31 - Інформація із ЗМІ


comp id = "31" (Буде виведено з експлуатації з 01.04.2024р.)

Response params

*обов'язкові поля

<smi > (1..*) Блок "Інформація із ЗМІ"

<smi > (1..*) Блок "Інформація із ЗМІ"

edrpou*

ЄДРПОУ

[TEXT,8, 10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів

newsdate*

Дата новини

[YYYY-MM-DD], YYYY - рік (1920 - 2099), MM - місяць (01 - 12), DD - день (01-31)

orgname*

Найменування організації

[TEXT,160] текстовий формат змінної довжини, до 160 символів

address*

Адреса

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

event*

Подія

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

source*

Джерело

[TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів

smiid*

Ідентифікатор новини в базі бюро

[TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів