Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Звіт містить такі компоненти:

Request JSON
( ** параметри передаються опціонально)

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН) фізособи",

"lname": "**Прізвище",

"fname": "**Ім'я",

"mname": "**По батькові",

"bdate": "**Дата народження"

},

"mvd": {

"dtype": "Тип розшукуваного документа (Код із дов.7)",

"pser": "Серія розшукуваного паспорта",

"pnom": "Номер розшукуваного паспорта або номер ID-картки",

"plname": "**Прізвище власника розшукуваного паспорта",

"pfname": "**Ім'я власника розшукуваного паспорта",

"pmname": "**По батькові власника розшукуваного паспорта",

"pbdate": "**Дата народження власника розшукуваного паспорта"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): 'Перевірка посвідчення особи онлайн' - 14",

"reqreason": "Мета надання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійна ключ (отримуємо з API авторизації)"

}

}

}

...

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки(Код із дов.0)" errtext="Текст помилки(Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Пошук анульованих документів -->

<comp id="5" descr="Назва компоненти">

<mvd found="Знайдений? (Код із дов.27)"

foundref="Знайдений? (Значение із дов.27)"

foundtitle="Опис результату пошуку"

pser="Серія розшукуваного паспорта"

pnom="Номер розшукуваного паспорта або номер ID-картки"

plname="Прізвище власника розшукуваного паспорта"

pfname="Ім'я власника розшукуваного паспорта"

pmname="По батькові власника розшукуваного паспорта"

pbdate="Дата народження власника розшукуваного паспорта"

dtype="Тип документа (Код із дов.7)"

dtyperef="Паспорт (Значение із дов.7)"

status="Причина анулювання (Тільки для даних із DATA.GOV.UA)"

stdate="Дата анулювання (Тільки для даних із DATA.GOV.UA)">

<foundsource name="Джерело даних для перевірки (Код із дов.63)"

found="0/1 - цифрове позначення наявності недійсного паспорту (Код із дов.27)"

foundref="Текстове позначення наявності недійсного паспорту (Значення із дов.27)"

sourcedate="Дата оновлення інформації у БД чи отримання відповіді від АПІ першоджерла." />

<!--Даний блок повинен складатись з 1 .. * елементів-->

</mvd>

</comp>

<!-- Блок пошуку розшукуваних в базі МВС-->

<comp id="17" descr="Назва компоненти">

<wantedmvs found="0-не знайдений, 1-знайдено"

foundref="не знайдений/знайдений"

bdate="Дата народження"

lng="Мова внадання блоку (Код із дов.23)"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

lname="Прізвище"

fname="Ім'я"

mname="По батькові"

url="Посилання на анкету МВС"

category="Категорія"

articlecrim="Стаття звинувачення"

restraint="Запобіжний захід" />

</comp>

<!-- Попередження від СКІ -->

<comp id="18" descr="Назва компоненти">

<pret nonewdeal="Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена"

nonewdealref="Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)"

nonewdealcomment="Коментар"

freezedate="Дата підключення опції FREEZE"

inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)">

<pretension inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

source="Вид оскарження (Код із дов.48)"

sourceref="Вид оскарження (Значення із дов.48)"

claim="Предмет оскарження (Код із дов.69)"

claimref="Предмет оскарження (Значення із дов.69)"

vdate="Дата створення заявки" />

<commentcki comment="Коментар суб'єкта кредитної історії"

vdate="Дата створення коментаря" />

<plost pser="Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

pnom="Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

crdate="Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ"

ldate="Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ" />

<changedeal crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

changecode="Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)"

changeref="Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)"

vdate="Дата коригування/видалення даних" />

</pret>

</comp>

</ubkidata>

...

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-11-09 19:31:09.087",
					"ftm": "2022-01-09 19:31:09.143"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002007904"
			}
		},
		"comp": [
			{
				"mvd": {
					"foundsource": [
						{
							"name": "INFOTECH",
							"found": "1",
							"foundref": "Знайдений",
							"sourcedate": "2022-10-16"
						},
						{
							"name": "UBKI",
							"found": "0",
							"foundref": "Не знайдений",
							"sourcedate": "2022-10-16"
						}
					],
					"found": "1",
					"foundref": "Знайдений",
					"foundtitle": "Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів.",
					"pser": "АМ",
					"pnom": "578072",
					"plname": "ГАРНА",
					"pfname": "ІРІНА",
					"pmname": "ВАСИЛІВНА",
					"pbdate": "1989-10-05",
					"dtype": "1",
					"dtyperef": "Паспорт"
				},
				"id": "5",
				"descr": "Пошук анульованих документів"
			},
			{
				"wantedmvs": {
					"found": "0",
					"foundref": "Інформація не знайдена",
					"bdate": "1989-10-05",
					"lng": "2",
					"lngref": "Русский",
					"lname": "ГАРНА",
					"fname": "ІРІНА",
					"mname": "ВАСИЛІВНА",
					"url": "",
					"category": "",
					"articlecrim": "",
					"restraint": ""
				},
				"id": "17",
				"descr": "Пошук у розшуковій базі даних МВС"
			},
			{
				"pret": {
					"inn": "3278508288",
					"nonewdeal": "0",
					"nonewdealref": "Ні",
					"nonewdealcomment": "",
					"freezedate":""
				},
				"id": "18",
				"descr": "Попередження від СКІ"
			}
		]
	}
}

Request XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<doc>
 <ubki sessid="7BD7E136E3BF470EAA2CFE2E8000000D">
  <req_envelope descr="Конверт запиту">
   <req_xml descr="Об'єкт запиту">
    <request version="1.0" reqtype="14" reqreason="2">
     <i reqlng="1">
      <ident bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" okpo="3278508288" />
      <mvd dtype="1" pser="АМ" pnom="578072" plname="ГАРНА" pfname="ІРІНА" pmname="ВАСИЛІВНА" pbdate="1989-10-05" />
     </i>
    </request>
   </req_xml>
  </req_envelope>
 </ubki>
</doc>

Response XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ubkidata>
 <tech>
  <trace>
   <step name="build report" stm="2022-11-09 19:31:09.087" ftm="2022-01-09 19:31:09.143" />
  </trace>
  <reqinfo reqid="req2#000002007904" />
 </tech>
 <comp id="5" descr="Пошук анульованих документів">
  <mvd found="1" foundref="Знайдений" foundtitle="Паспорт АМ-578072 знайдено в списку недійсних паспортів." pser="АМ" pnom="578072" plname="ГАРНА" pfname="ІРІНА" pmname="ВАСИЛІВНА" pbdate="1989-10-05" dtype="1" dtyperef="Паспорт">
   <foundsource name="INFOTECH" found="1" foundref="Знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
   <foundsource name="UBKI" found="0" foundref="Не знайдений" sourcedate="2022-10-16" />
  </mvd>
 </comp>
 <comp id="17" descr="Пошук у розшуковій базі даних МВС">
   <wantedmvs found="0" foundref="Інформація не знайдена" bdate="1989-10-05" lng="2" lngref="Русский" lname="ГАРНА" fname="ІРІНА" mname="ВАСИЛІВНА" url="" category="" articlecrim="" restraint="" />
  </comp>
 <comp id="18" descr="Попередження від СКІ">
  <pret inn="3278508288" nonewdeal="0" nonewdealref="Ні" nonewdealcomment="" freezedate="" />
 </comp>
</ubkidata>

...

Test URL

https://test.ubki.ua/b2_api_xml/ubki/xml

Test data

Не знайдено в списку недійсних паспортів

 • bdate="1991-03-30" mname="ПЕТРОВИЧ" fname="ВАДИМ" lname="НИКОЛАЕВ" okpo="3332643095" dtype="1" dser="ДО" dnom="270000" cval="+380981220000" ctype="3"

 • bdate="1974-08-20" mname="БОГДАНОВИЧ" fname="БОГДАН" lname="БОГДАНОВ" okpo="2726020593" dtype="17" dser="" dnom="001013900" cval="+380935171868" ctype="3"

 • bdate="1981-05-20" mname="ПЕТРОВНА" fname="МАРИЯ" lname="ИВАНЦОВА" okpo="2972566397" dtype="1" dser="СЕ" dnom="311111" cval="+380506630641" ctype="3"

 • bdate="1988-07-10" mname="ІВАНОВИЧ" fname="БОГДАН" lname="ПОШТАР" okpo="3233312116" dtype="1" dser="КО" dnom="220394" cval="+380971321122" ctype="3"

 • bdate="1991-04-06" mname="ВОЛОДИМИРОВИЧ" fname="ВОЛОДИМИР" lname="ТКАЧУК" okpo="3333312110" dtype="1" dser="ДД" dnom="222222" cval="+380732144444" ctype="3"

 • bdate="1985-03-20" mname="НИКИФОРОВНА" fname="АННА" lname="ЯРЦЕВА" okpo="3112579786" dtype="1" dser="СЮ" dnom="170000" cval="+380981224895" ctype="3"

 • bdate="1957-10-19" mname="ІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="РИБАЧКА" okpo="2111118724" dtype="1" dser="ВВ" dnom="142228" cval="+380662134234" ctype="3"

Знайдено в списку недійсних паспортів

 • bdate="1988-07-10" mname="ІВАНОВИЧ" fname="БОГДАН" lname="ПОШТАР" okpo="3233312116" dtype="17" dser="" dnom="123321123" cval="+380971321122" ctype="3"

 • bdate="1989-10-05" mname="ВАСИЛІВНА" fname="ІРІНА" lname="ГАРНА" okpo="3278508288" dtype="1" dser="АМ" dnom="578072" cval="+380962134234" ctype="3"

<comp id="17" descr="Пошук розшукуваних в базі МВС">

 • bdate="1957-10-19" mname="ІГОРЕВНА" fname="АННА" lname="РИБАЧКА" okpo="2111118724" dtype="1" dser="ВВ" dnom="142228" cval="+380662134234" ctype="3"

<comp id="18" descr="Попередження від СКІ"> тег <changedeal>

 • bdate="1991-03-30" mname="ПЕТРОВИЧ" fname="ВАДИМ" lname="НИКОЛАЕВ" okpo="3332643095" dtype="1" dser="ДО" dnom="270000" cval="+380981220000" ctype="3"

...