Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Звіт містить такі компоненти:

Request JSON
( ** параметри передаються опціонально при наявністі кредитної історії по даному клієнту від Вашої організації)

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН) фізособи",

"lname": "**Прізвище",

"fname": "**Ім'я",

"mname": "**По батькові",

"bdate": "**Дата народження"

},

"contacts": {

"cont": {

"ctype": "Тип контакту (Код із дов.10)",

"cval": "Значення контакту"

}

},

"docs": {

"doc": {

"dtype": "**Тип документа (Код із дов.7)",

"dser": "**Серія документа",

"dnom": "**Номер документа"

}

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Ідентифікація' - 12",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

...

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки(Код із дов.0)" errtext="Текст помилки(Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок ідентифікації -->

<comp id="1" descr="Назва компоненти">

<cki inn="РНОКПП (ІПН) СКІ/ЕДРППУ юрособи"

lname="Прізвище/Найменування юрособи"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

reqlng="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Код із дов.23)"

reqlngref="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Значення із дов.23)"

bdate="Дата народження">

<ident donor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ"

lname="Прізвище"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

bdate="Дата народження"

csex="Стать (Код із дов.1)"

csexref="Стать(Значення із дов.1)"

family="Сімейний стан (Код із дов.2)"

familyref="Сімейний стан (Значення із дов.2)"

ceduc="Освіта (Код із дов.3)"

ceducref="Освіта (Значення із дов.3)"

cgrag="Громадянство (Код із дов.4)"

cgragref="Громадянство (Значення із дов.4)"

spd="Наявність реєстрації СПД (Код із дов.5)"

spdref="Наявність реєстрації СПД (Значення із дов.5)"

sstate="Соціальный статус (Код із дов.6)"

sstateref="Соціальный статус (Значення із дов.6)"

cchild="Кількість дітей">

<!--Даний блок може і повинен складатися з 1 .. * елементів-->

</ident>

<!-- Блок історії інформації місця роботи -->

<work wdonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

cdolgn="Службове становище (Код із дов.8)"

cdolgnref="Службове становище (Значення із дов.8)"

wokpo="ЄДРПОУ місця роботи"

wname="Назва місця роботи оригінальною мовою"

wstag="Стаж роботи, повних років"

wdohod="Щомісячний дохід клієнта">

<!--Даний блок може складатися з 0 .. *-->

</work>

<!-- Блок історії інформації документів -->

<doc ddonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)"

dser="Серія документа"

dnom="Номер документа"

dterm="Термін дії"

dwho="Ким виданий документ"

eddr_number="Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)"

dwdt="Дата видачі документа">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів і заповнений принаймні одним документом-->

</doc>

<!-- Блок історії інформації адрес -->

<addr addonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

adtype="Тип адреси (Код із дов.9)"

adtyperef="Тип адреси (Значення із дов.9)"

adcountry="Країна (однорядкове резюме код з довідника ISO 3166)"

adindex="Поштовий індекс"

adstate="Область"

adarea="Район"

adcity="Населений пункт"

adcitytype="Тип населеного пункту (Код із дов.22)"

adcitytyperef="Тип населеного пункту (Значення із дов.22)"

adstreet="Вулиця"

adhome="Дім"

adcorp="Корпус"

adflat="Квартира"

addrdirt="Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів бути заповненим принаймні однією адресою-->

</addr>

</cki>

<!-- Блок перевірки документів на дійсність -->

<identdocmvds>

<identdocmvd found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

foundtitle="Опис результату пошуку"

pser="Серія паспорта"

pnom="Номер паспорта або номер ID-картки"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)">

<foundsource name="Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)"

found="0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)"

foundref="Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)"

sourcedate="Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла." />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</identdocmvd>

</identdocmvds>

</comp>

<!-- Попередження від СКІ -->

<comp id="18" descr="Назва компоненти">

<pret nonewdeal="Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена"

nonewdealref="Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)"

nonewdealcomment="Коментар"

freezedate="Дата підключення опції FREEZE"

inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)">

<pretension inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

source="Вид оскарження (Код із дов.48)"

sourceref="Вид оскарження (Значення із дов.48)"

claim="Предмет оскарження (Код із дов.69)"

claimref="Предмет оскарження (Значення із дов.69)"

vdate="Дата створення заявки" />

<commentcki comment="Коментар суб'єкта кредитної історії"

vdate="Дата створення коментаря" />

<plost pser="Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

pnom="Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

crdate="Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ"

ldate="Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ" />

<changedeal crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

changecode="Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)"

changeref="Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)"

vdate="Дата коригування/видалення даних" />

</pret>

</comp>

<!-- Блок інформації із санкційних списків -->

  <comp id="40" descr="Інформація із санкційних списків">

<sanctions found="Наявність інформації (Код із дов. 27)"

foundRef="Текстове тлумачення наявності інформації? (Код із дов. 27)"

subName="Найменування суб'єкта"

bDate="Дата народження суб'єкта"

position="Посада"

reason="Підстави для накладення санкцій"

typeSearch="Тип пошуку (Код із дов.67)"

typeSearchText="Текстове тлумачення типу пошуку (Код із дов.67)">

<sanctionsData countryCode="Код країни"

country="Назва країни"

sanction="Наявність накладених санкцій країною (Код із дов.68)"

date="Дата внесення в список"

url="Посилання на документ" />

</sanctions>

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів -->

</comp>

<!-- Блок інформації з відкритого реєстру національних громадських діячів України-->

<comp id="41" descr="Інформація з відкритого реєстру національних громадських діячів України">

<pep found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

subname="Найменування суб'єкта"

bdate="Дата народження суб'єкта"

category="Категорія публічного діяча"

lastpost="Остання посада"

dateofrelease="Дата звільнення з останньої посади"

isur="Ознака юр.особи"

state="Статус юр.особи"

url="Посилання на документ-підтвердження"

typesearch="Тип пошуку (0 - пошук по ПІБ та ДН, 1 пошук по ПІБ, -1 - нічого не знайдено)"

typesearchtext="Текстове тлумачення типу пошуку (0 - Знайдено по ПІБ та датою народження, 1 - Знайдено по ПІБ, можливі збіги з іншими суб'єктами з однаковими даними, -1 - Суб'єкт не належить до публічних осіб)" />

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів -->

</comp>

<!-- Блок верифікації номера телефону -->

<comp id="44" descr="Назва компоненти">

<contverif phone="Номер телефону, що звіряється"

mathch="Результат звірки телефонів (Код із дов.56)"

matchref="Результат звірки телефонів в текстовому вигляді (Значення із дов.56)">

<donortype donor="Джерело інформації (Значення із дов.54)" />

</contverif>

</comp>

<!-- Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи (Наявність компоненти визначається знаходженням більше 1 людини у разі пошуку за ПІБ+ДР)-->

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

<person bdate="Дата народження"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

mname="По батькові"

fname="Ім'я"

lname="Прізвище"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ" />

</comp>

...

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-11-09 19:22:31.946",
					"ftm": "2022-01-09 19:22:32.021"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002007864"
			}
		},
		"comp": [
			{
				"cki": {
					"ident": [
						{
							"cchild": "",
							"sstateref": "",
							"sstate": "",
							"spdref": "физическое лицо",
							"spd": "1",
							"cgragref": "Украина",
							"cgrag": "804",
							"ceducref": "",
							"ceduc": "",
							"familyref": "",
							"family": "",
							"csexref": "женщина",
							"csex": "2",
							"bdate": "1989-10-05",
							"mname": "ВАСИЛІВНА",
							"fname": "ІРІНА",
							"lname": "ГАРНА",
							"inn": "3278508288",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2021-07-25",
							"donor": "BNK"
						},
						{
							"cchild": "",
							"sstateref": "",
							"sstate": "",
							"spdref": "физическое лицо",
							"spd": "1",
							"cgragref": "",
							"cgrag": "802",
							"ceducref": "",
							"ceduc": "",
							"familyref": "",
							"family": "",
							"csexref": "женщина",
							"csex": "2",
							"bdate": "1989-10-05",
							"mname": "ВАСИЛІВНА",
							"fname": "ІРИНА",
							"lname": "ГАРНА",
							"inn": "3278508288",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2007-01-04",
							"donor": "BNK"
						}
					],
					"doc": {
						"dwdt": "2002-08-01",
						"dwho": "ІВАНГОРОДСЬКИМ",
						"dterm": "",
						"dnom": "578072",
						"dser": "АМ",
						"dtyperef": "Паспорт",
						"dtype": "1",
						"lngref": "Украинский",
						"lng": "1",
						"vdate": "2021-07-10",
						"eddr_number": "19891005-00022",
						"ddonor": "BNK"
					},
					"addr": {
						"adflat": "",
						"adcorp": "",
						"adhome": "7",
						"adstreet": "ТИХА",
						"adcitytyperef": "",
						"adcitytype": "",
						"adcity": "JВDКВJ",
						"adarea": "ІВАНГОРОДСКИЙ",
						"adstate": "ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ",
						"adindex": "23201",
						"adcountry": "UA",
						"adtyperef": "Адрес регистрации",
						"adtype": "2",
						"lngref": "Украинский",
						"lng": "1",
						"vdate": "2021-07-25",
						"addonor": "BNK"
					},
					"bdate": "1989-10-05",
					"reqlngref": "Украинский",
					"reqlng": "1",
					"mname": "ВАСИЛІВНА",
					"fname": "ІРІНА",
					"lname": "ГАРНА",
					"inn": "3278508288"
				},
				"identdocmvds": {
					"identdocmvd": {
						"foundsource": [
							{
								"name": "MVS",
								"found": "1",
								"foundref": "Знайдений",
								"sourcedate": "2022-10-16"
							},
							{
								"name": "DMS",
								"found": "0",
								"foundref": "Не знайдений",
								"sourcedate": "2022-10-16"
							},
							{
								"name": "UBKI",
								"found": "0",
								"foundref": "Не знайдений",
								"sourcedate": "2022-10-16"
							}
						],
						"found": "1",
						"foundref": "Знайдений",
						"foundtitle": "Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів.",
						"pser": "АМ",
						"pnom": "578072",
						"dtype": "1",
						"dtyperef": "Паспорт"
					}
				},
				"id": "1",
				"descr": "Ідентифікація Суб’єкта кредитної історії (СКІ)"
			},
			{
				"pret": {
					"inn": "3278508288",
					"nonewdeal": "0",
					"nonewdealref": "Ні",
					"nonewdealcomment": "",
					"freezedate":""
				},
				"id": "18",
				"descr": "Попередження від СКІ"
			},
			{
				"sanctions": {
					"sanctionsData": [
						{
							"countryCode": "EU",
							"country": "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "AU",
							"country": "АВСТРАЛІЯ",
							"sanction": "1",
							"date": "2022-05-18",
							"url": "https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list"
						},
						{
							"countryCode": "CH",
							"country": "ШВЕЙЦАРІЯ",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "JP",
							"country": "ЯПОНІЯ",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "GB",
							"country": "СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "UA",
							"country": "УКРАЇНА",
							"sanction": "1",
							"date": "2021-02-02",
							"url": "https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441"
						},
						{
							"countryCode": "NZ",
							"country": "НОВА ЗЕЛАНДІЯ",
							"sanction": "1",
							"date": "2022-05-03",
							"url": "https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions"
						},
						{
							"countryCode": "PL",
							"country": "ПОЛЬЩА",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "US",
							"country": "СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ",
							"sanction": "1",
							"date": "2022-01-20",
							"url": "https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220120"
						},
						{
							"countryCode": "CA",
							"country": "КАНАДА",
							"sanction": "1",
							"date": "2022-02-24",
							"url": "https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-03-16/html/sor-dors30-eng.html"
						}
					],
					"found": "1",
					"foundRef": "Знайдена інформація",
					"subName": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
					"bDate": "05.10.1989",
					"position": "Народний депутат Верховної Ради IX скликання («Опозиційна платформа — за життя»)",
					"reason": "Дестабілізація ситуації в Україні",
					"typeSearch": "0",
					"typeSearchText": "Знайдено за ПІБ та датою народження"
				},
				"id": "40",
				"descr": "Інформація із санкційних списків"
			},
			{
				"pep": {
					"found": "0",
					"foundref": "Інформація не знайдена",
					"subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
					"bdate": "1989-10-05",
					"category": "",
					"lastpost": "",
					"dateofrelease": "",
					"isur": "",
					"state": "",
					"url": "",
					"typesearch": "-1",
					"typesearchtext": "Особу не знайдено за жодним параметром пошуку"
				},
				"id": "41",
				"descr": "Інформація з відкритого реєстру національних публічних діячів України"
			},
			{
				"contverif": {
					"donortype": {
						"donor": "BNK"
					},
					"phone": "+380962134234",
					"mathch": "1",
					"matchref": "Так"
				},
				"id": "44",
				"descr": "Верифікація номера телефону"
			}
		]
	}
}

...

Response XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ubkidata>
 <tech>
  <trace>
   <step name="build report" stm="2022-11-09 19:22:31.946" ftm="2022-01-09 19:22:32.021" />
  </trace>
  <reqinfo reqid="req2#000002007864" />
 </tech>
 <comp id="1" descr="Ідентифікація Суб’єкта кредитної історії (СКІ)">
  <cki bdate="1989-10-05" reqlngref="Украинский" reqlng="1" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288">
   <ident cchild="" sstateref="" sstate="" spdref="физическое лицо" spd="1" cgragref="Украина" cgrag="804" ceducref="" ceduc="" familyref="" family="" csexref="женщина" csex="2" bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-07-25" donor="BNK" />
   <ident cchild="" sstateref="" sstate="" spdref="физическое лицо" spd="1" cgragref="" cgrag="802" ceducref="" ceduc="" familyref="" family="" csexref="женщина" csex="2" bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРИНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2007-01-04" donor="BNK" />
   <doc dwdt="2002-08-01" dwho="ІВАНГОРОДСЬКИМ" dterm="" dnom="578072" dser="АМ" dtyperef="Паспорт" dtype="1" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-07-10" eddr_number="19891005-00022" ddonor="BNK" />
   <addr adflat="" adcorp="" adhome="7" adstreet="ТИХА" adcitytyperef="" adcitytype="" adcity="JВDКВJ" adarea="ІВАНГОРОДСКИЙ" adstate="ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ" adindex="23201" adcountry="UA" adtyperef="Адрес регистрации" adtype="2" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-07-25" addonor="BNK" />
  </cki>
  <identdocmvds>
   <identdocmvd found="1" foundref="Знайдений" foundtitle="Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів." pser="АМ" pnom="578072" dtype="1" dtyperef="Паспорт">
    <foundsource name="MVS" found="1" foundref="Знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
    <foundsource name="DMS" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
    <foundsource name="UBKI" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
   </identdocmvd>
  </identdocmvds>
 </comp>
 <comp id="18" descr="Попередження від СКІ">
  <pret inn="3278508288" nonewdeal="0" nonewdealref="Ні" nonewdealcomment="" freezedate="" />
 </comp>
 <comp id="40" descr="Інформація із санкційних списків">
   <sanctions found="1" foundRef="Знайдена інформація" subName="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" bDate="05.10.1989" position="Народний депутат Верховної Ради IX скликання («Опозиційна платформа — за життя»)" reason="Дестабілізація ситуації в Україні" typeSearch="0" typeSearchText="Знайдено за ПІБ та датою народження">
    <sanctionsData countryCode="EU" country="ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="AU" country="АВСТРАЛІЯ" sanction="1" date="2022-05-18" url="https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list" />
    <sanctionsData countryCode="CH" country="ШВЕЙЦАРІЯ" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="JP" country="ЯПОНІЯ" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="GB" country="СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="UA" country="УКРАЇНА" sanction="1" date="2021-02-02" url="https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441" />
    <sanctionsData countryCode="NZ" country="НОВА ЗЕЛАНДІЯ" sanction="1" date="2022-05-03" url="https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions" />
    <sanctionsData countryCode="PL" country="ПОЛЬЩА" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="US" country="СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ" sanction="1" date="2022-01-20" url="https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220120" />
    <sanctionsData countryCode="CA" country="КАНАДА" sanction="1" date="2022-02-24" url="https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-03-16/html/sor-dors30-eng.html" />
   </sanctions>
  </comp>
 <comp id="41" descr="Інформація з відкритого реєстру національних публічних діячів України">
  <pep found="0" foundref="Інформація не знайдена" subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" bdate="1989-10-05" category="" lastpost="" dateofrelease="" isur="" state="" url="" typesearch="-1" typesearchtext="Особу не знайдено за жодним параметром пошуку" />
 </comp>
 <comp id="44" descr="Верифікація номера телефону">
  <contverif phone="+380962134234" mathch="1" matchref="Так">
   <donortype donor="BNK" />
  </contverif>
 </comp>
</ubkidata>

...

Test URL

https://test.ubki.ua/b2_api_xml/ubki/xml

Test data

 • bdate="1991-03-30" mname="ПЕТРОВИЧ" fname="ВАДИМ" lname="НИКОЛАЕВ" okpo="3332643095" dtype="1" dser="ДО" dnom="270000" cval="+380981220000" ctype="3"

 • bdate="1974-08-20" mname="БОГДАНОВИЧ" fname="БОГДАН" lname="БОГДАНОВ" okpo="2726020593" dtype="17" dser="" dnom="001013900" cval="+380935171868" ctype="3"

 • bdate="1981-05-20" mname="ПЕТРОВНА" fname="МАРИЯ" lname="ИВАНЦОВА" okpo="2972566397" dtype="1" dser="СЕ" dnom="311111" cval="+380506630641" ctype="3"

 • bdate="1988-07-10" mname="ІВАНОВИЧ" fname="БОГДАН" lname="ПОШТАР" okpo="3233312116" dtype="1" dser="КО" dnom="220394" cval="+380971321122" ctype="3"

 • bdate="1991-04-06" mname="ВОЛОДИМИРОВИЧ" fname="ВОЛОДИМИР" lname="ТКАЧУК" okpo="3333312110" dtype="1" dser="ДД" dnom="222222" cval="+380732144444" ctype="3"

 • bdate="1985-03-20" mname="НИКИФОРОВНА" fname="АННА" lname="ЯРЦЕВА" okpo="3112579786" dtype="1" dser="СЮ" dnom="170000" cval="+380981224895" ctype="3"

 • bdate="1957-10-19" mname="ІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="РИБАЧКА" okpo="2111118724" dtype="1" dser="ВВ" dnom="142228" cval="+380662134234" ctype="3" (cval="+48202011010" ctype="3")

 • bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" okpo="3278508288" dtype="1" dser="АМ" dnom="578072" cval="+380962134234" ctype="3" (cval="+421224946000" ctype="3")

<comp id="18" descr="Попередження від СКІ"> опція Freeze

okpo="один из примеров ниже" lname="Ivanov" fname="Ivan" mname="Ivanovitch" bdate="1975-01-01" dser="AH" dnom="454241" cval="380671234567" ctype="3"

 • 2230428028

 • 2269501369

 • 2274214699

 • 2293515103

<comp id="18" descr="Попередження від СКІ"> тег <changedeal>

 • bdate="1991-03-30" mname="ПЕТРОВИЧ" fname="ВАДИМ" lname="НИКОЛАЕВ" okpo="3332643095" dtype="1" dser="ДО" dnom="270000" cval="+380981220000" ctype="3"

<comp id="40" descr="Інформація із санкційних списків">

 • bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" okpo="3278508288" dtype="1" dser="АМ" dnom="578072" cval="+380962134234" ctype="3" (cval="+421224946000" ctype="3")

<comp id="41" descr="Інформація з відкритого реєстру національних громадських діячів України">,

 • bdate="1981-05-20" mname="ПЕТРОВНА" fname="МАРИЯ" lname="ИВАНЦОВА" okpo="2972566397" dtype="1" dser="СЕ" dnom="311111" cval="+380506630641" ctype="3"

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

 • bdate="1985-03-20" mname="НИКИФОРОВНА" fname="АННА" lname="ЯРЦЕВА"

...