Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Request JSON
( ** параметри передаються опціонально при наявністі кредитної історії по даному клієнту від Вашої організації)

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН) фізособи",

"lname": "**Прізвище",

"fname": "**Ім'я",

"mname": "**По батькові",

"bdate": "**Дата народження"

},

"spd": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) фізособи"

},

"contacts": {

"cont": {

"ctype": "**Тип контакту (Код із дов.10)",

"cval": "**Значення контакту"

}

},

"docs": {

"doc": {

"dtype": "**Тип документа (Код із дов.7)",

"dser": "**Серія документа",

"dnom": "**Номер документа"

}

},

"mvd": {

"dtype": "Тип розшукуваного документа (Код із дов.7)",

"pser": "Серія розшукуваного паспорта",

"pnom": "Номер розшукуваного паспорта або номер ID-картки",

"plname": "**Прізвище власника розшукуваного паспорта",

"pfname": "**Ім'я власника розшукуваного паспорта",

"pmname": "**По батькові власника розшукуваного паспорта",

"pbdate": "**Дата народження власника розшукуваного паспорта"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'Кредитний звіт фізичної особи, підприємця' - 10",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійна ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

Response JSON

Expand
titlebody:

{

"ubkidata": {

"tech": {

"trace": {

"step": {

"name": "Найменування кроку",

"stm": "Дата штамп старту кроку",

"ftm": "Дата штамп фінішу кроку"

}

},

"error": {

"errtype": "Код помилки(Код із дов.0)",

"errtext": "Текст помилки(Значення із дов.0)"

},

"reqinfo": {

"reqid": "Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ"

},

"billing": {

"balance": {

"value": "Сума балансу",

"date": "Дата",

"time": "Час"

}

}

},

"comp": [

{

"cki": {

"ident": {

"donor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) СКІ",

"lname": "Прізвище",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"bdate": "Дата народження",

"csex": "Стать (Код із дов.1)",

"csexref": "Стать(Значення із дов.1)",

"family": "Сімейний стан (Код із дов.2)",

"familyref": "Сімейний стан (Значення із дов.2)",

"ceduc": "Освіта (Код із дов.3)",

"ceducref": "Освіта (Значення із дов.3)",

"cgrag": "Громадянство (Код із дов.4)",

"cgragref": "Громадянство (Значення із дов.4)",

"spd": "Наявність реєстрації СПД (Код із дов.5)",

"spdref": "Наявність реєстрації СПД (Значення із дов.5)",

"sstate": "Соціальный статус (Код із дов.6)",

"sstateref": "Соціальный статус (Значення із дов.6)",

"cchild": "Кількість дітей"

},

"work": {

"wdonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"cdolgn": "Службове становище (Код із дов.8)",

"cdolgnref": "Службове становище (Значення із дов.8)",

"wokpo": "ЄДРПОУ місця роботи",

"wname": "Назва місця роботи оригінальною мовою",

"wstag": "Стаж роботи, повних років",

"wdohod": "Щомісячний дохід клієнта"

},

"doc": {

"ddonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Тип документа (Значення із дов.7)",

"dser": "Серія документа",

"dnom": "Номер документа",

"dterm": "Термін дії",

"dwho": "Ким виданий документ",

"eddr_number": "Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)",

"dwdt": "Дата видачі документа"

},

"addr": {

"addonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"adtype": "Тип адреси (Код із дов.9)",

"adtyperef": "Тип адреси (Значення із дов.9)",

"adcountry": "Країна (однорядкове резюме код з довідника ISO 3166)",

"adindex": "Поштовий індекс",

"adstate": "Область",

"adarea": "Район",

"adcity": "Населений пункт",

"adcitytype": "Тип населеного пункту (Код із дов.22)",

"adcitytyperef": "Тип населеного пункту (Значення із дов.22)",

"adstreet": "Вулиця",

"adhome": "Дім",

"adcorp": "Корпус",

"adflat": "Квартира",

"addrdirt": "Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)"

},

"inn": "РНОКПП (ІПН) СКІ/ЕДРППУ юрособи",

"lname": "Прізвище/Найменування юрособи",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"reqlng": "Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Код із дов.23)",

"reqlngref": "Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Значення із дов.23)",

"bdate": "Дата народження"

},

"identdocmvds": {

"identdocmvd": {

"foundsource": {

"name": "Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)",

"found": "0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)",

"foundref": "Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)",

"sourcedate": "Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла."

},

"found": "Знайдений? (Код із дов.27)",

"foundref": "Знайдений? (Значение із дов.27)",

"foundtitle": "Опис результату пошуку",

"pser": "Серія паспорта",

"pnom": "Номер паспорта або номер ID-картки",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Тип документа (Значення із дов.7)"

}

},

"id": "1",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"crdeal": {

"deallife": {

"dlref": "Ідентифікатор угоди",

"dlmonth": "Період даних (місяць)",

"dlyear": "Період даних (рік)",

"dlds": "Дата початку угоди",

"dldpf": "Дата закінчення угоди за договором",

"dldff": "Фактична дата закінчення угоди",

"dlflstat": "Статус угоди в поточному періоді (Код із дов.16)",

"dlflstatref": "Статус угоди в поточному періоді (Значення із дов.16)",

"dlamtlim": "Поточний ліміт угоди (для поновлюваних угод, кредитних карт)",

"dlamtpaym": "Сума планового обов'язкового платежу в поточному періоді",

"dlamtcur": "Сума поточної заборгованості",

"dlamtexp": "Сума поточної простроченої заборгованості",

"dldayexp": "Поточна кількість днів прострочення",

"dlflpay": "Ознака виконання платежу в поточному періоді (Код із дов.13)",

"dlflpayref": "Ознака виконання платежу в поточному періоді (Значення із дов.13)",

"dlflbrk": "Ознака наявності прострочення в поточному періоді (Код із дов.13)",

"dlflbrkref": "Ознака наявності прострочення в поточному періоді (Значення із дов.13)",

"dlfluse": "Ознака кредитного траншу в поточному періоді (Код із дов.13)",

"dlfluseref": "Ознака кредитного траншу в поточному періоді (Значення із дов.13)",

"dldateclc": "Дата розрахунку"

},

"dlref": "Ідентифікатор угоди",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) СКІ",

"lname": "Прізвище",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"bdate": "Дата народження",

"dlcelcred": "Тип угоди(Код із дов.17)",

"dlcelcredref": "Тип угоди(Значення із дов.17)",

"dlvidobes": "Вид забезпечення (Код із дов.15)",

"dlvidobesref": "Вид забезпечення (Значення із дов.15)",

"dlporpog": "Порядок погашения (Код із дов.18)",

"dlporpogref": "Порядок погашення (Значення із дов.18)",

"dlcurr": "Валюта угоди (Код із дов.12)",

"dlcurrref": "Валюта угоди (Значення із дов.12)",

"dlamt": "Сума (початкова) угоди",

"dldonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"dlrolesub": "Роль суб'єкта (Код із дов.14)",

"dlrolesubref": "Роль суб'єкта (Значення із дов.14)",

"dlamtobes": "Вартість забезпечення в базовій валюті"

},

"id": "2",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"penaltiesCount": {

"totalCount": "Загальна кількість виконавчих проваджень за весь час",

"activeCount": "Кількість активних виконавчих проваджень"

},

"susd": {

"changes": {

"voteid": "Номер виконавчого провадження",

"inn": "РНОКПП (ІПН) боржника",

"votedate": "Дата відкриття виконавчого провадження",

"votesudname": "Найменування виконавця",

"vdate": "Дата появи запису",

"credname": "Найменування кредитора",

"credokpo": "Код ЄГРПОУ кредитора",

"vpstate": "Статус виконавчого провадження"

},

"votesudname": "Виконавець",

"votetype": "Тип виконавчого провадження",

"votedate": "Дата відкриття виконавчого провадження",

"inn": "РНОКПП (ІПН) боржника",

"voteid": "Номер виконавчого провадження",

"votedonor": "Джерело інформації",

"votesudphone": "Номер телефону виконавця",

"votesudemail": "Email виконавця",

"vdate": "Дата актуалізації запису",

"credname": "Найменування кредитор",

"credokpo": "Код ЄГРПОУ кредитора",

"vpstate": "Статус виконавчого провадження"

},

"id": "3",

"descr": "Інформація про виконавчі провадження СКІ"

},

{

"credres": {

"redate": "Дата рішення",

"retime": "Час рішення",

"inn": "РНОКПП (ІПН)",

"reqid": "Ідентифікатор запиту в бюро",

"result": "Результат надання звіту (Код із дов.19)",

"resultref": "Результат надання звіту (Значення із дов.19)",

"reqreason": "Причина запиту в бюро (Код із дов.24)",

"reqreasonref": "Причина запиту в бюро (Значення із дов.24)",

"org": "Організація ініціатор (Значення із дов.54)"

},

"reestrtime": {

"hr": "Кількість запитів за годину",

"da": "Кількість запитів за день",

"wk": "Кількість запитів за тиждень",

"mn": "Кількість запитів за місяць",

"qw": "Кількість запитів за квартал",

"ye": "Кількість запитів за рік",

"yu": "Кількість запитів понад рік"

},

"id": "4",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"mvd": {

"foundsource": {

"name": "Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)",

"found": "0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)",

"foundref": "Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)",

"sourcedate": "Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла."

},

"found": "Знайдений? (Код із дов.27)",

"foundref": "Знайдений? (Значение із дов.27)",

"foundtitle": "Опис результату пошуку",

"pser": "Серія розшукуваного паспорта",

"pnom": "Номер розшукуваного паспорта або номер ID-картки",

"plname": "Прізвище власника розшукуваного паспорта",

"pfname": "Ім'я власника розшукуваного паспорта",

"pmname": "По батькові власника розшукуваного паспорта",

"pbdate": "Дата народження власника розшукуваного паспорта",

"dtype": "Тип документа (Код із дов.7)",

"dtyperef": "Паспорт (Значение із дов.7)",

"status": "Причина анулювання (Тільки для даних із http://DATA.GOV.UA )",

"stdate": "Дата анулювання (Тільки для даних із http://DATA.GOV.UA )"

},

"id": "5",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"moncredres": {

"org": "Організація ініціатор (Значення із дов.54)",

"resultref": "Значення з довідника результат надання звіту (Значення із дов.19)",

"result": "Результат моніторингу (Код із дов.19)",

"monid": "Ідентифікатор моніторингу в Бюро",

"inn": "РНОКПП (ІПН)",

"startdate": "Дата старту моніторингу",

"enddate": "Дата останнього моніторингу "

},

"id": "6",

"descr": "Название компоненты"

},

{

"cont": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) СКІ/ЕДРППУ юрособи",

"cdonor": "Джерело інформації (Значення із дов.54)",

"vdate": "Дата інформації даного блоку",

"ctype": "Тип контакту (Код із дов.10)",

"ctyperef": "Тип контакту (Значення із дов.10)",

"cval": "Значення контакту"

},

"id": "10",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"utilitiesdebt": {

"utldebt": {

"debtDate": "Дата розрахунку заборгованості з оплати комунальних послуг",

"totalDebt": "Поточна заборгованість з оплати комунальних послуг, враховуючи протерміновану заборгованість по рахункам за попередній період та останній виставлений рахунок",

"expDebt": "Протермінована заборгованість з оплати комунальних послуг по рахункам за попередній період, без останнього виставленого рахунку",

"debtMonthNumber": "Кількість місяців заборгованості за комунальні послуги (0-36, 99 - більше 3-х років або невизначений термін)"

},

"inn": "Код ІПН платника комунальних послуг",

"branch": "Центр операційної діяльності або регіон обслуговування комунальної служби",

"account": "Особовий рахунок ",

"accountDate": "Дата відкриття особового рахунку",

"utltype": "Тип комунальної послуги (код)",

"utltyperef": "Тип комунальної послуги (назва)",

"isDebtState": "Факт відкритої протермінованої заборгованості з оплати комунальних послуг",

"dbDate": "Дата актуалізації даних в Бюро"

},

"id": "11",

"descr": "Заборгованість за комунальні послуги"

},

{

"spd": {

"registration": {

"name": "Найменування органу реєстрації",

"code": "ЄДРПОУ органу реєстрації",

"type": "Тип органу реєстрації",

"description": "Опис",

"startdate": "Дата запису про реєстрацію в органі",

"startnum": "Номер запису про постановку на облік в органі",

"enddate": "Дата запису про зняття з обліку в органі",

"endnum": "Номер запису про зняття з обліку"

},

"found": "Статус знаходження в ЄДР (Код із дов.27)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) суб'єкта підприємницької діяльності",

"name": "ПІБ суб'єкта підприємницької діяльності",

"state": "Поточний статус суб'єкта",

"statetxt": "Додатковий коментар статусу суб'єкта",

"regdate": "Дата реєстрації СПД",

"kindcode": "Код основного виду діяльності за КВЕД",

"kindname": "Найменування основного виду економічної діяльності",

"termnumber": "Номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності",

"termcause": "Підстава для внесення запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності",

"termdate": "Дата запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності",

"tel": "Перелік телефонів СПД",

"fax": "Номер факсу СПД",

"email": "Електронна адреса СПД",

"adress": "Домашня адреса",

"regrecordnumber": "Номер запису про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі",

"vdate": "Дата актуалізації інформації"

},

"id": "14",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"wantedmvs": {

"found": "0-не знайдений, 1-знайдено",

"foundref": "не знайдений/знайдений",

"bdate": "Дата народження",

"lng": "Мова внадання блоку (Код із дов.23)",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"lname": "Прізвище",

"fname": "Ім'я",

"mname": "По батькові",

"url": "Посилання на анкету МВС",

"category": "Категорія",

"articlecrim": "Стаття звинувачення",

"restraint": "Запобіжний захід"

},

"id": "17",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"pret": {

"pretension": {

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)",

"crdeal": "Ідентифікатор угоди (референс)",

"source": "Вид оскарження (Код із дов.48)",

"sourceref": "Вид оскарження (Значення із дов.48)",

"claim": "Предмет оскарження (Код із дов.69)",

"claimref": "Предмет оскарження (Значення із дов.69)",

"vdate": "Дата створення заявки"

},

"commentcki": {

"comment": "Коментар суб'єкта кредитної історії",

"vdate": "Дата створення коментаря"

},

"plost": {

"pser": "Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)",

"pnom": "Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)",

"crdate": "Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ",

"ldate": "Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ"

},

"changedeal": {

"crdeal": "Ідентифікатор угоди (референс)",

"changecode": "Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)",

"changeref": "Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)",

"vdate": "Дата коригування/видалення даних"

},

"freezedate": "Дата підключення опції FREEZE",

"nonewdealcomment": "Коментар",

"nonewdeal": "Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена",

"nonewdealref": "Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)",

"inn": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

},

"id": "18",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"sanctions": {

"sanctionsData": {

"countryCode": "Код країни",

"country": "Назва країни",

"sanction": "Наявність накладених санкцій країною (Код із дов.68)",

"date": "Дата внесення в список",

"url": "Посилання на документ"

},

"found": "Наявність інформації (Код із дов. 27)",

"foundRef": "Текстове тлумачення наявності інформації? (Код із дов. 27)",

"subName": "Найменування суб'єкта",

"bDate": "Дата народження суб'єкта",

"position": "Посада",

"reason": "Підстави для накладення санкцій",

"typeSearch": "Тип пошуку (Код із дов. 27)",

"typeSearchText": "Текстове тлумачення типу пошуку (Код із дов.67)"

},

"id": "40",

"descr": "Інформація із санкційних списків"

},

{

"pep": {

"found": "Знайдений? (Код із дов. 27)",

"foundref": "Знайдений? (Значение із дов. 27)",

"subname": "Найменування суб'єкта",

"bdate": "Дата народження суб'єкта",

"category": "Категорія публічного діяча",

"lastpost": "Остання посада",

"dateofrelease": "Дата звільнення з останньої посади",

"isur": "Ознака юр.особи",

"state": "Статус юр.особи",

"url": "Посилання на документ-підтвердження",

"typesearch": "Тип пошуку (0 - пошук по ПІБ та ДН, 1 пошук по ПІБ, -1 - нічого не знайдено)",

"typesearchtext": "Текстове тлумачення типу пошуку (0 - Знайдено по ПІБ та датою народження, 1 - Знайдено по ПІБ, можливі збіги з іншими суб'єктами з однаковими даними, -1 - Суб'єкт не належить до публічних осіб)"

},

"id": "41",

"descr": "Інформація з відкритого реєстру національних громадських діячів України"

},

{

"contact": {

"cval": "Значення контакту",

"ctype": "Тип контакту (Код із дов.10)",

"ctyperef": "Тип контакту в текстовому вигляді (Значення із дов.10)",

"cstate": "Статус контакту (Код із дов.57)",

"cstateref": "Статус контакту (Текстове значення із дов.57)",

"vdatestart": "Дата першої актуалізації",

"vdate": "Дата останньої актуалізації"

},

"id": "46",

"descr": "Назва компоненти"

},

{

"bankruptcyinfo": {

"bankruptcy": {

"subname": "Найменування суб'єкта",

"subcode": "ІПН/ЄДРПОУ",

"eventtype": "Подія",

"eventclaimer": "Ініціатор події",

"eventcourtcase": "Номер справи",

"eventdate": "Дата події"

},

"found": "0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство",

"foundref": " Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство"

},

"id": "54",

"descr": "Інформація про банкрутство"

},

{

"fcert": {

"inn": "ІПН",

"cert": "Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Код із дов. 56) - 0 - ні (немає зареєстрованого сертифіката), 1 - так (є зареєстрований сертифікат) ",

"certref": "Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Значення із дов. 56)",

"certid": "Номер сертифіката",

"certurl": "Посилання на сертифікат"

},

"id": "68",

"descr": "Додаткова інформація про СКІ"

},

{

"person": {

"bdate": "Дата народження",

"lngref": "Мова надання блоку (Значення із дов.23)",

"lng": "Мова надання блоку (Код із дов.23)",

"mname": "По батькові",

"fname": "Ім'я",

"lname": "Прізвище",

"inn ": "РНОКПП (ІПН) СКІ",

},

"id": "72",

"descr": "Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи (Наявність компоненти визначається знаходженням більше 1 людини у разі пошуку за ПІБ+ДР)"

}

]

}

}

...

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки(Код із дов.0)" errtext="Текст помилки(Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Блок ідентифікації -->

<comp id="1" descr="Назва компоненти">

<cki inn="РНОКПП (ІПН) СКІ/ЕДРППУ юрособи"

lname="Прізвище/Найменування юрособи"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

reqlng="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Код із дов.23)"

reqlngref="Мова пошуку (при пошуку)/Мова ідентифікації (при передачі) (Значення із дов.23)"

bdate="Дата народження">

<ident donor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ"

lname="Прізвище"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

bdate="Дата народження"

csex="Стать (Код із дов.1)"

csexref="Стать(Значення із дов.1)"

family="Сімейний стан (Код із дов.2)"

familyref="Сімейний стан (Значення із дов.2)"

ceduc="Освіта (Код із дов.3)"

ceducref="Освіта (Значення із дов.3)"

cgrag="Громадянство (Код із дов.4)"

cgragref="Громадянство (Значення із дов.4)"

spd="Наявність реєстрації СПД (Код із дов.5)"

spdref="Наявність реєстрації СПД (Значення із дов.5)"

sstate="Соціальный статус (Код із дов.6)"

sstateref="Соціальный статус (Значення із дов.6)"

cchild="Кількість дітей">

<!--Даний блок може і повинен складатися з 1 .. * елементів-->

</ident>

<!-- Блок історії інформації місця роботи -->

<work wdonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

cdolgn="Службове становище (Код із дов.8)"

cdolgnref="Службове становище (Значення із дов.8)"

wokpo="ЄДРПОУ місця роботи"

wname="Назва місця роботи оригінальною мовою"

wstag="Стаж роботи, повних років"

wdohod="Щомісячний дохід клієнта">

<!--Даний блок може складатися з 0 .. *-->

</work>

<!-- Блок історії інформації документів -->

<doc ddonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)"

dser="Серія документа"

dnom="Номер документа"

dterm="Термін дії"

dwho="Ким виданий документ"

eddr_number="Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (ЄДДР)"

dwdt="Дата видачі документа">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів і заповнений принаймні одним документом-->

</doc>

<!-- Блок історії інформації адрес -->

<addr addonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

adtype="Тип адреси (Код із дов.9)"

adtyperef="Тип адреси (Значення із дов.9)"

adcountry="Країна (однорядкове резюме код з довідника ISO 3166)"

adindex="Поштовий індекс"

adstate="Область"

adarea="Район"

adcity="Населений пункт"

adcitytype="Тип населеного пункту (Код із дов.22)"

adcitytyperef="Тип населеного пункту (Значення із дов.22)"

adstreet="Вулиця"

adhome="Дім"

adcorp="Корпус"

adflat="Квартира"

addrdirt="Адреса в одному рядку (буде виведений з експлуатації в наступних версіях АPІ, з 13.11.2019 поле вважається неприпустимим)">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів бути заповненим принаймні однією адресою-->

</addr>

</cki>

<!-- Блок перевірки документів на дійсність -->

<identdocmvds>

<identdocmvd found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

foundtitle="Опис результату пошуку"

pser="Серія паспорта"

pnom="Номер паспорта або номер ID-картки"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Тип документа (Значення із дов.7)">

<foundsource name="Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)"

found="0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)"

foundref="Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)"

sourcedate="Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла." />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</identdocmvd>

</identdocmvds>

</comp>

<!-- Блок інформації про кредитні угоди -->

<comp id="2" descr="Назва компоненти">

<crdeal dlref="Ідентифікатор угоди"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ"

lname="Прізвище"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

bdate="Дата народження"

dlcelcred="Тип угоди(Код із дов.17)"

dlcelcredref="Тип угоди(Значення із дов.17)"

dlvidobes="Вид забезпечення (Код із дов.15)"

dlvidobesref="Вид забезпечення (Значення із дов.15)"

dlporpog="Порядок погашения (Код із дов.18)"

dlporpogref="Порядок погашення (Значення із дов.18)"

dlcurr="Валюта угоди (Код із дов.12)"

dlcurrref="Валюта угоди (Значення із дов.12)"

dlamt="Сума (початкова) угоди"

dldonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

dlrolesub="Роль суб'єкта (Код із дов.14)"

dlrolesubref="Роль суб'єкта (Значення із дов.14)"

dlamtobes="Вартість забезпечення в базовій валюті">

<!-- Блок змінних значень кредитної історії -->

<deallife dlref="Ідентифікатор угоди"

dlmonth="Період даних (місяць)"

dlyear="Період даних (рік)"

dlds="Дата початку угоди"

dldpf="Дата закінчення угоди за договором"

dldff="Фактична дата закінчення угоди"

dlflstat="Статус угоди в поточному періоді (Код із дов.16)"

dlflstatref="Статус угоди в поточному періоді (Значення із дов.16)"

dlamtlim="Поточний ліміт угоди (для поновлюваних угод, кредитних карт)"

dlamtpaym="Сума планового обов'язкового платежу в поточному періоді"

dlamtcur="Сума поточної заборгованості" dlamtexp="Сума поточної простроченої заборгованості"

dldayexp="Поточна кількість днів прострочення"

dlflpay="Ознака виконання платежу в поточному періоді (Код із дов.13)"

dlflpayref="Ознака виконання платежу в поточному періоді (Значення із дов.13)"

dlflbrk="Ознака наявності прострочення в поточному періоді (Код із дов.13)"

dlflbrkref="Ознака наявності прострочення в поточному періоді (Значення із дов.13)"

dlfluse="Ознака кредитного траншу в поточному періоді (Код із дов.13)"

dlfluseref="Ознака кредитного траншу в поточному періоді (Значення із дов.13)"

dldateclc="Дата розрахунку">

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</deallife>

</crdeal>

</comp>

<!-- Блок інформації про виконавчі провадження СКІ -->

<comp id="3" descr="Інформація про виконавчі провадження СКІ">

<penaltiesCount totalCount="Загальна кількість виконавчих проваджень за весь час"

activeCount="Кількість активних виконавчих проваджень" />

<susd votesudname="Виконавець"

votetype="Тип виконавчого провадження"

votedate="Дата відкриття виконавчого провадження"

inn="РНОКПП (ІПН) боржника"

voteid="Номер виконавчого провадження"

votedonor="Джерело інформації"

votesudphone="Номер телефону виконавця"

votesudemail="Email виконавця"

vdate="Дата актуалізації запису"

credname="Найменування кредитор"

credokpo="Код ЄГРПОУ кредитора"

vpstate="Статус виконавчого провадження">

<changes voteid="Номер виконавчого провадження"

inn="РНОКПП (ІПН) боржника"

votedate="Дата відкриття виконавчого провадження"

votesudname="Найменування виконавця"

vdate="Дата появи запису"

credname="Найменування кредитора"

credokpo="Код ЄГРПОУ кредитора"

vpstate="Статус виконавчого провадження" />

<!--Даний блок повинен складатись з 0 .. * елементів-->

</susd>

</comp>

<!-- Блок реєстр запитів -->

<comp id="4" descr="Назва компоненти">

<credres redate="Дата рішення"

retime="Час рішення"

inn="РНОКПП (ІПН)"

reqid="Ідентифікатор запиту в бюро"

result="Результат надання звіту (Код із дов.19)"

resultref="Результат надання звіту (Значення із дов.19)"

reqreason="Причина запиту в бюро (Код із дов.24)"

reqreasonref="Причина запиту в бюро (Значення із дов.24)"

org="Організація ініціатор (Значення із дов.54)" />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів -->

<reestrtime hr="Кількість запитів за годину"

da="Кількість запитів за день"

wk="Кількість запитів за тиждень"

mn="Кількість запитів за місяць"

qw="Кількість запитів за квартал"

ye="Кількість запитів за рік"

yu="Кількість запитів понад рік" />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</comp>

<!-- Пошук анульованих документів -->

<comp id="5" descr="Назва компоненти">

<mvd found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

foundtitle="Опис результату пошуку"

pser="Серія розшукуваного паспорта"

pnom="Номер розшукуваного паспорта або номер ID-картки"

plname="Прізвище власника розшукуваного паспорта"

pfname="Ім'я власника розшукуваного паспорта"

pmname="По батькові власника розшукуваного паспорта"

pbdate="Дата народження власника розшукуваного паспорта"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Паспорт (Значение із дов.7)"

status="Причина анулювання (Тільки для даних із DATA.GOV.UA)"

stdate="Дата анулювання (Тільки для даних із DATA.GOV.UA)">

<foundsource name="Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)"

found="0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)"

foundref="Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)"

sourcedate="Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла." />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</mvd>

</comp>

<!-- Блок моніторинг -->

<comp id="6" descr="Название компоненты">

<moncredres org="Організація ініціатор (Значення із дов.54)"

resultref="Значення з довідника результат надання звіту (Значення із дов.19)"

result="Результат моніторингу (Код із дов.19)"

monid="Ідентифікатор моніторингу в Бюро"

inn="РНОКПП (ІПН)"

startdate="Дата старту моніторингу"

enddate="Дата останнього моніторингу " />

<!--Даний блок може складатися з 0 .. *-->

</comp>

<!-- Блок історії своїх контактних даних -->

<comp id="10" descr="Назва компоненти">

<cont inn="РНОКПП (ІПН) СКІ/ЕДРППУ юрособи"

cdonor="Джерело інформації (Значення із дов.54)"

vdate="Дата інформації даного блоку"

ctype="Тип контакту (Код із дов.10)"

ctyperef="Тип контакту (Значення із дов.10)"

cval="Значення контакту">

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів і заповнений принаймні одним контактом-->

</cont>

</comp>

<!-- Блок заборгованості за комунальні послуги-->

<comp id="11" descr="Заборгованість за комунальні послуги">

<utilitiesdebt inn="Код ІПН платника комунальних послуг"

branch="Центр операційної діяльності або регіон обслуговування комунальної служби"

account="Особовий рахунок "

accountDate="Дата відкриття особового рахунку"

utltype="Тип комунальної послуги (код)"

utltyperef="Тип комунальної послуги (назва)"

isDebtState="Факт відкритої протермінованої заборгованості з оплати комунальних послуг"

dbDate="Дата актуалізації даних в Бюро">

<utldebt debtDate="Дата розрахунку заборгованості з оплати комунальних послуг"

totalDebt="Поточна заборгованість з оплати комунальних послуг, враховуючи протерміновану заборгованість по рахункам за попередній період та останній виставлений рахунок"

expDebt="Протермінована заборгованість з оплати комунальних послуг по рахункам за попередній період, без останнього виставленого рахунку"

debtMonthNumber="Кількість місяців заборгованості за комунальні послуги (0-36, 99 - більше 3-х років або невизначений термін)" />

</utilitiesdebt>

</comp>

<!-- Блок СПД -->

<comp id="14" descr="Назва компоненти">

<spd found="Статус знаходження в ЄДР (Код із дов.27)"

inn="РНОКПП (ІПН) суб'єкта підприємницької діяльності"

name="ПІБ суб'єкта підприємницької діяльності"

state="Поточний статус суб'єкта"

statetxt="Додатковий коментар статусу суб'єкта"

regdate="Дата реєстрації СПД"

kindcode="Код основного виду діяльності за КВЕД"

kindname="Найменування основного виду економічної діяльності"

termnumber="Номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності"

termcause="Підстава для внесення запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності"

termdate="Дата запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності"

tel="Перелік телефонів СПД"

fax="Номер факсу СПД"

email="Електронна адреса СПД"

adress="Домашня адреса"

regrecordnumber="Номер запису про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі"

vdate="Дата актуалізації інформації">

<registration name="Найменування органу реєстрації"

code="ЄДРПОУ органу реєстрації"

type="Тип органу реєстрації"

description="Опис"

startdate="Дата запису про реєстрацію в органі"

startnum="Номер запису про постановку на облік в органі"

enddate="Дата запису про зняття з обліку в органі" endnum="Номер запису про зняття з обліку" />

</spd>

</comp>

<!-- Блок пошуку розшукуваних в базі МВС-->

<comp id="17" descr="Назва компоненти">

<wantedmvs found="0-не знайдений, 1-знайдено"

foundref="не знайдений/знайдений"

bdate="Дата народження"

lng="Мова внадання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

lname="Прізвище"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

url="Посилання на анкету МВС"

category="Категорія"

articlecrim="Стаття звинувачення"

restraint="Запобіжний захід" />

</comp>

<!-- Попередження від СКІ -->

<comp id="18" descr="Назва компоненти">

<pret nonewdeal="Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена"

nonewdealref="Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)"

nonewdealcomment="Коментар"

freezedate="Дата підключення опції FREEZE"

inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)">

<pretension inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

source="Вид оскарження (Код із дов.48)"

sourceref="Вид оскарження (Значення із дов.48)"

claim="Предмет оскарження (Код із дов.69)"

claimref="Предмет оскарження (Значення із дов.69)"

vdate="Дата створення заявки" />

<commentcki comment="Коментар суб'єкта кредитної історії"

vdate="Дата створення коментаря" />

<plost pser="Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

pnom="Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

crdate="Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ"

ldate="Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ" />

<changedeal crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

changecode="Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)"

changeref="Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)"

vdate="Дата коригування/видалення даних" />

</pret>

</comp>

<!-- Блок інформації із санкційних списків -->

  <comp id="40" descr="Інформація із санкційних списків">

<sanctions found="Наявність інформації (Код із дов. 27)"

foundRef="Текстове тлумачення наявності інформації? (Код із дов. 27)"

subName="Найменування суб'єкта"

bDate="Дата народження суб'єкта"

position="Посада"

reason="Підстави для накладення санкцій"

typeSearch="Тип пошуку (Код із дов.67)"

typeSearchText="Текстове тлумачення типу пошуку (Код із дов.67)">

<sanctionsData countryCode="Код країни"

country="Назва країни"

sanction="Наявність накладених санкцій країною (Код із дов.68)"

date="Дата внесення в список"

url="Посилання на документ" />

</sanctions>

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів -->

</comp>

<!-- Блок інформації з відкритого реєстру національних громадських діячів України-->

<comp id="41" descr="Інформація з відкритого реєстру національних громадських діячів України">

<pep found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

subname="Найменування суб'єкта"

bdate="Дата народження суб'єкта"

category="Категорія публічного діяча"

lastpost="Остання посада"

dateofrelease="Дата звільнення з останньої посади"

isur="Ознака юр.особи"

state="Статус юр.особи"

url="Посилання на документ-підтвердження"

typesearch="Тип пошуку (0 - пошук по ПІБ та ДН, 1 пошук по ПІБ, -1 - нічого не знайдено)"

typesearchtext="Текстове тлумачення типу пошуку (0 - Знайдено по ПІБ та датою народження, 1 - Знайдено по ПІБ, можливі збіги з іншими суб'єктами з однаковими даними, -1 - Суб'єкт не належить до публічних осіб)" />

<!--Даний блок повинен складатися з 1 .. * елементів -->

</comp>

<!-- Блок підтвердження контактів СКІ -->

<comp id="46" descr="Назва компоненти">

<contact cval="Значення контакту"

ctype="Тип контакту (Код із дов.10)"

ctyperef="Тип контакту в текстовому вигляді (Значення із дов.10)"

cstate="Статус контакту (Код із дов.57)"

cstateref="Статус контакту (Текстове значення із дов.57)"

vdatestart="Дата першої актуалізації"

vdate="Дата останньої актуалізації" />

<!--Даний блок може складатися з 0 .. * елементів -->

</comp>

<!-- Інформація про банкрутство-->

<comp id="54" descr="Інформація про банкрутство">

<bankruptcyinfo found="0/1 - чисельне визначення факту наявності інформації про банкрутство"

foundref=" Не знайдено/ знайдено - текстове визначення факту наявності інформації про банкрутство">

<bankruptcy subname="Найменування суб'єкта"

subcode="ІПН/ЄДРПОУ"

eventtype="Подія"

eventclaimer="Ініціатор події"

eventcourtcase="Номер справи"

eventdate="Дата події" />

</bankruptcyinfo>

</comp>

<!-- Додаткова інформація про СКІ-->

<comp id="68" descr="Додаткова інформація про СКІ">

<fcert inn="ІПН"

cert="Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Код із дов. 56) - 0 - ні (немає зареєстрованого сертифіката), 1 - так (є зареєстрований сертифікат) "

certref="Ознака наявності сертифіката від УБКІ (Значення із дов. 56)"

certid="Номер сертифіката"

certurl="Посилання на сертифікат" />

</comp>

<!-- Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи (Наявність компоненти визначається знаходженням більше 1 людини у разі пошуку за ПІБ+ДР)-->

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

<person bdate="Дата народження"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

mname="По батькові"

fname="Ім'я"

lname="Прізвище"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ" />

</comp>

</ubkidata>

...

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-11-09 19:08:22.647",
					"ftm": "2022-01-09 19:08:22.734"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002007797"
			}
		},
		"comp": [
			{
				"cki": {
					"ident": [
						{
							"cchild": "",
							"sstateref": "",
							"sstate": "",
							"spdref": "физическое лицо",
							"spd": "1",
							"cgragref": "Украина",
							"cgrag": "804",
							"ceducref": "",
							"ceduc": "",
							"familyref": "",
							"family": "",
							"csexref": "женщина",
							"csex": "2",
							"bdate": "1989-10-05",
							"mname": "ВАСИЛІВНА",
							"fname": "ІРІНА",
							"lname": "ГАРНА",
							"inn": "3278508288",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2021-07-25",
							"donor": "BNK"
						},
						{
							"cchild": "",
							"sstateref": "",
							"sstate": "",
							"spdref": "физическое лицо",
							"spd": "1",
							"cgragref": "",
							"cgrag": "802",
							"ceducref": "",
							"ceduc": "",
							"familyref": "",
							"family": "",
							"csexref": "женщина",
							"csex": "2",
							"bdate": "1989-10-05",
							"mname": "ВАСИЛІВНА",
							"fname": "ІРИНА",
							"lname": "ГАРНА",
							"inn": "3278508288",
							"lngref": "Украинский",
							"lng": "1",
							"vdate": "2007-01-04",
							"donor": "BNK"
						}
					],
					"doc": {
						"dwdt": "2002-08-01",
						"dwho": "ІВАНГОРОДСЬКИМ",
						"dterm": "",
						"dnom": "578072",
						"dser": "АМ",
						"dtyperef": "Паспорт",
						"dtype": "1",
						"lngref": "Украинский",
						"lng": "1",
						"vdate": "2021-07-10",
						"eddr_number": "19891005-00022",
						"ddonor": "BNK"
					},
					"addr": {
						"adflat": "",
						"adcorp": "",
						"adhome": "7",
						"adstreet": "ТИХА",
						"adcitytyperef": "",
						"adcitytype": "",
						"adcity": "JВDКВJ",
						"adarea": "ІВАНГОРОДСКИЙ",
						"adstate": "ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ",
						"adindex": "23201",
						"adcountry": "UA",
						"adtyperef": "Адрес регистрации",
						"adtype": "2",
						"lngref": "Украинский",
						"lng": "1",
						"vdate": "2021-07-25",
						"addonor": "BNK"
					},
					"bdate": "1989-10-05",
					"reqlngref": "Украинский",
					"reqlng": "1",
					"mname": "ВАСИЛІВНА",
					"fname": "ІРІНА",
					"lname": "ГАРНА",
					"inn": "3278508288"
				},
				"identdocmvds": {
					"identdocmvd": {
						"foundsource": [
							{
								"name": "MVS",
								"found": "1",
								"foundref": "Знайдений",
								"sourcedate": "2022-10-16"
							},
							{
								"name": "DMS",
								"found": "0",
								"foundref": "Не знайдений",
								"sourcedate": "2022-10-16"
							},
							{
								"name": "UBKI",
								"found": "0",
								"foundref": "Не знайдений",
								"sourcedate": "2022-10-16"
							}
						],
						"found": "1",
						"foundref": "Знайдений",
						"foundtitle": "Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів.",
						"pser": "АМ",
						"pnom": "578072",
						"dtype": "1",
						"dtyperef": "Паспорт"
					}
				},
				"id": "1",
				"descr": "Ідентифікація Суб’єкта кредитної історії (СКІ)"
			},
			{
				"crdeal": [
					{
						"deallife": [
							{
								"dldateclc": "2017-05-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "5000.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "5",
								"dlref": "00012016890"
							},
							{
								"dldateclc": "2017-06-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "5000.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "6",
								"dlref": "00012016890"
							},
							{
								"dldateclc": "2017-07-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "5000.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "7",
								"dlref": "00012016890"
							},
							{
								"dldateclc": "2017-08-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "5000.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "8",
								"dlref": "00012016890"
							},
							{
								"dldateclc": "2017-09-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "5000.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "9",
								"dlref": "00012016890"
							},
							{
								"dldateclc": "2017-10-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "5000.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "10",
								"dlref": "00012016890"
							},
							{
								"dldateclc": "2017-11-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "5000.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "11",
								"dlref": "00012016890"
							},
							{
								"dldateclc": "2017-12-28",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Нет",
								"dlflpay": "0",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "0.00",
								"dlflstatref": "закритий",
								"dlflstat": "2",
								"dldff": "2017-12-12",
								"dldpf": "2115-01-25",
								"dlds": "2014-12-25",
								"dlyear": "2017",
								"dlmonth": "12",
								"dlref": "00012016890"
							}
						],
						"dlamtobes": "",
						"dlrolesubref": "Заемщик",
						"dlrolesub": "1",
						"dldonor": "BNK",
						"dlamt": "0.00",
						"dlcurrref": "Украинская гривня",
						"dlcurr": "980",
						"dlporpogref": "Кредит с индивидуальным графиком погашения",
						"dlporpog": "7",
						"dlvidobesref": "",
						"dlvidobes": "",
						"dlcelcredref": "Кредитна картка",
						"dlcelcred": "31",
						"bdate": "1989-10-05",
						"mname": "ВАСИЛІВНА",
						"fname": "ІРІНА",
						"lname": "ГАРНА",
						"inn": "3278508288",
						"lngref": "Украинский",
						"lng": "1",
						"dlref": "00012016890"
					},
					{
						"deallife": [
							{
								"dldateclc": "2018-04-03",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Да",
								"dlflpay": "1",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "8999.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "0.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2019-08-23",
								"dlds": "2018-03-23",
								"dlyear": "2018",
								"dlmonth": "4",
								"dlref": "1000009435"
							},
							{
								"dldateclc": "2018-05-04",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Да",
								"dlflpay": "1",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "7199.00",
								"dlamtpaym": "1800.00",
								"dlamtlim": "0.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2019-08-23",
								"dlds": "2018-03-23",
								"dlyear": "2018",
								"dlmonth": "5",
								"dlref": "1000009435"
							},
							{
								"dldateclc": "2018-06-04",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Да",
								"dlflpay": "1",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "5399.00",
								"dlamtpaym": "1800.00",
								"dlamtlim": "0.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2019-08-23",
								"dlds": "2018-03-23",
								"dlyear": "2018",
								"dlmonth": "6",
								"dlref": "1000009435"
							},
							{
								"dldateclc": "2018-07-05",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Да",
								"dlflpay": "1",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "3599.00",
								"dlamtpaym": "1800.00",
								"dlamtlim": "0.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2019-08-23",
								"dlds": "2018-03-23",
								"dlyear": "2018",
								"dlmonth": "7",
								"dlref": "1000009435"
							},
							{
								"dldateclc": "2018-08-04",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Да",
								"dlflpay": "1",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "1799.00",
								"dlamtpaym": "1800.00",
								"dlamtlim": "0.00",
								"dlflstatref": "відкритий",
								"dlflstat": "1",
								"dldff": "",
								"dldpf": "2019-08-23",
								"dlds": "2018-03-23",
								"dlyear": "2018",
								"dlmonth": "8",
								"dlref": "1000009435"
							},
							{
								"dldateclc": "2018-09-03",
								"dlfluseref": "Нет",
								"dlfluse": "0",
								"dlflbrkref": "Нет",
								"dlflbrk": "0",
								"dlflpayref": "Да",
								"dlflpay": "1",
								"dldayexp": "0",
								"dlamtexp": "0.00",
								"dlamtcur": "0.00",
								"dlamtpaym": "0.00",
								"dlamtlim": "0.00",
								"dlflstatref": "закритий",
								"dlflstat": "2",
								"dldff": "2018-09-23",
								"dldpf": "2019-08-23",
								"dlds": "2018-04-23",
								"dlyear": "2018",
								"dlmonth": "9",
								"dlref": "1000009435"
							}
						],
						"dlamtobes": "0.00",
						"dlrolesubref": "Заемщик",
						"dlrolesub": "1",
						"dldonor": "BNK",
						"dlamt": "0.00",
						"dlcurrref": "Украинская гривня",
						"dlcurr": "980",
						"dlporpogref": "Кредит с ежемесячными платежами (в т.ч. с аннуитетными)",
						"dlporpog": "6",
						"dlvidobesref": "Без забезпечення (бланкові)",
						"dlvidobes": "90",
						"dlcelcredref": "Кредитний договір на інші споживчі цілі",
						"dlcelcred": "7",
						"bdate": "1989-10-05",
						"mname": "ВАСИЛІВНА",
						"fname": "ІРІНА",
						"lname": "ГАРНА",
						"inn": "3278508288",
						"lngref": "Украинский",
						"lng": "1",
						"dlref": "1000009435"
					}
				],
				"id": "2",
				"descr": "Фінансові зобов`язання СКІ"
			},
			{
				"penaltiesCount": {
					"totalCount": "2",
					"activeCount": "2"
				},
				"susd": [
					{
						"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
						"votetype": "стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху",
						"votedate": "2019-08-06",
						"inn": "3278508288",
						"voteid": "59715537",
						"votedonor": "Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження",
						"votesudphone": "(044) 515-80-22",
						"votesudemail": "logvinskaya@gmail.com",
						"vdate": "2019-12-11",
						"credname": "Управління Патрульної поліції у м. Києв",
						"credokpo": "34003114",
						"vpstate": "Примусове виконання"
					},
					{
						"changes": {
							"voteid": "59931217",
							"inn": "3278508288",
							"votedate": "2019-09-09",
							"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
							"vdate": "-5822360-04-21",
							"credname": "УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ",
							"credokpo": "34003114",
							"vpstate": "Завершено"
						},
						"votesudname": "Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)",
						"votetype": "стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху",
						"votedate": "2019-09-09",
						"inn": "3278508288",
						"voteid": "59931217",
						"votedonor": "Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження",
						"votesudphone": "(044) 515-80-22",
						"votesudemail": "logvinskaya@gmail.com",
						"vdate": "2020-01-20",
						"credname": "УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ",
						"credokpo": "34003114",
						"vpstate": "Відкрито"
					}
				],
				"id": "3",
				"descr": "Інформація про виконавчі провадження СКІ"
			},
			{
				"credres": [
					{
						"org": "BNK",
						"reqreasonref": "Заявка на кредит",
						"reqreason": "2",
						"resultref": "Звіт надано успішно",
						"result": "1",
						"reqid": "req2#000001995993",
						"inn": "3278508288",
						"redate": "2022-01-08",
						"retime": "01:13:34"
					},
					{
						"org": "BNK",
						"reqreasonref": "Заявка на кредит",
						"reqreason": "2",
						"resultref": "Звіт надано успішно",
						"result": "1",
						"reqid": "req2#000001989268",
						"inn": "3278508288",
						"redate": "2022-01-07",
						"retime": "01:13:34"
					}
				],
				"reestrtime": {
					"hr": "1",
					"da": "2",
					"wk": "2",
					"mn": "0",
					"qw": "0",
					"ye": "0",
					"yu": "0"
				},
				"id": "4",
				"descr": "Реєстр запитів"
			},
			{
				"mvd": {
					"foundsource": [
						{
							"name": "UBKI",
							"found": "0",
							"foundref": "Не знайдений",
							"sourcedate": "2022-10-16"
						},
						{
							"name": "MVS",
							"found": "1",
							"foundref": "Знайдений",
							"sourcedate": "2022-10-16"
						},
						{
							"name": "DMS",
							"found": "0",
							"foundref": "Не знайдений",
							"sourcedate": "2022-10-16"
						}
					],
					"found": "1",
					"foundref": "Знайдений",
					"foundtitle": "Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів.",
					"pser": "АМ",
					"pnom": "578072",
					"plname": "ГАРНА",
					"pfname": "ІРІНА",
					"pmname": "ВАСИЛІВНА",
					"pbdate": "1989-10-05",
					"dtype": "1",
					"dtyperef": "Паспорт"
				},
				"id": "5",
				"descr": "Пошук анульованих документів"
			},
			{
				"id": "6",
				"descr": "Моніторинг (не впливає на кредитний рейтинг)"
			},
			{
				"cont": [
					{
						"cval": "+380662134234",
						"ctyperef": "мобільний тел.",
						"ctype": "3",
						"vdate": "2021-07-28",
						"cdonor": "BNK"
					},
					{
						"cval": "+380962134234",
						"ctyperef": "мобільний тел.",
						"ctype": "3",
						"vdate": "2021-01-28",
						"cdonor": "BNK"
					}
				],
				"id": "10",
				"descr": "Контакти"
			},
			{
				"utilitiesdebt": {
					"utldebt": {
						"debtDate": "2023-06-08",
						"totalDebt": "8813.54",
						"expDebt": "8386.82",
						"debtMonthNumber":"18"
					},
					"inn": "3278508288",
					"branch": "ПОКРОВСК",
					"account": "999999999",
					"accountDate": "2019-01-01",
					"utltype": "10",
					"utltyperef": "Електроенергія",
					"isDebtState": "true",
					"dbDate": "2023-06-21"
				},
				"id": "11",
				"descr": "Заборгованість за комунальні послуги"
			},
			{
				"spd": {
					"found": "0",
					"inn": "3278508288",
					"name": "",
					"state": "",
					"statetxt": "",
					"regdate": "",
					"kindcode": "",
					"kindname": "",
					"termnumber": "",
					"termcause": "",
					"termdate": "",
					"tel": "",
					"fax": "",
					"email": "",
					"adress": "",
					"regrecordnumber": "",
					"vdate": "2022-01-09"
				},
				"id": "14",
				"descr": "Дані про провадження підприємницької діяльності"
			},
			{
				"wantedmvs": {
					"found": "0",
					"foundref": "Інформація не знайдена",
					"bdate": "1989-10-05",
					"lng": "2",
					"lngref": "Русский",
					"lname": "ГАРНА",
					"fname": "ІРІНА",
					"mname": "ВАСИЛІВНА",
					"url": "",
					"category": "",
					"articlecrim": "",
					"restraint": ""
				},
				"id": "17",
				"descr": "Пошук у розшуковій базі даних МВС"
			},
			{
				"pret": {
					"inn": "3278508288",
					"nonewdeal": "0",
					"nonewdealref": "Ні",
					"nonewdealcomment": "",
					"freezedate":""
				},
				"id": "18",
				"descr": "Попередження від СКІ"
			},
			{
				"sanctions": {
					"sanctionsData": [
						{
							"countryCode": "EU",
							"country": "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "AU",
							"country": "АВСТРАЛІЯ",
							"sanction": "1",
							"date": "2022-05-18",
							"url": "https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list"
						},
						{
							"countryCode": "CH",
							"country": "ШВЕЙЦАРІЯ",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "JP",
							"country": "ЯПОНІЯ",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "GB",
							"country": "СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "UA",
							"country": "УКРАЇНА",
							"sanction": "1",
							"date": "2021-02-02",
							"url": "https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441"
						},
						{
							"countryCode": "NZ",
							"country": "НОВА ЗЕЛАНДІЯ",
							"sanction": "1",
							"date": "2022-05-03",
							"url": "https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions"
						},
						{
							"countryCode": "PL",
							"country": "ПОЛЬЩА",
							"sanction": "0",
							"date": "",
							"url": ""
						},
						{
							"countryCode": "US",
							"country": "СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ",
							"sanction": "1",
							"date": "2022-01-20",
							"url": "https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220120"
						},
						{
							"countryCode": "CA",
							"country": "КАНАДА",
							"sanction": "1",
							"date": "2022-02-24",
							"url": "https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-03-16/html/sor-dors30-eng.html"
						}
					],
					"found": "1",
					"foundRef": "Знайдена інформація",
					"subName": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
					"bDate": "05.10.1989",
					"position": "Народний депутат Верховної Ради IX скликання («Опозиційна платформа — за життя»)",
					"reason": "Дестабілізація ситуації в Україні",
					"typeSearch": "0",
					"typeSearchText": "Знайдено за ПІБ та датою народження"
				},
				"id": "40",
				"descr": "Інформація із санкційних списків"
			},
			{
				"pep": {
					"found": "0",
					"foundref": "Інформація не знайдена",
					"subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
					"bdate": "1989-10-05",
					"category": "",
					"lastpost": "",
					"dateofrelease": "",
					"isur": "",
					"state": "",
					"url": "",
					"typesearch": "-1",
					"typesearchtext": "Особу не знайдено за жодним параметром пошуку"
				},
				"id": "41",
				"descr": "Інформація з відкритого реєстру національних публічних діячів України"
			},
			{
				"contact": [
					{
						"cval": "+380662134234",
						"ctype": "3",
						"ctyperef": "мобильный тел.",
						"cstate": "1",
						"cstateref": "Актуалізація",
						"vdatestart": "2020-09-03",
						"vdate": "2020-09-08"
					},
					{
						"cval": "+380111111111",
						"ctype": "3",
						"ctyperef": "мобильный тел.",
						"cstate": "2",
						"cstateref": "Деактуалізація",
						"vdatestart": "2020-06-12",
						"vdate": "2020-08-30"
					}
				],
				"id": "46",
				"descr": "Підтвердження контактів СКІ"
			},
			{
				"bankruptcyinfo": {
					"bankruptcy": [
						{
							"subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
							"subcode": "3278508288",
							"eventtype": "Інформація про поновлення справи про банкрутство",
							"eventclaimer": "Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)",
							"eventcourtcase": "910/3551/21",
							"eventdate": "2021-04-14"
						},
						{
							"subname": "ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА",
							"subcode": "3278508288",
							"eventtype": "Інформація про порушення справи про банкрутство",
							"eventclaimer": "Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)",
							"eventcourtcase": "910/3551/21",
							"eventdate": "2021-10-06"
						}
					],
					"found": "1",
					"foundref": "Знайдена інформація про банкрутство"
				},
				"id": "54",
				"descr": "Інформація щодо банкрутства"
			},
			{
				"fcert": {
					"inn": "3278508288",
					"cert": "0",
					"certref": "Ні",
					"certid": "",
					"certurl": ""
				},
				"id": "68",
				"descr": "Додаткова інформація про СКІ"
			}
		]
	}
}

...

Response XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ubkidata>
  <tech>
   <trace>
     <step name="build report" stm="2022-11-09 19:08:22.647" ftm="2022-01-09 19:08:22.734" />
   </trace>
   <reqinfo reqid="req2#000002007797" />
  </tech>
  <comp id="1" descr="Ідентифікація Суб’єкта кредитної історії (СКІ)">
   <cki bdate="1989-10-05" reqlngref="Украинский" reqlng="1" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288">
     <ident cchild="" sstateref="" sstate="" spdref="физическое лицо" spd="1" cgragref="Украина" cgrag="804" ceducref="" ceduc="" familyref="" family="" csexref="женщина" csex="2" bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-07-25" donor="BNK" />
     <ident cchild="" sstateref="" sstate="" spdref="физическое лицо" spd="1" cgragref="" cgrag="802" ceducref="" ceduc="" familyref="" family="" csexref="женщина" csex="2" bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРИНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2007-01-04" donor="BNK" />
     <doc dwdt="2002-08-01" dwho="ІВАНГОРОДСЬКИМ" dterm="" dnom="578072" dser="АМ" dtyperef="Паспорт" dtype="1" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-07-10" eddr_number="19891005-00022" ddonor="BNK" />
     <addr adflat="" adcorp="" adhome="7" adstreet="ТИХА" adcitytyperef="" adcitytype="" adcity="JВDКВJ" adarea="ІВАНГОРОДСКИЙ" adstate="ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ" adindex="23201" adcountry="UA" adtyperef="Адрес регистрации" adtype="2" lngref="Украинский" lng="1" vdate="2021-07-25" addonor="BNK" />
   </cki>
   <identdocmvds>
     <identdocmvd found="1" foundref="Знайдений" foundtitle="Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів." pser="АМ" pnom="578072" dtype="1" dtyperef="Паспорт">
      <foundsource name="MVS" found="1" foundref="Знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
      <foundsource name="DMS" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
      <foundsource name="UBKI" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
     </identdocmvd>
   </identdocmvds>
  </comp>
  <comp id="2" descr="Фінансові зобов`язання СКІ">
   <crdeal dlamtobes="" dlrolesubref="Заемщик" dlrolesub="1" dldonor="BNK" dlamt="0.00" dlcurrref="Украинская гривня" dlcurr="980" dlporpogref="Кредит с индивидуальным графиком погашения" dlporpog="7" dlvidobesref="" dlvidobes="" dlcelcredref="Кредитна картка" dlcelcred="31" bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288" lngref="Украинский" lng="1" dlref="00012016890">
     <deallife dldateclc="2017-05-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="5000.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="5" dlref="00012016890" />
     <deallife dldateclc="2017-06-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="5000.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="6" dlref="00012016890" />
     <deallife dldateclc="2017-07-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="5000.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="7" dlref="00012016890" />
     <deallife dldateclc="2017-08-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="5000.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="8" dlref="00012016890" />
     <deallife dldateclc="2017-09-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="5000.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="9" dlref="00012016890" />
     <deallife dldateclc="2017-10-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="5000.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="10" dlref="00012016890" />
     <deallife dldateclc="2017-11-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="5000.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="11" dlref="00012016890" />
     <deallife dldateclc="2017-12-28" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Нет" dlflpay="0" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="закритий" dlflstat="2" dldff="2017-12-12" dldpf="2115-01-25" dlds="2014-12-25" dlyear="2017" dlmonth="12" dlref="00012016890" />
   </crdeal>
   <crdeal dlamtobes="0.00" dlrolesubref="Заемщик" dlrolesub="1" dldonor="BNK" dlamt="0.00" dlcurrref="Украинская гривня" dlcurr="980" dlporpogref="Кредит с ежемесячными платежами (в т.ч. с аннуитетными)" dlporpog="6" dlvidobesref="Без забезпечення (бланкові)" dlvidobes="90" dlcelcredref="Кредитний договір на інші споживчі цілі" dlcelcred="7" bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" inn="3278508288" lngref="Украинский" lng="1" dlref="1000009435">
     <deallife dldateclc="2018-04-03" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Да" dlflpay="1" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="8999.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2019-08-23" dlds="2018-03-23" dlyear="2018" dlmonth="4" dlref="1000009435" />
     <deallife dldateclc="2018-05-04" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Да" dlflpay="1" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="7199.00" dlamtpaym="1800.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2019-08-23" dlds="2018-03-23" dlyear="2018" dlmonth="5" dlref="1000009435" />
     <deallife dldateclc="2018-06-04" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Да" dlflpay="1" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="5399.00" dlamtpaym="1800.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2019-08-23" dlds="2018-03-23" dlyear="2018" dlmonth="6" dlref="1000009435" />
     <deallife dldateclc="2018-07-05" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Да" dlflpay="1" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="3599.00" dlamtpaym="1800.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2019-08-23" dlds="2018-03-23" dlyear="2018" dlmonth="7" dlref="1000009435" />
     <deallife dldateclc="2018-08-04" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Да" dlflpay="1" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="1799.00" dlamtpaym="1800.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="відкритий" dlflstat="1" dldff="" dldpf="2019-08-23" dlds="2018-03-23" dlyear="2018" dlmonth="8" dlref="1000009435" />
     <deallife dldateclc="2018-09-03" dlfluseref="Нет" dlfluse="0" dlflbrkref="Нет" dlflbrk="0" dlflpayref="Да" dlflpay="1" dldayexp="0" dlamtexp="0.00" dlamtcur="0.00" dlamtpaym="0.00" dlamtlim="0.00" dlflstatref="закритий" dlflstat="2" dldff="2018-09-23" dldpf="2019-08-23" dlds="2018-04-23" dlyear="2018" dlmonth="9" dlref="1000009435" />
   </crdeal>
  </comp>
  <comp id="3" descr="Інформація про виконавчі провадження СКІ">
   <penaltiesCount totalCount="2" activeCount="2" />
   <susd votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" votetype="стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" votedate="2019-08-06" inn="3278508288" voteid="59715537" votedonor="Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження" votesudphone="(044) 515-80-22" votesudemail="logvinskaya@gmail.com" vdate="2019-12-11" credname="Управління Патрульної поліції у м. Києв" credokpo="34003114" vpstate="Примусове виконання" />
   <susd votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" votetype="стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" votedate="2019-09-09" inn="3278508288" voteid="59931217" votedonor="Інформація з автоматизованої системи виконавчого провадження" votesudphone="(044) 515-80-22" votesudemail="logvinskaya@gmail.com" vdate="2020-01-20" credname="УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ" credokpo="34003114" vpstate="Відкрито">
     <changes voteid="59931217" inn="3278508288" votedate="2019-09-09" votesudname="Деснянський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)" vdate="-5822360-04-21" credname="УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ У МІСТІ КИЄВІ" credokpo="34003114" vpstate="Завершено" />
   </susd>
  </comp>
  <comp id="4" descr="Реєстр запитів">
   <credres org="BNK" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Звіт надано успішно" result="1" reqid="req2#000001995993" inn="3278508288" redate="2022-01-08" retime="01:13:34" />
   <credres org="BNK" reqreasonref="Заявка на кредит" reqreason="2" resultref="Звіт надано успішно" result="1" reqid="req2#000001989268" inn="3278508288" redate="2022-01-07" retime="01:13:34" />
   <reestrtime hr="1" da="2" wk="2" mn="0" qw="0" ye="0" yu="0" />
  </comp>
  <comp id="5" descr="Пошук анульованих документів">
   <mvd found="1" foundref="Знайдений" foundtitle="Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів." pser="АМ" pnom="578072" plname="ГАРНА" pfname="ІРІНА" pmname="ВАСИЛІВНА" pbdate="1989-10-05" dtype="1" dtyperef="Паспорт">
     <foundsource name="UBKI" found="0" foundref="Не знайдений"sourcedate="2022-10-16" />
     <foundsource name="MVS" found="1" foundref="Знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
     <foundsource name="DMS" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
   </mvd>
  </comp>
  <comp id="6" descr="Моніторинг (не впливає на кредитний рейтинг)" />
  <comp id="10" descr="Контакти">
   <cont cval="+380662134234" ctyperef="мобільний тел." ctype="3" vdate="2021-07-28" cdonor="BNK" />
   <cont cval="+380962134234" ctyperef="мобільний тел." ctype="3" vdate="2021-01-28" cdonor="BNK" />
  </comp>
  <comp id="11" descr="Заборгованість за комунальні послуги">
   <utilitiesdebt inn="3278508288" branch="ПОКРОВСК" account="999999999" accountDate="2019-01-01" utltype="10" utltyperef="Електроенергія" isDebtState="true" dbDate="2023-06-21">
     <utldebt debtDate="2023-06-08" totalDebt="8813.54" expDebt="8386.82" debtMonthNumber="18" />
   </utilitiesdebt>
  </comp>
  <comp id="14" descr="Дані про провадження підприємницької діяльності">
   <spd found="0" inn="3278508288" name="" state="" statetxt="" regdate="" kindcode="" kindname="" termnumber="" termcause="" termdate="" tel="" fax="" email="" adress="" regrecordnumber="" vdate="2022-01-09" />
  </comp>
  <comp id="17" descr="Пошук у розшуковій базі даних МВС">
   <wantedmvs found="0" foundref="Інформація не знайдена" bdate="1989-10-05" lng="2" lngref="Русский" lname="ГАРНА" fname="ІРІНА" mname="ВАСИЛІВНА" url="" category="" articlecrim="" restraint="" />
  </comp>
  <comp id="18" descr="Попередження від СКІ">
   <pret inn="3278508288" nonewdeal="0" nonewdealref="Ні" nonewdealcomment="" freezedate="" />
  </comp>
  <comp id="40" descr="Інформація із санкційних списків">
   <sanctions found="1" foundRef="Знайдена інформація" subName="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" bDate="05.10.1989" position="Народний депутат Верховної Ради IX скликання («Опозиційна платформа — за життя»)" reason="Дестабілізація ситуації в Україні" typeSearch="0" typeSearchText="Знайдено за ПІБ та датою народження">
    <sanctionsData countryCode="EU" country="ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="AU" country="АВСТРАЛІЯ" sanction="1" date="2022-05-18" url="https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list" />
    <sanctionsData countryCode="CH" country="ШВЕЙЦАРІЯ" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="JP" country="ЯПОНІЯ" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="GB" country="СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="UA" country="УКРАЇНА" sanction="1" date="2021-02-02" url="https://www.president.gov.ua/documents/432021-36441" />
    <sanctionsData countryCode="NZ" country="НОВА ЗЕЛАНДІЯ" sanction="1" date="2022-05-03" url="https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions" />
    <sanctionsData countryCode="PL" country="ПОЛЬЩА" sanction="0" date="" url="" />
    <sanctionsData countryCode="US" country="СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ" sanction="1" date="2022-01-20" url="https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220120" />
    <sanctionsData countryCode="CA" country="КАНАДА" sanction="1" date="2022-02-24" url="https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-03-16/html/sor-dors30-eng.html" />
   </sanctions>
  </comp>
  <comp id="41" descr="Інформація з відкритого реєстру національних публічних діячів України">
   <pep found="0" foundref="Інформація не знайдена" subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" bdate="1989-10-05" category="" lastpost="" dateofrelease="" isur="" state="" url="" typesearch="-1" typesearchtext="Особу не знайдено за жодним параметром пошуку" />
  </comp>
  <comp id="46" descr="Підтвердження контактів СКІ">
   <contact cval="+380662134234" ctype="3" ctyperef="мобильный тел." cstate="1" cstateref="Актуалізація" vdatestart="2020-09-03" vdate="2020-09-08" />
   <contact cval="+380111111111" ctype="3" ctyperef="мобильный тел." cstate="2" cstateref="Деактуалізація" vdatestart="2020-06-12" vdate="2020-08-30" />
  </comp>
  <comp id="54" descr="Інформація щодо банкрутства">
   <bankruptcyinfo found="1" foundref="Знайдена інформація про банкрутство">
     <bankruptcy subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" subcode="3278508288" eventtype="Інформація про поновлення справи про банкрутство" eventclaimer="Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)" eventcourtcase="910/3551/21" eventdate="2021-04-14" />
     <bankruptcy subname="ГАРНА ІРІНА ВАСИЛІВНА" subcode="3278508288" eventtype="Інформація про порушення справи про банкрутство" eventclaimer="Вищий господарський суд України (vgsu.arbitr.gov.ua)" eventcourtcase="910/3551/21" eventdate="2021-10-06" />
   </bankruptcyinfo>
  </comp>
  <comp id="68" descr="Додаткова інформація про СКІ">
     <fcert inn="3278508288" cert="0" certref="Ні" certid="" certurl="" />
  </comp>
</ubkidata>

...