.54)"

resultref="Значення з довідника результат надання звіту (Значення із дов.19)"

result="Результат моніторингу (Код із дов.19)"

monid="Ідентифікатор моніторингу в Бюро"

inn="ЄДРПОУ"

startdate="Дата старту моніторингу"

enddate="Дата останнього моніторингу " />

<!--Даний блок може складатися з 0 .. *-->

</comp>

<!-- Блок СтатусКонтрагента -->

<comp id="13" descr="Назва компоненти">

<stcont sinn="ЄДРПОУ"

sname="Найменування юрособи"

sdate="Дата реєстрації юрособи"

snds="Статус платника ПДВ (0-Ні/1-Так)"

sndsdate="Дата актуалізації"

sipn="Індивідуальний податковий номер"

saddr="Адреса"

dreg="Дата реєстрації платником ПДВ"

contacts="Контакти">

<state val="Поточний статус (Код із дов.41)"

valref="Значення поточний статус (Значення із дов.41)"

setdate="Дата актуалізації"

src="Джерело інформації (Код із дов.42)"

srcref="Значення джерело інформації (Значениння із дов.42)" />

</stcont>

</comp>

<!-- Попередження-->

<comp id="18" descr="Назва компоненти">

<pret nonewdeal="Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена"

nonewdealref="Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)"

nonewdealcomment="Коментар"

freezedate="Дата підключення опції FREEZE"

inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)">

<pretension inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

source="Вид оскарження (Код із дов.48)"

sourceref="Вид оскарження (Значення із дов.48)"

claim="Предмет оскарження (Код із дов.69)"

claimref="Предмет оскарження (Значення із дов.69)"

vdate="Дата створення заявки" />

<commentcki comment="Коментар суб'єкта кредитної історії"

vdate="Дата створення коментаря" />

<plost pser="Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

pnom="Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

crdate="Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ"

ldate="Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ" />

<changedeal crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

changecode="Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)"

changeref="Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)"

vdate="Дата коригування/видалення даних" />

</pret>

</comp>

<!-- Блок інформації із санкційних списків -->

  <comp id="40" descr="Інформація із санкційних списків">

<sanctions found="Наявність інформації (Код із дов. 27)"

foundRef="Текстове тлумачення наявності інформації? (Код із дов. 27)"

subName="Найменування суб'єкта"

bDate="Дата народження суб'єкта"

position="Посада"

reason="Підстави для накладення санкцій"

typeSearch="Тип пошуку (Код із дов.67)"

typeSearchText="Текстове тлумачення типу пошуку (Код із дов.67)">

<sanctionsData countryCode="Код країни"

country="Назва країни"

sanction="Наявність накладених санкцій країною (Код із дов.68)"

date="Дата внесення в список"

url="Посилання на документ" />

</sanctions>

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів -->

</comp>

<!-- Блок інформації з відкритого реєстру національних громадських діячів України-->

<comp id="41" descr="Інформація з відкритого реєстру національних громадських діячів України">

<pep found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

subname="Найменування суб'єкта"

bdate="Дата народження суб'єкта"

category="Категорія публічного діяча"

lastpost="Остання посада"

dateofrelease="Дата звільнення з останньої посади"

isur="Ознака юр.особи"

state="Статус юр.особи"

url="Посилання на документ-підтвердження"

typesearch="Тип пошуку (0 - пошук по ЄДРПОУ, -1 - нічого не знайдено)"

typesearchtext="0 - Знайдено по ЄДРПОУ, -1 - Суб'єкт не належить до публічних осіб" /> -- 1..* записів

</comp>

<!-- Інформація про банкрутство-->

<comp id="54" descr="Інформація про банкрутство">

<bankruptcyinfo found="0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство"

foundref=" Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство">

<bankruptcy subname="Найменування суб'єкта"

subcode="ІПН/ЄДРПОУ"

eventtype="Подія"

eventclaimer="Ініціатор події"

eventcourtcase="Номер справи"

eventdate="Дата події" />

</bankruptcyinfo>

</comp>

</ubkidata>

...

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-01-09 19:37:44.383",
					"ftm": "2022-01-09 19:37:44.451"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002007937"
			}
		},
		"comp": [
			{
				"cki": {
					"urident": [
						{
							"vdate": "2019-03-12",
							"lng": "2",
							"lngref": "Русский",
							"urname": "ТОВ 'АМІРАН'",
							"urfrms": "",
							"urfrmsref": "",
							"ureconom": "",
							"ureconomref": "",
							"urvide": "",
							"urvideref": "",
							"urdatreg": "2005-06-27",
							"urdatregnal": ""
						},
						{
							"vdate": "2019-02-12",
							"lng": "2",
							"lngref": "Русский",
							"urname": "ТОВ 'АМІРАН'",
							"urfrms": "",
							"urfrmsref": "",
							"ureconom": "",
							"ureconomref": "",
							"urvide": "",
							"urvideref": "",
							"urdatreg": "2005-06-27",
							"urdatregnal": ""
						}
					],
					"linked": {
						"okpo2": "2499021638",
						"okpo2_name": "ШЕВЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ",
						"linkrole": "2",
						"linkroleref": "Руководитель",
						"rdate": "2019-07-07"
					},
					"doc": {
						"dwdt": "2005-06-27",
						"dwho": "ДЕПАРТАМЕНТ РЕЄСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ",
						"dterm": "",
						"dnom": "11245600000003330",
						"dser": "null",
						"dtyperef": "Свидетельство про государственную регистрацию",
						"dtype": "11",
						"lngref": "Русский",
						"lng": "2",
						"vdate": "2019-04-10",
						"eddr_number": "",
						"ddonor": "BNK"
					},
					"addr": [
						{
							"adflat": "",
							"adcorp": "",
							"adhome": "14",
							"adstreet": "РИБАЦЬКА",
							"adcitytyperef": "",
							"adcitytype": "",
							"adcity": "ЖИТОМИР",
							"adarea": "",
							"adstate": "ЖИТОМИРСЬКА",
							"adindex": "12613",
							"adcountry": "UA",
							"adtyperef": "Фактический адрес (юр.лицо)",
							"adtype": "3",
							"lngref": "Русский",
							"lng": "2",
							"vdate": "2019-07-07",
							"addonor": "BNK"
						},
						{
							"adflat": "",
							"adcorp": "",
							"adhome": "14",
							"adstreet": "РИБАЦЬКА",
							"adcitytyperef": "",
							"adcitytype": "",
							"adcity": "ЖИТОМИР",
							"adarea": "",
							"adstate": "ЖИТОМИРСЬКА",
							"adindex": "12613",
							"adcountry": "UA",
							"adtyperef": "Юридический адрес (юр.лицо)",
							"adtype": "4",
							"lngref": "Русский",
							"lng": "2",
							"vdate": "2019-03-12",
							"addonor": "BNK"
						}
					],
					"reqlngref": "Русский",
					"reqlng": "2",
					"lname": "ТОВ 'АМІРАН'",
					"inn": "12345610"
				},
				"identdocmvds": "",
				"id": "1",
				"descr": "Ідентифікація Суб’єкта кредитної історії (СКІ)"
			},
			{
				"crdeal": {
					"deallife": [
						{
							"dldateclc": "2020-05-28",
							"dlfluseref": "Да",
							"dlfluse": "1",
							"dlflbrkref": "Нет",
							"dlflbrk": "0",
							"dlflpayref": "Нет",
							"dlflpay": "0",
							"dldayexp": "0",
							"dlamtexp": "0.00",
							"dlamtcur": "49920.00",
							"dlamtpaym": "0.00",
							"dlamtlim": "0.00",
							"dlflstatref": "відкритий",
							"dlflstat": "1",
							"dldff": "",
							"dldpf": "2900-12-31",
							"dlds": "2020-05-01",
							"dlyear": "2020",
							"dlmonth": "5",
							"dlref": "2075701"
						},
						{
							"dldateclc": "2020-06-28",
							"dlfluseref": "Нет",
							"dlfluse": "0",
							"dlflbrkref": "Нет",
							"dlflbrk": "0",
							"dlflpayref": "Нет",
							"dlflpay": "0",
							"dldayexp": "0",
							"dlamtexp": "0.00",
							"dlamtcur": "49920.00",
							"dlamtpaym": "0.00",
							"dlamtlim": "0.00",
							"dlflstatref": "відкритий",
							"dlflstat": "1",
							"dldff": "",
							"dldpf": "2900-12-31",
							"dlds": "2020-05-01",
							"dlyear": "2020",
							"dlmonth": "6",
							"dlref": "2075701"
						},
						{
							"dldateclc": "2020-07-27",
							"dlfluseref": "Да",
							"dlfluse": "1",
							"dlflbrkref": "Нет",
							"dlflbrk": "0",
							"dlflpayref": "Да",
							"dlflpay": "1",
							"dldayexp": "0",
							"dlamtexp": "0.00",
							"dlamtcur": "0.00",
							"dlamtpaym": "0.00",
							"dlamtlim": "0.00",
							"dlflstatref": "відкритий",
							"dlflstat": "1",
							"dldff": "",
							"dldpf": "2900-12-31",
							"dlds": "2020-05-01",
							"dlyear": "2020",
							"dlmonth": "7",
							"dlref": "2075701"
						},
						{
							"dldateclc": "2020-08-28",
							"dlfluseref": "Нет",
							"dlfluse": "0",
							"dlflbrkref": "Нет",
							"dlflbrk": "0",
							"dlflpayref": "Нет",
							"dlflpay": "0",
							"dldayexp": "0",
							"dlamtexp": "0.00",
							"dlamtcur": "0.00",
							"dlamtpaym": "0.00",
							"dlamtlim": "0.00",
							"dlflstatref": "відкритий",
							"dlflstat": "1",
							"dldff": "",
							"dldpf": "2900-12-31",
							"dlds": "2020-05-01",
							"dlyear": "2020",
							"dlmonth": "8",
							"dlref": "2075701"
						},
						{
							"dldateclc": "2020-09-28",
							"dlfluseref": "Нет",
							"dlfluse": "0",
							"dlflbrkref": "Нет",
							"dlflbrk": "0",
							"dlflpayref": "Нет",
							"dlflpay": "0",
							"dldayexp": "0",
							"dlamtexp": "0.00",
							"dlamtcur": "0.00",
							"dlamtpaym": "0.00",
							"dlamtlim": "0.00",
							"dlflstatref": "відкритий",
							"dlflstat": "1",
							"dldff": "",
							"dldpf": "2900-12-31",
							"dlds": "2020-05-01",
							"dlyear": "2020",
							"dlmonth": "9",
							"dlref": "2075701"
						},
						{
							"dldateclc": "2020-10-28",
							"dlfluseref": "Нет",
							"dlfluse": "0",
							"dlflbrkref": "Нет",
							"dlflbrk": "0",
							"dlflpayref": "Нет",
							"dlflpay": "0",
							"dldayexp": "0",
							"dlamtexp": "0.00",
							"dlamtcur": "0.00",
							"dlamtpaym": "0.00",
							"dlamtlim": "0.00",
							"dlflstatref": "закритий",
							"dlflstat": "2",
							"dldff": "2020-10-11",
							"dldpf": "2900-12-31",
							"dlds": "2020-05-01",
							"dlyear": "2020",
							"dlmonth": "10",
							"dlref": "2075701"
						}
					],
					"dlamtobes": "",
					"dlrolesubref": "Заемщик",
					"dlrolesub": "1",
					"dldonor": "BNK",
					"dlamt": "0.00",
					"dlcurrref": "Украинская гривня",
					"dlcurr": "980",
					"dlporpogref": "Кредит с индивидуальным графиком погашения",
					"dlporpog": "7",
					"dlvidobesref": "",
					"dlvidobes": "",
					"dlcelcredref": "Кредитний договір на поповнення обігових коштів",
					"dlcelcred": "1",
					"bdate": "",
					"mname": "",
					"fname": "",
					"lname": "ТОВ 'АМІРАН'",
					"inn": "12345610",
					"lngref": "Русский",
					"lng": "2",
					"dlref": "2075701"
				},
				"id": "2",
				"descr": "Фінансові зобов`язання СКІ"
			},
			{
				"penaltiesCount": {
					"totalCount": "0",
					"activeCount": "0"
				},
				"id": "3",
				"descr": "Інформація про виконавчі провадження СКІ"
			},
			{
				"credres": [
					{
						"org": "BNK",
						"reqreasonref": "Заявка на кредит",
						"reqreason": "2",
						"resultref": "Звіт надано успішно",
						"result": "1",
						"reqid": "req2#000002002758",
						"inn": "12345610",
						"redate": "2022-01-09",
						"retime": "01:13:44",
						"typereport": "2",
					  "typereportref": "Кредитна історія"
					},
					{
						"org": "BNK",
						"reqreasonref": "Заявка на кредит",
						"reqreason": "2",
						"resultref": "Звіт надано успішно",
						"result": "1",
						"reqid": "req2#000001937306",
						"inn": "12345610",
						"redate": "2021-12-30",
						"retime": "16:28:00",
						"typereport": "2",
					  "typereportref": "Кредитна історія"
					},
					{
						"org": "NFN",
						"reqreasonref": "Заявка на кредит",
						"reqreason": "2",
						"resultref": "Звіт надано успішно",
						"result": "1",
						"reqid": "req2#000001665802",
						"inn": "12345610",
						"redate": "2021-10-04",
						"retime": "10:23:45",
						"typereport": "2",
					  "typereportref": "Кредитна історія"
					},
					{
						"org": "NFN",
						"reqreasonref": "Заявка на кредит",
						"reqreason": "2",
						"resultref": "Звіт надано успішно",
						"result": "1",
						"reqid": "req2#000001665440",
						"inn": "12345610",
						"redate": "2021-10-01",
						"retime": "13:10:47",
						"typereport": "2",
					  "typereportref": "Кредитна історія"
					}
				],
				"reestrtime": {
					"hr": "0",
					"da": "1",
					"wk": "5",
					"mn": "4",
					"qw": "5",
					"ye": "34",
					"yu": "39"
				},
				"id": "4",
				"descr": "Реєстр запитів"
			},
			{
				"id": "6",
				"descr": "Моніторинг (не впливає на кредитний рейтинг)"
			},
			{
				"stcont": {
					"state": [
						{
							"val": "0",
							"valref": "Нет информации о банкротстве или ликвидации",
							"setdate": "2021-08-04",
							"src": "0",
							"srcref": "Из публичных источников"
						},
						{
							"val": "-1",
							"valref": "",
							"setdate": "",
							"src": "1",
							"srcref": "По данным Единого государственного реестра"
						}
					],
					"sinn": "12345610",
					"sname": "ТОВ 'АМІРАН'",
					"sdate": "2005-06-27",
					"snds": "0",
					"sndsdate": "2021-08-03",
					"sipn": "",
					"saddr": "12613 UA ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИР РИБАЦЬКА 14",
					"dreg": "",
					"contacts": ""
				},
				"id": "13",
				"descr": "Статус-Контрагента"
			},
			{
				"pret": {
					"inn": "12345610",
					"nonewdeal": "0",
					"nonewdealref": "Ні",
					"nonewdealcomment": "",
					"freezedate":""
				},
				"id": "18",
				"descr": "Попередження"
			},
			{
				"sanctions": {
					"sanctionsData": [
						{
							"countryCode": "EU",
							"country": "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "AU",
							"country": "АВСТРАЛІЯ",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "CH",
							"country": "ШВЕЙЦАРІЯ",
							"sanction": "1",
							"date": "2014-08-27",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "JP",
							"country": "ЯПОНІЯ",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "GB",
							"country": "СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "UA",
							"country": "УКРАЇНА",
							"sanction": "1",
							"date": "2021-03-19",
							"url": "https://www.president.gov.ua/documents/1072021-37425"
						},
						{
							"countryCode": "NZ",
							"country": "НОВА ЗЕЛАНДІЯ",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "PL",
							"country": "ПОЛЬЩА",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "US",
							"country": "СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ",
							"sanction": "1",
							"date": "2015-12-22",
							"url": "https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20151222 https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224"
						},
						{
							"countryCode": "CA",
							"country": "КАНАДА",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						}
					],
					"found": "1",
					"foundRef": "Знайдена інформація",
					"subName": "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аміран»",
					"bDate": "",
					"position": "",
					"reason": "Запровадження санкцій проти провідних фінансових установ Росії серйозно підриває здатність Росії залучати капітал, необхідний для її загарбницьких дій. Санкції застосовуються до дочірніх компаній",
					"typeSearch": "0",
					"typeSearchText": "Пошук відбувався за ЄДРПОУ"
				},
				"id": "40",
				"descr": "Інформація із санкційних списків"
			},
			{
				"pep": {
					"found": "0",
					"foundref": "Інформація не знайдена",
					"subname": "",
					"bdate": "",
					"category": "",
					"lastpost": "",
					"dateofrelease": "",
					"isur": "",
					"state": "",
					"url": "",
					"typesearch": "-1",
					"typesearchtext": "Суб'єкт не належить до публічних осіб"
				},
				"id": "41",
				"descr": "Інформація з відкритого реєстру національних публічних діячів України"
			},
			{
				"bankruptcyinfo": {
					"bankruptcy": {
						"subname": "ТОВ 'АМІРАН'",
						"subcode": "12345610",
						"eventtype": "Повідомлення про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи",
						"eventclaimer": "Бюлетень Державної Реєстрації",
						"eventcourtcase": "",
						"eventdate": "2013-11-28"
					},
					"found": "1",
					"foundref": "Знайдена інформація про банкрутство"
				},
				"id": "54",
				"descr": "Інформація щодо банкрутства"
			}
		]
	}
}

...

Response XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ubkidata>
 <tech>
  <trace>
   <step name="build report" stm="2022-01-09 19:37:44.383" ftm="2022-01-09 19:37:44.451" />
  </trace>
  <reqinfo reqid="req2#000002007937" />
 </tech>
 <comp id="1" descr="Ідентифікація Суб’єкта кредитної історії (СКІ)">
  <cki reqlngref="Русский" reqlng="2" lname="ТОВ 'АМІРАН'" inn="12345610">
   <urident vdate="2019-03-12" lng="2" lngref="Русский" urname="ТОВ 'АМІРАН'" urfrms="" urfrmsref="" ureconom="" ureconomref="" urvide="" urvideref="" urdatreg="2005-06-27" urdatregnal="" />
   <urident vdate="2019-02-12" lng="2" lngref="Русский" urname="ТОВ 'АМІРАН'" urfrms="" urfrmsref="" ureconom="" ureconomref="" urvide="" urvideref="" urdatreg="2005-06-27" urdatregnal="" />
   <linked okpo2="2499021638" okpo2_name="ШЕВЧЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ" linkrole="2" linkroleref="Руководитель" rdate="2019-07-07" />
   <doc dwdt="2005-06-27" dwho="ДЕПАРТАМЕНТ РЕЄСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" dterm="" dnom="11245600000003330" dser="null" dtyperef="Свидетельство про государственную регистрацию" dtype="11" lngref="Русский" lng="2" vdate="2019-04-10" eddr_number="" ddonor="BNK" />
   <addr adflat="" adcorp="" adhome="14" adstreet="РИБАЦЬКА" adcitytyperef="" adcitytype="" adcity="ЖИТОМИР" adarea="" adstate="ЖИТОМИРСЬКА" adindex="12613" adcountry="UA" adtyperef="Фактический адрес (юр.лицо)" adtype="3" lngref="Русский" lng="2" vdate="2019-07-07" addonor="BNK" />
   <addr adflat="" adcorp="" adhome="14" adstreet="РИБАЦЬКА" adcitytyperef="" adcitytype="" adcity="ЖИТОМИР" adarea="" adstate="ЖИТОМИРСЬКА" adindex="12613" adcountry="UA" adtyperef="Юридический адрес (юр.лицо)" adtype="4" lngref="Русский" lng="2" vdate="2019-03-12" addonor="BNK" />
  </cki>
  <identdocmvds />
 </comp>
 <comp id="2" descr="Фінансові зобов`язання СКІ">
  <crdeal dlamtobes="" dlrolesubref="Заемщик" dlrolesub="1" dldonor="BNK" dlamt="0.00" dlcurrref="Украинская гривня" dlcurr="980" dlporpogref="Кредит с индивидуальным графиком погашения" dlporpog="7" dlvidobesref="" dlvidobes="" dlcelcredref="Кредитний договір на поповнення обігових коштів" dlcelcred="1" bdate="" mname="" fname="" lname="ТОВ 'АМІРАН'" inn="12345610" lngref="Русский" lng="2" dlref="2075701">
   <deallife dldateclc="2020-05-28" dlfluseref="Да" dlfluse="1" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="49920.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2900-12-31" dlds="2020-05-01" dlyear="2020" dlmonth="5" dlref="2075701" />
   <deallife dldateclc="2020-06-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="49920.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2900-12-31" dlds="2020-05-01" dlyear="2020" dlmonth="6" dlref="2075701" />
   <deallife dldateclc="2020-07-27" dlfluseref="Да" dlfluse="1" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Да" dlflpay="1" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2900-12-31" dlds="2020-05-01" dlyear="2020" dlmonth="7" dlref="2075701" />
   <deallife dldateclc="2020-08-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2900-12-31" dlds="2020-05-01" dlyear="2020" dlmonth="8" dlref="2075701" />
   <deallife dldateclc="2020-09-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2900-12-31" dlds="2020-05-01" dlyear="2020" dlmonth="9" dlref="2075701" />
   <deallife dldateclc="2020-10-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="закритий" dlflstat="2" dldff="2020-10-11" dldpf="2900-12-31" dlds="2020-05-01" dlyear="2020" dlmonth="10" dlref="2075701" />
  </crdeal>
 </comp>
 <comp id="3" descr="Інформація про виконавчі провадження СКІ">
  <penaltiesCount totalCount="0" activeCount="0" />
 </comp>
 <comp id="4" descr="Реєстр запитів">
  <credres org="BNK" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Звіт надано успішно" result="1" reqid="req2#000002002758" inn="12345610" redate="2022-01-09" retime="01:13:44" typereport="2" typereportref="Кредитна історія" />
  <credres org="BNK" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Звіт надано успішно" result="1" reqid="req2#000001937306" inn="12345610" redate="2021-12-30" retime="16:28:00" typereport="2" typereportref="Кредитна історія" />
  <credres org="NFN" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Звіт надано успішно" result="1" reqid="req2#000001665802" inn="12345610" redate="2021-10-04" retime="10:23:45" typereport="2" typereportref="Кредитна історія" />
  <credres org="NFN" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Звіт надано успішно" result="1" reqid="req2#000001665440" inn="12345610" redate="2021-10-01" retime="13:10:47" typereport="2" typereportref="Кредитна історія" />
  <reestrtime hr="0" da="1" wk="5" mn="4" qw="5" ye="34" yu="39" />
 </comp>
 <comp id="6" descr="Моніторинг (не впливає на кредитний рейтинг)" />
 <comp id="13" descr="Статус-Контрагента">
  <stcont sinn="12345610" sname="ТОВ 'АМІРАН'" sdate="2005-06-27" snds="0" sndsdate="2021-08-03" sipn="" saddr="12613 UA ЖИТОМИРСЬКА ЖИТОМИР РИБАЦЬКА 14" dreg="" contacts="">
   <state val="0" valref="Нет информации о банкротстве или ликвидации" setdate="2021-08-04" src="0" srcref="Из публичных источников" />
   <state val="-1" valref="" setdate="" src="1" srcref="По данным Единого государственного реестра" />
  </stcont>
 </comp>
 <comp id="18" descr="Попередження">
  <pret inn="12345610" nonewdeal="0" nonewdealref="Ні" nonewdealcomment="" freezedate="" />
 </comp>
 <comp id="40" descr="Інформація із санкційних списків">
  <sanctions found="1" foundRef="Знайдена інформація" subName="ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аміран»" bDate="" position="" reason="Запровадження санкцій проти провідних фінансових установ Росії серйозно підриває здатність Росії залучати капітал, необхідний для її загарбницьких дій. Санкції застосовуються до дочірніх компаній" typeSearch="0" typeSearchText="Пошук відбувався за ЄДРПОУ">
   <sanctionsData countryCode="EU" country="ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ" sanction="0" date="" url="" />
   <sanctionsData countryCode="AU" country="АВСТРАЛІЯ" sanction="0" date="" url="" />
   <sanctionsData countryCode="CH" country="ШВЕЙЦАРІЯ" sanction="1" date="2014-08-27" url="" />
   <sanctionsData countryCode="JP" country="ЯПОНІЯ" sanction="0" date="" url="" />
   <sanctionsData countryCode="GB" country="СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО" sanction="0" date="" url="" />
   <sanctionsData countryCode="UA" country="УКРАЇНА" sanction="1" date="2021-03-19" url="https://www.president.gov.ua/documents/1072021-37425" />
   <sanctionsData countryCode="NZ" country="НОВА ЗЕЛАНДІЯ" sanction="0" date="" url="" />
   <sanctionsData countryCode="PL" country="ПОЛЬЩА" sanction="0" date="" url="" />
   <sanctionsData countryCode="US" country="СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ" sanction="1" date="2015-12-22" url="https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20151222 https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220224" />
   <sanctionsData countryCode="CA" country="КАНАДА" sanction="0" date="" url="" />
  </sanctions>
 </comp>
 <comp id="41" descr="Інформація з відкритого реєстру національних публічних діячів України">
  <pep found="0" foundref="Інформація не знайдена" subname="" bdate="" category="" lastpost="" dateofrelease="" isur="" state="" url="" typesearch="-1" typesearchtext="Суб'єкт не належить до публічних осіб" />
 </comp>
 <comp id="54" descr="Інформація щодо банкрутства">
  <bankruptcyinfo found="1" foundref="Знайдена інформація про банкрутство">
   <bankruptcy subname="ТОВ 'АМІРАН'" subcode="12345610" eventtype="Повідомлення про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи" eventclaimer="Бюлетень Державної Реєстрації" eventcourtcase="" eventdate="2013-11-28" />
  </bankruptcyinfo>
 </comp>
</ubkidata>

...