Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Звіт містить такі компоненти:

Info

...

Request JSON

Expand
title body:

{

"doc": {

"ubki": {

"req_envelope": {

"req_xml": {

"request": {

"i": {

"ident": {

"okpo": "РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)"

},

"photocheck": {

"photo": "base64(Фото)",

"photoext": "Розширення до фото вхідної заявки (jpeg/jpg)"

},

"reqlng": "Мова критеріїв пошуку (Код із дов.23)"

},

"version": "1.0",

"reqtype": "Код шаблону (Код із дов.49): Звіт 'Фотоверифікація LIGHT' - 43",

"reqreason": "Мета подання запиту (Код із дов.24)"

},

"descr": "Об'єкт запиту"

},

"descr": "Конверт запиту"

},

"sessid": "Сесійний ключ (отримуємо із API авторизації)"

}

}

}

...

Response XML

Expand
titlebody:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<ubkidata>

<!-- Блок системної інформації -->

<tech>

<trace>

<step name="Найменування кроку" stm="Дата штамп старту кроку" ftm="Дата штамп фінішу кроку">

<!-- Блок trace містить метрики таймінгу кроків формування компонентів -->

</step>

</trace>

<error errtype="Код помилки (Код із дов.0)" errtext="Текст помилки (Значення із дов.0)">

</error>

<reqinfo reqid="Вихідний ІД запиту, згенерований УБКІ">

</reqinfo>

<!-- Блок інформації щодо поточного стану рахунку припейд-->

<billing>

<balance value="Сума балансу" date="Дата" time="Час" />

</billing>

</tech>

<!-- Попередження від СКІ -->

<comp id="18" descr="Назва компоненти">

<pret nonewdeal="Ознака небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE: 0 - не включена, 1 - включена"

nonewdealref="Значення ознаки небажання оформлювати нові кредитні продукти, статус підключення опції FREEZE - 0-ні (не підключена опція), 1-так (підключена опція)"

nonewdealcomment="Коментар"

freezedate="Дата підключення опції FREEZE"

inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)">

<pretension inn="РНОКПП (ІПН) (для фіз.осіб)/ЄДРПОУ (для юр.осіб)"

crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

source="Вид оскарження (Код із дов.48)"

sourceref="Вид оскарження (Значення із дов.48)"

claim="Предмет оскарження (Код із дов.69)"

claimref="Предмет оскарження (Значення із дов.69)"

vdate="Дата створення заявки" />

<commentcki comment="Коментар суб'єкта кредитної історії"

vdate="Дата створення коментаря" />

<plost pser="Серія паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

pnom="Номер паспорта, заявлено СКІ як загублений (крадіжка)"

crdate="Дата створення заявки на втрату/крадіжку паспорта СКІ в УБКІ"

ldate="Зазначена в заявці дата втрати/крадіжки паспорта СКІ в УБКІ" />

<changedeal crdeal="Ідентифікатор угоди (референс)"

changecode="Код причини коригування/видалення даних (Код із дов.62)"

changeref="Текст причини коригування/видалення даних (Значення із дов.62)"

vdate="Дата коригування/видалення даних" />

</pret>

</comp>

<!-- Блок "фотоверифікації LIGHT" -->

<comp id="65" descr="Назва компоненти">

<photocheck okpo="РНОКПП(ІПН) (для фіз.осіб)"

bdfd="Ознака перевірки по БД фото скомпрометованих осіб (Код із дов.47)"

commentfd="Коментар за результатами порівняння"

confidencefd="Міра схожості осіб при порівнянні з фото скомпрометованої особи"

verifclient="Ознака збігу фото (Код із дов.47)"

commentvc="Коментар за результатами порівняння з еталонною фотографією"

confidencevc="Міра схожості осіб на фотографіях клієнтів">

<!-- Блок "Пошук в базі зниклих безвісти і осіб, та тих, які переховуються від органів влади" -->

<resultsearch state="Статус фіз.особи (missed- зниклий безвісти, wanted - особа, які переховуються від органів влади (в розшуку))"

category="Класифікація статусу фіз.особи в текстовому вигляді"

lnameua="Прізвище українською"

fnameua="Ім'я українською"

mnameua="По батькові українською"

lnameru="Прізвище російською"

fnameru="Ім'я російською"

mnameru="По батькові російською"

bdate="Дата народження"

lostdate="Дата зникнення"

lostplace="Місце зникнення"

restraint="Запобіжний захід"

contact="Контакти для інформування"

confidence="Міра схожості осіб при порівнянні з фото з бази зниклих безвісти"

foto="base64 (Фото) фотографія особи з бази зниклих безвісти"

fotoext="Розширення до фото особи з бази зниклих безвісти" />

</photocheck>

</comp>

<!-- Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи (Наявність компоненти визначається знаходженням більше 1 людини у разі пошуку за ПІБ+ДР)-->

<comp id="72" descr="Пошук по ПІБ+ДР при результаті більше 1 особи">

<person bdate="Дата народження"

lngref="Мова надання блоку (Значення із дов.23)"

lng="Мова надання блоку (Код із дов.23)"

mname="По батькові"

fname="Ім'я"

lname="Прізвище"

inn="РНОКПП (ІПН) СКІ" />

</comp>

</ubkidata>

...

Response JSON

Code Block
{
	"ubkidata": {
		"tech": {
			"trace": {
				"step": {
					"name": "build report",
					"stm": "2022-01-09 21:52:29.631",
					"ftm": "2022-01-09 21:52:29.699"
				}
			},
			"reqinfo": {
				"reqid": "req2#000002008590"
			}
		},
		"comp": [
			{
				"pret": {
					"inn": "3278508288",
					"nonewdeal": "0",
					"nonewdealref": "Ні",
					"nonewdealcomment": "",
					"freezedate":""
				},
				"id": "18",
				"descr": "Попередження від СКІ"
			},
			{
				"photocheck": {
					"okpo": "3278508288",
					"bdfd": "1",
					"commentfd": "Підозра по фото підтверджується",
					"confidencefd": "0.73668",
					"verifclient": "2",
					"commentvc": "Підозра по фото не підтверджується",
					"confidencevc": "0.90923"
				},
				"id": "65",
				"descr": "Фотоверифікація LIGHT"
			}
		]
	}
}

...

Response XML

Code Block
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ubkidata>
 <tech>
  <trace>
   <step name="build report" stm="2022-01-09 21:52:29.631" ftm="2022-01-09 21:52:29.699" />
  </trace>
  <reqinfo reqid="req2#000002008590" />
 </tech>
 <comp id="18" descr="Попередження від СКІ">
  <pret inn="3278508288" nonewdeal="0" nonewdealref="Ні" nonewdealcomment="" freezedate="" />
 </comp>
 <comp id="65" descr="Фотоверифікація LIGHT">
  <photocheck okpo="3278508288" bdfd="1" commentfd="Підозра по фото підтверджується" confidencefd="0.73668" verifclient="2" commentvc="Підозра по фото не підтверджується" confidencevc="0.90923" />
 </comp>
</ubkidata>

...