Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Звіт «Transaction Underwriting Score» (07) (Тимчасово не надається)

Кредитний звіт фізичної особи, підприємця (10)

...

Інформація про реєстрацію платника податків (36) (Дані із державних реєстрів тимчасово не надаються)

Інформація про зареєстровані транспорті засоби(37)

...

Фотоверифікація LIGHT (43)

Скоринг ФОП (44)

Скоринг FICO (46)

Індивідуальний кредитний звіт(48)

...

Див. у цьому розділі також

...